ไฟล์ dll เริ่มต้นด้วย H

ชื่อไฟล์ ลักษณะ ดาวน์โหลด
h323msp.dll Microsoft H.323-medietjanstprovider 2896
hal.dll Hardware Abstraction Layer DLL 1605
halacpi.dll Hardware Abstraction Layer DLL 923
HalExtIntcLpioDMA.dll HAL Extension for Intel(R) Low Power Subsystem DMA Controller 3227
HalExtIntcUartDMA.dll HAL Extension for Intel(R) UART DMA Controller 2529
hapdbg.dll N/A 3971
HardDisk.dll HardDisk 3464
hbaapi.dll HBA API data interface dll for HBA_API_Rev_2-18_2002MAR1.doc 4620
hccoin.dll USB Coinstaller 4722
hccutils.dll hccutils Module 5020
hcproviders.dll Action Center Providers 5029
hcrstco.dll USB HC Reset Coinstaller 792
hcw72Co.dll Coinstaller 1117
hcwChan.dll Channel Editing Functionality 2341
HCWTVWND.dll HCWTVWND PCI-USB DVBT/S PVR 1330
HDURLGEN.dll N/A 1727
helper.dll Host Library 2712
HelpPaneProxy.dll Microsoft® Help Proxy 3061
HfxClasses45.dll Hollywood FX Shared Class Library 4106
hgcpl.dll HomeGroup Control Panel 1730
hgprint.dll HomeGroup Printing Support 4629
hhsetup.dll Microsoft® HTML Help 2214
hid.dll Hid User Library 3894
HidBthLE.dll Bluetooth Low Energy GATT compliant UMDF HID driver 1402
hidscanner.dll WUDF: hidscanner 2306
hidserv.dll Human Interface Device Service 1581
highgui100.dll Small GUI & Video library for OpenCV samples 3185
HKDll.dll N/A 790
hkhook21.dll N/A 4099
hlink.dll Microsoft Hyperlankbibliotek 2226
hlvdd.dll Aladdin Hardlock Win32 DLL 2298
HMIPCore64.dll N/A 3951
hnetcfg.dll Home Networking Configuration Manager 5155
hnetmon.dll Home Networking Monitor DLL 5036
hnetwiz.dll Guiden Konfigurera natverk 4951
hook_3DA.dll hook_3DA 2839
Hook.dll CapsAndNumKeyNotify 3167
HookDllPS2.dll N/A 3924
hotplug.dll Safely Remove Hardware applet 1919
hotspotauth.dll Microsoft Windows Hotspot Authentication 2155
HotStartUserAgent.dll Microsoft Windows HotStart User Agent 995
hp1006GC.dll HP Printer Software Driver 1513
HP1006L.dll Hewlett-Packard : Language Resource 4554
hp1006PP.dll HP Printer Software Driver 4271
hp1006SD.dLL Marvell Printer Software Driver 1175
hp1006SU.DLL Marvell Printer Software Driver 3940
HP1120PP.dll HP Printer Software Driver 2051
hp6000at.dll Приложение пользовательского интерфейса VAYU 1693
hp6000nt.dll Приложение пользовательского интерфейса VAYU 2300
hp6500at.dll Приложение пользовательского интерфейса VAYU 1513
hp6500nt.dll Приложение пользовательского интерфейса VAYU 1478
hp8000at.dll Приложение пользовательского интерфейса VAYU 4431
hp8500at.dll Приложение пользовательского интерфейса VAYU 3871
hp8500gt.dll Приложение пользовательского интерфейса VAYU 2645
hp8500nt.dll Приложение пользовательского интерфейса VAYU 4859
hpb8500t.dll Обработчик заданий печати HP 2758
