ไฟล์ dll เริ่มต้นด้วย T

ชื่อไฟล์ ลักษณะ ดาวน์โหลด
t2embed.dll Microsoft T2Embed Font Embedding 3153
Tabbtn.dll Microsoft Tablet PC Buttons Component 3451
TabbtnEx.dll Microsoft Tablet PC Extended Buttons Component 2836
Tabctl32.dll N/A 968
TableTextServiceMig.dll TableTextService Migration DLL 3272
TabSvc.dll Microsoft Tablet PC Input Service 1145
tag.dll N/A 4390
TAMouseHook.dll N/A 903
tapi.dll N/A 849
tapi3.dll Microsoft TAPI3 2263
tapi32.dll Microsoft® Windows(TM) Telephony API Client DLL 4369
tapilua.dll Microsoft® Windows(TM) Phone And Modem Lua Elevation Dll 5030
TapiMigPlugin.dll Microsoft® Windows(TM) TAPI Migration Plugin Dll 2634
tapiperf.dll Microsoft® Windows(TM) Telephony Performance Monitor 1582
tapisrv.dll Microsoft® Windows(TM) Telephony Server 2433
TapiSysprep.dll Microsoft® Windows(TM) Telephony Sysprep Work 3672
tapiui.dll Microsoft® Windows(TM) Telephony API UI DLL 1463
taskbarcpl.dll Taskbar Control Panel 1443
taskcomp.dll Task Scheduler Backward Compatibility Plug-in 2939
TaskKeyHookWD.dll N/A 4077
taskmgr.dll IObit TaskSchedule Dynamic Link Library 4855
taskschd.dll Task Scheduler COM API 1301
TaskSchdPS.dll Task Scheduler Interfaces Proxy 4145
TaskSchedulerHelper.dll Task Scheduler Helper 3534
tbb_debug.dll Intel(R) Threading Building Blocks library 1439
tbb.dll Threading Building Blocks library 2638
tbbmalloc_proxy.dll Scalable Allocator library 3833
tbbmalloc.dll Scalable Allocator library 561
tbs.dll TBS 4863
tbssvc.dll TBS Service 4606
TCL.dll TinyTcl 3502
tcpipcfg.dll Network Configuration Objects 3961
TcpipSetup.dll TCPIP Network Setup Plugin 2102
tcpmib.dll Standard TCP/IP Port Monitor Helper DLL 1641
tcpmon.dll DLL-fil for overvakaren for TCP/IP-standardport 1919
tcpmonui.dll Standard TCP/IP Port Monitor UI DLL 1718
TD_Db_3.08_10.dll Teigha®: TD_Db Module 4697
TD_DbRoot_3.08_10.dll Teigha®: TD_DbRoot Module 2892
TD_Ge_3.08_10.dll Teigha®: TD_Ge Module 1294
tdh.dll Event Trace Helper Library 3329
tdlserver.dll N/A 2312
TeamViewer_Resource_ar.dll TeamViewer 9 1320
TeamViewer_Resource_bg.dll TeamViewer 9 4959
TeamViewer_Resource_cs.dll TeamViewer 9 1630
TeamViewer_Resource_da.dll TeamViewer 9 3539
TeamViewer_Resource_de.dll TeamViewer 9 3984
TeamViewer_Resource_el.dll TeamViewer 9 1406
TeamViewer_Resource_en.dll TeamViewer 9 544
TeamViewer_Resource_es.dll TeamViewer 9 2574
TeamViewer_Resource_fi.dll TeamViewer 9 2924
TeamViewer_Resource_fr.dll TeamViewer 9 1181
TeamViewer_Resource_he.dll TeamViewer 9 1970
TeamViewer_Resource_hr.dll TeamViewer 9 2438
TeamViewer_Resource_hu.dll TeamViewer 9 1733
TeamViewer_Resource_id.dll TeamViewer 9 2757
TeamViewer_Resource_it.dll TeamViewer 9 827
TeamViewer_Resource_ja.dll TeamViewer 9 3058
