ไฟล์ dll เริ่มต้นด้วย S

ชื่อไฟล์ ลักษณะ ดาวน์โหลด
S2emu.dll S2emu 4083
S32EVNT1.DLL Symantec Event Library 4229
S32STAT.DLL Symantec Drive Status Library 2836
s3gnb.dll S3 ProSavage(DDR) & Twister Display Driver 1906
saAudit2005MT.dll saAudit Dynamic Link Library 2663
sadrvor.dll XPS Rasterization Filter 4492
sadrvpj.dll XPS Pjl Feature Filter 1860
sadrvsc.dll Color Management System 1536
sadrvzd.dll Interface Filter 4226
SaErHdl8.dll N/A 4281
SaErHdlr.dll N/A 699
safrcdlg.dll Microsoft PCHealth Remote Assistance File Open & Save controls 3033
safrdm.dll Skrivbordshanterare for Microsoft Hjalpcenter 4164
safrslv.dll Microsoft Help Center Session Resolver 3820
SaImgFl8.dll N/A 1562
SaImgFlt.dll N/A 3167
sal3.dll N/A 1468
samcli.dll Security Accounts Manager Client DLL 3108
SaMinDr8.dll Драйвер сканера WIA (мини-драйвер WIA) 3626
SaMinDrv.dll Драйвер сканера WIA (минидрайвер WIA) 2638
samlib.dll SAM Library DLL 3441
SampleRes.dll Microsoft Samples 2132
sampli35.dll N/A 2693
samsrv.dll SAM Server DLL 2743
sapi.dll Speech API 2370
saplugin.dll McAfee WebAdvisor 1417
sas.dll WinLogon Software SAS Library 1577
SaSegFlt.dll N/A 3925
SaXPWIA.dll N/A 2650
SBAVMon.dll Creative SB AVStream Monitoring Utility 3599
SBAVMonL.dll Creative SB AVStream Monitoring Launcher 4820
sbci32.dll N/A 4406
sbe.dll DirectShow Stream Buffer Filter. 3789
sbei64.dll N/A 846
sbeio.dll Stream Buffer IO DLL 4211
sberes.dll DirectShow Stream Buffer Filter Resouces. 2308
scan.dll BitDefender Threat Scanner 2381
Scan42.dll IObit Library 1837
scanobj.dll Scan Module-Scan Object 1759
scansetting.dll Microsoft® Windows(TM) ScanSettings Profile and Scanning implementation 4660
scarddlg.dll SCardDlg - Allman dialogruta for smartkort 3693
scardssp.dll Smart Card Base Service Providers 3994
SCardSvr.dll Smart Card Resource Management Server 4958
scavengeui.dll Update Package Cleanup 3869
sccbase.dll Infineon SICRYPT® Base Smart Card CSP 2672
sccls.dll Class-Installer DLL for Smart Cards 4718
ScCore.dll Scripting Components Core (64 bit) 3258
sccsccp.dll COM-objekt for Infineon SICRYPT® kryptografiprovider for smartkort 4917
ScDeviceEnum.dll Smart Card Device Enumeration Service 2941
scecli.dll Windows Security Configuration Editor Client Engine 2837
scesrv.dll Windows Security Configuration Editor Engine 1915
scext.dll Service Control Manager Extension DLL for non-minwin 2204
SCGMigPlugin.dll Microsoft Speech Migration Plugin 2322
schannel.dll TLS / SSL Security Provider 3673
schedcli.dll Scheduler Service Client DLL 1266
schedprov.dll Task Scheduler WMIv2 Provider 4581
schedsvc.dll Task Scheduler Service 5060
SciLexer.dll Scintilla.DLL - a Source Editing Component 3566
scksp.dll Microsoft Smart Card Key Storage Provider 1229
sclgntfy.dll Meddelande-DLL-fil for tjansten Secondary Logon 3816
SCNPST32.DLL Microsoft Outlook Data File Recovery for ANSI Stores 3004
SCNPST64.DLL Microsoft Outlook Data File Recovery for UNICODE Stores 2727
scosv.dll Komponentresurser for Windows (r) Skript 841
scredir.dll Smart Card Redirection for TS 4520
script.dll INF Script Module 3489
ScriptHook.dll GTAIV ScriptHook 2305
scripto.dll Microsoft ScriptO 3458
scriptpw.dll ScriptPW Module 3196
scrobj.dll Windows ® Script Component Runtime 2338
scrptadm.dll Script Adm Extension 2076
