ไฟล์ dll เริ่มต้นด้วย K

ชื่อไฟล์ ลักษณะ ดาวน์โหลด
kailleraclient.dll N/A 4463
kbd101.DLL JP Japanese Keyboard Layout for 101 1433
kbd101a.dll KO Hangeul Keyboard Layout for 101 (Type A) 2146
kbd101b.DLL KO Hangeul Keyboard Layout for 101(Type B) 3481
kbd101c.DLL KO Hangeul Keyboard Layout for 101(Type C) 4178
kbd103.dll KO Hangeul Keyboard Layout for 103 2176
kbd106.dll JP Japanese Keyboard Layout for 106 3803
kbd106n.dll JP Japanese Keyboard Layout for 106 1964
KBDA1.DLL Arabic_English_101 Keyboard Layout 3810
KBDA2.DLL Arabic_2 Keyboard Layout 2255
KBDA3.DLL Arabic_French_102 Keyboard Layout 3493
KBDAL.DLL Albania Keyboard Layout 3390
KBDARME.DLL Eastern Armenian Keyboard Layout 4618
kbdarmph.dll Armenian Phonetic Keyboard Layout 4034
kbdarmty.dll Armenian Typewriter Keyboard Layout 1684
KBDARMW.DLL Western Armenian Keyboard Layout 1003
kbdax2.dll JP Japanese Keyboard Layout for AX2 2531
kbdaze.dll Azerbaijan_Cyrillic Keyboard Layout 4308
KBDAZEL.DLL Azeri-Latin Keyboard Layout 4419
KBDAZST.DLL Azerbaijani (Standard) Keyboard Layout 2817
KBDBASH.DLL Bashkir Keyboard Layout 3181
KBDBE.DLL Belgian Keyboard Layout 4139
KBDBENE.DLL Belgian Dutch Keyboard Layout 2274
KBDBGPH.DLL Bulgarian Phonetic Keyboard Layout 2679
KBDBGPH1.DLL Bulgarian (Phonetic Traditional) Keyboard Layout 1253
kbdbhc.dll Bosnian (Cyrillic) Keyboard Layout 4640
KBDBLR.DLL Belarusian Keyboard Layout 1071
KBDBR.DLL Brazilian Keyboard Layout 1222
kbdbu.dll Bulgarian Keyboard Layout 581
KBDBUG.DLL Buginese Keyboard Layout 1341
KBDBULG.DLL Bulgarian Keyboard Layout 1435
KBDCA.DLL Canadian Multilingual Keyboard Layout 3898
KBDCAN.DLL Canadian Multilingual Standard Keyboard Layout 3379
KBDCHER.DLL Cherokee Nation Keyboard Layout 1588
KBDCHERP.DLL Cherokee Phonetic Keyboard Layout 2772
KBDCR.DLL Croatian/Slovenian Keyboard Layout 2985
KBDCZ.DLL Czech Keyboard Layout 4058
KBDCZ1.DLL Czech_101 Keyboard Layout 1238
KBDCZ2.DLL Czech_Programmer's Keyboard Layout 1088
KBDDA.DLL Danish Keyboard Layout 682
KBDDIV1.DLL Divehi Phonetic Keyboard Layout 2286
KBDDIV2.DLL Divehi Typewriter Keyboard Layout 4200
KBDDV.DLL Dvorak US English Keyboard Layout 814
KBDDZO.DLL Dzongkha Keyboard Layout 1849
KBDES.DLL Spanish Alernate Keyboard Layout 1710
KBDEST.DLL Estonia Keyboard Layout 513
KBDFA.DLL Persian Keyboard Layout 1573
kbdfar.dll Persian Standard Keyboard Layout 4435
KBDFC.DLL Canadian French Keyboard Layout 540
KBDFI.DLL Finnish Keyboard Layout 1094
KBDFI1.DLL Finnish-Swedish with Sami Keyboard Layout 4796
KBDFO.DLL F?roese Keyboard Layout 604
