ไฟล์ dll เริ่มต้นด้วย K

ชื่อไฟล์ ลักษณะ ดาวน์โหลด
kailleraclient.dll N/A 4470
kbd101.DLL JP Japanese Keyboard Layout for 101 1453
kbd101a.dll KO Hangeul Keyboard Layout for 101 (Type A) 2205
kbd101b.DLL KO Hangeul Keyboard Layout for 101(Type B) 3503
kbd101c.DLL KO Hangeul Keyboard Layout for 101(Type C) 4199
kbd103.dll KO Hangeul Keyboard Layout for 103 2240
kbd106.dll JP Japanese Keyboard Layout for 106 3912
kbd106n.dll JP Japanese Keyboard Layout for 106 2035
KBDA1.DLL Arabic_English_101 Keyboard Layout 3855
KBDA2.DLL Arabic_2 Keyboard Layout 2278
KBDA3.DLL Arabic_French_102 Keyboard Layout 3576
KBDAL.DLL Albania Keyboard Layout 3426
KBDARME.DLL Eastern Armenian Keyboard Layout 4655
kbdarmph.dll Armenian Phonetic Keyboard Layout 4067
kbdarmty.dll Armenian Typewriter Keyboard Layout 1724
KBDARMW.DLL Western Armenian Keyboard Layout 1010
kbdax2.dll JP Japanese Keyboard Layout for AX2 2608
kbdaze.dll Azerbaijan_Cyrillic Keyboard Layout 4358
KBDAZEL.DLL Azeri-Latin Keyboard Layout 4457
KBDAZST.DLL Azerbaijani (Standard) Keyboard Layout 2825
KBDBASH.DLL Bashkir Keyboard Layout 3213
KBDBE.DLL Belgian Keyboard Layout 4190
KBDBENE.DLL Belgian Dutch Keyboard Layout 2289
KBDBGPH.DLL Bulgarian Phonetic Keyboard Layout 2721
KBDBGPH1.DLL Bulgarian (Phonetic Traditional) Keyboard Layout 1277
kbdbhc.dll Bosnian (Cyrillic) Keyboard Layout 4753
KBDBLR.DLL Belarusian Keyboard Layout 1113
KBDBR.DLL Brazilian Keyboard Layout 1244
kbdbu.dll Bulgarian Keyboard Layout 685
KBDBUG.DLL Buginese Keyboard Layout 1361
KBDBULG.DLL Bulgarian Keyboard Layout 1457
KBDCA.DLL Canadian Multilingual Keyboard Layout 3965
KBDCAN.DLL Canadian Multilingual Standard Keyboard Layout 3411
KBDCHER.DLL Cherokee Nation Keyboard Layout 1605
KBDCHERP.DLL Cherokee Phonetic Keyboard Layout 2777
KBDCR.DLL Croatian/Slovenian Keyboard Layout 3021
KBDCZ.DLL Czech Keyboard Layout 4101
KBDCZ1.DLL Czech_101 Keyboard Layout 1287
KBDCZ2.DLL Czech_Programmer's Keyboard Layout 1138
KBDDA.DLL Danish Keyboard Layout 718
KBDDIV1.DLL Divehi Phonetic Keyboard Layout 2339
KBDDIV2.DLL Divehi Typewriter Keyboard Layout 4230
KBDDV.DLL Dvorak US English Keyboard Layout 862
KBDDZO.DLL Dzongkha Keyboard Layout 1857
KBDES.DLL Spanish Alernate Keyboard Layout 1756
KBDEST.DLL Estonia Keyboard Layout 543
KBDFA.DLL Persian Keyboard Layout 1587
kbdfar.dll Persian Standard Keyboard Layout 4481
KBDFC.DLL Canadian French Keyboard Layout 564
KBDFI.DLL Finnish Keyboard Layout 1113
KBDFI1.DLL Finnish-Swedish with Sami Keyboard Layout 4829
KBDFO.DLL F?roese Keyboard Layout 661
