ไฟล์ dll เริ่มต้นด้วย P

ชื่อไฟล์ ลักษณะ ดาวน์โหลด
P1006CLP.dll TODO: 5001
P1006CLS.dll TODO: 4466
P17RunE.dll P17Run Endpoints Dynamic Link Library 2152
P2GRC.dll Power2Go resource file 1495
P2P.dll Peer-to-Peer Grouping 2554
P2PAPI.dll P2PAPI 2511
P2PBase.dll P2S???? 2538
p2pcollab.dll Peer-to-Peer Collaboration 2644
p2pgasvc.dll Peer-to-Peer Group Authentication Service 3747
p2pgraph.dll Peer-to-Peer Graphing 1107
p2pnetsh.dll Peer-to-Peer NetSh Helper 4555
P2PStatReport.dll P2PStatReport 2540
p2psvc.dll Peer-to-Peer Services 1064
p2sp_4th_lib.dll N/A 668
p3core.dll N/A 2286
p3shared.dll N/A 4152
p5dll.dll Interface to P5Device 2377
pacerprf.dll Microsoft® Windows(TM) PSched Performance Monitor 2007
packager.dll Object Packager2 1144
PackageStateRoaming.dll Package State Roaming 4679
PackDLL.dll N/A 3944
Packet.dll packet.dll (Vista) Dynamic Link Library 1092
padrs404.dll Microsoft IME 2012 1030
padrs411.dll Microsoft IME 2312
padrs412.dll Microsoft IME 2012 2584
padrs804.dll Microsoft IME 3356
panmap.dll PANOSE(tm) Font Mapper 2738
paqsp.dll PaqSP Module 3217
parseAuto.dll N/A 3392
parsedvd.dll N/A 2039
parsifal.dll N/A 4802
PatchExpLib.dll PatchExp Library 1424
PatchMatch.dll Adobe PatchMatch 524
patchw32.dll N/A 3132
paul.dll SecuROM PA Unlock DLL for Activate & Play 3074
pautoenr.dll Auto Enrollment DLL 2023
pbkmigr.dll Microsoft Connection Manager Migration Lib 1702
pbshr100.dll Sybase Inc. Product File 4947
pbvm100.dll Sybase Inc. Product File 1683
pbvm105.dll Sybase Inc. Product File 2568
pbvm115.dll Sybase Inc. Product File 662
PBVM125.DLL Sybase Inc. Product File 2969
pbvm60.dll Sybase Inc. Product File 3112
pcacli.dll Program Compatibility Assistant Client Module 1825
pcadm.dll Program Compatibility Assistant Diagnostic Module 1824
pcaevts.dll Program Compatibility Assistant Event Resources 1111
pcasvc.dll Program Compatibility Assistant Service 2897
pcaui.dll Program Compatibility Assistant User Interface Module 3956
pccompat.dll PC Game Compatibility Module 4191
PCDLIB32.DLL PCDLIB32 1369
PCL4RES.DLL Драйвер PCL4 4254
PCL5ERES.DLL Драйвер принтера PCL5e 4272
PCL5URES.DLL Драйвер принтера PCL5e 4524
PCLXL.DLL PCL-XL драйвер принтера 4668
PCPKsp.dll Microsoft Platform Key Storage Provider for Platform Crypto Provider 3555
PCPTpm12.dll Microsoft Platform Crypto Provider for Trusted Platform Module 1.2 1600
pcre.dll Pcre: Perl-compatible regular-expression library 4110
pcsvDevice.dll PCSV Proxy Provider for devices 3633
PCTREE32.DLL Creative Controls: Tree/List WIN32 Control 4353
pcwum.dll Performance Counters for Windows Native DLL 4058
pcwutl.dll Program Compatibility Troubleshooter Helper 5035
pdd.dll N/A 4334
pddidx8r.dll Pure3D Device Driver Interface (D3D - DX8) 4586
pdh.dll Windows Performance Data Helper DLL 1869
pdhui.dll PDH UI 1718
pdm.dll Process Debug Manager 3175
pdtunnel.dll PD-Proxy VPN Tunnel Engine 2102
peek.dll PEEK Driver API (ASCII and UNICODE) 1073
PeerDist.dll BranchCache Client Library 3570
PeerDistAD.dll BranchCache AD Interface 1098
PeerDistCacheProvider.dll BranchCache Export CacheMgr Provider 2541
PeerDistCleaner.dll BranchCache Cache Cleaner 2341
PeerDistHttpTrans.dll BranchCache HTTP Tansport 1195
PeerDistSh.dll BranchCache Netshell Helper 3200
PeerDistSvc.dll BranchCache Service 1560
PeerDistWSDDiscoProv.dll BranchCache WSD Discovery Provider 3575
pepflashplayer.dll N/A 4455