scrrnsv.dll Microsoft (r) Script Runtime internationella resurser 3063
scrrun.dll Microsoft ® Script Runtime 4875
SCSLib.dll N/A 538
ScumLibLEC_Retail.dll Star Wars: The Force Unleashed 1629
sdautoplay.dll Microsoft® Windows Backup AutoPlay Integration Library 1226
SDBMWorker320U.dll SDBMWorker DLL 3705
sdcpl.dll Windows 7 File Recovery Control Panel 3141
sdengin2.dll Microsoft® Windows Backup Engine 4356
sdhcinst.dll Secure Digital Host Controller Class Installer 3692
sdiageng.dll Scripted Diagnostics Execution Engine 3579
sdiagprv.dll Windows Scripted Diagnostic Provider API 2647
sdiagschd.dll Scripted Diagnostics Scheduled Task 4745
sdkencryptedappticket.dll N/A 3293
SDL_image.dll N/A 795
SDL_mixer.dll SDL_mixer 4951
SDL_net.dll N/A 1373
SDL_ttf.dll SDL_ttf 2078
sdl.dll SDL 768
SDL2_mixer.dll SDL_mixer 4785
SDL2.dll N/A 807
sdohlp.dll NPS SDO Helper Component 1006
sdpblb.dll Microsoft Sdpblb 4741
sdrsvc.dll Microsoft® Windows Backup Service 2780
sdshext.dll Microsoft® Windows Backup Shell Extension 4222
sdspres.dll Microsoft® Backup & Restore resource library 2437
SDUpdateExt.dll SNDA Update Component 4530
SearchFolder.dll SearchFolder 3860
sechost.dll Host for SCM/SDDL/LSA Lookup APIs 4365
seclogon.dll Secondary Logon Service DLL 2906
secproc_isv.dll Windows Rights Management Desktop Security Processor 3561
secproc_ssp_isv.dll Windows Rights Management Services Server Security Processor (Pre-production) 1001
secproc_ssp.dll Windows Rights Management Services Server Security Processor 1437
secproc.dll Windows Rights Management Desktop Security Processor 5025
SECUR32.DLL Microsoft Win32 Security Services 4246
security.dll Security Support Provider Interface 1821
sendcmsg.dll Skicka konsolmeddelande 4419
sendmail.dll Send Mail 3034
sens.dll System Event Notification Service (SENS) 1440
SensApi.dll SENS Connectivity API DLL 4541
senscfg.dll SENS Setup/Setup Tool 4104
SensorPerformanceEvents.dll Sensors Performance Events 2632
SensorsAlsDriver.dll ACPI ALS Sensor Driver 3084
SensorsApi.dll Sensor API 3025
SensorsClassExtension.dll Sensor Driver Class Extension component 1421
SensorsCpl.dll Open Location and Other Sensors 1950
SensorsHIDClassDriver.dll HID Sensor Class Driver 4434
SensorsServiceDriver.dll Sensors Service Driver 3323
sensrsvc.dll Microsoft Windows ambient light service 3072
SentinelKeyW.dll Sentinel Keys Client Library 4043
serialui.dll Serial Port Property Pages 912
servdeps.dll Snapin-moduler for WMI 1779
ServiceModelRegMigPlugin.dll ServiceModelReg Migration Plugin 2125
serwvdrv.dll Unimodem Serial Wave driver 4932
SessEnv.dll Remote Desktop Configuration service 1947
setbcdlocale.dll MUI Callback for Bcd 5005
setfileu.dll setfileu 1505
SetNetworkLocation.dll Set Network Location Utility 1132
SetProxyCredential.dll Set Proxy Credential Utility 1716
SettingMonitor.dll Setting Synchronization Change Monitor 1176
Settings_b.dll N/A 2167
SettingsHandlers.dll System Settings Handlers Implementation 4591
SettingSync.dll Setting Synchronization 2682
SettingSyncCore.dll Setting Synchronization Core 3518
SettingSyncInfo.dll Setting Synchronization Information 4781
SettingSyncPolicy.dll SettingSync Policy 3284
setup.dll Setup.dll 4337
setupapi.dll Windows Setup API 2248
SetupCleanupTask.dll SetupCleanupTask Task 4041