KBDFR.DLL French Keyboard Layout 4508
KBDFTHRK.DLL Futhark Keyboard Layout 3754
KBDGAE.DLL Scottish Gaelic (United Kingdom) Keyboard Layout 830
KBDGEO.DLL Georgian Keyboard Layout 2534
kbdgeoer.dll Georgian (Ergonomic) Keyboard Layout 2620
kbdgeome.dll Georgian (MES) Keyboard Layout 2621
kbdgeooa.dll Georgian (Old Alphabets) Keyboard Layout 4841
kbdgeoqw.dll Georgian (QWERTY) Keyboard Layout 4616
KBDGKL.DLL Greek_Latin Keyboard Layout 3374
KBDGN.DLL Guarani Keyboard Layout 1212
KBDGR.DLL German Keyboard Layout 4014
KBDGR1.DLL German_IBM Keyboard Layout 1864
KBDGRLND.DLL Greenlandic Keyboard Layout 2181
KBDGTHC.DLL Gothic Keyboard Layout 3796
KBDHAU.DLL Hausa Keyboard Layout 984
KBDHAW.DLL Hawaiian Keyboard Layout 2743
KBDHE.DLL Greek Keyboard Layout 4200
KBDHE220.DLL Greek IBM 220 Keyboard Layout 4927
KBDHE319.DLL Greek IBM 319 Keyboard Layout 3820
KBDHEB.DLL KBDHEB Keyboard Layout 1283
kbdhebl3.dll Hebrew Standard Keyboard Layout 1320
KBDHELA2.DLL Greek IBM 220 Latin Keyboard Layout 4542
KBDHELA3.DLL Greek IBM 319 Latin Keyboard Layout 4984
KBDHEPT.DLL Greek_Polytonic Keyboard Layout 3855
kbdhook.dll N/A 2755
KBDHU.DLL Hungarian Keyboard Layout 3176
KBDHU1.DLL Hungarian 101-key Keyboard Layout 4012
kbdibm02.dll JP Japanese Keyboard Layout for IBM 5576-002/003 3255
KBDIBO.DLL Igbo Keyboard Layout 994
KBDIC.DLL Icelandic Keyboard Layout 2842
KBDINASA.DLL Assamese (Inscript) Keyboard Layout 4130
KBDINBE1.DLL Bengali - Inscript (Legacy) Keyboard Layout 2630
KBDINBE2.DLL Bengali (Inscript) Keyboard Layout 4055
kbdinben.dll Bengali Keyboard Layout 4779
KBDINDEV.DLL Devanagari Keyboard Layout 2864
KBDINEN.DLL English (India) Keyboard Layout 2129
KBDINGUJ.DLL Gujarati Keyboard Layout 4206
KBDINHIN.DLL Hindi Keyboard Layout 3284
KBDINKAN.DLL Kannada Keyboard Layout 647
KBDINMAL.DLL Malayalam Keyboard Layout Keyboard Layout 2028
KBDINMAR.DLL Marathi Keyboard Layout 4527
KBDINORI.DLL Oriya Keyboard Layout 4453
KBDINPUN.DLL Punjabi/Gurmukhi Keyboard Layout 674
KBDINTAM.DLL Tamil Keyboard Layout 1931
KBDINTEL.DLL Telugu Keyboard Layout 964
KBDINUK2.DLL Inuktitut Naqittaut Keyboard Layout 3429
KBDIR.DLL Irish Keyboard Layout 4533
KBDIT.DLL Italian Keyboard Layout 2166
KBDIT142.DLL Italian 142 Keyboard Layout 2553
KBDIULAT.DLL Inuktitut Latin Keyboard Layout 5017
kbdiultn.dll Inuktitut Latin Keyboard Layout 1893
KBDJAV.DLL Javanese Keyboard Layout 1014
KBDJPN.DLL JP Japanese Keyboard Layout Stub driver 2299
KBDKAZ.DLL Kazak_Cyrillic Keyboard Layout 2761
KBDKHMR.DLL Cambodian Standard Keyboard Layout 1490
