ไฟล์ dll เริ่มต้นด้วย W

ชื่อไฟล์ ลักษณะ ดาวน์โหลด
w1import.dll N/A 4284
w32.dll W32 Display Driver 813
W32N50.dll WinDis 32 API & Platform Compatibility DLL 4594
w32pthreads.v4.dll POSIX Threads for Win32 4632
w32time.dll Windows Time Service 4430
w32topl.dll Windows NT Topology Maintenance Tool 4091
W32UIImg.dll Setup Wizard Page Resources 3891
W32UIRes.dll Setup Wizard Page Resources 2912
w3btrv7.dll Btrieve Interface Glue DLL 2599
w3ssl.dll SSL service for HTTP 1718
wab32.dll Microsoft (R) Contacts DLL 3088
wab32res.dll Microsoft (R) Contacts DLL 4708
WABSyncProvider.dll Microsoft Windows Contacts Sync Provider 2344
WanPacket.dll WanPacket 754
WatWeb.dll Windows Activation Technologies ActiveX Control 1180
WavDest.dll Windows Sound Recorder 3638
wavemsp.dll Microsoft Wave MSP 2938
WAVMIX16.DLL N/A 4963
wbemcntl.dll WMI Control 1840
wbemcomn.dll WMI 4222
wbemcons.dll WMI Standard Event Consumers 3552
wbemcore.dll Windows Management Instrumentation 959
wbemdisp.dll WMI Scripting 3320
wbemess.dll WMI 3416
wbemprox.dll WMI 4753
wbemsvc.dll WMI 767
wbiosrvc.dll Windows Biometric Service 905
wbtapi.dll WBTApi DLL 1119
wbtrv32.dll DBAdmin Interface Glue DLL 4349
WCAPI.DLL WCAPI DLL 4634
wcl.dll Windows Class Library 3363
wclEtw.dll Windows Class Library 1551
wclPowrProf.dll Windows Class Library 1802
wclSqm.dll Windows Class Library 1838
wclUnicode.dll Windows Class Library 1935
wclWdi.dll Windows Class Library 3723
wcmapi.dll Windows Connection Manager Client API 1866
wcmcsp.dll Windows Connection Service Provider DLL 1035
wcmsvc.dll Windows Connection Manager Service DLL 2693
WcnApi.dll Windows Connect Now - API Helper DLL 2962
wcncsvc.dll Windows Connect Now - Config Registrar Service 4030
WcnEapAuthProxy.dll Windows Connect Now - WCN EAP Authenticator Proxy 4376
WcnEapPeerProxy.dll Windows Connect Now - WCN EAP PEER Proxy 2139
WcnNetsh.dll WCN Netsh Helper DLL 2218
wcnwiz.dll Windows Connect Now Wizards 1454
WcsPlugInService.dll WcsPlugInService DLL 2259
wd190hfo.dll wd190hfo.dll (ODBC/HF/ODBC/HF) - Win32 646
WD75VM.DLL WinDev - Execution engine 2139
WD80HFO.DLL WinDev - ODBC/HF 2892
WdacWmiProv.dll WDAC WMI Providers 4756
wdapi1100.dll wdapi 11.00 2258
wdc.dll Performance Monitor 2857
WdfCoInstaller01009.dll WDF Coinstaller 3464
Wdfres.dll Kernel Mode Driver Framework Resource 2239
wdi.dll Windows Diagnostic Infrastructure 2536
wdiasqmmodule.dll Adaptive SQM WDI Plugin 2885
wdigest.dll Microsoft Digest Access 600
WDMIUTIL.DLL DMI 2.0s helper API 1980
wdrvbro.dll Salfeld Computer Security DLL 1696
wdscore.dll Panther Engine Module 2414
wdsutil.dll OS Deployment Utilities 625
webaccessutils.dll WebAccessUtils 3002
WebcamUi.dll N/A 4241
webcheck.dll Web Site Monitor 754
WebClnt.dll Web DAV Service DLL 4569
WebCoreViewer.dll N/A 3037
webctl.dll Web Control Host DLL 3099
webhits.dll Webbtraffar for indexeringstjansten 2272
webio.dll Web Transfer Protocols API 1496
WebKit.dll WebKit.dll 4743
WebKitQuartzCoreAdditions.dll WebKitQuartzCoreAdditions.dll 3963
webres.dll N/A 2289
webservices.dll Windows Web Services Runtime 3022
Websocket.dll Web Socket API 3314
websockets.dll Evernote Websockets Library 3640
webvw.dll Shell webbvyinnehall och kontrollbibliotek 3286
wecapi.dll Event Collector Configuration API 2203
wecsvc.dll Event Collector Service 4753
WEMSAL_WmiProvider.dll Windows Embedded App Launcher WMI Provider 3776
WEP4UTIL.DLL N/A 995
wephostsvc.dll WEP Host Service 511
