ไฟล์ dll เริ่มต้นด้วย S

ชื่อไฟล์ ลักษณะ ดาวน์โหลด
S2emu.dll S2emu 4074
S32EVNT1.DLL Symantec Event Library 4226
S32STAT.DLL Symantec Drive Status Library 2833
s3gnb.dll S3 ProSavage(DDR) & Twister Display Driver 1898
saAudit2005MT.dll saAudit Dynamic Link Library 2656
sadrvor.dll XPS Rasterization Filter 4487
sadrvpj.dll XPS Pjl Feature Filter 1855
sadrvsc.dll Color Management System 1528
sadrvzd.dll Interface Filter 4218
SaErHdl8.dll N/A 4264
SaErHdlr.dll N/A 678
safrcdlg.dll Microsoft PCHealth Remote Assistance File Open & Save controls 3022
safrdm.dll Skrivbordshanterare for Microsoft Hjalpcenter 4158
safrslv.dll Microsoft Help Center Session Resolver 3797
SaImgFl8.dll N/A 1540
SaImgFlt.dll N/A 3150
sal3.dll N/A 1451
samcli.dll Security Accounts Manager Client DLL 3051
SaMinDr8.dll Драйвер сканера WIA (мини-драйвер WIA) 3617
SaMinDrv.dll Драйвер сканера WIA (минидрайвер WIA) 2630
samlib.dll SAM Library DLL 3357
SampleRes.dll Microsoft Samples 2107
sampli35.dll N/A 2689
samsrv.dll SAM Server DLL 2698
sapi.dll Speech API 2337
saplugin.dll McAfee WebAdvisor 1412
sas.dll WinLogon Software SAS Library 1518
SaSegFlt.dll N/A 3899
SaXPWIA.dll N/A 2644
SBAVMon.dll Creative SB AVStream Monitoring Utility 3542
SBAVMonL.dll Creative SB AVStream Monitoring Launcher 4806
sbci32.dll N/A 4401
sbe.dll DirectShow Stream Buffer Filter. 3703
sbei64.dll N/A 842
sbeio.dll Stream Buffer IO DLL 4156
sberes.dll DirectShow Stream Buffer Filter Resouces. 2259
scan.dll BitDefender Threat Scanner 2362
Scan42.dll IObit Library 1831
scanobj.dll Scan Module-Scan Object 1753
scansetting.dll Microsoft® Windows(TM) ScanSettings Profile and Scanning implementation 4559
scarddlg.dll SCardDlg - Allman dialogruta for smartkort 3594
scardssp.dll Smart Card Base Service Providers 3989
SCardSvr.dll Smart Card Resource Management Server 4904
scavengeui.dll Update Package Cleanup 3837
sccbase.dll Infineon SICRYPT® Base Smart Card CSP 2668
sccls.dll Class-Installer DLL for Smart Cards 4701
ScCore.dll Scripting Components Core (64 bit) 3204
sccsccp.dll COM-objekt for Infineon SICRYPT® kryptografiprovider for smartkort 4907
ScDeviceEnum.dll Smart Card Device Enumeration Service 2931
scecli.dll Windows Security Configuration Editor Client Engine 2741
scesrv.dll Windows Security Configuration Editor Engine 1844
scext.dll Service Control Manager Extension DLL for non-minwin 2187
SCGMigPlugin.dll Microsoft Speech Migration Plugin 2302
schannel.dll TLS / SSL Security Provider 3606
schedcli.dll Scheduler Service Client DLL 1217
schedprov.dll Task Scheduler WMIv2 Provider 4569
schedsvc.dll Task Scheduler Service 5008
SciLexer.dll Scintilla.DLL - a Source Editing Component 3532
scksp.dll Microsoft Smart Card Key Storage Provider 1178
sclgntfy.dll Meddelande-DLL-fil for tjansten Secondary Logon 3794
SCNPST32.DLL Microsoft Outlook Data File Recovery for ANSI Stores 2987
SCNPST64.DLL Microsoft Outlook Data File Recovery for UNICODE Stores 2723
scosv.dll Komponentresurser for Windows (r) Skript 837
scredir.dll Smart Card Redirection for TS 4514
script.dll INF Script Module 3460
ScriptHook.dll GTAIV ScriptHook 2292
scripto.dll Microsoft ScriptO 3381
scriptpw.dll ScriptPW Module 3182
scrobj.dll Windows ® Script Component Runtime 2276
scrptadm.dll Script Adm Extension 2003
