ไฟล์ dll เริ่มต้นด้วย W

ชื่อไฟล์ ลักษณะ ดาวน์โหลด
w1import.dll N/A 4292
w32.dll W32 Display Driver 827
W32N50.dll WinDis 32 API & Platform Compatibility DLL 4607
w32pthreads.v4.dll POSIX Threads for Win32 4641
w32time.dll Windows Time Service 4500
w32topl.dll Windows NT Topology Maintenance Tool 4169
W32UIImg.dll Setup Wizard Page Resources 3903
W32UIRes.dll Setup Wizard Page Resources 2932
w3btrv7.dll Btrieve Interface Glue DLL 2604
w3ssl.dll SSL service for HTTP 1728
wab32.dll Microsoft (R) Contacts DLL 3177
wab32res.dll Microsoft (R) Contacts DLL 4753
WABSyncProvider.dll Microsoft Windows Contacts Sync Provider 2384
WanPacket.dll WanPacket 770
WatWeb.dll Windows Activation Technologies ActiveX Control 1186
WavDest.dll Windows Sound Recorder 3674
wavemsp.dll Microsoft Wave MSP 3022
WAVMIX16.DLL N/A 4964
wbemcntl.dll WMI Control 1854
wbemcomn.dll WMI 4287
wbemcons.dll WMI Standard Event Consumers 3569
wbemcore.dll Windows Management Instrumentation 981
wbemdisp.dll WMI Scripting 3362
wbemess.dll WMI 3437
wbemprox.dll WMI 4762
wbemsvc.dll WMI 802
wbiosrvc.dll Windows Biometric Service 932
wbtapi.dll WBTApi DLL 1127
wbtrv32.dll DBAdmin Interface Glue DLL 4353
WCAPI.DLL WCAPI DLL 4634
wcl.dll Windows Class Library 3396
wclEtw.dll Windows Class Library 1589
wclPowrProf.dll Windows Class Library 1841
wclSqm.dll Windows Class Library 1849
wclUnicode.dll Windows Class Library 1945
wclWdi.dll Windows Class Library 3736
wcmapi.dll Windows Connection Manager Client API 1928
wcmcsp.dll Windows Connection Service Provider DLL 1048
wcmsvc.dll Windows Connection Manager Service DLL 2713
WcnApi.dll Windows Connect Now - API Helper DLL 3021
wcncsvc.dll Windows Connect Now - Config Registrar Service 4066
WcnEapAuthProxy.dll Windows Connect Now - WCN EAP Authenticator Proxy 4392
WcnEapPeerProxy.dll Windows Connect Now - WCN EAP PEER Proxy 2157
WcnNetsh.dll WCN Netsh Helper DLL 2244
wcnwiz.dll Windows Connect Now Wizards 1501
WcsPlugInService.dll WcsPlugInService DLL 2295
wd190hfo.dll wd190hfo.dll (ODBC/HF/ODBC/HF) - Win32 655
WD75VM.DLL WinDev - Execution engine 2140
WD80HFO.DLL WinDev - ODBC/HF 2893
WdacWmiProv.dll WDAC WMI Providers 4769
wdapi1100.dll wdapi 11.00 2264
wdc.dll Performance Monitor 2901
WdfCoInstaller01009.dll WDF Coinstaller 3473
Wdfres.dll Kernel Mode Driver Framework Resource 2254
wdi.dll Windows Diagnostic Infrastructure 2616
wdiasqmmodule.dll Adaptive SQM WDI Plugin 2921
wdigest.dll Microsoft Digest Access 692
WDMIUTIL.DLL DMI 2.0s helper API 1981
wdrvbro.dll Salfeld Computer Security DLL 1701
wdscore.dll Panther Engine Module 2509
wdsutil.dll OS Deployment Utilities 650
webaccessutils.dll WebAccessUtils 3006
WebcamUi.dll N/A 4291
webcheck.dll Web Site Monitor 915
WebClnt.dll Web DAV Service DLL 4651
WebCoreViewer.dll N/A 3044
webctl.dll Web Control Host DLL 3105
webhits.dll Webbtraffar for indexeringstjansten 2279
webio.dll Web Transfer Protocols API 1545
WebKit.dll WebKit.dll 4762
WebKitQuartzCoreAdditions.dll WebKitQuartzCoreAdditions.dll 3981
webres.dll N/A 2296
webservices.dll Windows Web Services Runtime 3086
Websocket.dll Web Socket API 3368
websockets.dll Evernote Websockets Library 3646
webvw.dll Shell webbvyinnehall och kontrollbibliotek 3293
wecapi.dll Event Collector Configuration API 2278
wecsvc.dll Event Collector Service 4794
WEMSAL_WmiProvider.dll Windows Embedded App Launcher WMI Provider 3781
WEP4UTIL.DLL N/A 998
wephostsvc.dll WEP Host Service 523
