ไฟล์ dll เริ่มต้นด้วย P

ชื่อไฟล์ ลักษณะ ดาวน์โหลด
P1006CLP.dll TODO: 5008
P1006CLS.dll TODO: 4472
P17RunE.dll P17Run Endpoints Dynamic Link Library 2155
P2GRC.dll Power2Go resource file 1588
P2P.dll Peer-to-Peer Grouping 2613
P2PAPI.dll P2PAPI 2531
P2PBase.dll P2S???? 2545
p2pcollab.dll Peer-to-Peer Collaboration 2661
p2pgasvc.dll Peer-to-Peer Group Authentication Service 3755
p2pgraph.dll Peer-to-Peer Graphing 1174
p2pnetsh.dll Peer-to-Peer NetSh Helper 4641
P2PStatReport.dll P2PStatReport 2543
p2psvc.dll Peer-to-Peer Services 1123
p2sp_4th_lib.dll N/A 674
p3core.dll N/A 2292
p3shared.dll N/A 4156
p5dll.dll Interface to P5Device 2384
pacerprf.dll Microsoft® Windows(TM) PSched Performance Monitor 2019
packager.dll Object Packager2 1196
PackageStateRoaming.dll Package State Roaming 4727
PackDLL.dll N/A 3949
Packet.dll packet.dll (Vista) Dynamic Link Library 1140
padrs404.dll Microsoft IME 2012 1051
padrs411.dll Microsoft IME 2337
padrs412.dll Microsoft IME 2012 2593
padrs804.dll Microsoft IME 3369
panmap.dll PANOSE(tm) Font Mapper 2820
paqsp.dll PaqSP Module 3223
parseAuto.dll N/A 3399
parsedvd.dll N/A 2042
parsifal.dll N/A 4817
PatchExpLib.dll PatchExp Library 1432
PatchMatch.dll Adobe PatchMatch 531
patchw32.dll N/A 3153
paul.dll SecuROM PA Unlock DLL for Activate & Play 3120
pautoenr.dll Auto Enrollment DLL 2108
pbkmigr.dll Microsoft Connection Manager Migration Lib 1727
pbshr100.dll Sybase Inc. Product File 4955
pbvm100.dll Sybase Inc. Product File 1694
pbvm105.dll Sybase Inc. Product File 2608
pbvm115.dll Sybase Inc. Product File 675
PBVM125.DLL Sybase Inc. Product File 2983
pbvm60.dll Sybase Inc. Product File 3122
pcacli.dll Program Compatibility Assistant Client Module 1854
pcadm.dll Program Compatibility Assistant Diagnostic Module 1858
pcaevts.dll Program Compatibility Assistant Event Resources 1128
pcasvc.dll Program Compatibility Assistant Service 2929
pcaui.dll Program Compatibility Assistant User Interface Module 4020
pccompat.dll PC Game Compatibility Module 4198
PCDLIB32.DLL PCDLIB32 1369
PCL4RES.DLL Драйвер PCL4 4260
PCL5ERES.DLL Драйвер принтера PCL5e 4280
PCL5URES.DLL Драйвер принтера PCL5e 4539
PCLXL.DLL PCL-XL драйвер принтера 4677
PCPKsp.dll Microsoft Platform Key Storage Provider for Platform Crypto Provider 3593
PCPTpm12.dll Microsoft Platform Crypto Provider for Trusted Platform Module 1.2 1637
pcre.dll Pcre: Perl-compatible regular-expression library 4122
pcsvDevice.dll PCSV Proxy Provider for devices 3642
PCTREE32.DLL Creative Controls: Tree/List WIN32 Control 4356
pcwum.dll Performance Counters for Windows Native DLL 4117
pcwutl.dll Program Compatibility Troubleshooter Helper 5076
pdd.dll N/A 4340
pddidx8r.dll Pure3D Device Driver Interface (D3D - DX8) 4592
pdh.dll Windows Performance Data Helper DLL 1942
pdhui.dll PDH UI 1798
pdm.dll Process Debug Manager 3227
pdtunnel.dll PD-Proxy VPN Tunnel Engine 2106
peek.dll PEEK Driver API (ASCII and UNICODE) 1079
PeerDist.dll BranchCache Client Library 3622
PeerDistAD.dll BranchCache AD Interface 1108
PeerDistCacheProvider.dll BranchCache Export CacheMgr Provider 2545
PeerDistCleaner.dll BranchCache Cache Cleaner 2356
PeerDistHttpTrans.dll BranchCache HTTP Tansport 1210
PeerDistSh.dll BranchCache Netshell Helper 3248
PeerDistSvc.dll BranchCache Service 1581
PeerDistWSDDiscoProv.dll BranchCache WSD Discovery Provider 3600
pepflashplayer.dll N/A 4677