Weputil.dll N/A 4798
wer.dll Windows Error Reporting DLL 2201
werconcpl.dll PRS CPL 2693
wercplsupport.dll Problem Reports and Solutions 3667
werdiagcontroller.dll WER Diagnostic Controller 1876
wersvc.dll Windows Error Reporting Service 867
werui.dll Windows Error Reporting UI DLL 846
wet.dll Windows Easy Transfer 2841
wevtapi.dll Eventing Consumption and Configuration API 3443
wevtfwd.dll WS-Management Event Forwarding Plug-in 1432
wevtsvc.dll Event Logging Service 4381
wfapigp.dll Windows Firewall GPO Helper dll 2454
wfascim.dll Network Management Value Objects 2198
wfdprov.dll Private WPS provisioning API DLL for Wi-Fi Direct 2429
WfHC.dll Windows Firewall Helper Class 3697
WFSR.dll Windows Fax and Scan Resources 4923
whealogr.dll WHEA Troubleshooter 4171
whhelper.dll Net shell helper DLL for winHttp 4206
wiaaut.dll WIA Automation Layer 2432
wiadefui.dll WIA Scanner Default UI 4108
wiadss.dll WIA TWAIN compatibility layer 4536
WiaExtensionHost64.dll WIA Extension Host for thunking APIs from 32-bit to 64-bit process 2977
wiafbdrv.dll Flatbed Scanner Still Image Devices DLL 2136
wiarpc.dll Windows Image Acquisition RPC client DLL 1394
wiascanprofiles.dll Microsoft Windows ScanProfiles 3606
wiascr.dll WIA Scripting Layer 875
wiaservc.dll Stillbildsenhetstjanst 4503
wiashext.dll Imaging Devices Shell Folder UI 2675
wiatrace.dll WIA Tracing 3831
wiavideo.dll WIA Video 2091
wiavusd.dll USD for WIA videostromenhet 4286
WibuCm32.dll CodeMeter Library 2658
widevinecdm.dll N/A 3199
wifeman.dll N/A 2921
WiFiDisplay.dll Wi-Fi Display DLL 4177
wifiInfo_VB.dll N/A 3069
wimgapi.dll Windows Imaging Library 3226
WimProvider.dll DISM WIM Provider 2056
Win32_EncryptableVolume.dll Win32_Encryptable Volume Provider 3149
Win32_Tpm.dll TPM WMI Provider 1986
win32api.dll N/A 4233
win32spl.dll Client Side Rendering Print Provider 3971
win32u.dll Win32u 4460
win32ui.dll Setup Wizard Pages 4871
win87em.dll N/A 4542
winaspi.dll N/A 3759
winbici.dll Windows Services Instrumentation Module 4594
winbio.dll Windows Biometrics Client API 1516
winbiobidadapter.dll WinBio BID Adapter 3883
winbiosensoradapter.dll WinBio Sensor Adapter 3215
winbiostorageadapter.dll WinBio Storage Adapter 1403
winbrand.dll Windows Branding Resources 2039
wincorlib.dll Microsoft Windows ® WinRT core library 2771
wincredprovider.dll wincredprovider DLL 3208
Window.dll N/A 3004
Windows.ApplicationModel.Background.SystemEventsBroker.dll Windows Background System Events Broker API Server 3796
Windows.ApplicationModel.Background.TimeBroker.dll Windows Background Time Broker API Server 3135
Windows.ApplicationModel.dll Windows ApplicationModel API Server 3470
Windows.ApplicationModel.Store.dll Windows Store Runtime DLL 4970
Windows.ApplicationModel.Store.TestingFramework.dll Windows Store Testing Framework Runtime DLL 4528
Windows.Data.Pdf.dll PDF WinRT APIs 2001
Windows.Devices.Background.dll Windows.Devices.Background 1477
Windows.Devices.Background.ps.dll Windows.Devices.Background Interface Proxy 2838
Windows.Devices.Bluetooth.dll Windows.Devices.Bluetooth DLL 4125
Windows.Devices.Custom.dll Windows.Devices.Custom 2827
Windows.Devices.Custom.ps.dll Windows.Devices.Custom Interface Proxy 1424
Windows.Devices.Enumeration.dll Windows.Devices.Enumeration 3939
Windows.Devices.Enumeration.ps.dll Windows.Devices.Enumeration Interface Proxy 2067
Windows.Devices.Geolocation.dll Geolocation Runtime DLL 3205