PerfCenterCPL.dll Performance Center 3792
perfctrs.dll Performance Counters 947
perfdisk.dll Windows Disk Performance Objects DLL 5072
perfnet.dll Windows Network Service Performance Objects DLL 3345
perfnw.dll Client Service for Netware Counters 563
perfos.dll Windows System Performance Objects DLL 2693
perfproc.dll Windows System Process Performance Objects DLL 4368
perftrack.dll Microsoft Performance PerfTrack 770
perfts.dll Windows Terminal Services Performance Objects 881
PFF.dll N/A 1938
pfpick.dll ICC Profile Picker 2445
PGL.dll N/A 4218
pgort100.dll Microsoft® Profile Guided Optimization Instrumentation Runtime 4915
pgsdk.dll PromulGate SDK 1549
Ph3xIB32MV.dll KS Proxy Plugin 834
Ph6xIB32MV.dll Macrovision Plugin 3874
phidget21.dll N/A 2127
phonon.dll N/A 3355
phonon3d.dll N/A 1539
phonon4.dll C++ application development framework. 601
PhotoMetadataHandler.dll Photo Metadata Handler 2276
PhotoViewer.dll Windows Photo Viewer 2244
photowiz.dll Photo Printing Wizard 3022
php_imagick.dll Imagick 3479
php_intl.dll Internationalization 3991
php_mbstring.dll Multibyte String Functions 4746
php_mssql.dll MS SQL 3203
php5ts.dll PHP Script Interpreter 3185
Physics.dll N/A 2144
PhysX3_x64.dll PhysX3 64bit Dynamic Link Library 4192
PhysX3_x86.dll PhysX3 32bit Dynamic Link Library 2618
PhysX3CharacterKinematic_x64.dll N/A 3922
PhysX3CharacterKinematic_x86.dll PhysX3CharacterKinematic 32bit Dynamic Link Library 1082
PhysX3Common_x64.dll PhysX3Common 64bit Dynamic Link Library 1554
PhysX3Common_x86.dll PhysX3Common 32bit Dynamic Link Library 4239
PhysX3Cooking_x64.dll PhysX3Cooking 64bit Dynamic Link Library 2141
PhysX3Cooking_x86.dll PhysX3Cooking 32bit Dynamic Link Library 596
physxcooking.dll PhysXCooking Dynamic Link Library 2576
physxcore.dll PhysXCore Dynamic Link Library 1312
physxcudart_20.dll N/A 599
PhysXDevice.dll NVIDIA PhysX Device Module 4482
PhysXExtensions.dll PhysXExtensions Dynamic Link Library (EG) 3211
PhysXExtensions64.dll PhysXExtensions Dynamic Link Library (EG) 4775
PhysXLoader.2.8.1.dll N/A 4758
PhysXLoader.dll PhysXLoader Dynamic Link Library 4339
PicConvert.dll N/A 793
PICSDK.dll EPSON PIC SDK 2.3 1019
PictureEdit.dll PictureEdit ????? 4145
pid.dll Microsoft PID 4096
PIDGEN.DLL N/A 998
pidgenx.dll Pid Generation 1499
pifmgr.dll Windows NT PIF Manager Icon Resources Library 2584
Pina3Core.dll N/A 2702
PINTLCSA.dll Microsoft Pinyin IME 2012 4967
PINTLMBX.DLL Microsoft Pinyin IME 2012 4784
PJLMON.DLL PJL Language monitor 1309
pku2u.dll Pku2u Security Package 4949
pla.dll Performance Logs & Alerts 1287
PlaMig.dll Performance Logs & Alerts Migration 1975
platform.dll COMODO Internet Security 4366
playlistfolder.dll Playlist Folder 1297
PlaySndSrv.dll PlaySound Service 4676
PlayToDevice.dll PLAYTODEVICE DLL 2431
PlayToManager.dll Microsoft Windows PlayTo Manager 3393
PlayToStatusProvider.dll PlayTo Status Provider Dll 2853
plc4.dll PLC Library 1645
plds4.dll PLDS Library 1885
ploptin.dll Prelaunch OptIn 1944
plugin.dll Photoshop Plugin Utilities 2867
PluginKernel.dll Plugin Kernel Library 4577
PlugPlug.dll PlugPlug Standard Dll (32 bit) 1043
plustab.dll Effects Control Panel extension 3823
pmcsnap.dll pmcsnap dll 627
PMIGRATE.dll Microsoft Pinyin IME Migration DLL 2102
pmspl.dll N/A 4277
Pncrt.dll N/A 2592
Pndx5016.dll N/A 4641
Pndx5032.dll 32 bit DirectX helper DLL 4914