scrrnsv.dll Microsoft (r) Script Runtime internationella resurser 3057
scrrun.dll Microsoft ® Script Runtime 4795
SCSLib.dll N/A 522
ScumLibLEC_Retail.dll Star Wars: The Force Unleashed 1623
sdautoplay.dll Microsoft® Windows Backup AutoPlay Integration Library 1218
SDBMWorker320U.dll SDBMWorker DLL 3701
sdcpl.dll Windows 7 File Recovery Control Panel 3110
sdengin2.dll Microsoft® Windows Backup Engine 4331
sdhcinst.dll Secure Digital Host Controller Class Installer 3622
sdiageng.dll Scripted Diagnostics Execution Engine 3521
sdiagprv.dll Windows Scripted Diagnostic Provider API 2589
sdiagschd.dll Scripted Diagnostics Scheduled Task 4705
sdkencryptedappticket.dll N/A 3278
SDL_image.dll N/A 787
SDL_mixer.dll SDL_mixer 4932
SDL_net.dll N/A 1358
SDL_ttf.dll SDL_ttf 2074
sdl.dll SDL 743
SDL2_mixer.dll SDL_mixer 4776
SDL2.dll N/A 780
sdohlp.dll NPS SDO Helper Component 957
sdpblb.dll Microsoft Sdpblb 4737
sdrsvc.dll Microsoft® Windows Backup Service 2752
sdshext.dll Microsoft® Windows Backup Shell Extension 4191
sdspres.dll Microsoft® Backup & Restore resource library 2433
SDUpdateExt.dll SNDA Update Component 4525
SearchFolder.dll SearchFolder 3812
sechost.dll Host for SCM/SDDL/LSA Lookup APIs 4330
seclogon.dll Secondary Logon Service DLL 2839
secproc_isv.dll Windows Rights Management Desktop Security Processor 3493
secproc_ssp_isv.dll Windows Rights Management Services Server Security Processor (Pre-production) 932
secproc_ssp.dll Windows Rights Management Services Server Security Processor 1368
secproc.dll Windows Rights Management Desktop Security Processor 4969
SECUR32.DLL Microsoft Win32 Security Services 4216
security.dll Security Support Provider Interface 1731
sendcmsg.dll Skicka konsolmeddelande 4400
sendmail.dll Send Mail 2979
sens.dll System Event Notification Service (SENS) 1373
SensApi.dll SENS Connectivity API DLL 4436
senscfg.dll SENS Setup/Setup Tool 4096
SensorPerformanceEvents.dll Sensors Performance Events 2619
SensorsAlsDriver.dll ACPI ALS Sensor Driver 3066
SensorsApi.dll Sensor API 2979
SensorsClassExtension.dll Sensor Driver Class Extension component 1390
SensorsCpl.dll Open Location and Other Sensors 1920
SensorsHIDClassDriver.dll HID Sensor Class Driver 4415
SensorsServiceDriver.dll Sensors Service Driver 3298
sensrsvc.dll Microsoft Windows ambient light service 3025
SentinelKeyW.dll Sentinel Keys Client Library 4034
serialui.dll Serial Port Property Pages 835
servdeps.dll Snapin-moduler for WMI 1743
ServiceModelRegMigPlugin.dll ServiceModelReg Migration Plugin 2105
serwvdrv.dll Unimodem Serial Wave driver 4867
SessEnv.dll Remote Desktop Configuration service 1890
setbcdlocale.dll MUI Callback for Bcd 4957
setfileu.dll setfileu 1500
SetNetworkLocation.dll Set Network Location Utility 1111
SetProxyCredential.dll Set Proxy Credential Utility 1707
SettingMonitor.dll Setting Synchronization Change Monitor 1139
Settings_b.dll N/A 2162
SettingsHandlers.dll System Settings Handlers Implementation 4586
SettingSync.dll Setting Synchronization 2635
SettingSyncCore.dll Setting Synchronization Core 3486
SettingSyncInfo.dll Setting Synchronization Information 4776
SettingSyncPolicy.dll SettingSync Policy 3247
setup.dll Setup.dll 4247
setupapi.dll Windows Setup API 2115
SetupCleanupTask.dll SetupCleanupTask Task 4032