PerfCenterCPL.dll Performance Center 3813
perfctrs.dll Performance Counters 1009
perfdisk.dll Windows Disk Performance Objects DLL 5131
perfnet.dll Windows Network Service Performance Objects DLL 3474
perfnw.dll Client Service for Netware Counters 567
perfos.dll Windows System Performance Objects DLL 2772
perfproc.dll Windows System Process Performance Objects DLL 4437
perftrack.dll Microsoft Performance PerfTrack 800
perfts.dll Windows Terminal Services Performance Objects 957
PFF.dll N/A 1953
pfpick.dll ICC Profile Picker 2450
PGL.dll N/A 4224
pgort100.dll Microsoft® Profile Guided Optimization Instrumentation Runtime 4921
pgsdk.dll PromulGate SDK 1555
Ph3xIB32MV.dll KS Proxy Plugin 839
Ph6xIB32MV.dll Macrovision Plugin 3880
phidget21.dll N/A 2145
phonon.dll N/A 3364
phonon3d.dll N/A 1564
phonon4.dll C++ application development framework. 608
PhotoMetadataHandler.dll Photo Metadata Handler 2358
PhotoViewer.dll Windows Photo Viewer 2271
photowiz.dll Photo Printing Wizard 3105
php_imagick.dll Imagick 3493
php_intl.dll Internationalization 4000
php_mbstring.dll Multibyte String Functions 4757
php_mssql.dll MS SQL 3249
php5ts.dll PHP Script Interpreter 3208
Physics.dll N/A 2149
PhysX3_x64.dll PhysX3 64bit Dynamic Link Library 4211
PhysX3_x86.dll PhysX3 32bit Dynamic Link Library 2645
PhysX3CharacterKinematic_x64.dll N/A 3926
PhysX3CharacterKinematic_x86.dll PhysX3CharacterKinematic 32bit Dynamic Link Library 1092
PhysX3Common_x64.dll PhysX3Common 64bit Dynamic Link Library 1565
PhysX3Common_x86.dll PhysX3Common 32bit Dynamic Link Library 4248
PhysX3Cooking_x64.dll PhysX3Cooking 64bit Dynamic Link Library 2153
PhysX3Cooking_x86.dll PhysX3Cooking 32bit Dynamic Link Library 605
physxcooking.dll PhysXCooking Dynamic Link Library 2598
physxcore.dll PhysXCore Dynamic Link Library 1338
physxcudart_20.dll N/A 604
PhysXDevice.dll NVIDIA PhysX Device Module 4505
PhysXExtensions.dll PhysXExtensions Dynamic Link Library (EG) 3222
PhysXExtensions64.dll PhysXExtensions Dynamic Link Library (EG) 4784
PhysXLoader.2.8.1.dll N/A 4763
PhysXLoader.dll PhysXLoader Dynamic Link Library 4447
PicConvert.dll N/A 805
PICSDK.dll EPSON PIC SDK 2.3 1025
PictureEdit.dll PictureEdit ????? 4153
pid.dll Microsoft PID 4186
PIDGEN.DLL N/A 1009
pidgenx.dll Pid Generation 1588
pifmgr.dll Windows NT PIF Manager Icon Resources Library 2687
Pina3Core.dll N/A 2711
PINTLCSA.dll Microsoft Pinyin IME 2012 4987
PINTLMBX.DLL Microsoft Pinyin IME 2012 4786
PJLMON.DLL PJL Language monitor 1320
pku2u.dll Pku2u Security Package 5000
pla.dll Performance Logs & Alerts 1341
PlaMig.dll Performance Logs & Alerts Migration 1995
platform.dll COMODO Internet Security 4373
playlistfolder.dll Playlist Folder 1343
PlaySndSrv.dll PlaySound Service 4716
PlayToDevice.dll PLAYTODEVICE DLL 2456
PlayToManager.dll Microsoft Windows PlayTo Manager 3443
PlayToStatusProvider.dll PlayTo Status Provider Dll 2880
plc4.dll PLC Library 1684
plds4.dll PLDS Library 1906
ploptin.dll Prelaunch OptIn 1951
plugin.dll Photoshop Plugin Utilities 2895
PluginKernel.dll Plugin Kernel Library 4583
PlugPlug.dll PlugPlug Standard Dll (32 bit) 1067
plustab.dll Effects Control Panel extension 3828
pmcsnap.dll pmcsnap dll 656
PMIGRATE.dll Microsoft Pinyin IME Migration DLL 2118
pmspl.dll N/A 4285
Pncrt.dll N/A 2615
Pndx5016.dll N/A 4651
Pndx5032.dll 32 bit DirectX helper DLL 4918