Weputil.dll N/A 4808
wer.dll Windows Error Reporting DLL 2280
werconcpl.dll PRS CPL 2729
wercplsupport.dll Problem Reports and Solutions 3703
werdiagcontroller.dll WER Diagnostic Controller 1938
wersvc.dll Windows Error Reporting Service 908
werui.dll Windows Error Reporting UI DLL 917
wet.dll Windows Easy Transfer 2862
wevtapi.dll Eventing Consumption and Configuration API 3541
wevtfwd.dll WS-Management Event Forwarding Plug-in 1472
wevtsvc.dll Event Logging Service 4416
wfapigp.dll Windows Firewall GPO Helper dll 2511
wfascim.dll Network Management Value Objects 2218
wfdprov.dll Private WPS provisioning API DLL for Wi-Fi Direct 2464
WfHC.dll Windows Firewall Helper Class 3775
WFSR.dll Windows Fax and Scan Resources 4972
whealogr.dll WHEA Troubleshooter 4207
whhelper.dll Net shell helper DLL for winHttp 4266
wiaaut.dll WIA Automation Layer 2501
wiadefui.dll WIA Scanner Default UI 4202
wiadss.dll WIA TWAIN compatibility layer 4599
WiaExtensionHost64.dll WIA Extension Host for thunking APIs from 32-bit to 64-bit process 3017
wiafbdrv.dll Flatbed Scanner Still Image Devices DLL 2181
wiarpc.dll Windows Image Acquisition RPC client DLL 1418
wiascanprofiles.dll Microsoft Windows ScanProfiles 3652
wiascr.dll WIA Scripting Layer 890
wiaservc.dll Stillbildsenhetstjanst 4579
wiashext.dll Imaging Devices Shell Folder UI 2748
wiatrace.dll WIA Tracing 3897
wiavideo.dll WIA Video 2135
wiavusd.dll USD for WIA videostromenhet 4293
WibuCm32.dll CodeMeter Library 2670
widevinecdm.dll N/A 3240
wifeman.dll N/A 2932
WiFiDisplay.dll Wi-Fi Display DLL 4213
wifiInfo_VB.dll N/A 3079
wimgapi.dll Windows Imaging Library 3324
WimProvider.dll DISM WIM Provider 2077
Win32_EncryptableVolume.dll Win32_Encryptable Volume Provider 3175
Win32_Tpm.dll TPM WMI Provider 2011
win32api.dll N/A 4238
win32spl.dll Client Side Rendering Print Provider 4046
win32u.dll Win32u 4477
win32ui.dll Setup Wizard Pages 4899
win87em.dll N/A 4567
winaspi.dll N/A 3767
winbici.dll Windows Services Instrumentation Module 4597
winbio.dll Windows Biometrics Client API 1584
winbiobidadapter.dll WinBio BID Adapter 3886
winbiosensoradapter.dll WinBio Sensor Adapter 3238
winbiostorageadapter.dll WinBio Storage Adapter 1424
winbrand.dll Windows Branding Resources 2150
wincorlib.dll Microsoft Windows ® WinRT core library 2796
wincredprovider.dll wincredprovider DLL 3230
Window.dll N/A 3009
Windows.ApplicationModel.Background.SystemEventsBroker.dll Windows Background System Events Broker API Server 3834
Windows.ApplicationModel.Background.TimeBroker.dll Windows Background Time Broker API Server 3156
Windows.ApplicationModel.dll Windows ApplicationModel API Server 3510
Windows.ApplicationModel.Store.dll Windows Store Runtime DLL 4989
Windows.ApplicationModel.Store.TestingFramework.dll Windows Store Testing Framework Runtime DLL 4564
Windows.Data.Pdf.dll PDF WinRT APIs 2052
Windows.Devices.Background.dll Windows.Devices.Background 1510
Windows.Devices.Background.ps.dll Windows.Devices.Background Interface Proxy 2855
Windows.Devices.Bluetooth.dll Windows.Devices.Bluetooth DLL 4168
Windows.Devices.Custom.dll Windows.Devices.Custom 2854
Windows.Devices.Custom.ps.dll Windows.Devices.Custom Interface Proxy 1455
Windows.Devices.Enumeration.dll Windows.Devices.Enumeration 3975
Windows.Devices.Enumeration.ps.dll Windows.Devices.Enumeration Interface Proxy 2079
Windows.Devices.Geolocation.dll Geolocation Runtime DLL 3229