setupcln.dll Setup Files Cleanup 1960
SetupCtrls.dll SetupControls Dll 2182
setupdll.dll DLL for installationsprogrammet for Windows 2000 1577
setupetw.dll Setup ETW Event Resources 4534
setupres.dll VS Setup UI Resource DLL 1690
SetupUi.dll Autodesk component 1492
SetupUtils6.dll N/A 2155
setupwbv.dll Progman pa Kontrollpanelen i Internet Explorer 1875
setupx.dll N/A 1554
SetupXML.dll Corel Installation Program 1580
SetVolume64.dll N/A 1940
sfc_os.dll Windows File Protection 1408
sfc.dll Windows File Protection 600
sfcfiles.dll Windows 2000 System File Checker 3764
SFCOM.dll SFCOM.DLL 3285
sfdvd.dll VEGAS DVD Library 1910
sfl.dll N/A 4892
sfmapi.dll Windows NT Macintosh File Service Client 674
sfml-graphics-2.dll N/A 2319
sfml-system-2.dll N/A 576
sfml-window-2.dll N/A 2293
sfppack1_x64.dll Sony XFX 1 Plug-In Pack 2791
sftldr_wow64.dll Microsoft Application Virtualization SoftLoader 2037
SftTv32U.dll Softel vdm SftTree/DLL Custom Control (WIN32,UNICODE) 2893
SH_1_RES.DLL Драйвер принтера Sharp 549
shacct.dll Shell Accounts Classes 3810
ShaderMagic.dll shaderMagic effect rendering 2248
SHApp.dll SHApp Dynamic Link Library 3166
sharedcontrols.dll AdobeLM 966
SharedLibrary.Product.Services.Native.dll Identity Product Cloud Services API (C++) 4590
sharemediacpl.dll Share Media Control Panel 702
SHCore.dll SHCORE 2233
SHDOC401.DLL Shell Doc Object and Control Library - IE 4.01 compat 519
shdoclc.dll Shell Doc Object och Control Library 4981
SHDOCVW.DLL Shell Doc Object och Control Library 2313
shell.dll N/A 614
shell16x.dll N/A 2047
shell32.dll Windows Shell Common Dll 2395
ShellIntMgr50U.dll ShellIntMgr 1706
shellstyle.dll DLL-fil med resurser for Windows-anvandargranssnittsstil 4946
shfolder.dll Shell Folder Service 4400
shgina.dll Windows Shell User Logon 3780
ShHook.dll Auto Mode Switcher 1739
shift2.dll N/A 4212
shimeng.dll Shim Engine DLL 1937
shimgvw.dll Visningsprogram for bilder och fax 5019
shlwapi.dll Shell Light-weight Utility Library 2249
shmedia.dll Shell-tillagg for extrahering av mediefilsegenskaper 3026
shmig.dll shmig 3489
shpafact.dll Windows Shell LUA/PA Elevation Factory Dll 1581
shrink.dll SHRINK DLL 1972
SHRL30.DLL N/A 2308
ShScanner.dll Sh scanner 1266
shscrap.dll Shell OLE-klipphanterare 4673
shsetup.dll Shell setup helper 3170
shsvcs.dll DLL-fil for Windows Shell-tjanster 2573
shunimpl.dll Windows Shell Obsolete APIs 1364
SHW32.DLL N/A 1321
shwebsvc.dll Windows Shell Web Services 4239
signdrv.dll WMI provider for Signed Drivers 3842
sigtab.dll Installningar for filintegritet 3437
SimAuth.dll EAP SIM run-time dll 3667
SimCfg.dll EAP SIM config dll 4690
simptcp.dll Simple TCP/IP Services Service DLL 1670
sirenacm.dll MSN Messenger Audio Codec 1717
SiSApCom.dll SiSApCom DLL 1087
SiSBase.dll SiS Compatible Super VGA SiSBase Dynamic Link Library 4425
sisbkup.dll Single-Instance Store Backup Support Functions 2266
sixense_utils.dll Sixense SDK Utility Library 2379
sixense.dll Sixense Core API 2355
SizerHook.dll Camtasia window sizing hook 664
skdll.dll Serial Keys 4168
skhidkbd.dll SkHidKbd 3997
SkinMagic.dll SkinMagic Toolkit 3142
SkyDriveShell.dll Microsoft OneDrive Shell Extension 1349
SkyDriveTelemetry.dll Telemetry Library for the OneDrive client 3255
SkypeSkylib.dll Skype Skylib 1103
