ไฟล์ dll เริ่มต้นด้วย E

ชื่อไฟล์ ลักษณะ ดาวน์โหลด
E_JMAI11.DLL E_JMAI11 4506
e2mfc.dll N/A 1218
EAInstall.dll N/A 4588
eapolqec.dll Tvingande NAP-klient for Microsoft EAPOL 615
eapp3hst.dll Microsoft ThirdPartyEapDispatcher 1373
eappcfg.dll Eap Peer Config 716
eappgnui.dll EAP Generic UI 4512
eapphost.dll Microsoft EAPHost Peer service 3854
eappprxy.dll Microsoft EAPHost Peer Client DLL 4305
eapprovp.dll EAP extension DLL 1792
EAPQEC.DLL Microsoft EAP NAP Enforcement Client 3084
eapsvc.dll Microsoft EAPHost service 4462
easconsent.dll EASConsent 3305
easinvoker.proxystub.dll Exchange ActiveSync Invoker Proxy Stub 3514
easwrt.dll Exchange ActiveSync Windows Runtime DLL 1998
EasyAntiCheat_x86.dll EasyAntiCheat Client 3129
EasyHook32.dll N/A 1782
EasyHook64.dll EasyHook Native DLL (64-bit) (beta) 4275
eax.dll EAX Unified 1488
EaxMan.dll EAXMan 3032
EBLib.dll EBLib DLL 956
eboot.dll BootROM and FlashTool Communication DLL. 4138
EBUEULA.DLL EulaDll 4232
EComWr.dll EComWr 1604
ecore.dll Eenova Core DLL 4445
EditorInterop.dll N/A 3691
EESWT.DLL Expression Evaluator Switcher 4772
efsadu.dll File Encryption Utility 1379
efscore.dll EFS Core Library 3856
efslsaext.dll LSA extension for EFS 3491
efssvc.dll EFS Service 3684
efsutil.dll EFS Utility Library 3158
efswrt.dll Storage Protection Windows Runtime DLL 1914
EhStorAPI.dll Windows Enhanced Storage API 3545
EhStorCertDrv.dll Enhanced Storage Certificate Authentication Driver 3019
EhStorPwdDrv.dll Enhanced Storage Password Authentication Driver 1595
EhStorPwdMgr.dll Microsoft Enhanced Storage Password Manager 2167
EhStorShell.dll Windows Enhanced Storage Shell Extension DLL 1226
ehuihlp.dll Media Center Module 4448
EKAiOOPL.dll N/A 1896
EKAiOSTR.dll N/A 866
EKAiOXPS.dll N/A 4503
EKWiaDrv.dll Kodak WIA Inbox driver dll 4189
ElbyCDIO.dll ElbyCDIO DLL 3707
elementskill.dll N/A 3750
els.dll Event Viewer Snapin 3675
ELSCore.dll Els Core Platform DLL 1796
elshyph.dll ELS Hyphenation Service 992
elslad.dll ELS Language Detection 4271
elsTrans.dll ELS Transliteration Service 3234
EMADevice_DLL.DLL N/A 4931
EmbeddedAppLauncherConfig.dll Embedded App Launcher config 2703
EmbeddedLockdownWmi.dll Embedded Lockdown Settings 1469
emdmgmt.dll ReadyBoost Service 4143
emotedriver.dll N/A 1923
EMSABP32.DLL Outlook Address Book Provider 3493
en.dll N/A 4840
encapi.dll Encoder API 3707
EncDec.dll XDSCodec & Encypter/Decrypter Tagger Filters. 2417
EncDump.dll Media Foundation Crash Dump Encryption DLL 837
ENCSPLSH.DLL N/A 4882
Endec.dll Endec DLL 3823
EndPointCtrl.dll EndPoint Dynamic Link Library 4302
energy.dll Power Efficiency Diagnostics 2403
energyprov.dll Energy System Resource Usage Monitor (SRUM) provider 1346
energytask.dll Power Efficiency Diagnostics Task 3445
enforce3_ltcg.dll Enforce engine 4039
engine_x64_rwdi.dll ChromeEngine6 4956
engine_x86_rwdi.dll N/A 3457
engine_x86.dll N/A 4965
Engine.BuildInfo_Win32_Retail_dll.dll N/A 4303
Engine.dll FineReader Engine 1269
EngineApp.dll EngineApp 3226
EngineEx.dll N/A 4532
engineinterop.dll TODO: 2854
EngineX64.dll Graphic Engine Milestone 1977
EnumDevLib.dll EnumDevLib DLL 1197
ENWebRegistration.dll EndNote Web Registration 3043
ep0icb1.dll Epson WIA Module 879
ep0icd0.dll Epson WIA Module 4420
ep0icd1.dll Epson WIA Module 2541
ep0icd2.dll Epson WIA Module 3626
ep0icd3.dll Epson WIA Module 4833
ep0icn1.dll Epson WIA Module 4825
ep0icn2.dll Epson WIA Module 1103
ep0icn3.dll Epson WIA Module 702
EP0LB01A.DLL Epson Printer Driver 4100
EP0LB01B.DLL Epson Printer Driver 2517
EP0LB02A.DLL Epson Printer Driver 4232
EP0LB03A.DLL Epson Printer Driver 2141
EP0LB03B.DLL Драйвер лазерного принтера Epson 3533
EP0LB03F.DLL Epson Printer Driver 3372
EP0LB04A.DLL Epson Printer Driver 2751
EP0LGR00.DLL Драйвер лазерного принтера Epson 3014
EP0LIMC0.DLL EPSON Laser Printer Driver(ESC/Page) 4064
EP0LIMM1.DLL EPSON Laser Printer Driver(ESC/Page) 1428
EP0LIMM2.DLL EPSON Laser Printer Driver(ESC/Page) 1874
EP0LLP00.DLL EPSON Printer Driver 2752
EP0LPP00.DLL EPSON Print Processor ESC/Page 3564
EP0LPP01.DLL EPSON Print Processor ESC/Page-S 3730
EP0LUZ00.DLL EPSON Laser Printer Driver 1905
EP0LVPZ0.DLL EPSON Printer Driver 4536