Windows.Devices.HumanInterfaceDevice.dll Windows.Devices.HumanInterfaceDevice DLL 2623
Windows.Devices.PointOfService.dll Windows Runtime PointOfService DLL 2331
Windows.Devices.Portable.dll Windows Runtime Portable Devices DLL 4525
Windows.Devices.Printers.Extensions.dll Windows.Devices.Printers.Extensions 4235
Windows.Devices.Scanners.dll Windows Runtime Devices Scanners DLL 727
Windows.Devices.Sensors.dll Windows Runtime Sensors DLL 3071
Windows.Devices.SmartCards.dll Windows Runtime Smart Card API DLL 2596
Windows.Devices.Usb.dll Windows Runtime Usb DLL 4147
Windows.Devices.WiFiDirect.dll Windows.Devices.WiFiDirect DLL 3416
Windows.Globalization.dll Windows Globalization 4757
Windows.Globalization.Fontgroups.dll Fonts Mapping API 3905
Windows.Globalization.JapanesePhoneme.dll Microsoft IME 1757
Windows.Graphics.dll WinRT Windows Graphics DLL 1209
Windows.Graphics.Printing.dll Microsoft Windows Printing Support 2453
Windows.Help.Runtime.dll N/A 1230
windows.immersiveshell.serviceprovider.dll Windows.ImmersiveShell.ServiceProvider 2125
Windows.Management.Workplace.WorkplaceSettings.dll Windows Runtime WorkplaceSettings DLL 2490
Windows.Media.Devices.dll Windows Runtime media device server DLL 4812
Windows.Media.dll Windows Media Runtime DLL 2435
Windows.Media.MediaControl.dll Windows Runtime MediaControl server DLL 4258
Windows.Media.Renewal.dll Windows Media Renewal DLL 2662
Windows.Media.SpeechSynthesis.dll Windows Speech Runtime DLL 2213
Windows.Media.Streaming.dll DLNA DLL 2386
Windows.Media.Streaming.ps.dll DLNA Proxy-Stub DLL 2168
Windows.Networking.BackgroundTransfer.ContentPrefetchTask.dll Windows Networking Background Transfer Content Prefetch task DLL 1125
Windows.Networking.BackgroundTransfer.dll Windows.Networking.BackgroundTransfer DLL 1875
Windows.Networking.Connectivity.dll Windows Networking Connectivity Runtime DLL 816
Windows.Networking.dll Windows.Networking DLL 2481
Windows.Networking.HostName.dll Windows.Networking.HostName DLL 1577
Windows.Networking.NetworkOperators.HotspotAuthentication.dll Microsoft Windows Hotspot Authentication API 4474
Windows.Networking.Proximity.dll Windows Runtime Proximity API DLL 1117
Windows.Networking.Sockets.PushEnabledApplication.dll Windows.Networking.Sockets.PushEnabledApplication DLL 4350
Windows.Networking.Vpn.dll Windows.Networking.Vpn DLL 566
Windows.Security.Authentication.OnlineId.dll Windows Runtime OnlineId Authentication DLL 4146
Windows.Security.Credentials.UI.CredentialPicker.dll WinRT Credential Picker Server 4547
Windows.Security.Credentials.UI.UserConsentVerifier.dll Windows User Consent Verifier API 3226
Windows.Shell.Search.UriHandler.dll Windows Search URI Handler 3987
Windows.Storage.ApplicationData.dll Windows Application Data API Server 3054
Windows.Storage.Compression.dll WinRT Compression 2145
windows.storage.dll Microsoft WinRT Storage API 2658
Windows.System.Display.dll Windows System Display Runtime DLL 4216
Windows.System.Profile.HardwareId.dll Windows System Profile HardwareId DLL 3699
Windows.System.Profile.SystemManufacturers.dll Windows.System.Profile.SystemManufacturers 2821
Windows.System.RemoteDesktop.dll Windows System RemoteDesktop Runtime DLL 1985
Windows.UI.dll Windows Runtime UI Foundation DLL 1003
Windows.UI.Immersive.dll WINDOWS.UI.IMMERSIVE 952
Windows.UI.Input.Inking.dll WinRT Windows Inking DLL 3071
Windows.UI.Search.dll Windows.UI.Search 4706