pnen3230.dll Core Support Library for RealAudio® 3038
pngfilt.dll IE PNG plugin image decoder 814
PngModule.dll N/A 3638
pngu3263.dll GUI Library 2837
pngu3266.dll GUI Library 528
pnidui.dll Network System Icon 1767
pnpclean.dll Plug and Play Maintenance Task Library 3529
pnpibs.dll PnP IBS module 3135
pnppolicy.dll pnppolicy Task 1754
pnpsetup.dll Pnp installer for CMI 1405
pnpts.dll PlugPlay Troubleshooter 868
pnpui.dll Plug and Play User Interface DLL 911
PNPXAssoc.dll PNPX Association Dll 663
PNPXAssocPrx.dll PNPX Association Dll 2419
pnrpauto.dll PNRP Auto Service Dll 954
Pnrphc.dll PNRP Helper Class 2718
pnrpnsp.dll PNRP Name Space Provider 3994
pnrpperf.dll PNRP Performance Counter Provider 1799
pnrpsvc.dll PNRP Service Dll 1421
PolicMan.dll N/A 872
polstore.dll Policy Storage dll 1670
PortableDeviceApi.dll Windows Portable Device API Components 1809
PortableDeviceClassExtension.dll Windows Portable Device Class Extension Component 3980
PortableDeviceConnectApi.dll Portable Device Connection API Components 4513
PortableDeviceStatus.dll Microsoft Windows Portable Device Status Provider 1430
PortableDeviceSyncProvider.dll Microsoft Windows Portable Device Provider. 885
PortableDeviceTypes.dll Windows Portable Device (Parameter) Types Component 1599
PortableDeviceWiaCompat.dll PortableDevice WIA Compatibility Driver 1001
PortableDeviceWMDRM.dll Windows Portable Device WMDRM Component 2904
portaudio_x86.dll N/A 3127
PortIO.dll N/A 2314
pots.dll Power Troubleshooter 4134
powercpl.dll Power Options Control Panel 3000
PowerMigPlugin.dll Power Migration Plugin 1898
powershell_ise.resources.dll N/A 739
PowerWmiProvider.dll Power WMI providers 4423
powrprof.dll Power Profile Helper DLL 901
ppcsnap.dll ppcsnap DLL 4708
Pperr.dll PaperPort Utilities Library 2739
pr3240.dll N/A 2777
PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll WinFX OpenType/CFF Rasterizer 3750
PresentationHostProxy.dll Windows Presentation Foundation Host Proxy 5082
PresentationNative_v0300.dll PresentationNative_v0300.dll 3187
prflbmsg.dll Perflib Event Messages 4163
primosdk.DLL Primo Software Development Kit 4486
PrintBrmPs.dll Print Backup Recovery Migration Proxy 1494
printcom.dll Print System COM component host 2805
PrintConfig.dll Пользовательский интерфейс PrintConfig 2149
PrintDialogs.dll N/A 1503
printfilterpipelineprxy.dll Print Filter Pipeline Proxy 3155
PrintIsolationProxy.dll Print Sandbox COM Proxy Stub 4098
PrintManagementProvider.dll Print WMI Provider 2010
printui.dll Print UI DLL 2560
prm0001.dll Microsoft Arabic Natural Language Data and Code 1104
prm0005.dll Microsoft Czech Natural Language Data and Code 2023
prm0006.dll Microsoft Danish Natural Language Data and Code 736
prm0007.dll Microsoft German Natural Language Data and Code 1896
prm0008.dll Microsoft Greek Natural Language Data and Code 2341
prm0009.dll Microsoft English Natural Language Data and Code 1779
prm000b.dll Microsoft Finnish Natural Language Data and Code 4510
prm000e.dll Microsoft Hungarian Natural Language Data and Code 1438
prm0013.dll Microsoft Dutch Natural Language Data and Code 3077
prm0015.dll Microsoft Polish Natural Language Data and Code 2237
prm0019.dll Microsoft Russian Natural Language Data and Code 4156
prm001f.dll Microsoft Turkish Natural Language Data and Code 607
prncache.dll Print UI Cache 4085
prnfldr.dll prnfldr dll 4445
prnntfy.dll prnntfy DLL 1147