Windows.Devices.HumanInterfaceDevice.dll Windows.Devices.HumanInterfaceDevice DLL 2580
Windows.Devices.PointOfService.dll Windows Runtime PointOfService DLL 2300
Windows.Devices.Portable.dll Windows Runtime Portable Devices DLL 4440
Windows.Devices.Printers.Extensions.dll Windows.Devices.Printers.Extensions 4208
Windows.Devices.Scanners.dll Windows Runtime Devices Scanners DLL 703
Windows.Devices.Sensors.dll Windows Runtime Sensors DLL 3035
Windows.Devices.SmartCards.dll Windows Runtime Smart Card API DLL 2569
Windows.Devices.Usb.dll Windows Runtime Usb DLL 4122
Windows.Devices.WiFiDirect.dll Windows.Devices.WiFiDirect DLL 3376
Windows.Globalization.dll Windows Globalization 4723
Windows.Globalization.Fontgroups.dll Fonts Mapping API 3862
Windows.Globalization.JapanesePhoneme.dll Microsoft IME 1752
Windows.Graphics.dll WinRT Windows Graphics DLL 1159
Windows.Graphics.Printing.dll Microsoft Windows Printing Support 2419
Windows.Help.Runtime.dll N/A 1203
windows.immersiveshell.serviceprovider.dll Windows.ImmersiveShell.ServiceProvider 2113
Windows.Management.Workplace.WorkplaceSettings.dll Windows Runtime WorkplaceSettings DLL 2461
Windows.Media.Devices.dll Windows Runtime media device server DLL 4765
Windows.Media.dll Windows Media Runtime DLL 2413
Windows.Media.MediaControl.dll Windows Runtime MediaControl server DLL 4216
Windows.Media.Renewal.dll Windows Media Renewal DLL 2639
Windows.Media.SpeechSynthesis.dll Windows Speech Runtime DLL 2210
Windows.Media.Streaming.dll DLNA DLL 2355
Windows.Media.Streaming.ps.dll DLNA Proxy-Stub DLL 2137
Windows.Networking.BackgroundTransfer.ContentPrefetchTask.dll Windows Networking Background Transfer Content Prefetch task DLL 1115
Windows.Networking.BackgroundTransfer.dll Windows.Networking.BackgroundTransfer DLL 1844
Windows.Networking.Connectivity.dll Windows Networking Connectivity Runtime DLL 769
Windows.Networking.dll Windows.Networking DLL 2439
Windows.Networking.HostName.dll Windows.Networking.HostName DLL 1546
Windows.Networking.NetworkOperators.HotspotAuthentication.dll Microsoft Windows Hotspot Authentication API 4434
Windows.Networking.Proximity.dll Windows Runtime Proximity API DLL 1070
Windows.Networking.Sockets.PushEnabledApplication.dll Windows.Networking.Sockets.PushEnabledApplication DLL 4326
Windows.Networking.Vpn.dll Windows.Networking.Vpn DLL 547
Windows.Security.Authentication.OnlineId.dll Windows Runtime OnlineId Authentication DLL 4102
Windows.Security.Credentials.UI.CredentialPicker.dll WinRT Credential Picker Server 4502
Windows.Security.Credentials.UI.UserConsentVerifier.dll Windows User Consent Verifier API 3178
Windows.Shell.Search.UriHandler.dll Windows Search URI Handler 3939
Windows.Storage.ApplicationData.dll Windows Application Data API Server 3034
Windows.Storage.Compression.dll WinRT Compression 2123
windows.storage.dll Microsoft WinRT Storage API 2609
Windows.System.Display.dll Windows System Display Runtime DLL 4202
Windows.System.Profile.HardwareId.dll Windows System Profile HardwareId DLL 3669
Windows.System.Profile.SystemManufacturers.dll Windows.System.Profile.SystemManufacturers 2787
Windows.System.RemoteDesktop.dll Windows System RemoteDesktop Runtime DLL 1929
Windows.UI.dll Windows Runtime UI Foundation DLL 967
Windows.UI.Immersive.dll WINDOWS.UI.IMMERSIVE 898
Windows.UI.Input.Inking.dll WinRT Windows Inking DLL 3049
Windows.UI.Search.dll Windows.UI.Search 4674