Windows.UI.Xaml.dll Windows.UI.Xaml dll 4971
Windows.Web.dll Web Client DLL 3142
Windows.Web.Http.dll Windows.Web.Http DLL 2039
WindowsAnytimeUpgradeCPL.dll Windows Anytime Upgrade 3927
WindowsCodecs.dll Microsoft Windows Codecs Library 4073
WindowsCodecsExt.dll Microsoft Windows Codecs Extended Library 3125
windowslivelogin.dll Microsoft® Account Login Helper 2828
wined3dwddm.dll N/A 4486
winethc.dll WinInet Helper Class 1236
WinFax.dll Microsoft Fax API Support DLL 2171
WING.DLL N/A 1898
Wing32.dll WinG High-Performance Graphics Library 3854
winhttp.dll Windows HTTP Services 2500
winhttp5.dll Windows HTTP Services 546
wininet.dll Internet Extensions for Win32 2229
WininetPlugin.dll WinInet Migration Helper 4250
wininitext.dll WinInit Utility Extension DLL 1614
winipsec.dll Windows IPsec SPD Client DLL 2546
Winlangdb.dll Windows Bcp47 Language Database 3946
WinLGDep.dll WinLogon Deployment Library 3154
winlogonext.dll WinLogon Utility Extension DLL 1336
winmde.dll WinMDE DLL 619
WinMgmtR.dll WMI 3096
winmm.dll MCI API DLL 1709
winmmbase.dll Base Multimedia Extension API DLL 4045
WinMsoIrmProtector.dll Windows Office file format IRM Protector 2786
winnls.dll N/A 3065
winnsi.dll Network Store Information RPC interface 3612
winntbbu.dll DLL-fil for informationsrutorna for installationsprogrammet for Windows 3919
WinOpcIrmProtector.dll Windows Office file format IRM Protector 3579
winprint.dll Windows Print Processor DLL 4109
WinRing0.dll WinRing0 3468
winrnr.dll LDAP RnR Provider DLL 705
winrscmd.dll remtsvc 3393
winrsmgr.dll WSMan Shell API 677
winrssrv.dll winrssrv 3994
WinRtTracing.dll Windows Diagnostics Tracing 2438
WinSATAPI.dll Windows System Assessment Tool API 3948
WinSCard.dll Microsoft Smart Card API 3790
winsck.dll N/A 887
winsetup.dll winsetup 3250
WinSetupUI.dll Windows Setup UI 4593
winshfhc.dll File Risk Estimation 2524
winsku.dll Windows SKU Library 3495
winsock.dll N/A 621
winsockhc.dll Winsock Network Diagnostic Helper Class 3779
winspool.dll Windows Spooler Driver 4740
WINSRPC.DLL WINS RPC LIBRARY 4087
winsrv.dll Multi-User Windows Server DLL 3281
winsta.dll Winstation Library 1448
winstrm.dll Streams DLL 2600
WinSync.dll Synchronization Framework 3782
WinSyncMetastore.dll Windows Synchronization Metadata Store 1951
WinSyncProviders.dll Windows Synchronization Provider Framework 684
Wintab32.DLL Wintab32.dll 3308
wintrust.dll Microsoft Trust Verification APIs 856
WinTypes.dll Windows Base Types DLL 1955
winusb.dll Windows USB Driver User Library 4815
winusbcoinstaller2.dll Windows Driver Foundation - User-mode Platform Device Update Co-Installer 3015
Winzipro.dll WinZip Registry Optimizer 4474
wisp.dll Microsoft Pen and Touch Input Component 3251
witnesswmiv2provider.dll Witness Service WMIv2 Provider 2664
wkcalsvc.dll Microsoft® Works Calendar Service 562
wkscli.dll Workstation Service Client DLL 2647
wksgen.dll Microsoft Works Utilities 2384
wkspbrokerAx.dll Microsoft Workspace Broker ActiveX Control 4310
wksprtPS.dll WorkspaceRuntime ProxyStub DLL 1147
wkssvc.dll Workstation Service DLL 1285
WKWAT.DLL Microsoft® Works Generic Support 1391
WKWBL.DLL Microsoft® Works Generic Support 4864
WkWin32.dll WIBU-KEY Calling Driver 3463
WKWINUNI.DLL Microsoft® Works Unicode Layer 3563
wlanapi.dll Windows Wireless LAN 802.11 Client Side API DLL 987
wlanapp.dll WlanApp DLL 3729
wlancfg.dll Wlan Netsh Helper DLL 1897
WLanConn.dll Dot11 Connection Flows 1055