KBDFR.DLL French Keyboard Layout 4495
KBDFTHRK.DLL Futhark Keyboard Layout 3735
KBDGAE.DLL Scottish Gaelic (United Kingdom) Keyboard Layout 806
KBDGEO.DLL Georgian Keyboard Layout 2514
kbdgeoer.dll Georgian (Ergonomic) Keyboard Layout 2578
kbdgeome.dll Georgian (MES) Keyboard Layout 2593
kbdgeooa.dll Georgian (Old Alphabets) Keyboard Layout 4804
kbdgeoqw.dll Georgian (QWERTY) Keyboard Layout 4560
KBDGKL.DLL Greek_Latin Keyboard Layout 3363
KBDGN.DLL Guarani Keyboard Layout 1190
KBDGR.DLL German Keyboard Layout 3986
KBDGR1.DLL German_IBM Keyboard Layout 1815
KBDGRLND.DLL Greenlandic Keyboard Layout 2168
KBDGTHC.DLL Gothic Keyboard Layout 3786
KBDHAU.DLL Hausa Keyboard Layout 964
KBDHAW.DLL Hawaiian Keyboard Layout 2718
KBDHE.DLL Greek Keyboard Layout 4177
KBDHE220.DLL Greek IBM 220 Keyboard Layout 4909
KBDHE319.DLL Greek IBM 319 Keyboard Layout 3796
KBDHEB.DLL KBDHEB Keyboard Layout 1254
kbdhebl3.dll Hebrew Standard Keyboard Layout 1282
KBDHELA2.DLL Greek IBM 220 Latin Keyboard Layout 4493
KBDHELA3.DLL Greek IBM 319 Latin Keyboard Layout 4925
KBDHEPT.DLL Greek_Polytonic Keyboard Layout 3835
kbdhook.dll N/A 2750
KBDHU.DLL Hungarian Keyboard Layout 3164
KBDHU1.DLL Hungarian 101-key Keyboard Layout 3996
kbdibm02.dll JP Japanese Keyboard Layout for IBM 5576-002/003 3222
KBDIBO.DLL Igbo Keyboard Layout 982
KBDIC.DLL Icelandic Keyboard Layout 2829
KBDINASA.DLL Assamese (Inscript) Keyboard Layout 4088
KBDINBE1.DLL Bengali - Inscript (Legacy) Keyboard Layout 2601
KBDINBE2.DLL Bengali (Inscript) Keyboard Layout 4035
kbdinben.dll Bengali Keyboard Layout 4667
KBDINDEV.DLL Devanagari Keyboard Layout 2827
KBDINEN.DLL English (India) Keyboard Layout 2115
KBDINGUJ.DLL Gujarati Keyboard Layout 4148
KBDINHIN.DLL Hindi Keyboard Layout 3253
KBDINKAN.DLL Kannada Keyboard Layout 625
KBDINMAL.DLL Malayalam Keyboard Layout Keyboard Layout 1985
KBDINMAR.DLL Marathi Keyboard Layout 4494
KBDINORI.DLL Oriya Keyboard Layout 4391
KBDINPUN.DLL Punjabi/Gurmukhi Keyboard Layout 652
KBDINTAM.DLL Tamil Keyboard Layout 1905
KBDINTEL.DLL Telugu Keyboard Layout 940
KBDINUK2.DLL Inuktitut Naqittaut Keyboard Layout 3386
KBDIR.DLL Irish Keyboard Layout 4477
KBDIT.DLL Italian Keyboard Layout 2127
KBDIT142.DLL Italian 142 Keyboard Layout 2524
KBDIULAT.DLL Inuktitut Latin Keyboard Layout 4997
kbdiultn.dll Inuktitut Latin Keyboard Layout 1888
KBDJAV.DLL Javanese Keyboard Layout 1008
KBDJPN.DLL JP Japanese Keyboard Layout Stub driver 2286
KBDKAZ.DLL Kazak_Cyrillic Keyboard Layout 2743
KBDKHMR.DLL Cambodian Standard Keyboard Layout 1472
