ไฟล์ dll เริ่มต้นด้วย I

ชื่อไฟล์ ลักษณะ ดาวน์โหลด
i3BaseDx_Cli.dll N/A 1311
i3basedx.dll N/A 3055
i3FrameworkDx.dll N/A 1392
i3GfxDx.dll N/A 3668
i3InputDx.dll N/A 544
i3SceneDx.dll N/A 2114
IACCORE.dll N/A 3173
iAdCore.dll iAd Core 1733
ialmdev5.dll Component GHAL Driver 2498
ias.dll Network Policy Server 2855
iasacct.dll IAS-redovisningsprovider 1545
iasads.dll NPS Active Directory Data Store 3854
iasdatastore.dll NPS Datastore server 3504
iashlpr.dll NPS Surrogate Component 2107
IasMigPlugin.dll NPS Migration DLL 4981
iasnap.dll NPS NAP Provider 2935
iaspolcy.dll NPS Pipeline 2188
iasrad.dll NPS RADIUS Protocol Component 2187
iasrecst.dll NPS XML Datastore Access 1413
iassam.dll NPS NT SAM Provider 3785
iassdo.dll NPS SDO Component 2758
iassvcs.dll NPS Services Component 1268
IBSProvider.dll DISM IBS Provider 1960
icaapi.dll DLL Interface to TermDD Device Driver 2801
icardie.dll Microsoft Information Card IE Helper 1727
icardres.dll Windows CardSpace 2933
icccodes.dll Provides ICC signature codes and descriptions for Manufacturer and Model 4215
IcCoinstall.dll Hyper-V Integration Components Coinstaller 3978
IcCoinstall2.dll Hyper-V Integration Components Coinstaller 4275
iccvid.dll Cinepak® Codec 1241
ICFGNT.dll Internet Connection Wizard 733
icfgnt5.dll Internet Connection Wizard 4065
icfupgd.dll Windows Firewal ICF Settings Upgrade 4917
ICG32.DLL Intuit Internet Glue DLL 1356
iChat.dll N/A 3456
icm32.dll Microsoft Color Management Module (CMM) 3105
icmp.dll ICMP DLL 1688
icmui.dll Microsoft Color Matching System User Interface DLL 1446
ICOM32.DLL Icom32.dll 2999
IconCodecService.dll Converts a PNG part of the icon to a legacy bmp icon 2567
iconlib.dll Icon Library 4493
iconv.dll LGPLed libiconv for Windows NT/2000/XP and Windows 95/98/ME 2970
icqcore.dll ICQ Core 1420
ICQMAPI.dll ICQMAPI 4057
icsfiltr.dll Windows Calendar IFilter 1724
icsigd.dll Internet Gateway Device properties 4136
icsvc.dll Virtual Machine Integration Component Service 2734
icudt36.dll ICU Data DLL 4520
icudt40.dll ICU Data DLL 2668
icudt44.dll ICU Data DLL 1406
icudt46.dll ICU Data DLL 1266
icudt48.dll ICU Data DLL 2706
icudt49.dll ICU Data DLL 798
icudt51.dll ICU Data DLL 4736
icudt52.dll ICU Data DLL 3733
icudt53.dll ICU Data DLL 4305
icudt55.dll ICU Data DLL 1742
icudt56.dll ICU Data DLL 2230
icudt57.dll ICU Data DLL 4322
icui18n.dll N/A 858
icuin36.dll IBM ICU I18N DLL 2978
icuin40.dll IBM ICU I18N DLL 1789
icuin44.dll ICU I18N DLL 4903
icuin46.dll ICU I18N DLL 1635
icuin51.dll ICU I18N DLL 4548
icuin52.dll ICU I18N DLL 4379
icuin53.dll ICU I18N DLL 2634
icuin55.dll ICU I18N DLL 1083
icuin57.dll ICU I18N DLL 1022
icuuc.dll icuuc Dynamic Link Library 4250
icuuc36.dll IBM ICU Common DLL 1574
icuuc38.dll IBM ICU Common DLL 1089
icuuc40.dll IBM ICU Common DLL 2884
icuuc44.dll ICU Common DLL 1407
