ไฟล์ dll เริ่มต้นด้วย G

ชื่อไฟล์ ลักษณะ ดาวน์โหลด
g3d.dll g3d dll 1460
gacinstall.dll Installers for CLR and other managed code 3564
game.dll Warcraft III 2461
gamedll_x64_rwdi.dll N/A 3669
GameDLL_x86.dll N/A 4200
GameExecutorX86.dll GameNet GameExecutor library 2869
GameOrbit.dll N/A 2760
gamerec.dll liteCam Game SDK 1142
GameSpyMgr.dll N/A 4711
gameux.dll Games Explorer 4648
GameuxInstallHelper.dll Game Explorer Install Helper DLL 3352
GameUXLegacyGDFs.dll Legacy GDF resource DLL 1873
gameuxmig.dll gameuxmig 1915
GAPI32.DLL Microsoft Mail Configuration Library 4406
gcdef.dll Game Controllers Default Sheets 3047
GChp1020.dll HP Printer Software Driver 3756
gdal12.dll Geospatial Data Abstraction Library 3381
gdal16.dll Geospatial Data Abstraction Library 2300
GDFExampleBinary.dll N/A 3821
GDI.DLL N/A 3123
gdi32.dll GDI Client DLL 3014
GdiPlus.dll Microsoft GDI+ 5187
gdpfile.dll Life Studio:Head API 4372
gds32.dll InterBase Client 4631
gdtanalysissupport.dll GdtAnalysisSupport 3802
gear_detection_win32SA.dll N/A 3949
GEAR32SD.DLL AccuSoft ImageGear/DLL 32 3680
gen_ml.dll N/A 3376
GENDRV.DLL N/A 960
GenericProvider.dll DISM Generic Provider 1324
GenuineCenter.dll Windows Activation Control Panel Applet 4700
geobase.dll N/A 4714
GeofenceMonitorService.dll Windows Location Framework Service 4316
GestureFilterWmi.dll Gesture Filter Provider 4375
getcpu.dll GETCPU DLL 1136
GetDxVer.dll N/A 1554
gettext_x86r.dll N/A 4663
getuname.dll Unicode name Dll for UCE 1612
GFSDK_GodraysLib.Win32.dll N/A 606
GFSDK_GodraysLib.x64.dll N/A 3003
GFSDK_GSA.win32.dll N/A 942
GFSDK_MultiRes.Win32.dll N/A 3628
GFSDK_NVDOF_LIB.win64.dll N/A 2014
GFSDK_PSM.win32.dll N/A 868
GFSDK_ShadowLib.win32.dll N/A 3065
GFSDK_ShadowLib.win64.dll N/A 2674
gfsdk_ssao_d3d11.win64.dll GFSDK_SSAO_D3D11.win64.dll 1604
GFSDK_SSAO_win32.dll N/A 745
GFSDK_SSAO.win32.dll N/A 1286
GFSDK_SSAO.win64.dll N/A 1199
GFSDK_TXAA_AlphaResolve.win64.dll N/A 4707
GFSDK_TXAA.win64.dll N/A 1009
gfxcore.dll N/A 2478
gfxshared.dll N/A 2977
gginst.dll N/A 3139
ggspawn.dll Garena+ Plugin Host Service 3726
gif89.dll Gif89 Module 4204
glcndFilter.dll Windows Reader 4936
GldData.dll gldData Define & Commands 2996
glew32.dll The OpenGL Extension Wrangler Library 2398
glide.dll 3Dfx Interactive, Inc. Glide DLL 772
GLIDE2X.DLL 3Dfx Interactive, Inc. Glide DLL 1300
glide3x.dll 3dfx Interactive, Inc. Glide® DLL 1836
glmf32.dll OpenGL Metafiling DLL 1505
Globals.dll N/A 1091
GlobCollationHost.dll GlobCollationHost 730
globinputhost.dll Windows Globalization Extension API for Input 1179
glu32.dll DLL for OpenGL Utility Library 763
glut32.dll N/A 2531
gmbinaryfile.dll N/A 1878
gmpopenh264.dll N/A 2962
gnsdk_manager.dll Gracenote SDK component 2779
gnu_gettext.dll mingw32 Port of GNU gettext - DLL Version 1208
gpapi.dll Group Policy Client API 3482
gpedit.dll GPEdit 5105
gpkcsp.dll Gemplus Cryptographic Service Provider 1019
GPKitClt.dll N/A 2634
gpkrsrc.dll Gemplus CSP-resurser (Cryptographic Service Provider) 2086
gpprefcl.dll Group Policy Preference Client 3584
gpprnext.dll Group Policy Printer Extension 4916
gpscript.dll Script Client Side Extension 931
gpsvc.dll Group Policy Client 2354
gptext.dll GPTExt 4506
gpuDX11.dll N/A 4266
GPUPerfAPIDX11-x64.dll GPUPerfAPIDX11 2940
GRANNY.DLL N/A 3796
granny2.dll Granny 4377
GraphicData.dll N/A 3760
GraphPainter.dll GraphPainter 4738
GrConv.dll Graphic converter 3672
groovenew.dll GrooveNew Module 2870
GrooveUtil.dll GrooveUtil Module 2495
Groupinghc.dll Grouping Helper Class 4045
grphmfc.dll N/A 1777
gsdll32.dll N/A 1631
gsdll64.dll N/A 4918
gsdx-sse2-r4600.dll GS plugin for ps2 emulators 1325
gsdx32-avx-r5350.dll GS plugin for ps2 emulators 3209
gsdx32-avx-r5875.dll GS plugin for ps2 emulators 4229
gsdx32-sse2-r5350.dll GS plugin for ps2 emulators 995
gsdx32-sse2-r5875.dll GS plugin for ps2 emulators 721
gsplay.dll N/A 3910
GSRoot.dll ArchiCAD 16.0.0 Component 759
GTAINTERFACE.dll N/A 2889
GtCore.dll Grepotool core library 3607
GuidedHelp.dll Microsoft Guided Help 3801
GvrMgr.dll Process Governor Management DLL 4968
gwrks64.dll GEAR.wrks main dll 3032