KBDKNI.DLL Khmer (NIDA) Keyboard Layout 3484
KBDKOR.DLL KO Hangeul Keyboard Layout Stub driver 3048
KBDKURD.DLL Central Kurdish Keyboard Layout 3044
KBDKYR.DLL Kyrgyz Keyboard Layout 4791
KBDLA.DLL Latin-American Spanish Keyboard Layout 1898
KBDLAO.DLL Lao Standard Keyboard Layout 2362
kbdlisub.dll Lisu Basic Keyboard Layout 4010
kbdlisus.dll Lisu Standard Keyboard Layout 714
kbdlk41a.dll DEC LK411-AJ Keyboard Layout 4543
KBDLT.DLL Lithuania Keyboard Layout 3571
KBDLT1.DLL Lithuanian Keyboard Layout 4193
KBDLT2.DLL New Lithuanian Keyboard Layout 3183
KBDLV.DLL Latvia Keyboard Layout 1482
kbdlv1.dll Latvia-QWERTY Keyboard Layout 1579
KBDLVST.DLL Latvian (Standard) Keyboard Layout 3241
KBDMAC.DLL Macedonian (FYROM) Keyboard Layout 2841
KBDMACST.DLL Macedonian (FYROM) - Standard Keyboard Layout 2925
kbdmaori.dll Maori Keyboard Layout 1328
KBDMLT47.DLL Maltese 47-key Keyboard Layout 1200
KBDMLT48.DLL Maltese 48-key Keyboard Layout 3532
KBDMON.DLL Mongolian Keyboard Layout 3001
KBDMONMO.DLL Mongolian (Mongolian Script) Keyboard Layout 4469
KBDMONST.DLL Traditional Mongolian (Standard) Keyboard Layout 2706
KBDMYAN.DLL Myanmar Keyboard Layout 3946
kbdne.dll Dutch Keyboard Layout 4841
kbdnec.dll JP Japanese Keyboard Layout for (NEC PC-9800) 4600
kbdnec95.DLL JP Japanese Keyboard Layout for (NEC PC-9800 Windows 95) 4395
kbdnecat.DLL JP Japanese Keyboard Layout for (NEC PC-9800 on PC98-NX) 2962
kbdnecnt.DLL JP Japanese NEC PC-9800 Keyboard Layout 602
KBDNEPR.DLL Nepali Keyboard Layout 1341
kbdnko.dll N'Ko Keyboard Layout 582
KBDNO.DLL Norwegian Keyboard Layout 3028
KBDNO1.DLL Norwegian with Sami Keyboard Layout 2458
KBDNSO.DLL Sesotho sa Leboa Keyboard Layout 2249
KBDNTL.DLL New Tai Leu Keyboard Layout 4401
KBDOGHAM.DLL Ogham Keyboard Layout 2159
KBDOLCH.DLL Ol Chiki Keyboard Layout 3838
KBDOLDIT.DLL Old Italic Keyboard Layout 997
KBDOSM.DLL Osmanya Keyboard Layout 3664
KBDPASH.DLL Pashto (Afghanistan) Keyboard Layout 835
kbdphags.dll Phags-pa Keyboard Layout 2793
KBDPL.DLL Polish Keyboard Layout 4966
KBDPL1.DLL Polish Programmer's Keyboard Layout 4890
KBDPO.DLL Portuguese Keyboard Layout 1396
KBDRO.DLL Romanian (Legacy) Keyboard Layout 3668
KBDROPR.DLL Romanian (Programmers) Keyboard Layout 2333
KBDROST.DLL Romanian (Standard) Keyboard Layout 4101
KBDRU.DLL Russian Keyboard Layout 2615
KBDRU1.DLL Russia(Typewriter) Keyboard Layout 673
KBDRUM.DLL Russian - Mnemonic Keyboard Layout 4131
KBDSF.DLL Swiss French Keyboard Layout 2513
KBDSG.DLL Swiss German Keyboard Layout 4756
KBDSL.DLL Slovak Keyboard Layout 4720
KBDSL1.DLL Slovak(QWERTY) Keyboard Layout 2822
