ไฟล์ dll เริ่มต้นด้วย Y

ชื่อไฟล์ ลักษณะ ดาวน์โหลด
yacscom.dll Yahoo! Audio Conferencing Control 797
yacsui.dll Yahoo! Audio Conferencing UI 4938
yalertcenterM.dll Yahoo! Alert Center 2677
yaml.dll N/A 4441
yaudiomgr.dll yaudiomg Dynamic Link Library 2097
yb_key.dll N/A 2339
YCPFoundation.dll YCPFoundation 3778
ygxa_2.dll Yahoo Graphics DLL 2304
YImage.dll YImage Module 4311
ylog.dll ylog 1892
YM11AUTH.DLL YM11AUTH.DLL 1874
ymdm_video.dll ymdm_video 1488
Yml.dll YML Module 2174
ymmapi.dll YMMAPI Module 1759
ymsdk.dll ymsdk 2622
ymsglite.dll YMSGLite 534
YouTubeUpload.dll YouTube Uploader 3864
yt.dll Yahoo! Toolbar 1827
yui.dll yui Dynamic Link Library 3683
yuvlib.dll YUVLib 628
yvoiceui.dll N/A 580
ywcupl.dll Webcam Upload Networking and Imaging 4419
ywcvwr.dll Yahoo! WebCam Viewer ActiveX Control 2452