Windows.UI.Xaml.dll Windows.UI.Xaml dll 4925
Windows.Web.dll Web Client DLL 3096
Windows.Web.Http.dll Windows.Web.Http DLL 1981
WindowsAnytimeUpgradeCPL.dll Windows Anytime Upgrade 3917
WindowsCodecs.dll Microsoft Windows Codecs Library 3990
WindowsCodecsExt.dll Microsoft Windows Codecs Extended Library 3045
windowslivelogin.dll Microsoft® Account Login Helper 2801
wined3dwddm.dll N/A 4476
winethc.dll WinInet Helper Class 1209
WinFax.dll Microsoft Fax API Support DLL 2085
WING.DLL N/A 1896
Wing32.dll WinG High-Performance Graphics Library 3847
winhttp.dll Windows HTTP Services 2388
winhttp5.dll Windows HTTP Services 531
wininet.dll Internet Extensions for Win32 2009
WininetPlugin.dll WinInet Migration Helper 4240
wininitext.dll WinInit Utility Extension DLL 1585
winipsec.dll Windows IPsec SPD Client DLL 2473
Winlangdb.dll Windows Bcp47 Language Database 3903
WinLGDep.dll WinLogon Deployment Library 3118
winlogonext.dll WinLogon Utility Extension DLL 1319
winmde.dll WinMDE DLL 584
WinMgmtR.dll WMI 3072
winmm.dll MCI API DLL 1617
winmmbase.dll Base Multimedia Extension API DLL 3991
WinMsoIrmProtector.dll Windows Office file format IRM Protector 2753
winnls.dll N/A 3056
winnsi.dll Network Store Information RPC interface 3576
winntbbu.dll DLL-fil for informationsrutorna for installationsprogrammet for Windows 3897
WinOpcIrmProtector.dll Windows Office file format IRM Protector 3537
winprint.dll Windows Print Processor DLL 4095
WinRing0.dll WinRing0 3452
winrnr.dll LDAP RnR Provider DLL 627
winrscmd.dll remtsvc 3343
winrsmgr.dll WSMan Shell API 645
winrssrv.dll winrssrv 3955
WinRtTracing.dll Windows Diagnostics Tracing 2402
WinSATAPI.dll Windows System Assessment Tool API 3874
WinSCard.dll Microsoft Smart Card API 3726
winsck.dll N/A 883
winsetup.dll winsetup 3209
WinSetupUI.dll Windows Setup UI 4574
winshfhc.dll File Risk Estimation 2466
winsku.dll Windows SKU Library 3461
winsock.dll N/A 609
winsockhc.dll Winsock Network Diagnostic Helper Class 3746
winspool.dll Windows Spooler Driver 4734
WINSRPC.DLL WINS RPC LIBRARY 4067
winsrv.dll Multi-User Windows Server DLL 3216
winsta.dll Winstation Library 1364
winstrm.dll Streams DLL 2583
WinSync.dll Synchronization Framework 3734
WinSyncMetastore.dll Windows Synchronization Metadata Store 1895
WinSyncProviders.dll Windows Synchronization Provider Framework 628
Wintab32.DLL Wintab32.dll 3305
wintrust.dll Microsoft Trust Verification APIs 768
WinTypes.dll Windows Base Types DLL 1920
winusb.dll Windows USB Driver User Library 4729
winusbcoinstaller2.dll Windows Driver Foundation - User-mode Platform Device Update Co-Installer 3008
Winzipro.dll WinZip Registry Optimizer 4468
wisp.dll Microsoft Pen and Touch Input Component 3207
witnesswmiv2provider.dll Witness Service WMIv2 Provider 2654
wkcalsvc.dll Microsoft® Works Calendar Service 557
wkscli.dll Workstation Service Client DLL 2593
wksgen.dll Microsoft Works Utilities 2379
wkspbrokerAx.dll Microsoft Workspace Broker ActiveX Control 4243
wksprtPS.dll WorkspaceRuntime ProxyStub DLL 1079
wkssvc.dll Workstation Service DLL 1214
WKWAT.DLL Microsoft® Works Generic Support 1391
WKWBL.DLL Microsoft® Works Generic Support 4862
WkWin32.dll WIBU-KEY Calling Driver 3452
WKWINUNI.DLL Microsoft® Works Unicode Layer 3562
wlanapi.dll Windows Wireless LAN 802.11 Client Side API DLL 874
wlanapp.dll WlanApp DLL 3724
wlancfg.dll Wlan Netsh Helper DLL 1815
WLanConn.dll Dot11 Connection Flows 1013