KBDSMSFI.DLL Sami Extended Finland-Sweden Keyboard Layout 1482
KBDSMSNO.DLL Sami Extended Norway Keyboard Layout 4083
KBDSN1.DLL Sinhala Keyboard Layout 4986
KBDSORA.DLL Sora Keyboard Layout 1741
KBDSOREX.DLL Sorbian Extended Keyboard Layout 2710
KBDSORS1.DLL Sorbian Standard Keyboard Layout 4800
KBDSORST.DLL sorbian Standard Keyboard Layout 2081
KBDSP.DLL Spanish Keyboard Layout 4069
kbdsw.dll Swedish Keyboard Layout 1724
KBDSW09.DLL Sinhala - Wij 9 Keyboard Layout 3437
KBDSYR1.DLL Syriac Standard Keyboard Layout 4800
KBDSYR2.DLL Syriac Phoenetic Keyboard Layout 689
KBDTAILE.DLL Tai Le Keyboard Layout 2873
KBDTAJIK.DLL Tajik Keyboard Layout 1449
KBDTAT.DLL Tatar_Cyrillic Keyboard Layout 1494
KBDTH0.DLL Thai Kedmanee Keyboard Layout 3605
KBDTH1.DLL Thai Pattachote Keyboard Layout 4551
KBDTH2.DLL Thai Kedmanee (non-ShiftLock) Keyboard Layout 1738
KBDTH3.DLL Thai Pattachote (non-ShiftLock) Keyboard Layout 2531
KBDTIFI.DLL Tifinagh (Basic) Keyboard Layout 2079
KBDTIFI2.DLL Tifinagh (Extended) Keyboard Layout 4713
KBDTIPRC.DLL Tibetan (PRC) Keyboard Layout 3547
KBDTIPRD.DLL Tibetan (PRC) - Updated Keyboard Layout 4862
KBDTT102.DLL Tatar Keyboard Layout 3617
kbdtuf.dll Turkish F Keyboard Layout 2277
KBDTUQ.DLL Turkish Q Keyboard Layout 2105
KBDTURME.DLL Turkmen Keyboard Layout 3571
KBDTZM.DLL Central Atlas Tamazight Keyboard Layout 4306
KBDUGHR.DLL Uyghur (Legacy) Keyboard Layout 723
KBDUGHR1.DLL Uyghur Keyboard Layout 4510
KBDUK.DLL United Kingdom Keyboard Layout 4450
KBDUKX.DLL United Kingdom Extended Keyboard Layout 1423
KBDUR.DLL Ukrainian Keyboard Layout 945
KBDUR1.DLL Ukrainian (Enhanced) Keyboard Layout 1344
KBDURDU.DLL Urdu Keyboard Layout 3317
KBDUS.DLL United States Keyboard Layout 3744
KBDUSA.DLL US IBM Arabic 238_L Keyboard Layout 2124
kbdusl.dll Dvorak Left-Hand US English Keyboard Layout 4259
KBDUSR.DLL Dvorak Right-Hand US English Keyboard Layout 2739
KBDUSX.DLL US Multinational Keyboard Layout 2681
KBDUZB.DLL Uzbek_Cyrillic Keyboard Layout 813
KBDVNTC.DLL Vietnamese Keyboard Layout 4373
KBDWOL.DLL Wolof Keyboard Layout 2953
KBDYAK.DLL Sakha - Russia Keyboard Layout 4072
KBDYBA.DLL Yoruba Keyboard Layout 2159
KBDYCC.DLL Serbian (Cyrillic) Keyboard Layout 2593
KBDYCL.DLL Serbian (Latin) Keyboard Layout 1463
kcams.dll ProductRegistration MFC Application 4670
kd_02_10df.dll Emulex Network Kernel Debug Extensibility Module 616
kd_02_10ec.dll Realtek Network Kernel Debug Extensibility Module 3489
kd_02_14e4.dll Broadcom Network Kernel Debug Extensibility Module 3523