HPBMIAPI.DLL Hp Missile API Module 1934
HPBMINI.DLL N/A 1911
HPBOID.DLL hpboid Module 1788
HPBOIDPS.DLL hpboidPS Module 1913
HPBPRO.DLL hpbpro Module 2093
HPBPROPS.DLL Proxy stub dll for HPBPro Module 4347
hpbresw81.dll HP Localization Plugin 1834
hpbx3w81.dll HP PCL3GUI OCM 3749
hpbxpsrender.dll XPS Rasterization Filter 3587
hpc309at.dll N/A 4078
hpc4500t.dll Обработчик заданий печати HP 1837
hpc4600t.dll Приложение пользовательского интерфейса VAYU 4186
hpc5300t.dll Обработчик заданий печати HP 939
hpc5500t.dll Обработчик заданий печати HP 4131
hpc6300t.dll Обработчик заданий печати HP 2239
hpCDE.dll PrimoBurner Core 1660
HPCDMC71.dll DMC Component 1980
HPCDMCLH.DLL DMC Component 2186
hpcfltw8.dll HP XPS Filter 930
hpcfltwb.dll HP XPS Filter 662
hpcstw81.dll Подключаемый модуль локализации HP 597
hpcui155.dll N/A 2595
hpd2600t.dll Приложение пользовательского интерфейса VAYU 1249
hpD5400t.dll Обработчик заданий печати HP 3089
hpd7500t.dll Обработчик заданий печати HP 791
hpf3lw73.dll LanguageMonitor 2877
hpf3rw73.dll HP PCL 3 Render 3341
hpf4400t.dll Приложение пользовательского интерфейса VAYU 3668
hpfevw73.dll Диалоги для событий документов 4495
hpfiew71.dll Маттерхорн - модуль улучшения изображения 3846
hpfiew73.dll Маттерхорн - модуль улучшения изображения 3945
HPFIGLHN.DLL HP DeskJet Imaging DLL 1623
hpfigw71.dll HP DeskJet Imaging DLL 536
hpfigw73.dll HP DeskJet Imaging DLL 883
HPFIME50.DLL Маттерхорн - модуль улучшения изображения 3537
hpfllw73.dll LanguageMonitor 756
hpfpaw73.dll HP Settings 2213
hpfppw73.dll N/A 1948
hpfprw73.dll Предварительный просмотр HP 2219
HPFRES50.DLL HP Resource Manager for Windows 849
hpfrsw71.dll HP Resource Manager for Windows 4867
hpfrsw73.dll HP Print Resource Download Module 3025
hpfstw73.dll N/A 2275
hpfuiw73.dll N/A 4826
hpfvew73.dll N/A 4138
hpfvuw73.dll N/A 3804
hpgreg32.dll hpgreg32 3948
hpipcl3.dll HP XPS Filter 3320
hpires.dll HP Localization Plugin 1640
hpljbfig.dll Hewlett-Packard WIA minidriver. 4095
hpotiop1.dll HP AiO Scan Driver - hpotiop1 4574
hpotscl1.dll HP AiO Scan Driver - Tulip SCL2 1608
hpotscld.dll HP AiO Scan Driver - Tulip SCL-d 2617
hpowiad1.dll Hewlett-Packard WIA мини-драйвер. 2314
hpowiav1.dll Hewlett-Packard WIA мини-драйвер. 3750
hppatusg01.dll utXmlData Dynamic Link Library 1761
hppldcoi.dll Preload Driver CoInstaller 4583
hpqmfc09.dll CUE MFC Extension DLL 2920
HPScanTRDrvWn8.dll HPScanTRDrv Module 2341
HPScanTSDrvWn8.dll HP Laserjet SOAP scan driver 3942
HPStatusBl.dll Print Driver Status Business Logic 3518
HPWia2DrvRootWn8.dll Hewlett-Packard WIA 2.0 scanner driver 2849
hpxp2436.dll Hewlett-Packard XP WIA minidriver. 4118
hpz2ku09.dll HPDJ Driver 2195
HPZ3Awn7.DLL N/A 3792