wlandlg.dll Wireless Lan Dialog Wizards 4041
wlangpui.dll Wireless Network Policy Management Snap-in 1697
WLanHC.dll Wireless LAN Helper Classes 2119
wlanhlp.dll Windows Wireless LAN 802.11 Client Side Helper API 975
wlaninst.dll Windows NET Device Class Co-Installer for Wireless LAN 3466
WlanMM.dll Dot11 Media and AdHoc Managers 1516
WlanMmHC.dll Media Manager Helper Class 1139
wlanmsm.dll Windows Wireless LAN 802.11 MSM DLL 3832
wlanpref.dll Wireless Preferred Networks 3936
WlanRadioManager.dll Wlan Radio Manager 2989
wlansec.dll Windows Wireless LAN 802.11 MSM Security Module DLL 674
wlansvc.dll Windows WLAN AutoConfig Service DLL 1137
wlansvcpal.dll Windows WLAN AutoConfig Service PAL DLL 4209
wlanui.dll Wireless Profile UI 5042
wlanutil.dll Windows Wireless LAN 802.11 Utility DLL 4391
wlcui.dll Windows Live Call Softphone 3982
wldap32.dll Win32 LDAP API DLL 4598
wldcore.dll Windows Live Client Shared Platform Module 7255
wldlog.dll Windows Live Desktop Logging 1130
wldp.dll Windows Lockdown Policy 3227
wlessfp1.dll N/A 3926
wlgpclnt.dll 802.11 Group Policy Client 2409
wlidcli.dll Microsoft® Account Dynamic Link Library 4387
wlidcredprov.dll Microsoft® Account Credential Provider 2384
wlidfdp.dll Microsoft® Account Function Discovery Provider 3467
wlidnsp.dll Microsoft® Account Namespace Provider 4279
wlidprov.dll Microsoft® Account Provider 1620
wlidres.dll Microsoft® Windows Live ID Resource 4502
wlidsvc.dll Microsoft® Account Service 1478
wlidux.dll Windows Live ID UI Module 2319
wlnotify.dll Gemensam DLL-fil for att erhalla Winlogon-meddelanden 4213
wlroamextension.dll Windows Live Roaming Sync Extension 2607
WlS0WndH.dll Session0 Viewer Window Hook DLL 862
wltrynt.dll Wireless Notification Provider 2086
WLXPhotoBase.dll Photo Base Library 1340
WLXPhotoLibraryMain.dll Photo Gallery 4741
WLXPhotoSqm.dll Photo Sqm Library 4919
WLXPhotoViewer.dll Windows Live Photo Gallery 680
WMADMOD.DLL Windows Media Audio Decoder 1052
wmadmoe.dll Corona Windows Media Audio 9 Encoder/Transcoder 635
WMALFXGFXDSP.dll SysFx DSP 1459
wmasf.dll Windows Media ASF DLL 5018
Wmaudsdk.dll Windows Media Audio SDK DLL 2638
wmcodecdspps.dll Windows Media CodecDSP Proxy Stub Dll 960
wmdmlog.dll Windows Media Device Manager Logger 2840
wmdmps.dll Windows Media Device Manager Proxy Stub 1882
wmdrmdev.dll Windows Media DRM for Network Devices Registration DLL 4668
wmdrmnet.dll Windows Media DRM for Network Devices DLL 2323
wmdrmsdk.dll Windows Media DRM SDK DLL 4470
wmdvi.dll Quartz Virtual instrument Extension 1835
wmerror.dll Windows Media Error Definitions (English) 1940
wmerrSVE.dll Feldefinitioner for Windows Media Services 2137
wmi.dll WMI DC and DP functionality 1903
wmi2xml.dll WMI XML Convertor 4545
WmiApRes.dll WMI Performance Reverse Adapter Resources 1456
WmiApRpl.dll WMI Performance Reverse Adapter 2791
wmiclnt.dll WMI Client API 3809
wmicmiplugin.dll WMI CMI Plugin 4734
WMICOOKR.dll WMI 852
wmicore.dll WMI service core functionality 3499
wmidcom.dll WMI 3977
WmiDcPrv.dll WMI 1005
wmidx.dll Windows Media Indexer DLL 3574
WMIMigrationPlugin.dll WMI Repository Migration Plugin 1985
wmipcima.dll WMI Win32Ex Provider 1630
wmipdfs.dll WMI DFS Provider 4677
wmipdskq.dll WMI Provider for Disk Quota Information 522
WmiPerfClass.dll WbemPerf V2 Class Provider 594
WmiPerfInst.dll WbemPerf V2 Instance Provider 3654
WMIPICMP.dll WMI ICMP Echo Provider 2928
WMIPIPRT.dll WBEM Provider for IP4 Routes 1483