kd_02_1969.dll Qualcomm Atheros Network Kernel Debug Extensibility Module 4642
kd_02_19a2.dll Emulex Network Kernel Debug Extensibility Module 3130
kd_02_8086.dll Intel Network Kernel Debug Extensibility Module 4465
kd.dll Local Kernel Debugger 3199
kd1394.dll Kernel Debugger IEEE 1394 HW Extension DLL 3708
kdcom.dll Serial Kernel Debugger 4769
kdhv1394.dll Enlightened Kernel Debugger 1394 Extension DLL 2869
kdnet.dll Network Kernel Debugger 1808
KdsCli.dll Microsoft Key Distribution Service Provider 4086
kdstub.dll Network Kernel Debug Extensibility Stubs 884
kdu_v32M.dll kdu_v32 -- Kakadu core DLL 1071
kdusb.dll USB 2.0 Kernel Debugger 1121
kdvm.dll Virtual Machine Network Kernel Debugger 1169
keel_xt.dll N/A 4209
keepaliveprovider.dll Keep alive provider API 3688
kerberos.dll Kerberos Security Package 1808
kernel.appcore.dll AppModel API Host 920
KERNEL.DLL N/A 929
kernel32.dll Windows NT BASE API Client DLL 3721
KernelBase.dll Windows NT BASE API Client DLL 1823
kernelceip.dll Kernel Ceip Task 4421
KeyboardFilterCore.dll Keyboard Filter Hooks 1776
KeyboardFilterSvc.dll SvcHost Service for Microsoft Keyboard Filter 4559
KeyboardFilterWmi.dll Keyboard Filter WMI Provider 1931
keyiso.dll CNG Key Isolation Service 1697
keymgr.dll Stored User Names and Passwords 3358
KeyValidationNative.dll N/A 512
KF2MFC.dll N/A 4811
kload.dll Kitserver Loader 2983
KMSVC.DLL Key Management Service 1972
knccrashrpt.dll Crash Report Module 1365
kncfirewall.dll N/A 2746
knpg.dll N/A 3636
knps.dll N/A 4440
KO0C0001.DLL Драйвер принтера KONICA MINOLTA 2807
kocl4res.dll KONICA MINOLTA Printer Driver 2018
KorHanjaDS.DLL Microsoft IME 3180
korwbrkr.dll korwbrkr 1967
kpcp32.dll KODAK DIGITAL SCIENCE Color Processor DLL 1714
kpsys32.dll KCMS System Interface Library, Win32 DLL 4393
KrnlProv.dll WMI 2122
ksuser.dll User CSA Library 2826
ktmw32.dll Windows KTM Win32 Client DLL 3738
KYW7FR02.DLL Kyocera Printer Mini-Driver 2670
kyw7fr03.dll Kyocera Printer Mini-Driver 3959
kyw7fr04.dll Kyocera Printer Mini-Driver 4989
KYW7FRES.DLL Kyocera Printer Mini-Driver 4691
kyw7sr02.dll String resource file 3542
kyw7sr03.dll String resource file 1520
KYW7SRES.DLL String resource file 3289
Kyw8kpsl.dll Kyocera Rasterizer Filter 3220
kyw8ptconv.dll Printer Ticket Converter XPS Filter 1888
kyw8res.dll String resource file 987
kywdds10.dll Драйвер WIA Kyocera 1023
kywdw810.dll Kyocera WIA Driver 3724
kyweds10.dll Kyocera WIA Error Handler 876
kywew810.dll Kyocera WIA Error Handler 4788
kywuds10.dll Драйвер WIA Kyocera 4072
kywuw810.dll Kyocera WIA Driver 4474