setupcln.dll Setup Files Cleanup 2012
SetupCtrls.dll SetupControls Dll 2191
setupdll.dll DLL for installationsprogrammet for Windows 2000 1585
setupetw.dll Setup ETW Event Resources 4582
setupres.dll VS Setup UI Resource DLL 1711
SetupUi.dll Autodesk component 1547
SetupUtils6.dll N/A 2162
setupwbv.dll Progman pa Kontrollpanelen i Internet Explorer 1881
setupx.dll N/A 1569
SetupXML.dll Corel Installation Program 1586
SetVolume64.dll N/A 1951
sfc_os.dll Windows File Protection 1504
sfc.dll Windows File Protection 805
sfcfiles.dll Windows 2000 System File Checker 3802
SFCOM.dll SFCOM.DLL 3290
sfdvd.dll VEGAS DVD Library 1918
sfl.dll N/A 4904
sfmapi.dll Windows NT Macintosh File Service Client 687
sfml-graphics-2.dll N/A 2324
sfml-system-2.dll N/A 579
sfml-window-2.dll N/A 2299
sfppack1_x64.dll Sony XFX 1 Plug-In Pack 2803
sftldr_wow64.dll Microsoft Application Virtualization SoftLoader 2047
SftTv32U.dll Softel vdm SftTree/DLL Custom Control (WIN32,UNICODE) 2896
SH_1_RES.DLL Драйвер принтера Sharp 551
shacct.dll Shell Accounts Classes 3861
ShaderMagic.dll shaderMagic effect rendering 2254
SHApp.dll SHApp Dynamic Link Library 3171
sharedcontrols.dll AdobeLM 970
SharedLibrary.Product.Services.Native.dll Identity Product Cloud Services API (C++) 4593
sharemediacpl.dll Share Media Control Panel 724
SHCore.dll SHCORE 2292
SHDOC401.DLL Shell Doc Object and Control Library - IE 4.01 compat 521
shdoclc.dll Shell Doc Object och Control Library 5020
SHDOCVW.DLL Shell Doc Object och Control Library 2351
shell.dll N/A 630
shell16x.dll N/A 2051
shell32.dll Windows Shell Common Dll 2789
ShellIntMgr50U.dll ShellIntMgr 1712
shellstyle.dll DLL-fil med resurser for Windows-anvandargranssnittsstil 4998
shfolder.dll Shell Folder Service 4456
shgina.dll Windows Shell User Logon 3841
ShHook.dll Auto Mode Switcher 1742
shift2.dll N/A 4217
shimeng.dll Shim Engine DLL 1999
shimgvw.dll Visningsprogram for bilder och fax 5107
shlwapi.dll Shell Light-weight Utility Library 2379
shmedia.dll Shell-tillagg for extrahering av mediefilsegenskaper 3039
shmig.dll shmig 3548
shpafact.dll Windows Shell LUA/PA Elevation Factory Dll 1662
shrink.dll SHRINK DLL 1986
SHRL30.DLL N/A 2309
ShScanner.dll Sh scanner 1269
shscrap.dll Shell OLE-klipphanterare 4691
shsetup.dll Shell setup helper 3248
shsvcs.dll DLL-fil for Windows Shell-tjanster 2662
shunimpl.dll Windows Shell Obsolete APIs 1412
SHW32.DLL N/A 1322
shwebsvc.dll Windows Shell Web Services 4294
signdrv.dll WMI provider for Signed Drivers 3887
sigtab.dll Installningar for filintegritet 3448
SimAuth.dll EAP SIM run-time dll 3694
SimCfg.dll EAP SIM config dll 4731
simptcp.dll Simple TCP/IP Services Service DLL 1674
sirenacm.dll MSN Messenger Audio Codec 1739
SiSApCom.dll SiSApCom DLL 1093
SiSBase.dll SiS Compatible Super VGA SiSBase Dynamic Link Library 4431
sisbkup.dll Single-Instance Store Backup Support Functions 2319
sixense_utils.dll Sixense SDK Utility Library 2385
sixense.dll Sixense Core API 2367
SizerHook.dll Camtasia window sizing hook 684
skdll.dll Serial Keys 4176
skhidkbd.dll SkHidKbd 4003
SkinMagic.dll SkinMagic Toolkit 3156
SkyDriveShell.dll Microsoft OneDrive Shell Extension 1364
SkyDriveTelemetry.dll Telemetry Library for the OneDrive client 3262
SkypeSkylib.dll Skype Skylib 1108