WMIPJOBJ.dll WMI Windows Job Object Provider 4598
wmiprop.dll Medinstallerar for dynamiska egenskapssidor for WDM-providern 1563
wmiprov.dll WMI 2657
WmiPrvSD.dll WMI 3578
WMIPSESS.dll WMI Provider for Sessions and Connections 1053
wmiscmgr.dll WMI-filterhanteraren 679
WMIsvc.dll WMI 4748
wmitimep.dll WMI 2296
wmitomi.dll CIM Provider Adapter 768
wmiutils.dll WMI 3060
Wmmutil.dll Windows Movie Maker 4538
WMNetMgr.dll Windows Media Network Plugin Manager DLL 2380
wmp.dll Windows Media Player 1825
wmpasf.dll Windows Media Filter Shim 5008
wmpcd.dll Windows Media Player 2462
wmpcm.dll Windows Media Player Compositing Mixer 3062
wmpcore.dll Windows Media Player 1439
WmpDui.dll Windows Media Player UI Engine 4879
wmpdxm.dll Windows Media Player Extension 1265
wmpeffects.dll Windows Media Player Effects 1246
WMPEncEn.dll Windows Media Player Encoding Module 3356
WMPhoto.dll Windows Media Photo Codec 3283
wmploc.DLL Windows Media Player Resources 2015
wmpmde.dll WMPMDE DLL 2936
wmpps.dll Windows Media Player Proxy Stub Dll 5042
wmpshell.dll Windows Media Player Launcher 4759
wmpsrcwp.dll WMPSrcWp Module 1837
wmpui.dll Windows Media Player 2721
wmsdmod.dll Windows Media Screen Decoder 2033
wmsdmoe.dll Windows Media Screen Encoder 3854
wmsdmoe2.dll Corona Windows Media Screen Encoder 2879
wmsgapi.dll WinLogon IPC Client 4552
WMSPDMOD.DLL Windows Media Audio Voice Decoder 1707
WMSPDMOE.DLL Windows Media Audio Voice Encoder 2569
wmstream.dll Windows Media Streamer DLL 4624
WMVCORE.DLL Windows Media Playback/Authoring DLL 1867
wmvcore2.dll Windows Media Playback/Authoring DLL 2470
WMVDECOD.DLL Windows Media Video Decoder 1650
wmvdmod.dll Corona Windows Media Video Decoder 3673
wmvdmoe2.dll Corona Windows Media Video Encoder 3207
wmvdspa.dll Windows Media Video DSP Components - Advanced 3804
WMVENCOD.DLL Windows Media Video 9 Encoder 3670
WMVSDECD.DLL Windows Media Screen Decoder 2994
WMVSENCD.DLL Windows Media Screen Encoder 2915
WMVXENCD.DLL Windows Media Video Encoder 2533
wnaspi2k.dll N/A 4251
WnASPI32.dll ASPI for Windows 3192
wnaspi46.dll N/A 4286
WNASPI64.DLL ASPI for Win32 DLL 3256
WNASPIXP.DLL ASPI for Win32 DLL 1260
wnicapi.dll WNICAPI Dynamic Link Library 1595
WofTasks.dll WIM Boot Tasks 1466
WofUtil.dll Windows Overlay File System Filter user mode API 3128
WONAuth.dll N/A 4930
WONCrypt.dll N/A 3491
workerdd.dll Framebuffer Display Driver 556
WorkfoldersControl.dll Microsoft (C) Work Folders Control Panel 2089
WorkFoldersGPExt.dll Microsoft (C) Work Folders Group Policy Client Extension 2251
WorkFoldersRes.dll Work Folders Resources 679
WorkFoldersShell.dll Microsoft (C) Work Folders Shell Extension 4168
workfolderssvc.dll Microsoft (C) Work Folders Service 705
wow.dll N/A 3778
wow32.dll Wow32 4673
wow64.dll Win32 Emulation on NT64 4438
wow64cpu.dll AMD64 Wow64 CPU 787
wow64win.dll Wow64 Console and Win32 API Logging 3641
wowfax.dll Windows 3.1 Compatible Fax Driver DLL 4450
wowfaxui.dll UI-DLL for Windows 3.1-kompatibel faxdrivrutin 4750
WpAXHolder.dll WPAXHolder 4094
Wpc.dll WPC Settings Library 678
wpcao.dll WPC Administrator Override 1420
wpcap.dll wpcap.dll Dynamic Link Library - based on libpcap 0.9.6 - branch 1602
wpccpl.dll Parental Controls Control Panel 4812
wpcmig.dll Windows Parental Controls Migration 3945
WpcMigration.dll Family Safety Migration 3567
wpcsvc.dll WPC Filtering Service 2982
wpcumi.dll Windows Parental Controls Notifications 1856