wlandlg.dll Wireless Lan Dialog Wizards 4099
wlangpui.dll Wireless Network Policy Management Snap-in 1740
WLanHC.dll Wireless LAN Helper Classes 2159
wlanhlp.dll Windows Wireless LAN 802.11 Client Side Helper API 1016
wlaninst.dll Windows NET Device Class Co-Installer for Wireless LAN 3527
WlanMM.dll Dot11 Media and AdHoc Managers 1583
WlanMmHC.dll Media Manager Helper Class 1154
wlanmsm.dll Windows Wireless LAN 802.11 MSM DLL 3881
wlanpref.dll Wireless Preferred Networks 4017
WlanRadioManager.dll Wlan Radio Manager 3012
wlansec.dll Windows Wireless LAN 802.11 MSM Security Module DLL 728
wlansvc.dll Windows WLAN AutoConfig Service DLL 1163
wlansvcpal.dll Windows WLAN AutoConfig Service PAL DLL 4212
wlanui.dll Wireless Profile UI 5130
wlanutil.dll Windows Wireless LAN 802.11 Utility DLL 4443
wlcui.dll Windows Live Call Softphone 3985
wldap32.dll Win32 LDAP API DLL 4668
wldcore.dll Windows Live Client Shared Platform Module 7297
wldlog.dll Windows Live Desktop Logging 1162
wldp.dll Windows Lockdown Policy 3255
wlessfp1.dll N/A 3930
wlgpclnt.dll 802.11 Group Policy Client 2467
wlidcli.dll Microsoft® Account Dynamic Link Library 4421
wlidcredprov.dll Microsoft® Account Credential Provider 2447
wlidfdp.dll Microsoft® Account Function Discovery Provider 3510
wlidnsp.dll Microsoft® Account Namespace Provider 4345
wlidprov.dll Microsoft® Account Provider 1640
wlidres.dll Microsoft® Windows Live ID Resource 4531
wlidsvc.dll Microsoft® Account Service 1491
wlidux.dll Windows Live ID UI Module 2325
wlnotify.dll Gemensam DLL-fil for att erhalla Winlogon-meddelanden 4221
wlroamextension.dll Windows Live Roaming Sync Extension 2610
WlS0WndH.dll Session0 Viewer Window Hook DLL 922
wltrynt.dll Wireless Notification Provider 2094
WLXPhotoBase.dll Photo Base Library 1354
WLXPhotoLibraryMain.dll Photo Gallery 4755
WLXPhotoSqm.dll Photo Sqm Library 4931
WLXPhotoViewer.dll Windows Live Photo Gallery 685
WMADMOD.DLL Windows Media Audio Decoder 1065
wmadmoe.dll Corona Windows Media Audio 9 Encoder/Transcoder 664
WMALFXGFXDSP.dll SysFx DSP 1496
wmasf.dll Windows Media ASF DLL 5088
Wmaudsdk.dll Windows Media Audio SDK DLL 2646
wmcodecdspps.dll Windows Media CodecDSP Proxy Stub Dll 988
wmdmlog.dll Windows Media Device Manager Logger 2884
wmdmps.dll Windows Media Device Manager Proxy Stub 1951
wmdrmdev.dll Windows Media DRM for Network Devices Registration DLL 4700
wmdrmnet.dll Windows Media DRM for Network Devices DLL 2385
wmdrmsdk.dll Windows Media DRM SDK DLL 4528
wmdvi.dll Quartz Virtual instrument Extension 1844
wmerror.dll Windows Media Error Definitions (English) 1996
wmerrSVE.dll Feldefinitioner for Windows Media Services 2140
wmi.dll WMI DC and DP functionality 1950
wmi2xml.dll WMI XML Convertor 4564
WmiApRes.dll WMI Performance Reverse Adapter Resources 1482
WmiApRpl.dll WMI Performance Reverse Adapter 2825
wmiclnt.dll WMI Client API 3852
wmicmiplugin.dll WMI CMI Plugin 4769
WMICOOKR.dll WMI 877
wmicore.dll WMI service core functionality 3510
wmidcom.dll WMI 4023
WmiDcPrv.dll WMI 1028
wmidx.dll Windows Media Indexer DLL 3648
WMIMigrationPlugin.dll WMI Repository Migration Plugin 2003
wmipcima.dll WMI Win32Ex Provider 1649
wmipdfs.dll WMI DFS Provider 4703
wmipdskq.dll WMI Provider for Disk Quota Information 537
WmiPerfClass.dll WbemPerf V2 Class Provider 619
WmiPerfInst.dll WbemPerf V2 Instance Provider 3680
WMIPICMP.dll WMI ICMP Echo Provider 2949
WMIPIPRT.dll WBEM Provider for IP4 Routes 1500