icuuc46.dll ICU Common DLL 893
icuuc51.dll ICU Common DLL 2430
icuuc52.dll ICU Common DLL 3628
icuuc53.dll ICU Common DLL 4367
icuuc55.dll ICU Common DLL 705
icuuc57.dll ICU Common DLL 4047
icwdial.dll Automatisk uppringning for guiden Internet-anslutning 4464
icwphbk.dll Guiden Internet-anslutning 4906
id3lib.dll ID3lib Dynamic Link Library 1710
IdCtrls.dll Identity Controls 1506
idle.dll Microsoft(R) Visual C++ Idle Component 4733
IdListen.dll Identity Listener 4293
idndl.dll Downlevel DLL 666
idq.dll ISAP-tillagg for indexeringstjansten 1098
IDStore.dll Identity Store 4704
IDSTRAFFICPIPE.DLL IdsTrafficPiped 590
idtsec.dll IdtechHidMsr 4733
IEAdvpack.dll ADVPACK 3368
ieakeng.dll Internet Explorer Administration Kit Engine Library 3069
ieaksie.dll Internet Explorer Snap-in Extension to Group Policy 4904
ieakui.dll Microsoft IEAK Shared UI DLL 997
ieapfltr.dll Microsoft Phishing Filter 2515
IECONT.DLL Microsoft Internet Explorer Contacts 2097
IECONTLC.DLL Microsoft Internet Explorer Contacts resources 3858
iedkcs32.dll IEAK branding 3915
ieencode.dll Microsoft Character Encoder 4218
ieetwcollectorres.dll IE ETW Collector Service Resources 3938
ieetwproxystub.dll IE ETW Collector Proxy Stub Resources 861
ieframe.dll Internet Browser 2630
IENPSTUB.DLL Network provider delay load stub 4389
iepeers.dll Internet Explorer Peer Objects 4575
iernonce.dll Extended RunOnce processing with UI 2754
iertutil.dll Run time utility for Internet Explorer 5461
iesetup.dll IOD Version Map 3357
IEShims.dll Internet Explorer Compatibility Shims 2894
iesysprep.dll IE Sysprep Provider 1933
ieui.dll Internet Explorer UI Engine 3227
ifc22.dll Immersion Foundation Classes 1472
IFC23.dll Immersion Foundation Classes 3632
ifm.dll N/A 2555
ifmon.dll IF Monitor DLL 2907
IFORCE2.dll N/A 4979
ifsutil.dll IFS Utility DLL 4696
ifsutilx.dll IFS Utility Extension DLL 1483
ifxcardm.dll Infineon SICRYPT® Card Module 3703
ig4dev32.dll OpenGL(R) Device Driver for Intel(R) Graphics Accelerator 1103
ig4icd32.dll OpenGL(R) Driver for Intel(R) Graphics Accelerator 863
ig4icd64.dll OpenGL(R) Driver for Intel(R) Graphics Accelerator 2375
IGCore.dll N/A 1696
igd10umd32.dll LDDM User Mode Driver for Intel(R) Graphics Technology 4127
igdDiag.dll IGD Helper Class 2433
igdumd32.dll LDDM User Mode Driver for Intel(R) Graphics Technology 4932
igdumdim32.dll User Mode Driver for Intel(R) Graphics Technology 2544
igdusc32.dll Unified Shader Compiler for Intel(R) Graphics Accelerator 2459
IGExportCommon.dll N/A 2368
igfxres.dll igfxres Module 2658
iggy_w32.dll N/A 2153
iggy_w64.dll N/A 1348
iglhcp32.dll iglhcp32 Dynamic Link Library 4457
iglhsip32.dll iglhsip32 Dynamic Link Library 1783
igmpagnt.dll Microsoft IGMP subagent 706
IGO32.dll Origin IGO 1907
igxpdx32.dll DirectDraw(R) Driver for Intel(R) Graphics Technology 1518