slayerxp.dll DLL-fil med tillaggsfliken Kompatibilitet 1559
slbcsp.dll Schlumberger Smart Card CryptoAPI Library 3031
slbiop.dll Schlumberger Smart Card Interoperability Library v2 2790
slbrccsp.dll CryptoAPI-resursfil for Schlumberger-smartkort 1647
slc.dll Software Licensing Client Dll 4651
slcc.dll Software Licensing Commerce Client 3856
slcext.dll Software Licensing Client Extension Dll 900
slcinst.dll SLC CMI Installer DLL 1139
slcoinst.dll N/A 1603
SLCommDlg.dll Software Licensing UI API 3409
sldappu.dll sldapp 1542
SLDL_DLL.dll SLDL_DLL 681
sldlext.dll DownLevel Software Licensing Client Extension Dll 2706
sleeapi.dll ACLEngine Dynamic Link Library (DLL) 4166
slextspk.dll N/A 2355
slgen.dll N/A 4787
slimdx.dll N/A 4302
sliprt.dll Accelerator Core Application Runtime Library 4595
slpts.dll Sleep Study Troubleshooter 3383
slr100.dll System Language Runtime 4233
SLUINotify.dll Software Licensing UI Notification Service 1276
slwga.dll Software Licensing WGA API 3599
slwmi.dll Software Licensing WMI provider 4294
SMACKW32.DLL N/A 3977
SmartcardCredentialProvider.dll Windows Smartcard Credential Provider 3225
SmartCardSimulator.dll Microsoft Smart Card Simulator Transport 2301
Smartkey.dll Smartkey 3406
SMBHelperClass.dll SMB (File Sharing) Helper Class for Network Diagnostic Framework 2734
smbwmiv2.dll WMIv2 Provider for SMB File Server/Client 2142
smcomu1.dll Samsung UI Plug-In DLL for Inbox Driver 2221
SmiEngine.dll WMI Configuration Core 4884
SmiInstaller.dll WMI Configuration Installer 4531
smime3.dll NSS S/MIME Library 3950
SmiProvider.dll DISM Settings Provider 2394
smlogcfg.dll Snapin-modulen Prestandaloggar och -varningar 1012
smpclrc1.dll Samsung Printer Driver 3321
smpclrc2.dll Samsung Printer Driver 2499
smpclrd1.dll Samsung PCL Rendering Plug-In DLL for Inbox Driver 2241
smphost.dll Storage Management Provider (SMP) host service 4333
smpsrd1.dll Samsung Rendering Plug-In DLL for Inbox Driver 1017
SmsDeviceAccessRevocation.dll Sms Device Access Revocation Handler 3749
smspace.dll Storage Management Provider for Spaces 1806
SMSRouter.dll Mobile Broadband SMS Router 1303
smtpapi.dll SMTP Service Client API Stubs 2990
SMTPCons.dll WMI 2060
Smush.dll Smush Animation Library 3929
smxpsff1.dll Samsung XPS Feature Filter 1742
sndmfc.dll N/A 2494
sndshared.dll N/A 1543
SndVolSSO.dll SCA Volume 1663
Snes9XW.dll N/A 2211
snmpapi.dll SNMP Utility Library 4784
snmpsnap.dll Snapin-modulen SNMP 4273
SNTSearch.dll Sticky Notes Search DLL 2542
snxhk.dll avast! snxhk 1183
socialclub.dll Social Club 3217
SODPPLM2.DLL Управляющий язык Sony DPP 1082
SODPPUI2.DLL Драйвер интерфейса пользователя принтера Sony DPP 1649
SODPPUN2.DLL Sony DPP Printer Uni Driver 3463
sofficeapp.dll N/A 2182
soft_oal.dll N/A 2628
softkbd.dll Soft Keyboard Server and Tip 2715
softokn3.dll NSS PKCS #11 Library 4546
softpub.dll Softpub Forwarder DLL 4097
solutionexplorer.dll SolutionExplorer Dynamic Link Library 2959
SortServer2003Compat.dll Sort Version Server 2003 3228
SortWindows61.dll SortWindows61 Dll 1827
SortWindows6Compat.dll Sort Version Windows 6.0 1389
SpaceControl.dll Storage Spaces control panel 2067
spbcd.dll BCD Sysprep Plugin 1232
spcmsg.dll SP Installer Msg Dll 4896
spctl.dll SPCtl DLL 3062
SpeechUX.dll Speech UX 694