WMIPJOBJ.dll WMI Windows Job Object Provider 4621
wmiprop.dll Medinstallerar for dynamiska egenskapssidor for WDM-providern 1621
wmiprov.dll WMI 2687
WmiPrvSD.dll WMI 3588
WMIPSESS.dll WMI Provider for Sessions and Connections 1065
wmiscmgr.dll WMI-filterhanteraren 686
WMIsvc.dll WMI 4768
wmitimep.dll WMI 2312
wmitomi.dll CIM Provider Adapter 791
wmiutils.dll WMI 3070
Wmmutil.dll Windows Movie Maker 4547
WMNetMgr.dll Windows Media Network Plugin Manager DLL 2458
wmp.dll Windows Media Player 1967
wmpasf.dll Windows Media Filter Shim 5025
wmpcd.dll Windows Media Player 2474
wmpcm.dll Windows Media Player Compositing Mixer 3086
wmpcore.dll Windows Media Player 1448
WmpDui.dll Windows Media Player UI Engine 4934
wmpdxm.dll Windows Media Player Extension 1363
wmpeffects.dll Windows Media Player Effects 1304
WMPEncEn.dll Windows Media Player Encoding Module 3371
WMPhoto.dll Windows Media Photo Codec 3315
wmploc.DLL Windows Media Player Resources 2035
wmpmde.dll WMPMDE DLL 2969
wmpps.dll Windows Media Player Proxy Stub Dll 5108
wmpshell.dll Windows Media Player Launcher 4837
wmpsrcwp.dll WMPSrcWp Module 1866
wmpui.dll Windows Media Player 2728
wmsdmod.dll Windows Media Screen Decoder 2042
wmsdmoe.dll Windows Media Screen Encoder 3875
wmsdmoe2.dll Corona Windows Media Screen Encoder 2887
wmsgapi.dll WinLogon IPC Client 4602
WMSPDMOD.DLL Windows Media Audio Voice Decoder 1707
WMSPDMOE.DLL Windows Media Audio Voice Encoder 2579
wmstream.dll Windows Media Streamer DLL 4647
WMVCORE.DLL Windows Media Playback/Authoring DLL 1933
wmvcore2.dll Windows Media Playback/Authoring DLL 2473
WMVDECOD.DLL Windows Media Video Decoder 1668
wmvdmod.dll Corona Windows Media Video Decoder 3685
wmvdmoe2.dll Corona Windows Media Video Encoder 3215
wmvdspa.dll Windows Media Video DSP Components - Advanced 3834
WMVENCOD.DLL Windows Media Video 9 Encoder 3673
WMVSDECD.DLL Windows Media Screen Decoder 3004
WMVSENCD.DLL Windows Media Screen Encoder 2921
WMVXENCD.DLL Windows Media Video Encoder 2555
wnaspi2k.dll N/A 4257
WnASPI32.dll ASPI for Windows 3273
wnaspi46.dll N/A 4292
WNASPI64.DLL ASPI for Win32 DLL 3256
WNASPIXP.DLL ASPI for Win32 DLL 1263
wnicapi.dll WNICAPI Dynamic Link Library 1600
WofTasks.dll WIM Boot Tasks 1473
WofUtil.dll Windows Overlay File System Filter user mode API 3161
WONAuth.dll N/A 4934
WONCrypt.dll N/A 3499
workerdd.dll Framebuffer Display Driver 578
WorkfoldersControl.dll Microsoft (C) Work Folders Control Panel 2097
WorkFoldersGPExt.dll Microsoft (C) Work Folders Group Policy Client Extension 2256
WorkFoldersRes.dll Work Folders Resources 683
WorkFoldersShell.dll Microsoft (C) Work Folders Shell Extension 4174
workfolderssvc.dll Microsoft (C) Work Folders Service 719
wow.dll N/A 3785
wow32.dll Wow32 4734
wow64.dll Win32 Emulation on NT64 4473
wow64cpu.dll AMD64 Wow64 CPU 810
wow64win.dll Wow64 Console and Win32 API Logging 3657
wowfax.dll Windows 3.1 Compatible Fax Driver DLL 4465
wowfaxui.dll UI-DLL for Windows 3.1-kompatibel faxdrivrutin 4761
WpAXHolder.dll WPAXHolder 4098
Wpc.dll WPC Settings Library 747
wpcao.dll WPC Administrator Override 1426
wpcap.dll wpcap.dll Dynamic Link Library - based on libpcap 0.9.6 - branch 1635
wpccpl.dll Parental Controls Control Panel 4836
wpcmig.dll Windows Parental Controls Migration 3949
WpcMigration.dll Family Safety Migration 3579
wpcsvc.dll WPC Filtering Service 3000
wpcumi.dll Windows Parental Controls Notifications 1866
