ไฟล์ dll เริ่มต้นด้วย O

ชื่อไฟล์ ลักษณะ ดาวน์โหลด
oakley.dll Hanterare for Oakley-nycklar 596
oart.dll Microsoft OfficeArt 3583
objc.dll Objective-C Runtime Library 3332
Object.dll N/A 2649
objsel.dll Dialogrutan Valj objekt 4131
obs.dll N/A 2806
oc25.dll N/A 699
occache.dll Object Control Viewer 4805
ocevogyv.dll Host Library 4835
OCI.DLL Oracle Call Interface 2884
ocmanage.dll Bibliotek for hanteraren av valfria komponenter 4574
ocsetapi.dll Windows Optional Component Setup API 879
oda_dll.dll TODO: 3768
odbc16gt.dll N/A 2250
ODBC32.DLL Microsoft ODBC Driver Manager 1927
odbc32gt.dll ODBC Driver Generic Thunk 1428
odbcbcp.dll BCP for ODBC 2987
odbcconf.dll ODBC Driver Configuration Program 1764
odbccp32.dll ODBC Installer 3205
odbccr32.dll ODBC Cursor Library 2625
odbccu32.dll ODBC Cursor Library 2181
odbcint.dll ODBC Resources 1191
odbcji32.dll Microsoft ODBC Desktop Driver Pack 3.5 1612
odbcjt32.dll Microsoft ODBC Desktop Driver Pack 3.5 4929
odbcp32r.dll Microsoft Data Access - ODBC Driver Manager Resources 3160
odbctrac.dll ODBC Driver Manager Trace 3930
oddbse32.dll ODBC (3.0) driver for DBase 737
ode.dll ODE Single Precision DLL for DelphiODE 3404
odexl32.dll ODBC (3.0) driver for Excel 3974
odfox32.dll ODBC (3.0) driver for FoxPro 3313
odpdx32.dll ODBC (3.0) driver for Paradox 1422
odtext32.dll ODBC (3.0) driver for text files 4713
OEMHelpIns.dll Microsoft® Help Customization Installer 622
oemlicense.dll Client Licensing Platform Client Provisioning 3727
OFCommon.dll Advanced SystemCare 7 Library 3881
offfilt.dll OFFICE Filter 2018
offreg.dll Offline registry DLL 1879
ogg_vs2010_x86_rwdi.dll N/A 1116
ogg.dll N/A 2895
ogldrv.dll MSOGL 3669
OgreAL.dll N/A 1855
OgreMain.dll N/A 1641
OgreTerrain.dll N/A 3882
OIFIL400.DLL FILING LIBRARY 3366
OK9IBRES.DLL Драйвер OKI9IBM 713
OKDTERES.DLL Драйвер принтера OKI MICROLINE 531
OKDTURES.DLL Драйвер принтера OKI MICROLINE 1399
OKESCPU.DLL OKI MICROLINE Printer Driver 3980
olch2d32.dll Olectra Chart 2D Control for 32-bit Windows 4739
ole2.dll N/A 4619
ole2disp.dll N/A 535
ole2nls.dll N/A 1601
ole32.dll Microsoft OLE for Windows 2354
oleacc.dll Active Accessibility Core Component 4071
oleacchooks.dll Active Accessibility Event Hooks Library 2963
oleaccrc.dll Active Accessibility Resource DLL 4145
oleaut32.dll N/A 1714
olecli.dll N/A 2212
olecli32.dll Object Linking and Embedding Client Library 3054
olecnv32.dll Microsoft OLE for Windows 1933
oledlg.dll OLE User Interface Support 3114
oleprn.dll Oleprn DLL 2442
olepro32.dll N/A 2723
oleres.dll Ole resource dll 3639
olesvr.dll N/A 1139
olesvr32.dll Object Linking and Embedding Server Library 1276
olethk32.dll Microsoft OLE for Windows 2159
OLMAPI32.DLL Extended MAPI 1.0 for Windows NT 2525
OmdProject.dll Windows DVD Maker 2537
ONCoreFoundation8.dll ONCoreFoundation 2313
OnDemandConnRouteHelper.dll On Demand Connctiond Route Helper 923
onex.dll IEEE 802.1X supplicant library 1665
onexui.dll IEEE 802.1X supplicant UI library 4806
onlineclient.dll Backup Now EZ Module 3510
OnLineIDCpl.dll Online IDs Control Panel 740
Ontology.dll Application Ontology library 3004
oo2core_4_win64.dll N/A 3365
OobeFldr.dll Getting Started 2334
Op14Codec.dll GeoVision(R) Codec 2486
OPCLib.DLL OPCLib 4649
OpcServices.dll Native Code OPC Services Library 1700
OpenAL32.dll Standard OpenAL(TM) Implementation 7041
OpenCL.dll OpenCL Client DLL 2143
OpenColorIO.dll N/A 3261
opencv_core220.dll N/A 2200
OpenGL.dll HFX OpenGL Rendering Engine 1949
opengl32.dll OpenGL Client DLL 3856
openldap.dll N/A 1222
optimfrog.dll N/A 1586
optix.1.dll NVIDIA OptiX Ray Tracing Engine 1376
optixu.1.dll NVIDIA OptiX Ray Tracing Utility Library 1289
opus.dll N/A 3007
ortp.dll N/A 2090
osbaseln.dll Service Reporting API 2107
osblprov.dll Service Reporting WMI Provider 3405
oscore.dll Core Services DLL 1825
osetup.dll Office Setup Engine 561
OskSupport.dll Microsoft On-Screen Keyboard Support Utilities 1947
OSProvider.dll DISM OS Services Provider 1182
ossim.dll N/A 1896
osuninst.dll Uninstall Interface 4417
otu.dll GOTU Service Access Layer DLL 1544
OUTLLIB.DLL Microsoft Outlook 578
ovtFBoot.dll MSBootDll 5004