speechuxcpl.dll SpeechUX control panel 1102
SpeechUXPS.DLL Speech Desktop Proxy 1845
SpeechUXRes.dll Speech Desktop Res 4893
SpeedTreeRT.dll N/A 4698
sperror.dll SP Error 824
spfileq.dll Windows SPFILEQ 697
SpiffyExt.dll SpiffyExt DLL 4857
spinf.dll Windows SPINF 1275
spmpm.dll MountPointManager Sysprep Plugin 3407
spmsg.dll Service Pack Messages 3339
spnet.dll Net Sysprep Plugin 2294
spnike.dll MDM Device Interface for Nike device. 939
spoolss.dll Spooler SubSystem DLL 4096
spopk.dll OPK Sysprep Plugin 2362
SpOrder.dll WinSock2 reorder service providers 858
spp.dll Microsoft® Windows Shared Protection Point Library 4096
sppc.dll Software Licensing Client Dll 1673
sppcc.dll Software Licensing Commerce Client 2078
sppcext.dll Software Protection Platform Client Extension Dll 2876
sppcomapi.dll Software Licensing Library 4131
sppcommdlg.dll Software Licensing UI API 4760
sppinst.dll SPP CMI Installer Plug-in DLL 3375
sppmig.dll SPP migration plug-in DLL 2113
sppnp.dll PnP module of SysPrep 2395
sppobjs.dll Software Protection Platform Plugins 4170
spprgrss.dll Setup Progress Framework 702
sppuinotify.dll SPP Notification Service 3751
sppwinob.dll Software Protection Platform Windows Plugin 4751
sppwmi.dll Software Protection Platform WMI provider 2875
sprio600.dll MDM Device Interface for Rio 600 device. 542
sprio800.dll MDM Device Interface for Rio 800 device. 2149
SPROF32.DLL KODAK DIGITAL SCIENCE ICC Profile API 2969
spsreng.dll Microsoft Speech Recognition Engine 4744
spsrx.dll Microsoft Speech Recognition Engine Extensions 4260
spwinsat.dll WinSAT Sysprep Plugin 2742
spwizeng.dll Setup Wizard Framework 864
spwizimg.dll Setup Wizard Framework Resources 3136
spwizres.dll Setup Wizard Framework Resources 3980
spwizui.dll SPC Wizard UI 3832
spwmp.dll Windows Media Player System Preparation DLL 2546
spxcoins.dll Specialix MPS NT Upgrade CoInstaller 3724
sqlcecompact40.dll Database Repair Tool (32-bit) 836
sqlceoledb30.dll Microsoft SQL Mobile 4427
sqlceoledb40.dll OLEDB Provider (64-bit) 3462
sqlceqp30.dll Microsoft SQL Mobile 3641
sqlceqp40.dll Query Processor (32-bit) 1572
sqlcese30.dll Microsoft SQL Mobile 3522
sqlcese40.dll Storage Engine (64-bit) 4941
sqlite.dll sqlite Dynamic Link Library 2181
SQLite3.dll SQLite3 Dynamic Link Library 2131
sqllib80.dll Oracle Pre-Compiler Library 2189
sqlmmc.dll SQLMMC - SQL Snapin for Microsoft Management Console 1946
sqlsrv32.dll SQL Server ODBC Driver 703
sqlunirl.dll String Function .DLL for SQL Enterprise Components 1154
sqlwid.dll Unicode Function .DLL for SQL Enterprise Components 3248
sqlwoa.dll Unicode/ANSI Function .DLL for SQL Enterprise Components 4109
sqmapi.dll SQM Client 1017
Squall.dll N/A 3601
srchadmin.dll Indexing Options 2716
srclient.dll Microsoft® Windows System Restore Client Library 2194
srcore.dll Microsoft® Windows System Restore Core Library 1142
SrEvents.dll SrEvents 3249
SRH.dll Screen Reader Helper DLL 1785
srhelper.dll Microsoft® Windows driver and windows update enumeration library 1945
srloc.dll Microsoft Speech Recognition Locale Handlers 4480
srm_ps.dll Microsoft® FSRM internal proxy/stub 1422
srm.dll Microsoft® File Server Resource Manager Common Library 3154
srmclient.dll Microsoft® File Server Resource Management Client Extensions 1926