WpcWebFilter.dll WpcWebFilter.dll 2687
WpcWebSync.dll Family Safety Web Synchronization Library 2738
wpd_ci.dll Driver Setup Class Installer for Windows Portable Devices 3942
wpdbusenum.dll Portable Device Enumerator 2324
Wpdcomp.dll Windows Portable Device Composite Driver 2843
WpdFs.dll Windows Portable Device File System Driver 815
WpdMtp.dll MTP core protocol component 2804
WpdMtpbt.dll Bluetooth transport layer for MTP driver 2895
WpdMtpDr.dll Windows Portable Device Media Transfer Protocol Driver 4471
WpdMtpIP.dll IP transport layer for MTP driver 2664
WpdMtpUS.dll Usbscan transport layer for MTP driver 4624
wpdshext.dll Portable Devices Shell Extension 3406
WPDShServiceObj.dll Windows Portable Device Shell Service Object 1051
WPDSp.dll WMDM Service Provider for Windows Portable Devices 734
wpdwcn.dll Windows Portable Device WCN Wizard 616
wpnapps.dll Windows Push Notification Apps 1804
wpncore.dll Windows Push Notification Core 947
wpninprc.dll Windows Push Notification InProc 4363
wpnprv.dll Windows Push Notification Platform Connection Provider 996
wpnsruprov.dll SRUM provider for WPN 3946
wrap_oal.dll OpenAL32 3607
WS_DRMRecordMgr.dll DRMRecor Dynamic Link Library 1416
WS_EncMgr.dll EncMgr ????? 1640
WS_ImageProc.dll ImagePro ????? 3410
WS_Log.dll WS_Log Dynamic Link Library 3889
WS_MediaInfoLib.dll WS_MediaInfo ????? 1060
ws2_32.dll Windows Socket 2.0 32-Bit DLL 2872
ws2help.dll Windows Socket 2.0 Helper for Windows NT 3620
WS32.DLL N/A 3467
WsBurn.dll WSBurn Dynamic Link Library 763
wscapi.dll Windows Security Center API 1854
wscinterop.dll Windows Health Center WSC Interop 1847
wscisvif.dll Windows Security Center ISV API 4370
WSClient.dll Windows Store Licensing Client 2276
wscmisetup.dll Installers for Winsock Transport and Name Space Providers 4100
wscntfy.dll Windows Security Center Notification App 4312
wscproxystub.dll Windows Security Center ISV Proxy Stub 2133
wscsvc.dll Windows Security Center Service 2385
WSDApi.dll Web Services for Devices API DLL 4542
wsdchngr.dll WSD Challenge Component 3030
WSDMon.dll WSD Printer Port Monitor 2420
WSDPrintProxy.DLL Function Discovery Printer Proxy Dll 2224
WSDScanProxy.dll Function Discovery WSD Scanner Proxy Dll 1134
WSDScDrv.dll WSD Scan Driver DLL 3083
WSearchMigPlugin.dll Microsoft Windows Search Migration Plugin 966
wsecedit.dll Security Configuration UI Module 2622
wsepno.dll Profile notification support for Windows Search Service 2236
wshatm.dll Windows Sockets Helper DLL 2107
wshbth.dll Windows Sockets Helper DLL 1576
wshcon.dll Microsoft ® Windows Script Controller 1677
wshelper.dll Winsock Net shell helper DLL for winsock 3299
wshext.dll Microsoft ® Shell Extension for Windows Script Host 4868
wship6.dll Winsock2 Helper DLL (TL/IPv6) 3382
wshirda.dll Windows Sockets Helper DLL 2870
wshisn.dll NWLINK2 Socket Helper DLL 2992
wshnetbs.dll Netbios Windows Sockets Helper DLL 3486
wshqos.dll QoS Winsock2 Helper DLL 1086
wshrm.dll Windows Sockets Helper DLL for PGM 1996
wshsv.dll Microsoft (r) Windows Script Host, internationella resurser 2223
WSHTCPIP.DLL Winsock2 Helper DLL (TL/IPv4) 2698
WsmAgent.dll WinRM Agent 1903
WSManMigrationPlugin.dll WinRM Migration Plugin 1744
WsmAuto.dll WSMAN Automation 2775
WSMigPlugin.dll WS Migration Plugin 1524
wsmplpxy.dll wsmplpxy 1866
WsmRes.dll WSMan Resource DLL 2518
WsmSvc.dll WSMan Service 2969
WsmWmiPl.dll WSMAN WMI Provider 3482