igxprd32.dll Intel Graphics 2D Rotation Driver 3890
ihack.dll N/A 2058
IHDS.DLL Microsoft IME 4085
iisadmin.dll Metadata and Admin Service 4188
iisfecnv.dll Microsoft FE Character Set Conversion Library 4988
iismig.dll IIS Migration Plugin 896
iissuba.dll Microsoft IIS sub-authentication handler 3516
IJL10.DLL Intel® JPEG Library 2253
IJL15.DLL Intel® JPEG Library - Retail Version 2491
ijoy.dll N/A 4612
IKEEXT.DLL IKE extension 713
ILPointCloudLib.dll N/A 2759
ils.dll User Location Services Component Module 1461
ILU.dll ILU: A portable image library in development 3126
image_flow.dll Adobe Image Foundation 1086
image_runtime.dll Adobe Image Foundation 1193
image.dll Nero Recorder Driver 949
Image2PDF.dll Image2PDF 1215
IMAGEHLP.DLL Windows NT Image Helper 2367
imagelib_x64_rwdi.dll N/A 1899
imagelib_x86.dll N/A 1716
imagelibcrtU.dll imagelib 1711
ImageModule.dll N/A 903
imageres.dll Windows Image Resource 2963
imagesp1.dll Windows SP1 Image Resource 3237
ImagingProvider.dll DISM Generic Imaging Provider 4664
ImagXpr6.dll ImagXpr6 Module 4496
imapi.dll Image Mastering API 2169
imapi2.dll Image Mastering API v2 3626
imapi2fs.dll Image Mastering File System Imaging API v2 1660
ImBrowse.dll IncrediBrowser DLL 4139
ImDbU.dll IncrediDB DLL 3821
IMEAPIS.DLL Microsoft IME 3988
ImeBrokerps.dll Microsoft IME 2012 706
imecfm.dll Microsoft IME 2012 856
imecfmps.dll Microsoft IME 2012 2160
IMEDICAPICCPS.DLL Microsoft IME 2012 3728
IMEFILES.DLL Microsoft IME 2012 3536
IMELM.DLL Microsoft IME 2012 3568
IMEPADSM.DLL Microsoft IME 2012 4934
IMEROAMING.DLL Microsoft IME 2012 4687
IMESEARCHDLL.DLL IME search module 3690
IMESEARCHPS.DLL Microsoft IME 2012 4485
imeshare.dll Microsoft Office IME Shared property library. 2694
IMETIP.DLL Microsoft IME 2012 4897
imever.dll Microsoft IME 2012 1307
imgdecoder.dll N/A 2537
imgengine.dll Image engine library 3364
imgutil.dll IE plugin image decoder support DLL 1721
IMHttpComm.dll IMHttpCo Dynamic Link Library 4107
IMJKAPI.DLL Microsoft IME 2012 3125
IMJP10K.DLL Microsoft IME 2815
IMJPAPI.DLL Microsoft IME 3044
IMJPCAC.DLL Microsoft IME 2012 3084
IMJPCD.DLL Microsoft IME 3136
IMJPCLST.DLL Microsoft IME 2012 1394
IMJPCMLD.DLL Microsoft IME 2012 3518
imjpcus.dll Microsoft IME 2012 833
IMJPDAPI.DLL Microsoft IME 2012 3614
IMJPDCTP.DLL Microsoft IME 2012 3734
IMJPKDIC.DLL Microsoft IME 4180
IMJPLMP.DLL Microsoft IME 2012 2123
imjpmig.dll Microsoft IME 2012 1809
IMJPPRED.DLL Microsoft IME 2012 4209
imjpskey.DLL Microsoft IME 2012 2834
IMJPSKF.DLL Microsoft IME 2012 2508
IMJPTIP.DLL Microsoft IME 871
imjputyc.dll Microsoft IME 2012 914
imkrapi.dll Microsoft IME 2012 4407
imkrcac.dll Microsoft IME 2012 2302
imkrhjd.dll Microsoft® Korean IME 2160
imkrmig.dll Microsoft IME 2012 2750
imkrotip.dll Microsoft IME 2012 2731
imkrskf.dll Microsoft IME 2012 2860