slayerxp.dll DLL-fil med tillaggsfliken Kompatibilitet 1547
slbcsp.dll Schlumberger Smart Card CryptoAPI Library 3027
slbiop.dll Schlumberger Smart Card Interoperability Library v2 2772
slbrccsp.dll CryptoAPI-resursfil for Schlumberger-smartkort 1643
slc.dll Software Licensing Client Dll 4552
slcc.dll Software Licensing Commerce Client 3831
slcext.dll Software Licensing Client Extension Dll 833
slcinst.dll SLC CMI Installer DLL 1126
slcoinst.dll N/A 1599
SLCommDlg.dll Software Licensing UI API 3388
sldappu.dll sldapp 1538
SLDL_DLL.dll SLDL_DLL 670
sldlext.dll DownLevel Software Licensing Client Extension Dll 2701
sleeapi.dll ACLEngine Dynamic Link Library (DLL) 4159
slextspk.dll N/A 2351
slgen.dll N/A 4780
slimdx.dll N/A 4260
sliprt.dll Accelerator Core Application Runtime Library 4589
slpts.dll Sleep Study Troubleshooter 3365
slr100.dll System Language Runtime 4221
SLUINotify.dll Software Licensing UI Notification Service 1270
slwga.dll Software Licensing WGA API 3518
slwmi.dll Software Licensing WMI provider 4286
SMACKW32.DLL N/A 3975
SmartcardCredentialProvider.dll Windows Smartcard Credential Provider 3171
SmartCardSimulator.dll Microsoft Smart Card Simulator Transport 2279
Smartkey.dll Smartkey 3387
SMBHelperClass.dll SMB (File Sharing) Helper Class for Network Diagnostic Framework 2692
smbwmiv2.dll WMIv2 Provider for SMB File Server/Client 2133
smcomu1.dll Samsung UI Plug-In DLL for Inbox Driver 2214
SmiEngine.dll WMI Configuration Core 4835
SmiInstaller.dll WMI Configuration Installer 4526
smime3.dll NSS S/MIME Library 3929
SmiProvider.dll DISM Settings Provider 2376
smlogcfg.dll Snapin-modulen Prestandaloggar och -varningar 1003
smpclrc1.dll Samsung Printer Driver 3315
smpclrc2.dll Samsung Printer Driver 2491
smpclrd1.dll Samsung PCL Rendering Plug-In DLL for Inbox Driver 2236
smphost.dll Storage Management Provider (SMP) host service 4299
smpsrd1.dll Samsung Rendering Plug-In DLL for Inbox Driver 1004
SmsDeviceAccessRevocation.dll Sms Device Access Revocation Handler 3741
smspace.dll Storage Management Provider for Spaces 1799
SMSRouter.dll Mobile Broadband SMS Router 1294
smtpapi.dll SMTP Service Client API Stubs 2981
SMTPCons.dll WMI 2042
Smush.dll Smush Animation Library 3918
smxpsff1.dll Samsung XPS Feature Filter 1726
sndmfc.dll N/A 2482
sndshared.dll N/A 1532
SndVolSSO.dll SCA Volume 1613
Snes9XW.dll N/A 2204
snmpapi.dll SNMP Utility Library 4702
snmpsnap.dll Snapin-modulen SNMP 4256
SNTSearch.dll Sticky Notes Search DLL 2525
snxhk.dll avast! snxhk 1161
socialclub.dll Social Club 3180
SODPPLM2.DLL Управляющий язык Sony DPP 1080
SODPPUI2.DLL Драйвер интерфейса пользователя принтера Sony DPP 1647
SODPPUN2.DLL Sony DPP Printer Uni Driver 3463
sofficeapp.dll N/A 2176
soft_oal.dll N/A 2621
softkbd.dll Soft Keyboard Server and Tip 2669
softokn3.dll NSS PKCS #11 Library 4486
softpub.dll Softpub Forwarder DLL 4034
solutionexplorer.dll SolutionExplorer Dynamic Link Library 2946
SortServer2003Compat.dll Sort Version Server 2003 3192
SortWindows61.dll SortWindows61 Dll 1785
SortWindows6Compat.dll Sort Version Windows 6.0 1348
SpaceControl.dll Storage Spaces control panel 2036
spbcd.dll BCD Sysprep Plugin 1172
spcmsg.dll SP Installer Msg Dll 4877
spctl.dll SPCtl DLL 3051
SpeechUX.dll Speech UX 675