EP0LVPZA.DLL EPSON Printer Driver 4921
EP0LVR10.DLL EPSON Printer Driver 2564
EP0LVR11.DLL EPSON Printer Driver 2611
EP0LVR12.DLL EPSON Printer Driver 3303
EP0LVR13.DLL EPSON Printer Driver 4587
EP0LVR14.DLL EPSON Printer Driver 1957
EP0LVR15.DLL EPSON Printer Driver 4277
EP0LVR16.DLL EPSON Printer Driver 4396
EP0LVR17.DLL EPSON Printer Driver 2234
EP0LVR18.DLL EPSON Printer Driver 744
EP0LVR1A.DLL EPSON Printer Driver 885
EP0LVR1B.DLL EPSON Printer Driver 1695
EP0LVR1C.DLL EPSON Printer Driver 1571
EP0LVR1D.DLL EPSON Printer Driver 4342
EP0LVR1E.DLL EPSON Printer Driver 3021
EP0LVR1F.DLL EPSON Printer Driver 2793
EP0LVR1G.DLL EPSON Printer Driver 2087
EP0LVR1H.DLL EPSON Printer Driver 3470
EP0LVR1I.DLL EPSON Printer Driver 1667
EP0LVR1J.DLL EPSON Printer Driver 1809
EP0LVR1K.DLL EPSON Printer Driver 2868
EP0LVR1L.DLL EPSON Printer Driver 2846
EP0LVR1M.DLL EPSON Printer Driver 2145
EP0LVR1N.DLL EPSON Printer Driver 1791
EP0LVR1O.DLL EPSON Printer Driver 3214
EP0LVR1P.DLL EPSON Printer Driver 1810
EP0LVR1Q.DLL EPSON Printer Driver 1864
EP0LVR1R.DLL EPSON Printer Driver 4731
EP0LVR1S.DLL EPSON Printer Driver 1228
EP0LVR1T.DLL EPSON Printer Driver 4447
EP0LVR1U.DLL EPSON Printer Driver 1213
EP0LVR1V.DLL EPSON Printer Driver 695
EP0LVR1W.DLL EPSON Printer Driver 4230
EP0LVR1X.DLL EPSON Printer Driver 862
EP0LVR1Y.DLL EPSON Printer Driver 4429
EP0LVRA0.DLL EPSON Printer Driver 3573
EP0LVRA1.DLL EPSON Printer Driver 1703
EP0LVRA2.DLL EPSON Printer Driver 3211
EP0LVRA3.DLL EPSON Printer Driver 2770
EP0LVRA4.DLL EPSON Printer Driver 1757
EP0LVRA5.DLL EPSON Printer Driver 4103
EP0LVRA6.DLL EPSON Printer Driver 1841
EP0LVRA7.DLL EPSON Printer Driver 2702
EP0LVRA8.DLL EPSON Printer Driver 3529
EP0LVRA9.DLL EPSON Printer Driver 1134
EP0LVRAA.DLL EPSON Printer Driver 4889
EP0LVRAB.DLL EPSON Printer Driver 1631
EP0LVRAC.DLL EPSON Printer Driver 2217
EP0LVRAD.DLL EPSON Printer Driver 3666
EP0LVRAE.DLL EPSON Printer Driver 2450
EP0LVRAF.DLL EPSON Printer Driver 4297
EP0LVRAG.DLL EPSON Printer Driver 2806
EP0LVRAH.DLL EPSON Printer Driver 4867
EP0LVRAK.DLL EPSON Printer Driver 3329
EP0LXFPA.DLL EP0LXFPA 1363
EP0LXFPC.DLL EP0LXFPC 3511
EP0LXFPM.DLL EP0LXFPM 4631
EP0LXFPS.DLL EP0LXFPS 1431
EP0LXFPW.DLL EP0LXFPW 3165
EP0NAR00.DLL EPSON Printer Driver 3367
EP0NB01A.DLL Epson Printer Driver 1113
EP0NB01B.DLL Epson Printer Driver 2868
EP0NB03A.DLL Epson Printer Driver 650
EP0NB04A.DLL Epson Printer Driver 3112
EP0NB05A.DLL Epson Printer Driver 4315
EP0NB07A.DLL Epson Printer Driver 896
EP0NDW00.DLL Epson Uni-Mini Driver 1.0 2844
EP0NGR00.DLL EPSON - драйвер принтера 2309
EP0NH431.DLL EPSON Printer Driver 3504
EP0NH433.DLL EPSON Printer Driver 3940
EP0NH434.DLL EPSON Printer Driver 2662
EP0NH43R.DLL EPSON Printer Driver 870
EP0NH44L.DLL EPSON Printer Driver 4491
EP0NHF34.DLL EPSON Printer Driver 3601
EP0NIP46.DLL EPSON Printer Driver 4005
EP0NIP47.DLL EPSON Printer Driver 3513
EP0NLMUI.DLL EPSON - драйвер принтера 2474
EP0NM400.DLL EPSON Printer Driver 4819
EP0NM40F.DLL EPSON Printer Driver 4096
EP0NM40J.DLL EPSON Printer Driver 2715
EP0NM46A.DLL EPSON Printer Driver 4406
EP0NM4R0.DLL EPSON Printer Driver 3625
EP0NM4RB.DLL EPSON Printer Driver 1874
EP0NM4RC.DLL EPSON Printer Driver 2385
EP0NM4RE.DLL EPSON Printer Driver 3212
EP0NM4RI.DLL EPSON Printer Driver 1784
EP0NMF6C.DLL EPSON Printer Driver 4270
EP0NMF7A.DLL EPSON Printer Driver 3908
EP0NMF7B.DLL EPSON Printer Driver 2951
EP0NO000.DLL EPSON Printer Driver 2033
EP0NO001.DLL EPSON Printer Driver 2003
EP0NOE02.DLL EPSON - драйвер принтера 2567
EP0NOE03.DLL EPSON - драйвер принтера 930
EP0NOE04.DLL EPSON - драйвер принтера 4296
EP0NOE09.DLL EPSON - драйвер принтера 2498
EP0NOE10.DLL EPSON - драйвер принтера 1949
EP0NOE12.DLL EPSON - драйвер принтера 4806
EP0NOE14.DLL EPSON - драйвер принтера 4712
EP0NOE17.DLL EPSON - драйвер принтера 2686
EP0NOE18.DLL EPSON - драйвер принтера 713
EP0NOE20.DLL EPSON - драйвер принтера 1341
EP0NPP01.DLL EPSON Print Processor ESC/P 2342
EP0NRA8G.DLL EPSON Printer Driver 766
EP0NRE8C.DLL EPSON Printer Driver 1262
EP0NRE8D.DLL EPSON Printer Driver 3391
EP0NRE8H.DLL EPSON Printer Driver 1960
EP0NRE8L.DLL EPSON Printer Driver 4913