srmlib.dll Microsoft (R) File Server Resource Management Interop Assembly 4361
srmscan.dll Microsoft® File Server Storage Reports Scan Engine 2363
srmshell.dll Microsoft® File Server Resource Management Shell Extension 5013
srmstormod.dll Microsoft® File Server Resource Management Office Parser 3866
srmtrace.dll Microsoft® File Server Resource Management Tracing Library 2790
SrpUxNativeSnapIn.dll Application Control Policies Group Policy Editor Extension 4819
srrstr.dll Bibliotek for aterstallningar for Systematerstallning 2546
srsvc.dll Tjansten System Restore 2368
srumapi.dll System Resource Usage Monitor API 2763
srumsvc.dll System Resource Usage Monitor Service 743
srvcli.dll Server Service Client DLL 2423
srvsvc.dll Server Service DLL 3150
srwmi.dll Microsoft® Windows System Restore WMI Provider 1324
SS3DGFunc.dll 4DyuchiGXGFunc 2956
SSCE5532.dll Sentry Spelling-Checker Engine 3742
SSCE5564.dll Sentry Spelling-Checker Engine 4879
sscore.dll Server Service Core DLL 4547
sscoreext.dll Server Service Core DLL 4092
ssdpapi.dll SSDP Client API DLL 4687
ssdpsrv.dll SSDP Service DLL 2719
ssldivx.dll OpenSSL Shared Library 4754
ssleay32.dll OpenSSL shared library 2953
sspicli.dll Security Support Provider Interface 3920
sspisrv.dll LSA SSPI RPC interface DLL 4004
SSShim.dll Windows Componentization Platform Servicing API 1728
sstpsvc.dll Provides the facility of using Secure Socket Tunneling Protocol (SSTP) to connect to remote computers (using VPN). 2592
st24cres.dll Star 24-pin printer driver 4762
stabilitylib.dll StabilityLib DLL 4347
StarBurn.dll StarBurn CD/DVD/Blu-Ray/HD-DVD Burning, Grabbing and Mastering Toolkit for Windows 95/98/Me/NT/2000/XP/2003/Vista/Longhorn 3603
Startupscan.dll Startup scan task DLL 4308
StaticDictDS.DLL Microsoft IME 1979
staxmem.dll Microsoft Exchange Server Memory Management DLL 2322
stclient.dll COM+ Configuration Catalog Client 1567
stdprov.dll WMI 3060
steam_api.dll Steam Client API (buildbot_winslave04_steam_steam_rel_client_win32@winslave04) 4375
steam_api64.dll Steam Client API 6616
Steam.dll Steam Client Engine 3420
Steam2.dll Steam Client Engine 2478
steamclient.dll Steamclient.dll 1672
steamclient64.dll Steamclient.dll 2229
SteamMetricsSDK.dll N/A 4455
SteamUI.dll SteamUI Dynamic Link Library 3389
sti_ci.dll Still Image Class Installer 4033
sti.dll Still Image Devices client DLL 4033
STIASPI.DLL STILL IMAGE ASPI INTERFACE 3043
stl_tdis.dll Table Display Library 1066
stl82.dll stlport 3144
STLHash.dll N/A 2002
stlport_r50.dll STLport 1941
stlport_vc10.5.2.dll STLport 2333
stlport_vc7145.dll STLport 3829
stlport_vc7150.dll STLport 2032
stlport_vc745.dll STLport 2971
stlport.5.0.dll STLport 1516
STLPort.5.1.dll STLPort.5.1 1789
stobject.dll Systray shell service object 4961
storage.dll N/A 1636
StorageContextHandler.dll Device Center Storage Context Menu Handler 3969
storagewmi_passthru.dll WMI PassThru Provider for Storage Management 3420
storagewmi.dll WMI Provider for Storage Management 4366
storewuauth.dll Authentication Provider 3330
StorMigPlugin.dll Microsoft Storage Migration Plug-in 4931
Storprop.dll Property Pages for Storage Devices 3146
StorSvc.dll Storage Services 4015
stream_engine.dll Stream Engine API library 4420
streamci.dll Streaming Device Class Installer 1254