speechuxcpl.dll SpeechUX control panel 1068
SpeechUXPS.DLL Speech Desktop Proxy 1836
SpeechUXRes.dll Speech Desktop Res 4857
SpeedTreeRT.dll N/A 4690
sperror.dll SP Error 803
spfileq.dll Windows SPFILEQ 643
SpiffyExt.dll SpiffyExt DLL 4845
spinf.dll Windows SPINF 1218
spmpm.dll MountPointManager Sysprep Plugin 3383
spmsg.dll Service Pack Messages 3270
spnet.dll Net Sysprep Plugin 2188
spnike.dll MDM Device Interface for Nike device. 936
spoolss.dll Spooler SubSystem DLL 4010
spopk.dll OPK Sysprep Plugin 2288
SpOrder.dll WinSock2 reorder service providers 834
spp.dll Microsoft® Windows Shared Protection Point Library 3991
sppc.dll Software Licensing Client Dll 1589
sppcc.dll Software Licensing Commerce Client 2064
sppcext.dll Software Protection Platform Client Extension Dll 2834
sppcomapi.dll Software Licensing Library 4109
sppcommdlg.dll Software Licensing UI API 4732
sppinst.dll SPP CMI Installer Plug-in DLL 3322
sppmig.dll SPP migration plug-in DLL 2078
sppnp.dll PnP module of SysPrep 2340
sppobjs.dll Software Protection Platform Plugins 4137
spprgrss.dll Setup Progress Framework 666
sppuinotify.dll SPP Notification Service 3746
sppwinob.dll Software Protection Platform Windows Plugin 4729
sppwmi.dll Software Protection Platform WMI provider 2825
sprio600.dll MDM Device Interface for Rio 600 device. 539
sprio800.dll MDM Device Interface for Rio 800 device. 2141
SPROF32.DLL KODAK DIGITAL SCIENCE ICC Profile API 2967
spsreng.dll Microsoft Speech Recognition Engine 4725
spsrx.dll Microsoft Speech Recognition Engine Extensions 4237
spwinsat.dll WinSAT Sysprep Plugin 2689
spwizeng.dll Setup Wizard Framework 804
spwizimg.dll Setup Wizard Framework Resources 3077
spwizres.dll Setup Wizard Framework Resources 3928
spwizui.dll SPC Wizard UI 3826
spwmp.dll Windows Media Player System Preparation DLL 2457
spxcoins.dll Specialix MPS NT Upgrade CoInstaller 3718
sqlcecompact40.dll Database Repair Tool (32-bit) 801
sqlceoledb30.dll Microsoft SQL Mobile 4414
sqlceoledb40.dll OLEDB Provider (64-bit) 3408
sqlceqp30.dll Microsoft SQL Mobile 3614
sqlceqp40.dll Query Processor (32-bit) 1547
sqlcese30.dll Microsoft SQL Mobile 3505
sqlcese40.dll Storage Engine (64-bit) 4907
sqlite.dll sqlite Dynamic Link Library 2151
SQLite3.dll SQLite3 Dynamic Link Library 2039
sqllib80.dll Oracle Pre-Compiler Library 2183
sqlmmc.dll SQLMMC - SQL Snapin for Microsoft Management Console 1930
sqlsrv32.dll SQL Server ODBC Driver 603
sqlunirl.dll String Function .DLL for SQL Enterprise Components 1115
sqlwid.dll Unicode Function .DLL for SQL Enterprise Components 3226
sqlwoa.dll Unicode/ANSI Function .DLL for SQL Enterprise Components 4079
sqmapi.dll SQM Client 903
Squall.dll N/A 3584
srchadmin.dll Indexing Options 2653
srclient.dll Microsoft® Windows System Restore Client Library 2106
srcore.dll Microsoft® Windows System Restore Core Library 1101
SrEvents.dll SrEvents 3240
SRH.dll Screen Reader Helper DLL 1741
srhelper.dll Microsoft® Windows driver and windows update enumeration library 1927
srloc.dll Microsoft Speech Recognition Locale Handlers 4450
srm_ps.dll Microsoft® FSRM internal proxy/stub 1372
srm.dll Microsoft® File Server Resource Manager Common Library 3118
srmclient.dll Microsoft® File Server Resource Management Client Extensions 1866