prntvpt.dll Print Ticket Services Module 2584
procinst.dll Processor Class Installer 756
ProductHelper.dll Product Helper 4725
ProductStatistics.dll N/A 4517
profapi.dll User Profile Basic API 2836
profext.dll profext 3116
profmap.dll Userenv 2128
profprov.dll User Profile WMI Provider 1385
profsvc.dll ProfSvc 3835
profsvcext.dll ProfSvcExt 4254
propdefs.dll propdefs.dll 4228
propsys.dll Microsoft Property System 3571
protect.dll Host Library 1734
ProtocolFilters.dll Adguard network driver api 1171
prototype2engine.dll N/A 2591
prototypeenginef.dll Prototype Dynamic Link Library 2577
provcore.dll Microsoft Wireless Provisioning Core 2228
provsvc.dll Windows HomeGroup 1003
provthrd.dll WMI Provider Thread & Log Library 4210
ProximityCommon.dll Proximity Common Implementation 3308
ProximityCommonPal.dll Proximity Common PAL 2320
ProximityRtapiPal.dll Proximity WinRT API PAL 3613
ProximityService.dll Proximity Service Implementation 2849
ProximityServicePal.dll Proximity Service PAL 3487
prvdmofcomp.dll WMI 2521
PrxerDrv.dll Proxifier Winsock Layered Service Provider 585
PS5UI.DLL Пользовательский интерфейс драйвера PostScript 3732
psapi.dll Process Status Helper 2879
psbase.dll Protected Storage default provider 2927
pschdprf.dll Microsoft® Windows(TM) PSched Performance Monitor 3223
PsClikS.dll N/A 1345
pscript5.dll Драйвер принтера PostScript 3439
PSDSCFileDownloadManagerEvents.dll DSC 1086
PSEvents.dll Microsoft PowerShell Crimson log Message Dll 3125
PSHED.DLL Platform Specific Hardware Error Driver 2907
psicon.dll Icons for Adobe Photoshop 1204
PSIM.dll PSIM DLL 3543
psisdecd.dll Microsoft SI/PSI parser for MPEG2 based networks. 1465
PSModuleDiscoveryProvider.dll WMI 2089
psmsrv.dll Process State Manager (PSM) Service 2437
psnppagn.dll DCOM Proxy for NPPAgent Object 3771
pspluginwkr-v3.dll pspluginwkr-v3.dll 1386
pspluginwkr.dll pspluginwkr.dll 4608
pstask.dll pstask Task 4830
pstilldll64.dll pstilldll 4169
pstorec.dll Deprecated Protected Storage COM interfaces 1334
pstorsvc.dll Protected storage server 3758
PSTPRX32.DLL Proxy Store Provider 2436
pthread.dll POSIX Threads for Windows32 Library 2795
pthreadGC2.dll N/A 956
pthreadVC2.dll POSIX Threads for Windows32 Library 1045
pthreadVCE2.dll MS C++ x86 4884
PTNEdit32.dll phamthuynhan Formated Editor Library 4036
PTNGDI32.dll phamthuynhan GDI System 2501
PTP.dll N/A 1577
ptpusb.dll WIA PTP proxy 3314
ptpusd.dll ISO15740 WIA mini driver 1323
PubLog.dll N/A 2682
Pubole9.dll OLE 2.0 Support DLL 1620
puiapi.dll puiapi DLL 968
puiobj.dll PrintUI Objects DLL 4462
PurchaseWindowsLicense.dll Purchase Windows License 1320
PuruPuru_Win32.dll N/A 2086
pwlauncher.dll Windows To Go Launcher 637
pwrshmsg.dll Microsoft PowerShell EventLog Message Dll 2174
pwrshplugin.dll pwrshplugin.dll 1372
pwrshsip.dll Crypto SIP provider for signing and verifying PowerShell script files (.ps1/.ps1xml) 4593
pwsso.dll Windows To Go Shell Service Object 2658
px.dll Px 976
pxcview.dll Viewer Simple SDK Libary 1254
PxSFS.DLL PxSfs 1005
pxwma.dll PxWMA.dll 4538
python.dll N/A 995
PYTHON22.DLL Python Core 3584
python23.dll Python Core 1111
python24.dll N/A 573
python25.dll Python Core 2413
python26.dll Python Core 1238
python27.dll Python Core 5053
python33.dll Python Core 1314
python34.dll Python Core 4686
python35.dll Python Core 2447
python36.dll Python Core 2895
pywintypes24.dll N/A 893