EP0NRE8M.DLL EPSON Printer Driver 3386
EP0NRE8T.DLL EPSON Printer Driver 1792
EP0NRE9A.DLL EPSON Printer Driver 1958
EP0NRE9C.DLL EPSON Printer Driver 2305
EP0NREAA.DLL EPSON Printer Driver 634
EP0NREAB.DLL EPSON Printer Driver 2508
EP0NREUJ.DLL EPSON Printer Driver 1686
EP0NS411.DLL EPSON Printer Driver 2237
EP0NS421.DLL EPSON Printer Driver 1528
EP0NSF11.DLL EPSON Printer Driver 2011
EP0NUI60.DLL EPSON - драйвер принтера 2461
EP0NXFF1.DLL EP0NXFF1 2874
EP0NXFF2.DLL EP0NXFF2 1601
EP0NXFM1.DLL EP0NXFM1 1155
EP0NXFR1.DLL EP0NXFR1 4903
EP0NXFS1.DLL EP0NXFS1 1774
EP0NXFS2.DLL EP0NXFS2 2604
EP0NXFS3.DLL EP0NXFS3 3463
EP0NXFS4.DLL EP0NXFS4 756
EP0NXFS5.DLL EP0NXFS5 4600
EP0NXFS6.DLL EP0NXFS6 1696
EP0NXFS7.DLL EP0NXFS7 1455
EP0NXFS8.DLL EP0NXFS8 1764
EP0NXFS9.DLL EP0NXFS9 3815
EP0NXFSA.DLL EP0NXFSA 1018
EP0NXFSB.DLL EP0NXFSB 4721
EP0SLM01.DLL Epson Printer Driver 1360
EP0SLP01.DLL Epson Printer Driver 1585
EP0SXF09.DLL EP0SXF09 2983
EP0SXF24.DLL EP0SXF24 2634
EP7MDL00.DLL EPSON 9Pin/24Pin Printer Driver 2145
EP7MDL01.DLL EPSON 9Pin/24Pin Printer Driver 3707
EP7MDL02.DLL EPSON 9Pin/24Pin Printer Driver 3419
EP7MDL03.DLL EPSON 9Pin/24Pin Printer Driver 4550
EP7MDL04.DLL EPSON 9Pin/24Pin Printer Driver 4444
EP7MDL05.DLL EPSON 9Pin/24Pin Printer Driver 734
EP7MDL0K.DLL EPSON 9Pin/24Pin Printer Driver 4389
EP7MDL0L.DLL EPSON 9Pin/24Pin Printer Driver 4049
EP7MDL0M.DLL EPSON 9Pin/24Pin Printer Driver 3717
EP7MDL0N.DLL EPSON 9Pin/24Pin Printer Driver 1566
EP7MDL0O.DLL EPSON 9Pin/24Pin Printer Driver 3733
EP7MDL0P.DLL EPSON 9Pin/24Pin Printer Driver 1187
EP7RDP00.DLL EPSON SIDM Printer Rendering Plug-in 1319
EP7RES00.DLL EPSON 24Pin (24-игольный) драйвер принтера 2402
EP7RES01.DLL EPSON 9Pin (9-игольный) драйвер принтера 1880
EP7UIP00.DLL Модуль пользовательского интерфейса принтера SIDM EPSON 711
EqnClass.Dll Medinstallerare for Seriell Equinox Multiport 1397
eqossnap.dll EQoS Snapin extension 4298
ErrorReport.dll Sony Creative Software Error Reporting Component 4855
ersvc.dll Windows Error Reporting Service 3543
es.dll COM+ 2735
esent.dll Extensible Storage Engine for Microsoft(R) Windows(R) 806
esent97.dll Ядро базы данных Microsoft(R) Windows NT(TM) Server 3621
esentprf.dll Extensible Storage Engine Performance Monitoring Library for Microsoft(R) Windows(R) 1686
eSf3fw.dll TOSHIBA Pipeline SDK 3454
esscli.dll WMI 3621
ETWESEProviderResources.dll Microsoft ESE ETW 4501
EventAggregation.dll Event Aggregation Library 2120
eventcls.dll Microsoft® Volume Shadow Copy Service event class 1157
eventlog.dll Tjansten Event Logging 4760
EventLogHelper.dll Event Log Helper for Vista 2058
evll.dll N/A 1131
evr.dll Enhanced Video Renderer DLL 3032
exchndl.dll N/A 1400
ExecutionGuard.dll Execution Guard 2421
ExplorerFrame.dll ExplorerFrame 3421
expsrv.dll Visual Basic for Applications Runtime - Expression Service 4519
ext-ms-win-advapi32-auth-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4525
ext-ms-win-advapi32-encryptedfile-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2616
ext-ms-win-advapi32-eventingcontroller-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4806
ext-ms-win-advapi32-eventlog-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3397
ext-ms-win-advapi32-idletask-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 558
ext-ms-win-advapi32-lsa-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3694
ext-ms-win-advapi32-msi-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4873
ext-ms-win-advapi32-psm-app-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4643
ext-ms-win-advapi32-registry-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2813
ext-ms-win-advapi32-safer-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4174
ext-ms-win-advapi32-shutdown-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3548
ext-ms-win-appmodel-deployment-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4963
ext-ms-win-appxdeploymentclient-appxdeploy-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 706
ext-ms-win-audiocore-pal-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3806
ext-ms-win-authz-claimpolicies-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4740