KBDKNI.DLL Khmer (NIDA) Keyboard Layout 3501
KBDKOR.DLL KO Hangeul Keyboard Layout Stub driver 3062
KBDKURD.DLL Central Kurdish Keyboard Layout 3049
KBDKYR.DLL Kyrgyz Keyboard Layout 4808
KBDLA.DLL Latin-American Spanish Keyboard Layout 1921
KBDLAO.DLL Lao Standard Keyboard Layout 2383
kbdlisub.dll Lisu Basic Keyboard Layout 4057
kbdlisus.dll Lisu Standard Keyboard Layout 773
kbdlk41a.dll DEC LK411-AJ Keyboard Layout 4592
KBDLT.DLL Lithuania Keyboard Layout 3588
KBDLT1.DLL Lithuanian Keyboard Layout 4222
KBDLT2.DLL New Lithuanian Keyboard Layout 3199
KBDLV.DLL Latvia Keyboard Layout 1510
kbdlv1.dll Latvia-QWERTY Keyboard Layout 1642
KBDLVST.DLL Latvian (Standard) Keyboard Layout 3249
KBDMAC.DLL Macedonian (FYROM) Keyboard Layout 2873
KBDMACST.DLL Macedonian (FYROM) - Standard Keyboard Layout 2963
kbdmaori.dll Maori Keyboard Layout 1385
KBDMLT47.DLL Maltese 47-key Keyboard Layout 1234
KBDMLT48.DLL Maltese 48-key Keyboard Layout 3552
KBDMON.DLL Mongolian Keyboard Layout 3009
KBDMONMO.DLL Mongolian (Mongolian Script) Keyboard Layout 4483
KBDMONST.DLL Traditional Mongolian (Standard) Keyboard Layout 2722
KBDMYAN.DLL Myanmar Keyboard Layout 3967
kbdne.dll Dutch Keyboard Layout 4921
kbdnec.dll JP Japanese Keyboard Layout for (NEC PC-9800) 4690
kbdnec95.DLL JP Japanese Keyboard Layout for (NEC PC-9800 Windows 95) 4412
kbdnecat.DLL JP Japanese Keyboard Layout for (NEC PC-9800 on PC98-NX) 2975
kbdnecnt.DLL JP Japanese NEC PC-9800 Keyboard Layout 613
KBDNEPR.DLL Nepali Keyboard Layout 1351
kbdnko.dll N'Ko Keyboard Layout 658
KBDNO.DLL Norwegian Keyboard Layout 3038
KBDNO1.DLL Norwegian with Sami Keyboard Layout 2485
KBDNSO.DLL Sesotho sa Leboa Keyboard Layout 2254
KBDNTL.DLL New Tai Leu Keyboard Layout 4413
KBDOGHAM.DLL Ogham Keyboard Layout 2166
KBDOLCH.DLL Ol Chiki Keyboard Layout 3845
KBDOLDIT.DLL Old Italic Keyboard Layout 1005
KBDOSM.DLL Osmanya Keyboard Layout 3673
KBDPASH.DLL Pashto (Afghanistan) Keyboard Layout 858
kbdphags.dll Phags-pa Keyboard Layout 2849
KBDPL.DLL Polish Keyboard Layout 4989
KBDPL1.DLL Polish Programmer's Keyboard Layout 4907
KBDPO.DLL Portuguese Keyboard Layout 1409
KBDRO.DLL Romanian (Legacy) Keyboard Layout 3688
KBDROPR.DLL Romanian (Programmers) Keyboard Layout 2353
KBDROST.DLL Romanian (Standard) Keyboard Layout 4113
KBDRU.DLL Russian Keyboard Layout 2646
KBDRU1.DLL Russia(Typewriter) Keyboard Layout 687
KBDRUM.DLL Russian - Mnemonic Keyboard Layout 4143
KBDSF.DLL Swiss French Keyboard Layout 2534
KBDSG.DLL Swiss German Keyboard Layout 4790
KBDSL.DLL Slovak Keyboard Layout 4740
KBDSL1.DLL Slovak(QWERTY) Keyboard Layout 2855
