ไฟล์ dll เริ่มต้นด้วย H

ชื่อไฟล์ ลักษณะ ดาวน์โหลด
h323msp.dll Microsoft H.323-medietjanstprovider 2884
hal.dll Hardware Abstraction Layer DLL 1515
halacpi.dll Hardware Abstraction Layer DLL 912
HalExtIntcLpioDMA.dll HAL Extension for Intel(R) Low Power Subsystem DMA Controller 3186
HalExtIntcUartDMA.dll HAL Extension for Intel(R) UART DMA Controller 2515
hapdbg.dll N/A 3966
HardDisk.dll HardDisk 3457
hbaapi.dll HBA API data interface dll for HBA_API_Rev_2-18_2002MAR1.doc 4538
hccoin.dll USB Coinstaller 4690
hccutils.dll hccutils Module 4985
hcproviders.dll Action Center Providers 4987
hcrstco.dll USB HC Reset Coinstaller 786
hcw72Co.dll Coinstaller 1110
hcwChan.dll Channel Editing Functionality 2334
HCWTVWND.dll HCWTVWND PCI-USB DVBT/S PVR 1325
HDURLGEN.dll N/A 1721
helper.dll Host Library 2689
HelpPaneProxy.dll Microsoft® Help Proxy 2993
HfxClasses45.dll Hollywood FX Shared Class Library 4101
hgcpl.dll HomeGroup Control Panel 1646
hgprint.dll HomeGroup Printing Support 4589
hhsetup.dll Microsoft® HTML Help 2119
hid.dll Hid User Library 3803
HidBthLE.dll Bluetooth Low Energy GATT compliant UMDF HID driver 1347
hidscanner.dll WUDF: hidscanner 2299
hidserv.dll Human Interface Device Service 1500
highgui100.dll Small GUI & Video library for OpenCV samples 3176
HKDll.dll N/A 773
hkhook21.dll N/A 4074
hlink.dll Microsoft Hyperlankbibliotek 2147
hlvdd.dll Aladdin Hardlock Win32 DLL 2292
HMIPCore64.dll N/A 3942
hnetcfg.dll Home Networking Configuration Manager 5056
hnetmon.dll Home Networking Monitor DLL 4961
hnetwiz.dll Guiden Konfigurera natverk 4930
hook_3DA.dll hook_3DA 2833
Hook.dll CapsAndNumKeyNotify 3142
HookDllPS2.dll N/A 3918
hotplug.dll Safely Remove Hardware applet 1842
hotspotauth.dll Microsoft Windows Hotspot Authentication 2146
HotStartUserAgent.dll Microsoft Windows HotStart User Agent 976
hp1006GC.dll HP Printer Software Driver 1496
HP1006L.dll Hewlett-Packard : Language Resource 4548
hp1006PP.dll HP Printer Software Driver 4265
hp1006SD.dLL Marvell Printer Software Driver 1174
hp1006SU.DLL Marvell Printer Software Driver 3935
HP1120PP.dll HP Printer Software Driver 2040
hp6000at.dll Приложение пользовательского интерфейса VAYU 1680
hp6000nt.dll Приложение пользовательского интерфейса VAYU 2293
hp6500at.dll Приложение пользовательского интерфейса VAYU 1500
hp6500nt.dll Приложение пользовательского интерфейса VAYU 1465
hp8000at.dll Приложение пользовательского интерфейса VAYU 4420
hp8500at.dll Приложение пользовательского интерфейса VAYU 3866
hp8500gt.dll Приложение пользовательского интерфейса VAYU 2640
hp8500nt.dll Приложение пользовательского интерфейса VAYU 4850
hpb8500t.dll Обработчик заданий печати HP 2750