ext-ms-win-authz-context-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2124
ext-ms-win-authz-remote-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1344
ext-ms-win-biometrics-winbio-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3494
ext-ms-win-bluetooth-deviceassociation-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2322
ext-ms-win-branding-winbrand-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4692
ext-ms-win-cluster-clusapi-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4037
ext-ms-win-cluster-clusapi-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 2584
ext-ms-win-cluster-resutils-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1801
ext-ms-win-cmd-util-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4679
ext-ms-win-cng-rng-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3049
ext-ms-win-com-clbcatq-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2580
ext-ms-win-com-ole32-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2951
ext-ms-win-com-ole32-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 2644
ext-ms-win-com-psmregister-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2352
ext-ms-win-core-bi-service-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1499
ext-ms-win-core-psm-service-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1085
ext-ms-win-domainjoin-netjoin-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2707
ext-ms-win-firewallapi-webproxy-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3314
ext-ms-win-font-fontgroups-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3075
ext-ms-win-fs-clfs-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4122
ext-ms-win-fsutilext-ifsutil-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3575
ext-ms-win-fsutilext-ulib-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4741
ext-ms-win-fveapi-query-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3331
ext-ms-win-gdi-dc-create-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3994
ext-ms-win-gdi-dc-create-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 2396
ext-ms-win-gdi-dc-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 720
ext-ms-win-gdi-dc-l1-2-0.dll ApiSet Stub DLL 1737
ext-ms-win-gdi-devcaps-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2953
ext-ms-win-gdi-draw-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3984
ext-ms-win-gdi-draw-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 3448
ext-ms-win-gdi-font-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3503
ext-ms-win-gdi-font-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 745
ext-ms-win-gdi-metafile-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 869
ext-ms-win-gdi-metafile-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 1022
ext-ms-win-gdi-path-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2801
ext-ms-win-gdi-private-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2039
ext-ms-win-gdi-render-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1714
ext-ms-win-gdi-rgn-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3495
ext-ms-win-gdi-wcs-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3077
ext-ms-win-globalization-collation-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2389
ext-ms-win-globalization-input-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2812
ext-ms-win-gpapi-grouppolicy-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2778
ext-ms-win-gpsvc-grouppolicy-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1333
ext-ms-win-gui-uxinit-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3058
ext-ms-win-imm-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2730
ext-ms-win-kernel32-appcompat-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2334
ext-ms-win-kernel32-datetime-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1864
ext-ms-win-kernel32-elevation-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 882
ext-ms-win-kernel32-errorhandling-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1582
ext-ms-win-kernel32-file-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4589
ext-ms-win-kernel32-localization-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4799