KBDSMSFI.DLL Sami Extended Finland-Sweden Keyboard Layout 1506
KBDSMSNO.DLL Sami Extended Norway Keyboard Layout 4099
KBDSN1.DLL Sinhala Keyboard Layout 5016
KBDSORA.DLL Sora Keyboard Layout 1751
KBDSOREX.DLL Sorbian Extended Keyboard Layout 2725
KBDSORS1.DLL Sorbian Standard Keyboard Layout 4808
KBDSORST.DLL sorbian Standard Keyboard Layout 2099
KBDSP.DLL Spanish Keyboard Layout 4082
kbdsw.dll Swedish Keyboard Layout 1784
KBDSW09.DLL Sinhala - Wij 9 Keyboard Layout 3455
KBDSYR1.DLL Syriac Standard Keyboard Layout 4825
KBDSYR2.DLL Syriac Phoenetic Keyboard Layout 717
KBDTAILE.DLL Tai Le Keyboard Layout 2889
KBDTAJIK.DLL Tajik Keyboard Layout 1464
KBDTAT.DLL Tatar_Cyrillic Keyboard Layout 1508
KBDTH0.DLL Thai Kedmanee Keyboard Layout 3628
KBDTH1.DLL Thai Pattachote Keyboard Layout 4576
KBDTH2.DLL Thai Kedmanee (non-ShiftLock) Keyboard Layout 1754
KBDTH3.DLL Thai Pattachote (non-ShiftLock) Keyboard Layout 2545
KBDTIFI.DLL Tifinagh (Basic) Keyboard Layout 2092
KBDTIFI2.DLL Tifinagh (Extended) Keyboard Layout 4723
KBDTIPRC.DLL Tibetan (PRC) Keyboard Layout 3567
KBDTIPRD.DLL Tibetan (PRC) - Updated Keyboard Layout 4869
KBDTT102.DLL Tatar Keyboard Layout 3626
kbdtuf.dll Turkish F Keyboard Layout 2361
KBDTUQ.DLL Turkish Q Keyboard Layout 2123
KBDTURME.DLL Turkmen Keyboard Layout 3583
KBDTZM.DLL Central Atlas Tamazight Keyboard Layout 4315
KBDUGHR.DLL Uyghur (Legacy) Keyboard Layout 737
KBDUGHR1.DLL Uyghur Keyboard Layout 4519
KBDUK.DLL United Kingdom Keyboard Layout 4509
KBDUKX.DLL United Kingdom Extended Keyboard Layout 1446
KBDUR.DLL Ukrainian Keyboard Layout 987
KBDUR1.DLL Ukrainian (Enhanced) Keyboard Layout 1377
KBDURDU.DLL Urdu Keyboard Layout 3324
KBDUS.DLL United States Keyboard Layout 3762
KBDUSA.DLL US IBM Arabic 238_L Keyboard Layout 2136
kbdusl.dll Dvorak Left-Hand US English Keyboard Layout 4340
KBDUSR.DLL Dvorak Right-Hand US English Keyboard Layout 2752
KBDUSX.DLL US Multinational Keyboard Layout 2706
KBDUZB.DLL Uzbek_Cyrillic Keyboard Layout 820
KBDVNTC.DLL Vietnamese Keyboard Layout 4387
KBDWOL.DLL Wolof Keyboard Layout 2973
KBDYAK.DLL Sakha - Russia Keyboard Layout 4087
KBDYBA.DLL Yoruba Keyboard Layout 2177
KBDYCC.DLL Serbian (Cyrillic) Keyboard Layout 2605
KBDYCL.DLL Serbian (Latin) Keyboard Layout 1476
kcams.dll ProductRegistration MFC Application 4677
kd_02_10df.dll Emulex Network Kernel Debug Extensibility Module 641
kd_02_10ec.dll Realtek Network Kernel Debug Extensibility Module 3512
kd_02_14e4.dll Broadcom Network Kernel Debug Extensibility Module 3562