imkrtip.dll Microsoft IME 2012 4168
imkrudt.dll Microsoft IME 2012 1713
IML32.DLL IML 3670
ImLookU.dll IncrediLook DLL 3386
imm32.dll Multi-User Windows IMM32 API Client DLL 4436
immwrapper.dll N/A 2298
ImNtUtilU.dll IncrediNetUtils DLL 3411
IMorphFile.dll Life Studio:Head API 1394
Impactor.dll C library for writing portable USB drivers in userspace 1701
IMPLODE.DLL Implode Application 507
ImSCCfg.DLL Microsoft Pinyin IME 2012 3623
ImSCCore.dll Microsoft Pinyin IME Core 3421
IMSCDICB.DLL Microsoft Pinyin IME 2012 3183
imscmig.dll Microsoft Pinyin IME 2012 2933
IMSCTIP.dll Microsoft Pinyin IME TIP 703
imscui.DLL Microsoft Pinyin IME UI 4999
IMTCCAC.dll Microsoft IME 2012 1144
IMTCCFG.DLL Microsoft IME 3359
IMTCCORE.DLL Microsoft IME 2012 3361
IMTCDIC.dll Microsoft IME 2012 4239
imtcmig.dll Microsoft IME 2012 3763
IMTCSKF.dll Microsoft IME 2012 567
IMTCTIP.dll Microsoft IME 2012 3110
IMTCTRLN.DLL Microsoft IME 2012 3158
imtcui.DLL Microsoft IME 2012 1811
ImUtils.dll IncrediUtils DLL 4469
ImUtilsU.dll IncrediUtils DLL 3743
ImWrappU.dll IncrediWrapper DLL 4561
IncludeApp.dll N/A 4401
inetcfg.dll Bibliotek for guiden Internet-anslutning 3439
inetclnt.dll InetClnt DLL 4796
inetcomm.dll Microsoft Internet Messaging API Resources 3135
inetcplc.dll Internet pa Kontrollpanelen 2735
inetmib1.dll Microsoft MIB-II subagent 4117
inetpp.dll DLL-fil for Internet-utskriftsprovider 4273
inetppui.dll Internet Print Client DLL 2754
INETRES.dll Microsoft Internet Messaging API Resources 4097
infocardapi.dll Microsoft InfoCards 2996
INFOCOMM.DLL Knihovna napomoci pro Microsoft Internet Information Services 2979
infoctrs.dll Common Internet Information Service Performance Counters 3187
infosoft.dll Wordbreaker and stemmer dll 2935
initpki.dll Microsoft Trust Installation and Setup 2705
Inject.dll Garena Inject 2860
InkEd.dll Microsoft Tablet PC InkEdit Control 2935
inkeng.dll Windows Desktop RichInk Engine 3685
innocallback.dll N/A 2932
INPOUT32.DLL N/A 693
inpshared.dll N/A 3081
input.dll InputSetting DLL 5022
InputSwitch.dll Microsoft Windows Input Switcher 4127
inseng.dll Install engine 4229
InstallEventRes.dll InstallUX event manifest resources 1360
IntelLaptopGaming.dll N/A 2526
intl.dll LGPLed libintl for Windows NT/2000/XP and Windows 95/98/ME 2926
IntlProvider.dll DISM International Provider 772
iologmsg.dll IO Logging DLL 3190
IPBusEnum.dll PnP-X IP Bus Enumerator DLL 2978
IPBusEnumProxy.dll Associated Device Presence Proxy Dll 4151
ipcfgdll.dll Ipconfig API DLL 1224
IPHLPAPI.DLL IP Helper API 1891
iphlpsvc.dll Service that offers IPv6 connectivity over an IPv4 network. 3027
IphlpsvcMigPlugin.dll Iphlpsvc Migration Plugin 792
ipl.dll ipl.dll is the IPLib dispatcher 4781
ipmiprr.dll IPMI Provider Resource 600
ipmiprv.dll WMI IPMI PROVIDER 1178
ipmontr.dll DLL-fil for IP-routerovervakaren 2418