strgene.dll N/A 2605
stringeditruntime.dll StringEdit Runtime 682
strmdll.dll Windows Media Services Streamer Dll 1856
strmfilt.dll Stream Filter Library 3020
StrongholdBase.dll N/A 1334
StructuredQuery.dll Structured Query 721
STString.dll ST String Management Class 4330
STStringArray.dll Dynamic Link Library STArray 1202
STXml.dll Xml Library 4213
SubscriptionMgr.dll Subscription Manager DLL 1921
SUCMLIB.dll Canon IJ Scan Utility 4746
sud.dll SUD Control Panel 1380
supersub.dll SuperSub 4301
svcpack.dll Windows 2000 Service Pack Setup 4026
SVRAPI.DLL 32-bit common Server API library 3862
svsvc.dll Microsoft\Spot Verifier 966
swapimap.dll CountryWhois APIs DLL 1968
swapires.dll SmartWhois APIs DLL 3587
SwDir.dll Shockwave ActiveX Control 3020
swprv.dll Programvaruprovider for Microsoft® Tjansten Volume Shadow Copy 4429
swresample-1.dll FFmpeg audio resampling library 4717
swresample-ttv-0.dll N/A 2988
swscale-0.dll N/A 4382
SX32W.DLL N/A 4026
sxlrt233.dll N/A 587
sxproxy.dll Microsoft® Windows System Protection Proxy Library 2856
sxs.dll Fusion 2.5 1127
sxshared.dll Microsoft® Windows SX Shared Library 2600
SxsMigPlugin.dll Sxs Migration Plugin 3926
sxssrv.dll Windows SxS Server DLL 1029
sxsstore.dll Sxs Store DLL 4655
SymExcpt.dll SymExcept 653
SymNeti.dll Symantec Network Driver Interface 3930
SymRedir.dll Redirector Interface DLL 1493
symstore.dll Settings Storage DLL 4765
SyncCenter.dll Microsoft Sync Center 2887
synceng.dll Windows Briefcase Engine 1012
SyncEngine.dll Microsoft OneDrive Sync Engine 2399
SyncHostps.dll Proxystub for sync host 1720
SyncInfrastructure.dll Microsoft Windows Sync Infrastructure. 767
SyncInfrastructureps.dll Microsoft Windows sync infrastructure proxy stub. 5005
Syncreg.dll Microsoft Synchronization Framework Registration 3952
syncui.dll Windows Portfolj 1798
SYNSOACC.dll eLicenser POS Access DLL 2395
SynTPCpl.dll 64-bit TouchPad Control Panel Extensions 1410
sysclass.dll System Class Installer Library 3753
sysdll_Win64_retail.dll FIFA 17 Demo 2924
sysdllzf.dll FIFA 15 864
sysenv.dll System Environment Dynamic Link Library Multi-Account Version 3139
SysFxUI.dll Audio System FX Control Panel Extension 3812
sysinv.dll Windows Systeminformation 546
sysmain.dll Superfetch Service Host 4076
sysntfy.dll Windows Notifications Dynamic Link Library 1189
sysprepMCE.dll Windows Media Center SysPrep DLL 4306
SysResetLayout.dll Windows System Reset Platform Plugin for Immersive Layout 2076
SysRest.dll System Restore Tools 4113
syssetup.dll Systeminstallationsprogram for Windows NT 4544
System.Data.SQLite.dll System.Data.SQLite Core 1848
system86.dll N/A 1311
systemcpl.dll My System CPL 3967
SystemEventsBrokerClient.dll system Events Broker Client Library 1938
SystemEventsBrokerServer.dll System Events Broker 4857
SystemResetOsUpdatesAgent.dll Windows System Reset Platform Plugin for Operating System Updates Migration 4765
SystemResetSSO.dll Windows System Reset Platform SSO 4479
SystemSettings.DeviceEncryptionHandlers.dll Device Encryption Setting Handlers 2887
SystemSettings.Handlers.dll System settings common handler group 4144
SystemSettingsAdminFlowUI.dll System Settings Admin Flow XAML UI Implementation 663
SystemSettingsDatabase.dll System Settings Database Implementation 3292