wsnd7r.dll N/A 3436
wsnmp32.dll Microsoft WinSNMP v2.0 Manager API 1940
wsock32.dll Windows Socket 32-Bit DLL 4617
WSOCK32N.DLL Hummingbird Socks V4 Winsock stub 4942
WSOverlay.dll N/A 3292
WSService.dll Windows Store Service 4979
WSShared.dll WSShared DLL 3987
WSSync.dll Windows Store Licensing Sync Client 3084
wstdecod.dll Filter for WST-avkodare 4596
WsUpgrade.dll Winsock Upgrade Plugin 1460
WSUtilities.dll WSUtilities 1528
WTCC61DE.DLL Novell Character Classification LSM, Main DLL 4805
wtfpathfinder.dll WTFast Pathfinder DLL 4362
WtgWiFiCore.dll WiFi Core DLL 1986
wtsapi32.dll Windows Remote Desktop Session Host Server SDK APIs 4360
WTSP61MS.DLL Novell Morphological Speller LSM, Main DLL 3068
wuaext.dll Windows Update Wu exports 3409
wuapi.dll Windows Update Client API 2967
wuaueng.dll Windows Update Agent 2693
wuaueng1.dll AutoUpdate-modul for Windows Update 3504
wuauserv.dll Windows Update AutoUpdate Service 4006
wucltui.dll Windows Update Client UI Plugin 4139
wucltux.dll Windows Update Client User Experience 1529
WUDFCoinstaller.dll Windows Driver Foundation - User-mode Platform Device Co-Installer 3607
WUDFPlatform.dll Windows Driver Foundation - User-mode Platform Library 3237
WUDFSvc.dll Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework Service 3545
WudfUsbBID.dll WUDF: USB Biometric Input Device Class Driver 994
WUDFUsbccidDriver.dll WDF:UMDF USBCCID User-Mode Driver 2173
WUDFx.dll WDF:UMDF Framework Library 4011
WUDFx02000.dll WDF:UMDF Framework Library 2557
wudriver.dll Windows Update WUDriver Stub 1803
WUNPACLN.dll PAC Archive Library 2295
wups.dll Windows Update client proxy stub 5224
wups2.dll Windows Update client proxy stub 2 916
WUSettingsProvider.dll Windows Update Modern WuApp 3363
wushareduxresources.dll Windows Update Shared UI Resources 2051
wuweb.dll Windows Update Web Control 3711
wuwebv.dll Windows Update Vista Web Control 4429
wvc.dll Windows Visual Components 3233
WwaApi.dll Microsoft Web Application Host API library 2606
Wwanadvui.dll Wireless WAN Connection Flows 4836
WWanAPI.dll Mbnapi 4290
wwancfg.dll MBN Netsh Helper DLL 1338
wwanconn.dll Wireless WAN Connection Flows 3681
WWanHC.dll Wireless WAN Helper Class 3732
wwaninst.dll Windows NET Device Class Co-Installer for Wireless WAN 3251
wwanmm.dll WWan Media Manager 4623
Wwanpref.dll Wireless WAN Profile Settings Editor 1764
wwanprotdim.dll WWAN Device Interface Module 3034
WwanRadioManager.dll Wwan Radio Manager 2498
wwansvc.dll WWAN Auto Config Service 3286
wwapi.dll WWAN API 3625
wweb32.dll WordWeb Dictionary/Thesaurus 2029
WWINTL32.DLL Microsoft Word voor Windows® 97 UI dll 2481
wxbase28u_vc_custom.dll N/A 4227
wxdockitu.dll N/A 4175
wxmsw253u.dll N/A 3029
wxmsw262u.dll N/A 1200
wxmsw26u_vc_custom.dll N/A 3212
wxmsw28u_adv_vc_custom.dll N/A 2580
wxmsw28u_aui_vc_custom.dll N/A 3251
wxmsw28u_core_vc_custom.dll N/A 4087
wxmsw28u_gcc_cb.dll N/A 4827
wxmsw28u_html_vc_custom.dll N/A 4154
wxmsw28u_richtext_vc_custom_64.dll N/A 2582
wxmsw28u_richtext_vc_custom.dll N/A 1116
wxmsw28u_vc_custom.dll N/A 2456
wxmsw28u_xml_vc_custom.dll N/A 3576
wxmsw28u_xrc_vc_custom.dll N/A 1839
wz_zp.dll N/A 3758
WZ32.DLL WinZip DLL 1588
wzAudio.dll N/A 4541
wzcdlg.dll Windows Connect Now - Flash Config Enrollee 913
WzCrypto.dll N/A 2123
wzcsapi.dll Wireless Zero Configuration service API 3605
wzcsvc.dll Tjanst for nollkonfiguration av tradlosa tjanster 4419
WZEAY64.DLL WinZip Openssl DLL 779