ext-ms-win-kernel32-package-current-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4830
ext-ms-win-kernel32-package-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4403
ext-ms-win-kernel32-package-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 4005
ext-ms-win-kernel32-quirks-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1878
ext-ms-win-kernel32-registry-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2591
ext-ms-win-kernel32-sidebyside-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4690
ext-ms-win-kernel32-transacted-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1838
ext-ms-win-kernel32-windowserrorreporting-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1922
ext-ms-win-kernelbase-processthread-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3095
ext-ms-win-mf-winmm-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2486
ext-ms-win-mm-msacm-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1795
ext-ms-win-mm-pehelper-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3659
ext-ms-win-mm-wmdrmsdk-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2140
ext-ms-win-mpr-multipleproviderrouter-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1042
ext-ms-win-mrmcorer-environment-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1270
ext-ms-win-MrmCoreR-ResManager-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2202
ext-ms-win-msa-ui-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3528
ext-ms-win-msa-user-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4937
ext-ms-win-msiltcfg-msi-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4506
ext-ms-win-net-isoext-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2033
ext-ms-win-networking-wcmapi-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3404
ext-ms-win-networking-winipsec-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 716
ext-ms-win-networking-wlanapi-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1157
ext-ms-win-newdev-config-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4647
ext-ms-win-ntdsa-activedirectoryserver-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2048
ext-ms-win-ntdsapi-activedirectoryclient-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2318
ext-ms-win-ntos-kcminitcfg-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 931
ext-ms-win-ntos-ksecurity-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1403
ext-ms-win-ntos-ksecurity-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 1695
ext-ms-win-ntos-ksigningpolicy-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2562
ext-ms-win-ntos-ksr-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3252
ext-ms-win-ntos-pico-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3476
ext-ms-win-ntos-tm-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1783
ext-ms-win-ntos-werkernel-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3846
ext-ms-win-ntuser-caret-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3588
ext-ms-win-ntuser-chartranslation-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4901
ext-ms-win-ntuser-dc-access-ext-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3437
ext-ms-win-ntuser-dialogbox-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3277
ext-ms-win-ntuser-dialogbox-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 4589
ext-ms-win-ntuser-draw-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2477
ext-ms-win-ntuser-draw-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 4071
ext-ms-win-ntuser-gui-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4760
ext-ms-win-ntuser-gui-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 1566
ext-ms-win-ntuser-keyboard-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2351
ext-ms-win-ntuser-keyboard-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 3614
ext-ms-win-ntuser-menu-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4418
ext-ms-win-ntuser-menu-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 3459
ext-ms-win-ntuser-message-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4056
