ไฟล์ dll เริ่มต้นด้วย T

ชื่อไฟล์ ลักษณะ ดาวน์โหลด
t2embed.dll Microsoft T2Embed Font Embedding 3204
Tabbtn.dll Microsoft Tablet PC Buttons Component 3495
TabbtnEx.dll Microsoft Tablet PC Extended Buttons Component 2885
Tabctl32.dll N/A 974
TableTextServiceMig.dll TableTextService Migration DLL 3288
TabSvc.dll Microsoft Tablet PC Input Service 1209
tag.dll N/A 4408
TAMouseHook.dll N/A 909
tapi.dll N/A 870
tapi3.dll Microsoft TAPI3 2336
tapi32.dll Microsoft® Windows(TM) Telephony API Client DLL 4468
tapilua.dll Microsoft® Windows(TM) Phone And Modem Lua Elevation Dll 5072
TapiMigPlugin.dll Microsoft® Windows(TM) TAPI Migration Plugin Dll 2696
tapiperf.dll Microsoft® Windows(TM) Telephony Performance Monitor 1625
tapisrv.dll Microsoft® Windows(TM) Telephony Server 2515
TapiSysprep.dll Microsoft® Windows(TM) Telephony Sysprep Work 3725
tapiui.dll Microsoft® Windows(TM) Telephony API UI DLL 1534
taskbarcpl.dll Taskbar Control Panel 1461
taskcomp.dll Task Scheduler Backward Compatibility Plug-in 3000
TaskKeyHookWD.dll N/A 4097
taskmgr.dll IObit TaskSchedule Dynamic Link Library 4859
taskschd.dll Task Scheduler COM API 1375
TaskSchdPS.dll Task Scheduler Interfaces Proxy 4203
TaskSchedulerHelper.dll Task Scheduler Helper 3538
tbb_debug.dll Intel(R) Threading Building Blocks library 1559
tbb.dll Threading Building Blocks library 2691
tbbmalloc_proxy.dll Scalable Allocator library 3850
tbbmalloc.dll Scalable Allocator library 591
tbs.dll TBS 4923
tbssvc.dll TBS Service 4631
TCL.dll TinyTcl 3506
tcpipcfg.dll Network Configuration Objects 4020
TcpipSetup.dll TCPIP Network Setup Plugin 2118
tcpmib.dll Standard TCP/IP Port Monitor Helper DLL 1700
tcpmon.dll DLL-fil for overvakaren for TCP/IP-standardport 1978
tcpmonui.dll Standard TCP/IP Port Monitor UI DLL 1808
TD_Db_3.08_10.dll Teigha®: TD_Db Module 4704
TD_DbRoot_3.08_10.dll Teigha®: TD_DbRoot Module 2896
TD_Ge_3.08_10.dll Teigha®: TD_Ge Module 1301
tdh.dll Event Trace Helper Library 3398
tdlserver.dll N/A 2321
TeamViewer_Resource_ar.dll TeamViewer 9 1325
TeamViewer_Resource_bg.dll TeamViewer 9 4974
TeamViewer_Resource_cs.dll TeamViewer 9 1636
TeamViewer_Resource_da.dll TeamViewer 9 3545
TeamViewer_Resource_de.dll TeamViewer 9 3987
TeamViewer_Resource_el.dll TeamViewer 9 1410
TeamViewer_Resource_en.dll TeamViewer 9 554
TeamViewer_Resource_es.dll TeamViewer 9 2578
TeamViewer_Resource_fi.dll TeamViewer 9 2932
TeamViewer_Resource_fr.dll TeamViewer 9 1196
TeamViewer_Resource_he.dll TeamViewer 9 1987
TeamViewer_Resource_hr.dll TeamViewer 9 2445
TeamViewer_Resource_hu.dll TeamViewer 9 1737
TeamViewer_Resource_id.dll TeamViewer 9 2770
TeamViewer_Resource_it.dll TeamViewer 9 834
TeamViewer_Resource_ja.dll TeamViewer 9 3072