srmlib.dll Microsoft (R) File Server Resource Management Interop Assembly 4309
srmscan.dll Microsoft® File Server Storage Reports Scan Engine 2302
srmshell.dll Microsoft® File Server Resource Management Shell Extension 4955
srmstormod.dll Microsoft® File Server Resource Management Office Parser 3824
srmtrace.dll Microsoft® File Server Resource Management Tracing Library 2736
SrpUxNativeSnapIn.dll Application Control Policies Group Policy Editor Extension 4774
srrstr.dll Bibliotek for aterstallningar for Systematerstallning 2454
srsvc.dll Tjansten System Restore 2355
srumapi.dll System Resource Usage Monitor API 2727
srumsvc.dll System Resource Usage Monitor Service 705
srvcli.dll Server Service Client DLL 2377
srvsvc.dll Server Service DLL 3088
srwmi.dll Microsoft® Windows System Restore WMI Provider 1287
SS3DGFunc.dll 4DyuchiGXGFunc 2954
SSCE5532.dll Sentry Spelling-Checker Engine 3736
SSCE5564.dll Sentry Spelling-Checker Engine 4875
sscore.dll Server Service Core DLL 4466
sscoreext.dll Server Service Core DLL 4035
ssdpapi.dll SSDP Client API DLL 4603
ssdpsrv.dll SSDP Service DLL 2688
ssldivx.dll OpenSSL Shared Library 4748
ssleay32.dll OpenSSL shared library 2881
sspicli.dll Security Support Provider Interface 3826
sspisrv.dll LSA SSPI RPC interface DLL 3977
SSShim.dll Windows Componentization Platform Servicing API 1660
sstpsvc.dll Provides the facility of using Secure Socket Tunneling Protocol (SSTP) to connect to remote computers (using VPN). 2558
st24cres.dll Star 24-pin printer driver 4756
stabilitylib.dll StabilityLib DLL 4339
StarBurn.dll StarBurn CD/DVD/Blu-Ray/HD-DVD Burning, Grabbing and Mastering Toolkit for Windows 95/98/Me/NT/2000/XP/2003/Vista/Longhorn 3598
Startupscan.dll Startup scan task DLL 4242
StaticDictDS.DLL Microsoft IME 1978
staxmem.dll Microsoft Exchange Server Memory Management DLL 2315
stclient.dll COM+ Configuration Catalog Client 1486
stdprov.dll WMI 3038
steam_api.dll Steam Client API (buildbot_winslave04_steam_steam_rel_client_win32@winslave04) 3962
steam_api64.dll Steam Client API 6188
Steam.dll Steam Client Engine 3373
Steam2.dll Steam Client Engine 2467
steamclient.dll Steamclient.dll 1640
steamclient64.dll Steamclient.dll 2217
SteamMetricsSDK.dll N/A 4447
SteamUI.dll SteamUI Dynamic Link Library 3347
sti_ci.dll Still Image Class Installer 3966
sti.dll Still Image Devices client DLL 3864
STIASPI.DLL STILL IMAGE ASPI INTERFACE 3042
stl_tdis.dll Table Display Library 1060
stl82.dll stlport 3137
STLHash.dll N/A 1989
stlport_r50.dll STLport 1918
stlport_vc10.5.2.dll STLport 2326
stlport_vc7145.dll STLport 3823
stlport_vc7150.dll STLport 2027
stlport_vc745.dll STLport 2967
stlport.5.0.dll STLport 1510
STLPort.5.1.dll STLPort.5.1 1767
stobject.dll Systray shell service object 4850
storage.dll N/A 1622
StorageContextHandler.dll Device Center Storage Context Menu Handler 3910
storagewmi_passthru.dll WMI PassThru Provider for Storage Management 3357
storagewmi.dll WMI Provider for Storage Management 4308
storewuauth.dll Authentication Provider 3308
StorMigPlugin.dll Microsoft Storage Migration Plug-in 4913
Storprop.dll Property Pages for Storage Devices 3057
StorSvc.dll Storage Services 3956
stream_engine.dll Stream Engine API library 4412
streamci.dll Streaming Device Class Installer 1179