pnen3230.dll Core Support Library for RealAudio® 3023
pngfilt.dll IE PNG plugin image decoder 757
PngModule.dll N/A 3631
pngu3263.dll GUI Library 2834
pngu3266.dll GUI Library 523
pnidui.dll Network System Icon 1722
pnpclean.dll Plug and Play Maintenance Task Library 3504
pnpibs.dll PnP IBS module 3107
pnppolicy.dll pnppolicy Task 1741
pnpsetup.dll Pnp installer for CMI 1382
pnpts.dll PlugPlay Troubleshooter 812
pnpui.dll Plug and Play User Interface DLL 875
PNPXAssoc.dll PNPX Association Dll 624
PNPXAssocPrx.dll PNPX Association Dll 2377
pnrpauto.dll PNRP Auto Service Dll 943
Pnrphc.dll PNRP Helper Class 2690
pnrpnsp.dll PNRP Name Space Provider 3939
pnrpperf.dll PNRP Performance Counter Provider 1778
pnrpsvc.dll PNRP Service Dll 1405
PolicMan.dll N/A 846
polstore.dll Policy Storage dll 1593
PortableDeviceApi.dll Windows Portable Device API Components 1754
PortableDeviceClassExtension.dll Windows Portable Device Class Extension Component 3897
PortableDeviceConnectApi.dll Portable Device Connection API Components 4473
PortableDeviceStatus.dll Microsoft Windows Portable Device Status Provider 1386
PortableDeviceSyncProvider.dll Microsoft Windows Portable Device Provider. 803
PortableDeviceTypes.dll Windows Portable Device (Parameter) Types Component 1538
PortableDeviceWiaCompat.dll PortableDevice WIA Compatibility Driver 953
PortableDeviceWMDRM.dll Windows Portable Device WMDRM Component 2871
portaudio_x86.dll N/A 3123
PortIO.dll N/A 2303
pots.dll Power Troubleshooter 4057
powercpl.dll Power Options Control Panel 2922
PowerMigPlugin.dll Power Migration Plugin 1895
powershell_ise.resources.dll N/A 710
PowerWmiProvider.dll Power WMI providers 4407
powrprof.dll Power Profile Helper DLL 806
ppcsnap.dll ppcsnap DLL 4665
Pperr.dll PaperPort Utilities Library 2728
pr3240.dll N/A 2770
PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll WinFX OpenType/CFF Rasterizer 3702
PresentationHostProxy.dll Windows Presentation Foundation Host Proxy 5023
PresentationNative_v0300.dll PresentationNative_v0300.dll 3157
prflbmsg.dll Perflib Event Messages 4068
primosdk.DLL Primo Software Development Kit 4474
PrintBrmPs.dll Print Backup Recovery Migration Proxy 1477
printcom.dll Print System COM component host 2791
PrintConfig.dll Пользовательский интерфейс PrintConfig 2110
PrintDialogs.dll N/A 1467
printfilterpipelineprxy.dll Print Filter Pipeline Proxy 3109
PrintIsolationProxy.dll Print Sandbox COM Proxy Stub 4075
PrintManagementProvider.dll Print WMI Provider 1994
printui.dll Print UI DLL 2489
prm0001.dll Microsoft Arabic Natural Language Data and Code 1099
prm0005.dll Microsoft Czech Natural Language Data and Code 2013
prm0006.dll Microsoft Danish Natural Language Data and Code 731
prm0007.dll Microsoft German Natural Language Data and Code 1889
prm0008.dll Microsoft Greek Natural Language Data and Code 2327
prm0009.dll Microsoft English Natural Language Data and Code 1772
prm000b.dll Microsoft Finnish Natural Language Data and Code 4505
prm000e.dll Microsoft Hungarian Natural Language Data and Code 1432
prm0013.dll Microsoft Dutch Natural Language Data and Code 3068
prm0015.dll Microsoft Polish Natural Language Data and Code 2233
prm0019.dll Microsoft Russian Natural Language Data and Code 4145
prm001f.dll Microsoft Turkish Natural Language Data and Code 600
prncache.dll Print UI Cache 4029
prnfldr.dll prnfldr dll 4396
prnntfy.dll prnntfy DLL 1072