ipnathlp.dll Komponenter for Microsoft NAT Helper 5016
iPodUpdaterExt.dll iPod Universal Updater Module 2565
ippromon.dll DLL-fil for overvakning av IP-protokoll 1120
iprof32.dll Intuit UserProfile DLL 3726
iprop.dll OLE PropertySet Implementation 3354
iprtprio.dll IP Routing Protocol Priority DLL 2095
iprtrmgr.dll IP Router Manager 4547
ipsecsnp.dll IP Security Policy Management Snap-in 4265
ipsecsvc.dll DLL-fil for Windows IPSec SPD-server 3243
ipsmsnap.dll IP Security Monitor Snap-in 1071
ipv6mon.dll DLL-fil for IF-overvakaren 1141
ipworks5.dll IP*Works! V5 3914
ipxmontr.dll DLL-fil for IPX-routerovervakaren 1109
ipxpromn.dll DLL-fil for IPX-routerovervakaren 1887
ipxrip.dll IPX RIP 3572
ipxrtmgr.dll IPX ROUTER MANAGER 2528
ipxsap.dll SAP Agent DLL 4540
ipxwan.dll IPXWAN 4131
ir32_32.dll N/A 2877
ir32_32original.dll N/A 2913
ir41_32original.dll Intel Indeo® Video 4.5 4094
ir41_qc.dll IR41_QC WRAPPER DLL 914
ir41_qcoriginal.dll Intel Indeo® Video Interactive Quick Compressor 4021
ir41_qcx.dll IR41_QCX WRAPPER DLL 4438
ir41_qcxoriginal.dll Intel Indeo® Video Interactive Quick Compressor 1087
ir50_32.dll IR50_32 WRAPPER DLL 3961
ir50_32original.dll Intel Indeo® video 5.10 3183
ir50_qc.dll IR50_QC WRAPPER DLL 2466
ir50_qcoriginal.dll Intel Indeo® video 5.10 Quick Compressor 4924
ir50_qcx.dll Intel Indeo® video 5.10 Quick Compressor 2024
ir50_qcxoriginal.dll Intel Indeo® video 5.10 Quick Compressor 2448
irclass.dll Infrared Class Coinstaller 1347
irmon.dll Infrared Monitor 2488
irrKlang.dll N/A 2338
Irrlicht.dll N/A 3091
iscomlog.dll Microsoft IIS Common Logging Interface DLL 4869
iscsicpl.dll iSCSI Initiator Control Panel Applet 2165
iscsidsc.dll iSCSI Discovery api 4512
iscsied.dll iSCSI Extension DLL 4853
iscsiexe.dll iSCSI Discovery service 3633
iscsilog.dll iSCSI Event Log DLL 4284
iscsium.dll iSCSI Discovery api 3034
iscsiwmi.dll MS iSCSI Initiator WMI Provider 3096
iscsiwmiv2.dll WMI Provider for iSCSI 4497
isdnui.dll Windows ISDN Properties 1809
ISDone.dll библиотека для распаковки arc, 7z, rar, pcf, srep архивов в InnoSetup 4994
isign32.dll Internet-anmalan 3281
ISM.DLL Microsoft IIS Web Admin 4513
isrdbg32.dll ISR Debug 32-bit Engine 2187
ISSkin.dll Inno Setup Skin dll 3857
ISSkinEx.dll ISSkinEx dll 1824
isskinu.dll Inno Setup Skin dll 1531
isxdl.dll Download DLL 2810
itcmm.dll ITCMM 3769
itiimg3.dll ITI Imaging Library 4375
itircl.dll Microsoft® InfoTech IR Local DLL 1652
itss.dll Microsoft® InfoTech Storage System Library 3983
iTunes.dll iTunes 1863
iTunesMobileDevice.dll iTunesMobileDevice 1448
iTVData.dll iTV Data Filters. 555
iuengine.dll Windows Update Control Engine 1972
iuilp.dll iuilp 3203
iusb3mon.dll Intel(R) USB 3.0 Monitor 3620
ixsso.dll Objekt for serversidan av indexeringstjansten 4284
iyuv_32.dll Intel Indeo(R) Video YUV Codec 2698