ไฟล์ dll เริ่มต้นด้วย O

ชื่อไฟล์ ลักษณะ ดาวน์โหลด
oakley.dll Hanterare for Oakley-nycklar 560
oart.dll Microsoft OfficeArt 3571
objc.dll Objective-C Runtime Library 3322
Object.dll N/A 2642
objsel.dll Dialogrutan Valj objekt 4057
obs.dll N/A 2792
oc25.dll N/A 695
occache.dll Object Control Viewer 4716
ocevogyv.dll Host Library 4829
OCI.DLL Oracle Call Interface 2879
ocmanage.dll Bibliotek for hanteraren av valfria komponenter 4563
ocsetapi.dll Windows Optional Component Setup API 811
oda_dll.dll TODO: 3762
odbc16gt.dll N/A 2240
ODBC32.DLL Microsoft ODBC Driver Manager 1893
odbc32gt.dll ODBC Driver Generic Thunk 1383
odbcbcp.dll BCP for ODBC 2913
odbcconf.dll ODBC Driver Configuration Program 1673
odbccp32.dll ODBC Installer 3089
odbccr32.dll ODBC Cursor Library 2527
odbccu32.dll ODBC Cursor Library 2111
odbcint.dll ODBC Resources 1089
odbcji32.dll Microsoft ODBC Desktop Driver Pack 3.5 1554
odbcjt32.dll Microsoft ODBC Desktop Driver Pack 3.5 4866
odbcp32r.dll Microsoft Data Access - ODBC Driver Manager Resources 3148
odbctrac.dll ODBC Driver Manager Trace 3871
oddbse32.dll ODBC (3.0) driver for DBase 681
ode.dll ODE Single Precision DLL for DelphiODE 3392
odexl32.dll ODBC (3.0) driver for Excel 3939
odfox32.dll ODBC (3.0) driver for FoxPro 3246
odpdx32.dll ODBC (3.0) driver for Paradox 1358
odtext32.dll ODBC (3.0) driver for text files 4649
OEMHelpIns.dll Microsoft® Help Customization Installer 616
oemlicense.dll Client Licensing Platform Client Provisioning 3669
OFCommon.dll Advanced SystemCare 7 Library 3872
offfilt.dll OFFICE Filter 1958
offreg.dll Offline registry DLL 1830
ogg_vs2010_x86_rwdi.dll N/A 1105
ogg.dll N/A 2864
ogldrv.dll MSOGL 3630
OgreAL.dll N/A 1841
OgreMain.dll N/A 1636
OgreTerrain.dll N/A 3876
OIFIL400.DLL FILING LIBRARY 3363
OK9IBRES.DLL Драйвер OKI9IBM 710
OKDTERES.DLL Драйвер принтера OKI MICROLINE 531
OKDTURES.DLL Драйвер принтера OKI MICROLINE 1398
OKESCPU.DLL OKI MICROLINE Printer Driver 3978
olch2d32.dll Olectra Chart 2D Control for 32-bit Windows 4733
ole2.dll N/A 4588
ole2disp.dll N/A 522
ole2nls.dll N/A 1597
ole32.dll Microsoft OLE for Windows 2205
oleacc.dll Active Accessibility Core Component 4003
oleacchooks.dll Active Accessibility Event Hooks Library 2921
oleaccrc.dll Active Accessibility Resource DLL 4101
oleaut32.dll N/A 1531
olecli.dll N/A 2197
olecli32.dll Object Linking and Embedding Client Library 3005
olecnv32.dll Microsoft OLE for Windows 1927
oledlg.dll OLE User Interface Support 3048
oleprn.dll Oleprn DLL 2368
olepro32.dll N/A 2655
oleres.dll Ole resource dll 3629
olesvr.dll N/A 1126
olesvr32.dll Object Linking and Embedding Server Library 1218
olethk32.dll Microsoft OLE for Windows 2081
OLMAPI32.DLL Extended MAPI 1.0 for Windows NT 2523
OmdProject.dll Windows DVD Maker 2528
ONCoreFoundation8.dll ONCoreFoundation 2309
OnDemandConnRouteHelper.dll On Demand Connctiond Route Helper 891
onex.dll IEEE 802.1X supplicant library 1599
onexui.dll IEEE 802.1X supplicant UI library 4751
onlineclient.dll Backup Now EZ Module 3504
OnLineIDCpl.dll Online IDs Control Panel 735
Ontology.dll Application Ontology library 2986
oo2core_4_win64.dll N/A 3356
OobeFldr.dll Getting Started 2285
Op14Codec.dll GeoVision(R) Codec 2483
OPCLib.DLL OPCLib 4649
OpcServices.dll Native Code OPC Services Library 1668
OpenAL32.dll Standard OpenAL(TM) Implementation 6963
OpenCL.dll OpenCL Client DLL 2012
OpenColorIO.dll N/A 3240
opencv_core220.dll N/A 2193
OpenGL.dll HFX OpenGL Rendering Engine 1940
opengl32.dll OpenGL Client DLL 3671
openldap.dll N/A 1215
optimfrog.dll N/A 1571
optix.1.dll NVIDIA OptiX Ray Tracing Engine 1372
optixu.1.dll NVIDIA OptiX Ray Tracing Utility Library 1285
opus.dll N/A 2995
ortp.dll N/A 2081
osbaseln.dll Service Reporting API 2061
osblprov.dll Service Reporting WMI Provider 3397
oscore.dll Core Services DLL 1820
osetup.dll Office Setup Engine 547
OskSupport.dll Microsoft On-Screen Keyboard Support Utilities 1913
OSProvider.dll DISM OS Services Provider 1162
ossim.dll N/A 1878
osuninst.dll Uninstall Interface 4330
otu.dll GOTU Service Access Layer DLL 1533
OUTLLIB.DLL Microsoft Outlook 575
ovtFBoot.dll MSBootDll 5001