TeamViewer_Resource_lt.dll TeamViewer 9 1577
TeamViewer_Resource_nl.dll TeamViewer 9 1489
TeamViewer_Resource_no.dll TeamViewer 9 3260
TeamViewer_Resource_pl.dll TeamViewer 9 2316
TeamViewer_Resource_pt.dll TeamViewer 9 742
TeamViewer_Resource_ro.dll TeamViewer 9 4030
TeamViewer_Resource_ru.dll TeamViewer 9 975
TeamViewer_Resource_sk.dll TeamViewer 9 1619
TeamViewer_Resource_sr.dll TeamViewer 9 1441
TeamViewer_Resource_sv.dll TeamViewer 9 3171
TeamViewer_Resource_th.dll TeamViewer 9 4071
TeamViewer_Resource_uk.dll TeamViewer 9 1876
TeamViewer_Resource_vi.dll TeamViewer 9 4945
TeamViewer_Resource_zhCN.dll TeamViewer 9 3980
TeamViewer_Resource_zhTW.dll TeamViewer 9 1033
termmgr.dll Microsoft TAPI3 Terminal Manager 4346
termsrv.dll Remote Desktop Session Host Server Remote Connections Manager 1449
testplugin.dll Setup Test Module Plugin 3399
TetheringIeProvider.dll Microsoft Windows Tethering IE Provider DLL 4660
TetheringMgr.dll Microsoft Windows Tethering Manager DLL 3488
TetheringStation.dll Microsoft Windows Tethering Station DLL 3579
thawbrkr.dll Thai Word Breaker 3835
themecpl.dll Personalization CPL 1122
themeservice.dll Windows Shell Theme Service Dll 1488
themeui.dll Programmeringsgranssnitt (API) for Windows-teman 2624
threadpoolwinrt.dll Windows WinRT Threadpool 3041
thumbcache.dll Microsoft Thumbnail Cache 2700
thumbsup.dll SketchUp Thumbnail Shell Extension 4246
tier0_s.dll tier0_s Dynamic Link Library 1640
tier0_s64.dll tier0_s Dynamic Link Library 3321
tier0.dll N/A 1470
TimeBrokerClient.dll Time Broker Client Library 4955
TimeBrokerServer.dll Time Event Broker 548
TimeDateMUICallback.dll Time Date Control UI Language Change plugin 4520
TimeSyncTask.dll Time Synchronization Task 3139
TimeZone.dll Based on tzdata.2016c (2016-03-23) and tz_world_mp (2016-03-20) 1157
TLBINF32.DLL TypeLib Information Objects 4300
tlntsvrp.dll Microsoft Telnet Server Proxy Stub 1643
tlscsp.dll Microsoft® Remote Desktop Services Cryptographic Utility 743
TlsRepPlugin.dll WMI Repository Migration Plugin 3486
TMM.dll Microsoft Transient Multi-Monitor Manager 614
TMonitorAPI.dll N/A 1467
tnpui.dll Launcher User Interface 2453
ToastFilterWmi.dll Toast Filter WMI Provider 1856
Tobii.EyeX.Client.dll Tobii.EyeX 4637
TOCRdll.dll x64, 255 Processors 3601
toolhelp.dll N/A 4628
ToolkitPro1340vc100.dll Xtreme Toolkit Pro™ Library 4079
TosAvAPI.dll TosAvAPI 594
TosBdAPI.dll TosBdAPI 1995
tosbtapi.dll TosBtAPI 4186
tosbtsddb.dll TosBtSDDB 1454
toshdpapi.dll TosHdpAPI 1402
TouchX.dll Microsoft Tablet PC Touch Input Component 1281
tpmcompc.dll Computer Chooser Dialog 1203
tpmscrmigplugin.dll Offline Files Migration Plugin 2480
TpmTasks.dll TPM Maintenance Tasks 1991