TeamViewer_Resource_lt.dll TeamViewer 9 1581
TeamViewer_Resource_nl.dll TeamViewer 9 1493
TeamViewer_Resource_no.dll TeamViewer 9 3268
TeamViewer_Resource_pl.dll TeamViewer 9 2321
TeamViewer_Resource_pt.dll TeamViewer 9 747
TeamViewer_Resource_ro.dll TeamViewer 9 4034
TeamViewer_Resource_ru.dll TeamViewer 9 980
TeamViewer_Resource_sk.dll TeamViewer 9 1636
TeamViewer_Resource_sr.dll TeamViewer 9 1449
TeamViewer_Resource_sv.dll TeamViewer 9 3174
TeamViewer_Resource_th.dll TeamViewer 9 4075
TeamViewer_Resource_uk.dll TeamViewer 9 1888
TeamViewer_Resource_vi.dll TeamViewer 9 4955
TeamViewer_Resource_zhCN.dll TeamViewer 9 3987
TeamViewer_Resource_zhTW.dll TeamViewer 9 1039
termmgr.dll Microsoft TAPI3 Terminal Manager 4398
termsrv.dll Remote Desktop Session Host Server Remote Connections Manager 1518
testplugin.dll Setup Test Module Plugin 3403
TetheringIeProvider.dll Microsoft Windows Tethering IE Provider DLL 4667
TetheringMgr.dll Microsoft Windows Tethering Manager DLL 3501
TetheringStation.dll Microsoft Windows Tethering Station DLL 3585
thawbrkr.dll Thai Word Breaker 3855
themecpl.dll Personalization CPL 1157
themeservice.dll Windows Shell Theme Service Dll 1509
themeui.dll Programmeringsgranssnitt (API) for Windows-teman 2709
threadpoolwinrt.dll Windows WinRT Threadpool 3073
thumbcache.dll Microsoft Thumbnail Cache 2772
thumbsup.dll SketchUp Thumbnail Shell Extension 4274
tier0_s.dll tier0_s Dynamic Link Library 1686
tier0_s64.dll tier0_s Dynamic Link Library 3333
tier0.dll N/A 1509
TimeBrokerClient.dll Time Broker Client Library 4982
TimeBrokerServer.dll Time Event Broker 578
TimeDateMUICallback.dll Time Date Control UI Language Change plugin 4562
TimeSyncTask.dll Time Synchronization Task 3163
TimeZone.dll Based on tzdata.2016c (2016-03-23) and tz_world_mp (2016-03-20) 1165
TLBINF32.DLL TypeLib Information Objects 4301
tlntsvrp.dll Microsoft Telnet Server Proxy Stub 1671
tlscsp.dll Microsoft® Remote Desktop Services Cryptographic Utility 782
TlsRepPlugin.dll WMI Repository Migration Plugin 3503
TMM.dll Microsoft Transient Multi-Monitor Manager 626
TMonitorAPI.dll N/A 1477
tnpui.dll Launcher User Interface 2458
ToastFilterWmi.dll Toast Filter WMI Provider 1861
Tobii.EyeX.Client.dll Tobii.EyeX 4642
TOCRdll.dll x64, 255 Processors 3611
toolhelp.dll N/A 4648
ToolkitPro1340vc100.dll Xtreme Toolkit Pro™ Library 4085
TosAvAPI.dll TosAvAPI 607
TosBdAPI.dll TosBdAPI 2005
tosbtapi.dll TosBtAPI 4194
tosbtsddb.dll TosBtSDDB 1459
toshdpapi.dll TosHdpAPI 1408
TouchX.dll Microsoft Tablet PC Touch Input Component 1287
tpmcompc.dll Computer Chooser Dialog 1276
tpmscrmigplugin.dll Offline Files Migration Plugin 2489
TpmTasks.dll TPM Maintenance Tasks 1998
