ไฟล์ dll เริ่มต้นด้วย X

ชื่อไฟล์ ลักษณะ ดาวน์โหลด
x_audiomfc.dll N/A 1304
x_levelmfc.dll N/A 1291
x3daudio1_0.dll X3DAudio 1359
X3DAudio1_1.dll X3DAudio (debug) 2202
x3daudio1_2.dll X3DAudio 2742
X3DAudio1_3.dll X3DAudio 3156
X3DAudio1_4.dll X3DAudio 3455
X3DAudio1_5.dll X3DAudio 1278
X3DAudio1_6.dll 3D Audio Library 4722
X3DAudio1_7.dll 3D Audio Library 7664
xactengine2_0.dll XACT Engine API 1596
xactsrv.dll Downlevel API Server DLL 4202
XAHook.dll XAHook Dynamic Link Library 2796
xapofx1_1.dll XAPOFX 3597
xapofx1_2.dll XAPOFX 577
XAPOFX1_3.dll Audio Effect Library 895
XAPOFX1_4.dll Audio Effect Library 644
XAPOFX1_5.dll Audio Effect Library 1255
XAudio2_0.dll XAudio2 Game Audio API 4155
XAudio2_1.dll XAudio2 Game Audio API 1522
XAudio2_7.dll XAudio2 Game Audio API 1697
XAudio2_8.dll XAudio2 Game Audio API 1154
XceedZip.dll Xceed Zip Compression Library 2893
xcsp_eclib.dll xcsp_eclib_common 4569
xenroll.dll XEnroll 4891
xerces-c_2_5_0.dll Shared Library for Xerces-C Version 2.5.0 825
xerces-c_2_6.dll Shared Library for Xerces-C Version 2.6.0 2263
xerces-c_3_0.dll Shared Library for Xerces-C++ Version 3.0.1 1210
XGamepad.dll XGamepad Gamepad API 3278
xgcore.dll N/A 3852
xinput1_1.dll Microsoft Common Controller API 2891
xinput1_2.dll Microsoft Common Controller API 1702
xinput1_3.dll Microsoft Common Controller API 8444
XInput1_4.dll Microsoft Common Controller API 4678
XInput9_1_0.dll XNA Common Controller 2862
XLayout.dll XLayout Library 4275
XLINTL32.DLL Microsoft Excel Localized Resources 784
xlive.dll Games for Windows - LIVE DLL 9302
xliveinstall.dll XLiveInstall DLL 1959
XLLEX.DLL Microsoft Office 2016 component 1080
xlstat4.dll xlstat4 1866
xmassiveadclientdyn.dll Massive Client 3225
XMD.dll N/A 1091
XMLFGTS.dll SABLOTRON 843
xmlfilter.dll XML Filter 3260
xmllite.dll Microsoft XmlLite Library 2008
xmlparse.dll N/A 3166
XMLParserLib.dll N/A 2510
xmlprov.dll Network Provisioning Service 4532
xmlprovi.dll Network Provisioning Service Client API 1395
xmlrw.dll Microsoft XML Slim Library 2206
xmltok.dll N/A 3506
xnmte550.dll XVT/Win32 Intel PTK Text Edit Library 4627
xolehlp.dll MS DTC helper APIs DLL 1301
xpcom_core.dll N/A 1973
xpcom.dll N/A 2349
Xpcs.dll N/A 4108
xpob2res.dll Meddelanden for Service Pack 2 OOB 2667
xprt5.dll XPRT Runtime Library 2043
xprt6.dll XPRT Runtime Library 761
XpsFilt.dll XML Paper Specification Document IFilter 832
XpsGdiConverter.dll XPS to GDI Converter 2583
xpsp1res.dll Meddelanden for Service Pack 1 2746
xpsp2res.dll Service Pack 2-meddelanden 1746
xpsp3res.dll Service Pack 3-meddelanden 4169
XpsPrint.dll XPS Printing DLL 3977
XpsRasterService.dll XPS Rasterization Service Component 4402
xpsservices.dll Xps Object Model in memory creation and deserialization 2533
XPSSHHDR.dll OPC Shell Metadata Handler 3450
xpssvcs.dll Native Code Xps Services Library 3979
XPva03.dll XPva03 4814
xrAPI.dll N/A 4663
xrCDB.dll N/A 2432
xrCore.dll N/A 4475
XRenderD3D9.dll N/A 2796
xrLUA.dll N/A 3813
xrNetServer.dll N/A 3151
xrSound.dll N/A 2086
xrStreamPdlFilter.DLL XPS Rendering Filter 2307
xrTxtResCL0.DLL Библиотека DLL строковых ресурсов 1322
xrWCbgnd.dll Xerox WorkCentre Pro 4377
xrWCdev.dll Xerox WorkCentre Pro 3694
xrWCtmg2.dll Xerox WorkCentre Pro 5000
xrWPcoin.dll Вспомогательный установщик 3312
xrWPcpl.dll Подключаемый модуль пользовательского интерфейса панели управления 3001
xrWPcpst.dll Библиотека DLL ресурсов пользовательского интерфейса панели управления 832
xrWPpb3.dll Xerox WorkCentre Pro 4891
xrWPpb4.dll Xerox WorkCentre Pro 1610
xrWPusd.dll Xerox WorkCentre/Pro 2361
xrXpsPtFilter.DLL XPS Rendering Filter 3923
XThread.dll XThread 4205
xul.dll N/A 3311
xvid.dll N/A 3661
xvidcore.dll N/A 2510
xviddll.dll N/A 1613
Xvoice.dll DirectSpeechSynthesis Module 4021
xwizards.dll Extensible Wizards Manager Module 4701
xwreg.dll Extensible Wizard Registration Manager Module 1834
xwtpdui.dll Extensible Wizard Type Plugin for DUI 3801
xwtpw32.dll Extensible Wizard Type Plugin for Win32 4767