tpmvsc.dll Microsoft TPM Virtual Smart Card 4994
TPPrnUIjpn.dll TPOG ???? ???? UI 2872
tprdpw32.dll ThinPrint RDP DLL 3246
tpsvc.dll TPSvc DLL 2389
tqanp.dll N/A 2536
tquery.dll tquery.dll 4442
traffic.dll Microsoft Traffic Control 1.0 DLL 4216
TransmogProvider.dll DISM Transmogrify Provider 4442
TRAPI.dll Microsoft Narrator Text Renderer 3998
TriangLib.dll LifeStudio: Head API 4955
trkwks.dll Distributed Link Tracking Client 3238
ts3client_win32.dll N/A 3517
tsappcmp.dll Terminal Services Application Compatibility DLL 3449
tsbyuv.dll Toshiba Video Codec 868
tscfgwmi.dll Terminal Server Configuration WMI provider 1532
TSChannel.dll Task Scheduler Proxy 1009
TSCRec3.dll TechSmith Screen Recorder Control 4320
tsd32.dll N/A 1261
tsddd.dll Framebuffer Display Driver 3155
TSErrRedir.dll Remote Desktop Services Logon Error Redirector 1835
tsgqec.dll TSGateway QEC 3656
tsmf.dll RDP MF Plugin 2121
tsmigplugin.dll TS Migration Plugin 834
tsmxucl3rc.dll TOSHIBA e-STUDIO Series PCL6 V4 x86 1084
tsmxuui3.dll Драйвер принтера e-STUDIO Series XPS версии x86 2113
TSpkg.dll Web Service Security Package 4665
TsPnPRdrCoInstaller.dll Remote Desktop PnP Redirected Device Co-Installer 3256
tsprint.dll Remote Desktop Session Host Server Printer Redirection Driver 2564
tspubwmi.dll Remote Desktop Programs WMI provider 3442
tssrvlic.dll RD Server Licensing Policy Module 2357
tssysprep.dll Remote Desktop Session Host Server Sysprep 3344
tsunicl2rc.dll TOSHIBA e-STUDIO Series XPS Class Driver x86 2118
TsUsbGDCoInstaller.dll Remote Desktop Generic USB Driver Coinstaller 4335
TsUsbRedirectionGroupPolicyExtension.dll Remote Desktop USB Redirection GP Extension 3921
TSWorkspace.dll RemoteApp and Desktop Connection Component 4913
TtlsAuth.dll EAP TTLS run-time dll 3597
TtlsCfg.dll EAP TTLS configuration dll 3679
TtlsExt.dll Windows Extension library for EAP TTLS 3688
TTSlame.dll N/A 2040
TTY.DLL Text Only Driver 818
TTYRES.DLL Драйвер принтера TTY 4220
TTYUI.DLL Драйвер текстового телетайпа TTY 568
tulic.dll N/A 802
turbojpeg.dll N/A 4240
TUTIL32.DLL N/A 1050
TVE3.dll Turbine Video Engine SDK 770
tvratings.dll Module for managing TV ratings 3705
twain_32.dll Twain_32 Source Manager (Image Acquisition Interface) 2517
twain.dll N/A 1182
twext.dll Previous Versions property page 4208
twinapi.appcore.dll twinapi.appcore 4128
twinapi.dll twinapi 4563
twinui.appcore.dll TWINUI.APPCORE 4222
twinui.dll TWINUI 2196
twitchsdk_32_release.dll N/A 840
twitchsdk_Win32_release.dll N/A 509
txflog.dll Simple Kernel-mode File-based Log 2971
txfw32.dll TxF Win32 DLL 2576
txmlutil.dll tinyxmlx Dynamic Link Library 1291
typelib.dll N/A 3451
tzres.dll Time Zones resource DLL 3669
tzsyncres.dll TimeZone Sync Resources DLL 3231