strgene.dll N/A 2601
stringeditruntime.dll StringEdit Runtime 669
strmdll.dll Windows Media Services Streamer Dll 1815
strmfilt.dll Stream Filter Library 2986
StrongholdBase.dll N/A 1326
StructuredQuery.dll Structured Query 666
STString.dll ST String Management Class 4325
STStringArray.dll Dynamic Link Library STArray 1191
STXml.dll Xml Library 4201
SubscriptionMgr.dll Subscription Manager DLL 1900
SUCMLIB.dll Canon IJ Scan Utility 4739
sud.dll SUD Control Panel 1301
supersub.dll SuperSub 4284
svcpack.dll Windows 2000 Service Pack Setup 4019
SVRAPI.DLL 32-bit common Server API library 3859
svsvc.dll Microsoft\Spot Verifier 937
swapimap.dll CountryWhois APIs DLL 1962
swapires.dll SmartWhois APIs DLL 3583
SwDir.dll Shockwave ActiveX Control 3003
swprv.dll Programvaruprovider for Microsoft® Tjansten Volume Shadow Copy 4370
swresample-1.dll FFmpeg audio resampling library 4706
swresample-ttv-0.dll N/A 2964
swscale-0.dll N/A 4374
SX32W.DLL N/A 4024
sxlrt233.dll N/A 583
sxproxy.dll Microsoft® Windows System Protection Proxy Library 2803
sxs.dll Fusion 2.5 1057
sxshared.dll Microsoft® Windows SX Shared Library 2557
SxsMigPlugin.dll Sxs Migration Plugin 3893
sxssrv.dll Windows SxS Server DLL 1012
sxsstore.dll Sxs Store DLL 4587
SymExcpt.dll SymExcept 650
SymNeti.dll Symantec Network Driver Interface 3924
SymRedir.dll Redirector Interface DLL 1486
symstore.dll Settings Storage DLL 4757
SyncCenter.dll Microsoft Sync Center 2809
synceng.dll Windows Briefcase Engine 899
SyncEngine.dll Microsoft OneDrive Sync Engine 2387
SyncHostps.dll Proxystub for sync host 1627
SyncInfrastructure.dll Microsoft Windows Sync Infrastructure. 711
SyncInfrastructureps.dll Microsoft Windows sync infrastructure proxy stub. 4962
Syncreg.dll Microsoft Synchronization Framework Registration 3901
syncui.dll Windows Portfolj 1747
SYNSOACC.dll eLicenser POS Access DLL 2375
SynTPCpl.dll 64-bit TouchPad Control Panel Extensions 1404
sysclass.dll System Class Installer Library 3715
sysdll_Win64_retail.dll FIFA 17 Demo 2915
sysdllzf.dll FIFA 15 854
sysenv.dll System Environment Dynamic Link Library Multi-Account Version 3123
SysFxUI.dll Audio System FX Control Panel Extension 3771
sysinv.dll Windows Systeminformation 541
sysmain.dll Superfetch Service Host 4002
sysntfy.dll Windows Notifications Dynamic Link Library 1129
sysprepMCE.dll Windows Media Center SysPrep DLL 4302
SysResetLayout.dll Windows System Reset Platform Plugin for Immersive Layout 2064
SysRest.dll System Restore Tools 4093
syssetup.dll Systeminstallationsprogram for Windows NT 4430
System.Data.SQLite.dll System.Data.SQLite Core 1842
system86.dll N/A 1303
systemcpl.dll My System CPL 3902
SystemEventsBrokerClient.dll system Events Broker Client Library 1897
SystemEventsBrokerServer.dll System Events Broker 4814
SystemResetOsUpdatesAgent.dll Windows System Reset Platform Plugin for Operating System Updates Migration 4737
SystemResetSSO.dll Windows System Reset Platform SSO 4470
SystemSettings.DeviceEncryptionHandlers.dll Device Encryption Setting Handlers 2871
SystemSettings.Handlers.dll System settings common handler group 4110
SystemSettingsAdminFlowUI.dll System Settings Admin Flow XAML UI Implementation 659
SystemSettingsDatabase.dll System Settings Database Implementation 3284