prntvpt.dll Print Ticket Services Module 2518
procinst.dll Processor Class Installer 739
ProductHelper.dll Product Helper 4719
ProductStatistics.dll N/A 4509
profapi.dll User Profile Basic API 2755
profext.dll profext 3082
profmap.dll Userenv 2116
profprov.dll User Profile WMI Provider 1358
profsvc.dll ProfSvc 3790
profsvcext.dll ProfSvcExt 4242
propdefs.dll propdefs.dll 4207
propsys.dll Microsoft Property System 3500
protect.dll Host Library 1726
ProtocolFilters.dll Adguard network driver api 1167
prototype2engine.dll N/A 2560
prototypeenginef.dll Prototype Dynamic Link Library 2571
provcore.dll Microsoft Wireless Provisioning Core 2192
provsvc.dll Windows HomeGroup 961
provthrd.dll WMI Provider Thread & Log Library 4118
ProximityCommon.dll Proximity Common Implementation 3274
ProximityCommonPal.dll Proximity Common PAL 2293
ProximityRtapiPal.dll Proximity WinRT API PAL 3584
ProximityService.dll Proximity Service Implementation 2821
ProximityServicePal.dll Proximity Service PAL 3472
prvdmofcomp.dll WMI 2487
PrxerDrv.dll Proxifier Winsock Layered Service Provider 581
PS5UI.DLL Пользовательский интерфейс драйвера PostScript 3722
psapi.dll Process Status Helper 2790
psbase.dll Protected Storage default provider 2893
pschdprf.dll Microsoft® Windows(TM) PSched Performance Monitor 3217
PsClikS.dll N/A 1342
pscript5.dll Драйвер принтера PostScript 3395
PSDSCFileDownloadManagerEvents.dll DSC 1077
PSEvents.dll Microsoft PowerShell Crimson log Message Dll 3097
PSHED.DLL Platform Specific Hardware Error Driver 2899
psicon.dll Icons for Adobe Photoshop 1192
PSIM.dll PSIM DLL 3514
psisdecd.dll Microsoft SI/PSI parser for MPEG2 based networks. 1379
PSModuleDiscoveryProvider.dll WMI 2045
psmsrv.dll Process State Manager (PSM) Service 2411
psnppagn.dll DCOM Proxy for NPPAgent Object 3766
pspluginwkr-v3.dll pspluginwkr-v3.dll 1367
pspluginwkr.dll pspluginwkr.dll 4591
pstask.dll pstask Task 4820
pstilldll64.dll pstilldll 4164
pstorec.dll Deprecated Protected Storage COM interfaces 1270
pstorsvc.dll Protected storage server 3733
PSTPRX32.DLL Proxy Store Provider 2434
pthread.dll POSIX Threads for Windows32 Library 2787
pthreadGC2.dll N/A 944
pthreadVC2.dll POSIX Threads for Windows32 Library 1016
pthreadVCE2.dll MS C++ x86 4878
PTNEdit32.dll phamthuynhan Formated Editor Library 4028
PTNGDI32.dll phamthuynhan GDI System 2497
PTP.dll N/A 1561
ptpusb.dll WIA PTP proxy 3299
ptpusd.dll ISO15740 WIA mini driver 1313
PubLog.dll N/A 2672
Pubole9.dll OLE 2.0 Support DLL 1612
puiapi.dll puiapi DLL 912
puiobj.dll PrintUI Objects DLL 4387
PurchaseWindowsLicense.dll Purchase Windows License 1312
PuruPuru_Win32.dll N/A 2082
pwlauncher.dll Windows To Go Launcher 625
pwrshmsg.dll Microsoft PowerShell EventLog Message Dll 2156
pwrshplugin.dll pwrshplugin.dll 1283
pwrshsip.dll Crypto SIP provider for signing and verifying PowerShell script files (.ps1/.ps1xml) 4562
pwsso.dll Windows To Go Shell Service Object 2644
px.dll Px 953
pxcview.dll Viewer Simple SDK Libary 1241
PxSFS.DLL PxSfs 999
pxwma.dll PxWMA.dll 4531
python.dll N/A 987
PYTHON22.DLL Python Core 3574
python23.dll Python Core 1105
python24.dll N/A 543
python25.dll Python Core 2403
python26.dll Python Core 1234
python27.dll Python Core 4934
python33.dll Python Core 1300
python34.dll Python Core 4679
python35.dll Python Core 2432
python36.dll Python Core 2885
pywintypes24.dll N/A 887