WpcWebFilter.dll WpcWebFilter.dll 2681
WpcWebSync.dll Family Safety Web Synchronization Library 2720
wpd_ci.dll Driver Setup Class Installer for Windows Portable Devices 3906
wpdbusenum.dll Portable Device Enumerator 2285
Wpdcomp.dll Windows Portable Device Composite Driver 2830
WpdFs.dll Windows Portable Device File System Driver 793
WpdMtp.dll MTP core protocol component 2790
WpdMtpbt.dll Bluetooth transport layer for MTP driver 2882
WpdMtpDr.dll Windows Portable Device Media Transfer Protocol Driver 4447
WpdMtpIP.dll IP transport layer for MTP driver 2653
WpdMtpUS.dll Usbscan transport layer for MTP driver 4612
wpdshext.dll Portable Devices Shell Extension 3352
WPDShServiceObj.dll Windows Portable Device Shell Service Object 986
WPDSp.dll WMDM Service Provider for Windows Portable Devices 677
wpdwcn.dll Windows Portable Device WCN Wizard 597
wpnapps.dll Windows Push Notification Apps 1766
wpncore.dll Windows Push Notification Core 920
wpninprc.dll Windows Push Notification InProc 4350
wpnprv.dll Windows Push Notification Platform Connection Provider 981
wpnsruprov.dll SRUM provider for WPN 3934
wrap_oal.dll OpenAL32 3602
WS_DRMRecordMgr.dll DRMRecor Dynamic Link Library 1407
WS_EncMgr.dll EncMgr ????? 1637
WS_ImageProc.dll ImagePro ????? 3392
WS_Log.dll WS_Log Dynamic Link Library 3879
WS_MediaInfoLib.dll WS_MediaInfo ????? 1053
ws2_32.dll Windows Socket 2.0 32-Bit DLL 2782
ws2help.dll Windows Socket 2.0 Helper for Windows NT 3531
WS32.DLL N/A 3461
WsBurn.dll WSBurn Dynamic Link Library 751
wscapi.dll Windows Security Center API 1765
wscinterop.dll Windows Health Center WSC Interop 1819
wscisvif.dll Windows Security Center ISV API 4322
WSClient.dll Windows Store Licensing Client 2235
wscmisetup.dll Installers for Winsock Transport and Name Space Providers 4074
wscntfy.dll Windows Security Center Notification App 4300
wscproxystub.dll Windows Security Center ISV Proxy Stub 2064
wscsvc.dll Windows Security Center Service 2296
WSDApi.dll Web Services for Devices API DLL 4482
wsdchngr.dll WSD Challenge Component 2975
WSDMon.dll WSD Printer Port Monitor 2358
WSDPrintProxy.DLL Function Discovery Printer Proxy Dll 2223
WSDScanProxy.dll Function Discovery WSD Scanner Proxy Dll 1112
WSDScDrv.dll WSD Scan Driver DLL 3056
WSearchMigPlugin.dll Microsoft Windows Search Migration Plugin 933
wsecedit.dll Security Configuration UI Module 2500
wsepno.dll Profile notification support for Windows Search Service 2195
wshatm.dll Windows Sockets Helper DLL 2101
wshbth.dll Windows Sockets Helper DLL 1465
wshcon.dll Microsoft ® Windows Script Controller 1553
wshelper.dll Winsock Net shell helper DLL for winsock 3222
wshext.dll Microsoft ® Shell Extension for Windows Script Host 4806
wship6.dll Winsock2 Helper DLL (TL/IPv6) 3269
wshirda.dll Windows Sockets Helper DLL 2768
wshisn.dll NWLINK2 Socket Helper DLL 2987
wshnetbs.dll Netbios Windows Sockets Helper DLL 3441
wshqos.dll QoS Winsock2 Helper DLL 998
wshrm.dll Windows Sockets Helper DLL for PGM 1869
wshsv.dll Microsoft (r) Windows Script Host, internationella resurser 2216
WSHTCPIP.DLL Winsock2 Helper DLL (TL/IPv4) 2671
WsmAgent.dll WinRM Agent 1850
WSManMigrationPlugin.dll WinRM Migration Plugin 1663
WsmAuto.dll WSMAN Automation 2672
WSMigPlugin.dll WS Migration Plugin 1502
wsmplpxy.dll wsmplpxy 1787
WsmRes.dll WSMan Resource DLL 2480
WsmSvc.dll WSMan Service 2851
WsmWmiPl.dll WSMAN WMI Provider 3421