hpz3cw71.dll HP Custom Resources 1949
hpz3lw71.dll LanguageMonitor 1293
hpz3lw72.dll LanguageMonitor 4526
HPZ3LWN7.DLL LanguageMonitor 2011
hpz3rw71.dll HP PCL 3 Render 3054
hpz3rw72.dll HP PCL 3 Render 1944
HPZ3Rwn7.DLL HP PCL 3 Render 1283
HPZ5RWN7.DLL N/A 1152
HPZ6RWN7.DLL N/A 4300
hpzc3w71.dll HP Settings 1798
hpzcon09.dll HP DeskJet Printing System for Windows 2319
HPZEVW71.DLL HP - диалоги событий документов 728
hpzevw72.dll HP - диалоги событий документов 3661
HPZEVWN7.DLL Диалоги для событий документов 841
HPZIDR12.DLL IEEE-1284.4-1999 Run-time library (kernel) 1137
hpzids01.dll HP Installer Coinstaller 4129
hpzimc09.dll HP DeskJet Imaging DLL 2406
HPZINW12.DLL Dot4Net Module 4381
HPZIPM12.DLL PmlDrv Module 2789
HPZIPR12.DLL PML Run-time library 3708
HPZIPT12.DLL SNMP Network Interface (Windows) 4946
HPZISN12.DLL SNMP Network Interface (Windows) 3537
hpzjrd01.dll hpzjrd01 3126
hpzjsn01.dll SNMP_PP DLL 2334
hpzlaw71.dll Корпорация Hewlett-Packard - службы струйных принтеров 3398
HPZLAwn7.DLL N/A 2396
hpzlew71.dll HP DeskJet 589
HPZLEwn7.DLL N/A 3317
hpzllw71.dll LanguageMonitor 759
HPZLLWN7.DLL LanguageMonitor 511
HPZLSWN7.DLL N/A 2167
hpzpaw72.dll HP Print Preview 1042
hpzppw71.dll HP Print Processor 1943
hpzppw72.dll HP Print Processor 1974
HPZPPWN7.DLL N/A 4920
hpzprw71.dll Предварительный просмотр HP 1116
hpzprw72.dll Предварительный просмотр HP 4239
HPZPRwn7.DLL Предварительный просмотр HP 1728
hpzr3204.dll N/A 2354
hpzr3209.dll Driver UI dll 1439
hpzrer09.dll N/A 2965
hpzrm309.dll Printer Property UI dll 2109
hpzrp305.dll Printer Property UI dll 3090
hpzrp306.dll Printer Property UI dll 2485
hpzrp307.dll Printer Property UI dll 1300
hpzsew71.dll HP DeskJet 3222
hpzslk09.dll N/A 1499
hpzsnt09.dll N/A 4619
HPZSRWN7.DLL hpccom Application 2793
hpzssw71.dll HP LaserJet Services String Table 922
HPZSSWN7.DLL N/A 3378
HPZSTW71.DLL HP LaserJet Generic String Table 577
hpzstw72.dll HP LaserJet Generic String Table 1659
HPZSTWN7.DLL N/A 3107
HPZUIW71.DLL HP - пользовательский интерфейс 4984
hpzuiw72.dll N/A 3730
HPZUIWN7.DLL Встроенный драйвер принтера Hewlett-Packard для Vista 881
hpzurw71.dll HP Generic Bitmaps 1701
hpzurw72.dll HP Generic Bitmaps 640
hpzvip09.dll N/A 4462
hpzvuw72.dll N/A 3936
hsfcisp2.dll CoInstaller for HSF on W2K 2970
hticons.dll HyperTerminal Applet Library 4214
HTMLayout.dll HTMLayout - embeddable HTML rendering and layout component 760
Http.dll N/A 2268
httpapi.dll HTTP Protocol Stack API 3505
httpprxm.dll Proxy Manager 4964
httpprxp.dll Proxy Manager Provider RPC interface 4421
htui.dll Common halftone Color Adjustment Dialogs 1976
hw.dll N/A 2630
hypertrm.dll DLL-fil for HyperTerminal 4030