tpmvsc.dll Microsoft TPM Virtual Smart Card 5003
TPPrnUIjpn.dll TPOG ???? ???? UI 2875
tprdpw32.dll ThinPrint RDP DLL 3269
tpsvc.dll TPSvc DLL 2398
tqanp.dll N/A 2549
tquery.dll tquery.dll 4517
traffic.dll Microsoft Traffic Control 1.0 DLL 4282
TransmogProvider.dll DISM Transmogrify Provider 4458
TRAPI.dll Microsoft Narrator Text Renderer 4017
TriangLib.dll LifeStudio: Head API 4962
trkwks.dll Distributed Link Tracking Client 3286
ts3client_win32.dll N/A 3524
tsappcmp.dll Terminal Services Application Compatibility DLL 3452
tsbyuv.dll Toshiba Video Codec 955
tscfgwmi.dll Terminal Server Configuration WMI provider 1598
TSChannel.dll Task Scheduler Proxy 1069
TSCRec3.dll TechSmith Screen Recorder Control 4328
tsd32.dll N/A 1267
tsddd.dll Framebuffer Display Driver 3194
TSErrRedir.dll Remote Desktop Services Logon Error Redirector 1853
tsgqec.dll TSGateway QEC 3737
tsmf.dll RDP MF Plugin 2192
tsmigplugin.dll TS Migration Plugin 873
tsmxucl3rc.dll TOSHIBA e-STUDIO Series PCL6 V4 x86 1100
tsmxuui3.dll Драйвер принтера e-STUDIO Series XPS версии x86 2118
TSpkg.dll Web Service Security Package 4720
TsPnPRdrCoInstaller.dll Remote Desktop PnP Redirected Device Co-Installer 3285
tsprint.dll Remote Desktop Session Host Server Printer Redirection Driver 2603
tspubwmi.dll Remote Desktop Programs WMI provider 3463
tssrvlic.dll RD Server Licensing Policy Module 2378
tssysprep.dll Remote Desktop Session Host Server Sysprep 3361
tsunicl2rc.dll TOSHIBA e-STUDIO Series XPS Class Driver x86 2129
TsUsbGDCoInstaller.dll Remote Desktop Generic USB Driver Coinstaller 4356
TsUsbRedirectionGroupPolicyExtension.dll Remote Desktop USB Redirection GP Extension 3939
TSWorkspace.dll RemoteApp and Desktop Connection Component 4947
TtlsAuth.dll EAP TTLS run-time dll 3633
TtlsCfg.dll EAP TTLS configuration dll 3721
TtlsExt.dll Windows Extension library for EAP TTLS 3706
TTSlame.dll N/A 2065
TTY.DLL Text Only Driver 827
TTYRES.DLL Драйвер принтера TTY 4224
TTYUI.DLL Драйвер текстового телетайпа TTY 571
tulic.dll N/A 816
turbojpeg.dll N/A 4265
TUTIL32.DLL N/A 1053
TVE3.dll Turbine Video Engine SDK 774
tvratings.dll Module for managing TV ratings 3769
twain_32.dll Twain_32 Source Manager (Image Acquisition Interface) 2552
twain.dll N/A 1187
twext.dll Previous Versions property page 4284
twinapi.appcore.dll twinapi.appcore 4165
twinapi.dll twinapi 4614
twinui.appcore.dll TWINUI.APPCORE 4254
twinui.dll TWINUI 2277
twitchsdk_32_release.dll N/A 845
twitchsdk_Win32_release.dll N/A 517
txflog.dll Simple Kernel-mode File-based Log 3028
txfw32.dll TxF Win32 DLL 2650
txmlutil.dll tinyxmlx Dynamic Link Library 1296
typelib.dll N/A 3458
tzres.dll Time Zones resource DLL 3729
tzsyncres.dll TimeZone Sync Resources DLL 3247