wsnd7r.dll N/A 3430
wsnmp32.dll Microsoft WinSNMP v2.0 Manager API 1824
wsock32.dll Windows Socket 32-Bit DLL 4491
WSOCK32N.DLL Hummingbird Socks V4 Winsock stub 4940
WSOverlay.dll N/A 3281
WSService.dll Windows Store Service 4967
WSShared.dll WSShared DLL 3929
WSSync.dll Windows Store Licensing Sync Client 3038
wstdecod.dll Filter for WST-avkodare 4581
WsUpgrade.dll Winsock Upgrade Plugin 1448
WSUtilities.dll WSUtilities 1521
WTCC61DE.DLL Novell Character Classification LSM, Main DLL 4803
wtfpathfinder.dll WTFast Pathfinder DLL 4357
WtgWiFiCore.dll WiFi Core DLL 1982
wtsapi32.dll Windows Remote Desktop Session Host Server SDK APIs 4249
WTSP61MS.DLL Novell Morphological Speller LSM, Main DLL 3067
wuaext.dll Windows Update Wu exports 3391
wuapi.dll Windows Update Client API 2872
wuaueng.dll Windows Update Agent 2637
wuaueng1.dll AutoUpdate-modul for Windows Update 3485
wuauserv.dll Windows Update AutoUpdate Service 3959
wucltui.dll Windows Update Client UI Plugin 4129
wucltux.dll Windows Update Client User Experience 1481
WUDFCoinstaller.dll Windows Driver Foundation - User-mode Platform Device Co-Installer 3567
WUDFPlatform.dll Windows Driver Foundation - User-mode Platform Library 3211
WUDFSvc.dll Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework Service 3523
WudfUsbBID.dll WUDF: USB Biometric Input Device Class Driver 976
WUDFUsbccidDriver.dll WDF:UMDF USBCCID User-Mode Driver 2160
WUDFx.dll WDF:UMDF Framework Library 3993
WUDFx02000.dll WDF:UMDF Framework Library 2550
wudriver.dll Windows Update WUDriver Stub 1684
WUNPACLN.dll PAC Archive Library 2291
wups.dll Windows Update client proxy stub 5051
wups2.dll Windows Update client proxy stub 2 844
WUSettingsProvider.dll Windows Update Modern WuApp 3353
wushareduxresources.dll Windows Update Shared UI Resources 2038
wuweb.dll Windows Update Web Control 3696
wuwebv.dll Windows Update Vista Web Control 4325
wvc.dll Windows Visual Components 3150
WwaApi.dll Microsoft Web Application Host API library 2526
Wwanadvui.dll Wireless WAN Connection Flows 4824
WWanAPI.dll Mbnapi 4236
wwancfg.dll MBN Netsh Helper DLL 1300
wwanconn.dll Wireless WAN Connection Flows 3648
WWanHC.dll Wireless WAN Helper Class 3685
wwaninst.dll Windows NET Device Class Co-Installer for Wireless WAN 3236
wwanmm.dll WWan Media Manager 4561
Wwanpref.dll Wireless WAN Profile Settings Editor 1744
wwanprotdim.dll WWAN Device Interface Module 3006
WwanRadioManager.dll Wwan Radio Manager 2488
wwansvc.dll WWAN Auto Config Service 3260
wwapi.dll WWAN API 3526
wweb32.dll WordWeb Dictionary/Thesaurus 2015
WWINTL32.DLL Microsoft Word voor Windows® 97 UI dll 2477
wxbase28u_vc_custom.dll N/A 4223
wxdockitu.dll N/A 4170
wxmsw253u.dll N/A 3011
wxmsw262u.dll N/A 1182
wxmsw26u_vc_custom.dll N/A 3195
wxmsw28u_adv_vc_custom.dll N/A 2569
wxmsw28u_aui_vc_custom.dll N/A 3238
wxmsw28u_core_vc_custom.dll N/A 4082
wxmsw28u_gcc_cb.dll N/A 4819
wxmsw28u_html_vc_custom.dll N/A 4139
wxmsw28u_richtext_vc_custom_64.dll N/A 2571
wxmsw28u_richtext_vc_custom.dll N/A 1112
wxmsw28u_vc_custom.dll N/A 2451
wxmsw28u_xml_vc_custom.dll N/A 3573
wxmsw28u_xrc_vc_custom.dll N/A 1831
wz_zp.dll N/A 3746
WZ32.DLL WinZip DLL 1587
wzAudio.dll N/A 4528
wzcdlg.dll Windows Connect Now - Flash Config Enrollee 883
WzCrypto.dll N/A 2117
wzcsapi.dll Wireless Zero Configuration service API 3587
wzcsvc.dll Tjanst for nollkonfiguration av tradlosa tjanster 4401
WZEAY64.DLL WinZip Openssl DLL 775