HPBMIAPI.DLL Hp Missile API Module 1931
HPBMINI.DLL N/A 1908
HPBOID.DLL hpboid Module 1784
HPBOIDPS.DLL hpboidPS Module 1910
HPBPRO.DLL hpbpro Module 2089
HPBPROPS.DLL Proxy stub dll for HPBPro Module 4344
hpbresw81.dll HP Localization Plugin 1824
hpbx3w81.dll HP PCL3GUI OCM 3739
hpbxpsrender.dll XPS Rasterization Filter 3575
hpc309at.dll N/A 4074
hpc4500t.dll Обработчик заданий печати HP 1832
hpc4600t.dll Приложение пользовательского интерфейса VAYU 4182
hpc5300t.dll Обработчик заданий печати HP 932
hpc5500t.dll Обработчик заданий печати HP 4126
hpc6300t.dll Обработчик заданий печати HP 2233
hpCDE.dll PrimoBurner Core 1655
HPCDMC71.dll DMC Component 1971
HPCDMCLH.DLL DMC Component 2184
hpcfltw8.dll HP XPS Filter 919
hpcfltwb.dll HP XPS Filter 654
hpcstw81.dll Подключаемый модуль локализации HP 577
hpcui155.dll N/A 2588
hpd2600t.dll Приложение пользовательского интерфейса VAYU 1244
hpD5400t.dll Обработчик заданий печати HP 3067
hpd7500t.dll Обработчик заданий печати HP 785
hpf3lw73.dll LanguageMonitor 2873
hpf3rw73.dll HP PCL 3 Render 3336
hpf4400t.dll Приложение пользовательского интерфейса VAYU 3659
hpfevw73.dll Диалоги для событий документов 4488
hpfiew71.dll Маттерхорн - модуль улучшения изображения 3835
hpfiew73.dll Маттерхорн - модуль улучшения изображения 3941
HPFIGLHN.DLL HP DeskJet Imaging DLL 1610
hpfigw71.dll HP DeskJet Imaging DLL 529
hpfigw73.dll HP DeskJet Imaging DLL 878
HPFIME50.DLL Маттерхорн - модуль улучшения изображения 3535
hpfllw73.dll LanguageMonitor 750
hpfpaw73.dll HP Settings 2207
hpfppw73.dll N/A 1944
hpfprw73.dll Предварительный просмотр HP 2214
HPFRES50.DLL HP Resource Manager for Windows 839
hpfrsw71.dll HP Resource Manager for Windows 4862
hpfrsw73.dll HP Print Resource Download Module 3016
hpfstw73.dll N/A 2267
hpfuiw73.dll N/A 4819
hpfvew73.dll N/A 4131
hpfvuw73.dll N/A 3800
hpgreg32.dll hpgreg32 3942
hpipcl3.dll HP XPS Filter 3314
hpires.dll HP Localization Plugin 1632
hpljbfig.dll Hewlett-Packard WIA minidriver. 4089
hpotiop1.dll HP AiO Scan Driver - hpotiop1 4567
hpotscl1.dll HP AiO Scan Driver - Tulip SCL2 1604
hpotscld.dll HP AiO Scan Driver - Tulip SCL-d 2609
hpowiad1.dll Hewlett-Packard WIA мини-драйвер. 2303
hpowiav1.dll Hewlett-Packard WIA мини-драйвер. 3744
hppatusg01.dll utXmlData Dynamic Link Library 1755
hppldcoi.dll Preload Driver CoInstaller 4577
hpqmfc09.dll CUE MFC Extension DLL 2913
HPScanTRDrvWn8.dll HPScanTRDrv Module 2325
HPScanTSDrvWn8.dll HP Laserjet SOAP scan driver 3926
HPStatusBl.dll Print Driver Status Business Logic 3509
HPWia2DrvRootWn8.dll Hewlett-Packard WIA 2.0 scanner driver 2840
hpxp2436.dll Hewlett-Packard XP WIA minidriver. 4111
hpz2ku09.dll HPDJ Driver 2187
HPZ3Awn7.DLL N/A 3788
