ไฟล์ dll เริ่มต้นด้วย J

ชื่อไฟล์ ลักษณะ ดาวน์โหลด
java_launcher.dll launcher 647
java.dll Java(TM) Platform SE binary 2228
JavaScriptCollectionAgent.dll JavaScript Performance Collection Agent 1304
JavaScriptCore.dll JavaScriptCore.dll 2324
jcap.dll Jasc Screen Capture DLL 3332
jcmyk.dll Jasc CMYK Support DLL 1393
jet500.dll JET Engine DLL 1393
jgaw400.dll JG Audio Interface DLL 2550
jgdw400.dll JG ART DLL 3334
jgmd400.dll JG MIDI Player DLL 591
jgpl400.dll JG ART Player DLL 5012
jgsd400.dll JG ART DLL 4747
jgsh400.dll JG Slide Show Player DLL 1660
jitlib.dll Jitter 3649
jli.dll Java(TM) Platform SE binary 4251
JNGLoad.dll N/A 3099
JNWDRV.dll Windows Journal Note Writer Driver Graphics DLL 730
jnwdui.dll Windows Journal Note Writer Driver UI DLL 1458
jnwmon.dll Windows Journal Port Monitor DLL 2580
jnwppr.dll Windows Journal Print Processor DLL 4687
jobexec.dll Jobbutforare for Aktivt installationsprogram 4622
jpeg62.dll Jpeg: library and tools for JPEG images 641
jpegdll.dll JpegDll DLL 3175
JpnKorRoaming.dll Microsoft IME 1476
JpnRanker.DLL Microsoft IME 2143
js3250.dll Netscape 32-bit JavaScript Module 3737
jscript.dll Microsoft (r) JScript 3374
jscript9.dll Microsoft ® JScript 4087
jscript9diag.dll Microsoft ® JScript Diagnostics 1664
jsproxy.dll JScript Proxy Auto-Configuration 3145
jssv.dll Microsoft (r) JScript internationella resurser 4680
jvm.dll Java HotSpot(TM) Client VM 5179