kd_02_1969.dll Qualcomm Atheros Network Kernel Debug Extensibility Module 4669
kd_02_19a2.dll Emulex Network Kernel Debug Extensibility Module 3165
kd_02_8086.dll Intel Network Kernel Debug Extensibility Module 4487
kd.dll Local Kernel Debugger 3252
kd1394.dll Kernel Debugger IEEE 1394 HW Extension DLL 3778
kdcom.dll Serial Kernel Debugger 4825
kdhv1394.dll Enlightened Kernel Debugger 1394 Extension DLL 2899
kdnet.dll Network Kernel Debugger 1835
KdsCli.dll Microsoft Key Distribution Service Provider 4107
kdstub.dll Network Kernel Debug Extensibility Stubs 910
kdu_v32M.dll kdu_v32 -- Kakadu core DLL 1076
kdusb.dll USB 2.0 Kernel Debugger 1179
kdvm.dll Virtual Machine Network Kernel Debugger 1174
keel_xt.dll N/A 4219
keepaliveprovider.dll Keep alive provider API 3717
kerberos.dll Kerberos Security Package 1900
kernel.appcore.dll AppModel API Host 968
KERNEL.DLL N/A 930
kernel32.dll Windows NT BASE API Client DLL 4383
KernelBase.dll Windows NT BASE API Client DLL 1954
kernelceip.dll Kernel Ceip Task 4447
KeyboardFilterCore.dll Keyboard Filter Hooks 1782
KeyboardFilterSvc.dll SvcHost Service for Microsoft Keyboard Filter 4575
KeyboardFilterWmi.dll Keyboard Filter WMI Provider 1935
keyiso.dll CNG Key Isolation Service 1766
keymgr.dll Stored User Names and Passwords 3432
KeyValidationNative.dll N/A 521
KF2MFC.dll N/A 4828
kload.dll Kitserver Loader 3022
KMSVC.DLL Key Management Service 1983
knccrashrpt.dll Crash Report Module 1375
kncfirewall.dll N/A 2755
knpg.dll N/A 3644
knps.dll N/A 4447
KO0C0001.DLL Драйвер принтера KONICA MINOLTA 2808
kocl4res.dll KONICA MINOLTA Printer Driver 2026
KorHanjaDS.DLL Microsoft IME 3181
korwbrkr.dll korwbrkr 2017
kpcp32.dll KODAK DIGITAL SCIENCE Color Processor DLL 1719
kpsys32.dll KCMS System Interface Library, Win32 DLL 4406
KrnlProv.dll WMI 2148
ksuser.dll User CSA Library 2906
ktmw32.dll Windows KTM Win32 Client DLL 3822
KYW7FR02.DLL Kyocera Printer Mini-Driver 2670
kyw7fr03.dll Kyocera Printer Mini-Driver 3962
kyw7fr04.dll Kyocera Printer Mini-Driver 4993
KYW7FRES.DLL Kyocera Printer Mini-Driver 4692
kyw7sr02.dll String resource file 3548
kyw7sr03.dll String resource file 1535
KYW7SRES.DLL String resource file 3292
Kyw8kpsl.dll Kyocera Rasterizer Filter 3231
kyw8ptconv.dll Printer Ticket Converter XPS Filter 1897
kyw8res.dll String resource file 995
kywdds10.dll Драйвер WIA Kyocera 1040
kywdw810.dll Kyocera WIA Driver 3738
kyweds10.dll Kyocera WIA Error Handler 886
kywew810.dll Kyocera WIA Error Handler 4802
kywuds10.dll Драйвер WIA Kyocera 4089
kywuw810.dll Kyocera WIA Driver 4487