ไฟล์ dll เริ่มต้นด้วย X

ชื่อไฟล์ ลักษณะ ดาวน์โหลด
x_audiomfc.dll N/A 1309
x_levelmfc.dll N/A 1300
x3daudio1_0.dll X3DAudio 1370
X3DAudio1_1.dll X3DAudio (debug) 2206
x3daudio1_2.dll X3DAudio 2761
X3DAudio1_3.dll X3DAudio 3165
X3DAudio1_4.dll X3DAudio 3464
X3DAudio1_5.dll X3DAudio 1285
X3DAudio1_6.dll 3D Audio Library 4728
X3DAudio1_7.dll 3D Audio Library 7856
xactengine2_0.dll XACT Engine API 1607
xactsrv.dll Downlevel API Server DLL 4225
XAHook.dll XAHook Dynamic Link Library 2809
xapofx1_1.dll XAPOFX 3617
xapofx1_2.dll XAPOFX 580
XAPOFX1_3.dll Audio Effect Library 900
XAPOFX1_4.dll Audio Effect Library 650
XAPOFX1_5.dll Audio Effect Library 1401
XAudio2_0.dll XAudio2 Game Audio API 4163
XAudio2_1.dll XAudio2 Game Audio API 1534
XAudio2_7.dll XAudio2 Game Audio API 1714
XAudio2_8.dll XAudio2 Game Audio API 1230
XceedZip.dll Xceed Zip Compression Library 2945
xcsp_eclib.dll xcsp_eclib_common 4578
xenroll.dll XEnroll 4894
xerces-c_2_5_0.dll Shared Library for Xerces-C Version 2.5.0 832
xerces-c_2_6.dll Shared Library for Xerces-C Version 2.6.0 2278
xerces-c_3_0.dll Shared Library for Xerces-C++ Version 3.0.1 1238
XGamepad.dll XGamepad Gamepad API 3286
xgcore.dll N/A 3880
xinput1_1.dll Microsoft Common Controller API 2904
xinput1_2.dll Microsoft Common Controller API 1720
xinput1_3.dll Microsoft Common Controller API 9054
XInput1_4.dll Microsoft Common Controller API 4856
XInput9_1_0.dll XNA Common Controller 2943
XLayout.dll XLayout Library 4285
XLINTL32.DLL Microsoft Excel Localized Resources 787
xlive.dll Games for Windows - LIVE DLL 9479
xliveinstall.dll XLiveInstall DLL 1963
XLLEX.DLL Microsoft Office 2016 component 1097
xlstat4.dll xlstat4 1872
xmassiveadclientdyn.dll Massive Client 3244
XMD.dll N/A 1101
XMLFGTS.dll SABLOTRON 848
xmlfilter.dll XML Filter 3369
xmllite.dll Microsoft XmlLite Library 2130
xmlparse.dll N/A 3176
XMLParserLib.dll N/A 2514
xmlprov.dll Network Provisioning Service 4550
xmlprovi.dll Network Provisioning Service Client API 1501
xmlrw.dll Microsoft XML Slim Library 2217
xmltok.dll N/A 3512
xnmte550.dll XVT/Win32 Intel PTK Text Edit Library 4632
xolehlp.dll MS DTC helper APIs DLL 1361
xpcom_core.dll N/A 1982
xpcom.dll N/A 2376
Xpcs.dll N/A 4124
xpob2res.dll Meddelanden for Service Pack 2 OOB 2678
xprt5.dll XPRT Runtime Library 2054
xprt6.dll XPRT Runtime Library 765
XpsFilt.dll XML Paper Specification Document IFilter 896
XpsGdiConverter.dll XPS to GDI Converter 2643
xpsp1res.dll Meddelanden for Service Pack 1 2761
xpsp2res.dll Service Pack 2-meddelanden 1757
xpsp3res.dll Service Pack 3-meddelanden 4178
XpsPrint.dll XPS Printing DLL 4076
XpsRasterService.dll XPS Rasterization Service Component 4448
xpsservices.dll Xps Object Model in memory creation and deserialization 2605
XPSSHHDR.dll OPC Shell Metadata Handler 3547
xpssvcs.dll Native Code Xps Services Library 4106
XPva03.dll XPva03 4820
xrAPI.dll N/A 4668
xrCDB.dll N/A 2441
xrCore.dll N/A 4488
XRenderD3D9.dll N/A 2807
xrLUA.dll N/A 3824
xrNetServer.dll N/A 3161
xrSound.dll N/A 2090
xrStreamPdlFilter.DLL XPS Rendering Filter 2309
xrTxtResCL0.DLL Библиотека DLL строковых ресурсов 1323
xrWCbgnd.dll Xerox WorkCentre Pro 4404
xrWCdev.dll Xerox WorkCentre Pro 3707
xrWCtmg2.dll Xerox WorkCentre Pro 5016
xrWPcoin.dll Вспомогательный установщик 3338
xrWPcpl.dll Подключаемый модуль пользовательского интерфейса панели управления 3028
xrWPcpst.dll Библиотека DLL ресурсов пользовательского интерфейса панели управления 857
xrWPpb3.dll Xerox WorkCentre Pro 4903
xrWPpb4.dll Xerox WorkCentre Pro 1621
xrWPusd.dll Xerox WorkCentre/Pro 2381
xrXpsPtFilter.DLL XPS Rendering Filter 3924
XThread.dll XThread 4215
xul.dll N/A 3429
xvid.dll N/A 3668
xvidcore.dll N/A 2532
xviddll.dll N/A 1625
Xvoice.dll DirectSpeechSynthesis Module 4027
xwizards.dll Extensible Wizards Manager Module 4792
xwreg.dll Extensible Wizard Registration Manager Module 1947
xwtpdui.dll Extensible Wizard Type Plugin for DUI 3907
xwtpw32.dll Extensible Wizard Type Plugin for Win32 4877