ไฟล์ dll เริ่มต้นด้วย J

ชื่อไฟล์ ลักษณะ ดาวน์โหลด
java_launcher.dll launcher 628
java.dll Java(TM) Platform SE binary 2112
JavaScriptCollectionAgent.dll JavaScript Performance Collection Agent 1258
JavaScriptCore.dll JavaScriptCore.dll 2299
jcap.dll Jasc Screen Capture DLL 3325
jcmyk.dll Jasc CMYK Support DLL 1388
jet500.dll JET Engine DLL 1385
jgaw400.dll JG Audio Interface DLL 2536
jgdw400.dll JG ART DLL 3322
jgmd400.dll JG MIDI Player DLL 576
jgpl400.dll JG ART Player DLL 4986
jgsd400.dll JG ART DLL 4741
jgsh400.dll JG Slide Show Player DLL 1656
jitlib.dll Jitter 3641
jli.dll Java(TM) Platform SE binary 4162
JNGLoad.dll N/A 3091
JNWDRV.dll Windows Journal Note Writer Driver Graphics DLL 714
jnwdui.dll Windows Journal Note Writer Driver UI DLL 1446
jnwmon.dll Windows Journal Port Monitor DLL 2520
jnwppr.dll Windows Journal Print Processor DLL 4667
jobexec.dll Jobbutforare for Aktivt installationsprogram 4611
jpeg62.dll Jpeg: library and tools for JPEG images 616
jpegdll.dll JpegDll DLL 3170
JpnKorRoaming.dll Microsoft IME 1468
JpnRanker.DLL Microsoft IME 2128
js3250.dll Netscape 32-bit JavaScript Module 3730
jscript.dll Microsoft (r) JScript 3223
jscript9.dll Microsoft ® JScript 3917
jscript9diag.dll Microsoft ® JScript Diagnostics 1617
jsproxy.dll JScript Proxy Auto-Configuration 2971
jssv.dll Microsoft (r) JScript internationella resurser 4659
jvm.dll Java HotSpot(TM) Client VM 5047