ไฟล์ dll เริ่มต้นด้วย G

ชื่อไฟล์ ลักษณะ ดาวน์โหลด
g3d.dll g3d dll 1454
gacinstall.dll Installers for CLR and other managed code 3533
game.dll Warcraft III 2397
gamedll_x64_rwdi.dll N/A 3663
GameDLL_x86.dll N/A 4193
GameExecutorX86.dll GameNet GameExecutor library 2862
GameOrbit.dll N/A 2742
gamerec.dll liteCam Game SDK 1137
GameSpyMgr.dll N/A 4705
gameux.dll Games Explorer 4564
GameuxInstallHelper.dll Game Explorer Install Helper DLL 3330
GameUXLegacyGDFs.dll Legacy GDF resource DLL 1838
gameuxmig.dll gameuxmig 1887
GAPI32.DLL Microsoft Mail Configuration Library 4399
gcdef.dll Game Controllers Default Sheets 2948
GChp1020.dll HP Printer Software Driver 3751
gdal12.dll Geospatial Data Abstraction Library 3376
gdal16.dll Geospatial Data Abstraction Library 2295
GDFExampleBinary.dll N/A 3797
GDI.DLL N/A 3121
gdi32.dll GDI Client DLL 2883
GdiPlus.dll Microsoft GDI+ 5087
gdpfile.dll Life Studio:Head API 4367
gds32.dll InterBase Client 4618
gdtanalysissupport.dll GdtAnalysisSupport 3788
gear_detection_win32SA.dll N/A 3941
GEAR32SD.DLL AccuSoft ImageGear/DLL 32 3678
gen_ml.dll N/A 3362
GENDRV.DLL N/A 958
GenericProvider.dll DISM Generic Provider 1319
GenuineCenter.dll Windows Activation Control Panel Applet 4694
geobase.dll N/A 4707
GeofenceMonitorService.dll Windows Location Framework Service 4308
GestureFilterWmi.dll Gesture Filter Provider 4368
getcpu.dll GETCPU DLL 1131
GetDxVer.dll N/A 1547
gettext_x86r.dll N/A 4657
getuname.dll Unicode name Dll for UCE 1542
GFSDK_GodraysLib.Win32.dll N/A 596
GFSDK_GodraysLib.x64.dll N/A 2990
GFSDK_GSA.win32.dll N/A 937
GFSDK_MultiRes.Win32.dll N/A 3622
GFSDK_NVDOF_LIB.win64.dll N/A 2005
GFSDK_PSM.win32.dll N/A 863
GFSDK_ShadowLib.win32.dll N/A 3054
GFSDK_ShadowLib.win64.dll N/A 2667
gfsdk_ssao_d3d11.win64.dll GFSDK_SSAO_D3D11.win64.dll 1589
GFSDK_SSAO_win32.dll N/A 737
GFSDK_SSAO.win32.dll N/A 1270
GFSDK_SSAO.win64.dll N/A 1188
GFSDK_TXAA_AlphaResolve.win64.dll N/A 4702
GFSDK_TXAA.win64.dll N/A 1000
gfxcore.dll N/A 2472
gfxshared.dll N/A 2963
gginst.dll N/A 3133
ggspawn.dll Garena+ Plugin Host Service 3705
gif89.dll Gif89 Module 4183
glcndFilter.dll Windows Reader 4923
GldData.dll gldData Define & Commands 2991
glew32.dll The OpenGL Extension Wrangler Library 2356
glide.dll 3Dfx Interactive, Inc. Glide DLL 767
GLIDE2X.DLL 3Dfx Interactive, Inc. Glide DLL 1298
glide3x.dll 3dfx Interactive, Inc. Glide® DLL 1805
glmf32.dll OpenGL Metafiling DLL 1432
Globals.dll N/A 1077
GlobCollationHost.dll GlobCollationHost 702
globinputhost.dll Windows Globalization Extension API for Input 1142
glu32.dll DLL for OpenGL Utility Library 674
glut32.dll N/A 2518
gmbinaryfile.dll N/A 1859
gmpopenh264.dll N/A 2956
gnsdk_manager.dll Gracenote SDK component 2763
gnu_gettext.dll mingw32 Port of GNU gettext - DLL Version 1199
gpapi.dll Group Policy Client API 3390
gpedit.dll GPEdit 5002
gpkcsp.dll Gemplus Cryptographic Service Provider 1013
GPKitClt.dll N/A 2616
gpkrsrc.dll Gemplus CSP-resurser (Cryptographic Service Provider) 2060
gpprefcl.dll Group Policy Preference Client 3535
gpprnext.dll Group Policy Printer Extension 4855
gpscript.dll Script Client Side Extension 837
gpsvc.dll Group Policy Client 2299
gptext.dll GPTExt 4406
gpuDX11.dll N/A 4261
GPUPerfAPIDX11-x64.dll GPUPerfAPIDX11 2927
GRANNY.DLL N/A 3793
granny2.dll Granny 4320
GraphicData.dll N/A 3754
GraphPainter.dll GraphPainter 4730
GrConv.dll Graphic converter 3668
groovenew.dll GrooveNew Module 2857
GrooveUtil.dll GrooveUtil Module 2483
Groupinghc.dll Grouping Helper Class 4002
grphmfc.dll N/A 1765
gsdll32.dll N/A 1615
gsdll64.dll N/A 4907
gsdx-sse2-r4600.dll GS plugin for ps2 emulators 1307
gsdx32-avx-r5350.dll GS plugin for ps2 emulators 3203
gsdx32-avx-r5875.dll GS plugin for ps2 emulators 4221
gsdx32-sse2-r5350.dll GS plugin for ps2 emulators 989
gsdx32-sse2-r5875.dll GS plugin for ps2 emulators 712
gsplay.dll N/A 3901
GSRoot.dll ArchiCAD 16.0.0 Component 752
GTAINTERFACE.dll N/A 2877
GtCore.dll Grepotool core library 3601
GuidedHelp.dll Microsoft Guided Help 3789
GvrMgr.dll Process Governor Management DLL 4958
gwrks64.dll GEAR.wrks main dll 3017