ไฟล์ dll เริ่มต้นด้วย Y

ชื่อไฟล์ ลักษณะ ดาวน์โหลด
yacscom.dll Yahoo! Audio Conferencing Control 791
yacsui.dll Yahoo! Audio Conferencing UI 4935
yalertcenterM.dll Yahoo! Alert Center 2673
yaml.dll N/A 4423
yaudiomgr.dll yaudiomg Dynamic Link Library 2083
yb_key.dll N/A 2334
YCPFoundation.dll YCPFoundation 3772
ygxa_2.dll Yahoo Graphics DLL 2299
YImage.dll YImage Module 4293
ylog.dll ylog 1884
YM11AUTH.DLL YM11AUTH.DLL 1863
ymdm_video.dll ymdm_video 1472
Yml.dll YML Module 2155
ymmapi.dll YMMAPI Module 1755
ymsdk.dll ymsdk 2613
ymsglite.dll YMSGLite 530
YouTubeUpload.dll YouTube Uploader 3860
yt.dll Yahoo! Toolbar 1824
yui.dll yui Dynamic Link Library 3677
yuvlib.dll YUVLib 623
yvoiceui.dll N/A 569
ywcupl.dll Webcam Upload Networking and Imaging 4403
ywcvwr.dll Yahoo! WebCam Viewer ActiveX Control 2437