hpz3cw71.dll HP Custom Resources 1942
hpz3lw71.dll LanguageMonitor 1287
hpz3lw72.dll LanguageMonitor 4522
HPZ3LWN7.DLL LanguageMonitor 2010
hpz3rw71.dll HP PCL 3 Render 3047
hpz3rw72.dll HP PCL 3 Render 1940
HPZ3Rwn7.DLL HP PCL 3 Render 1278
HPZ5RWN7.DLL N/A 1150
HPZ6RWN7.DLL N/A 4290
hpzc3w71.dll HP Settings 1794
hpzcon09.dll HP DeskJet Printing System for Windows 2313
HPZEVW71.DLL HP - диалоги событий документов 727
hpzevw72.dll HP - диалоги событий документов 3647
HPZEVWN7.DLL Диалоги для событий документов 838
HPZIDR12.DLL IEEE-1284.4-1999 Run-time library (kernel) 1135
hpzids01.dll HP Installer Coinstaller 4103
hpzimc09.dll HP DeskJet Imaging DLL 2400
HPZINW12.DLL Dot4Net Module 4380
HPZIPM12.DLL PmlDrv Module 2776
HPZIPR12.DLL PML Run-time library 3703
HPZIPT12.DLL SNMP Network Interface (Windows) 4944
HPZISN12.DLL SNMP Network Interface (Windows) 3535
hpzjrd01.dll hpzjrd01 3120
hpzjsn01.dll SNMP_PP DLL 2329
hpzlaw71.dll Корпорация Hewlett-Packard - службы струйных принтеров 3393
HPZLAwn7.DLL N/A 2394
hpzlew71.dll HP DeskJet 583
HPZLEwn7.DLL N/A 3315
hpzllw71.dll LanguageMonitor 753
HPZLLWN7.DLL LanguageMonitor 510
HPZLSWN7.DLL N/A 2166
hpzpaw72.dll HP Print Preview 1033
hpzppw71.dll HP Print Processor 1936
hpzppw72.dll HP Print Processor 1970
HPZPPWN7.DLL N/A 4917
hpzprw71.dll Предварительный просмотр HP 1110
hpzprw72.dll Предварительный просмотр HP 4234
HPZPRwn7.DLL Предварительный просмотр HP 1726
hpzr3204.dll N/A 2347
hpzr3209.dll Driver UI dll 1426
hpzrer09.dll N/A 2959
hpzrm309.dll Printer Property UI dll 2105
hpzrp305.dll Printer Property UI dll 3082
hpzrp306.dll Printer Property UI dll 2480
hpzrp307.dll Printer Property UI dll 1296
hpzsew71.dll HP DeskJet 3215
hpzslk09.dll N/A 1495
hpzsnt09.dll N/A 4615
HPZSRWN7.DLL hpccom Application 2793
hpzssw71.dll HP LaserJet Services String Table 907
HPZSSWN7.DLL N/A 3376
HPZSTW71.DLL HP LaserJet Generic String Table 577
hpzstw72.dll HP LaserJet Generic String Table 1653
HPZSTWN7.DLL N/A 3106
HPZUIW71.DLL HP - пользовательский интерфейс 4982
hpzuiw72.dll N/A 3726
HPZUIWN7.DLL Встроенный драйвер принтера Hewlett-Packard для Vista 880
hpzurw71.dll HP Generic Bitmaps 1691
hpzurw72.dll HP Generic Bitmaps 634
hpzvip09.dll N/A 4456
hpzvuw72.dll N/A 3932
hsfcisp2.dll CoInstaller for HSF on W2K 2964
hticons.dll HyperTerminal Applet Library 4209
HTMLayout.dll HTMLayout - embeddable HTML rendering and layout component 735
Http.dll N/A 2264
httpapi.dll HTTP Protocol Stack API 3432
httpprxm.dll Proxy Manager 4945
httpprxp.dll Proxy Manager Provider RPC interface 4398
htui.dll Common halftone Color Adjustment Dialogs 1892
hw.dll N/A 2612
hypertrm.dll DLL-fil for HyperTerminal 3929