ext-ms-win-ntuser-message-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 2850
ext-ms-win-ntuser-misc-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4207
ext-ms-win-ntuser-misc-l1-2-0.dll ApiSet Stub DLL 3044
ext-ms-win-ntuser-mouse-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2365
ext-ms-win-ntuser-powermanagement-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3511
ext-ms-win-ntuser-private-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2888
ext-ms-win-ntuser-private-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 2360
ext-ms-win-ntuser-rectangle-ext-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1610
ext-ms-win-ntuser-rotationmanager-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1649
ext-ms-win-ntuser-string-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4938
ext-ms-win-ntuser-synch-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4362
ext-ms-win-ntuser-sysparams-ext-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2451
ext-ms-win-ntuser-touch-hittest-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1968
ext-ms-win-ntuser-window-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1481
ext-ms-win-ntuser-window-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 2653
ext-ms-win-ntuser-windowclass-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3619
ext-ms-win-ntuser-windowclass-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 4282
ext-ms-win-ntuser-windowstation-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2148
ext-ms-win-ntuser-windowstation-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 980
ext-ms-win-ole32-bindctx-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1865
ext-ms-win-ole32-clipboard-ie-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4825
ext-ms-win-ole32-ie-ext-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3732
ext-ms-win-ole32-oleautomation-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2154
ext-ms-win-oleacc-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1778
ext-ms-win-printer-winspool-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2885
ext-ms-win-printer-winspool-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 4928
ext-ms-win-profile-profsvc-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2148
ext-ms-win-profile-userenv-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1131
ext-ms-win-ras-rasapi32-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3738
ext-ms-win-ras-rasdlg-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2193
ext-ms-win-ras-rasman-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2451
ext-ms-win-ras-tapi32-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2465
ext-ms-win-reinfo-query-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3978
ext-ms-win-rometadata-dispenser-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2586
ext-ms-win-rtcore-gdi-devcaps-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4642
ext-ms-win-rtcore-gdi-object-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2016
ext-ms-win-rtcore-gdi-rgn-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2884
ext-ms-win-rtcore-ntuser-dc-access-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2658
ext-ms-win-rtcore-ntuser-dpi-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2918
ext-ms-win-rtcore-ntuser-sysparams-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4304
ext-ms-win-samsrv-accountstore-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1917
ext-ms-win-scesrv-server-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1477
ext-ms-win-secur32-translatename-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4815
ext-ms-win-security-credui-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1788
ext-ms-win-security-cryptui-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4408
ext-ms-win-security-kerberos-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1469
ext-ms-win-security-vaultcli-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1174
ext-ms-win-session-userinit-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1214
ext-ms-win-session-usertoken-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4076
ext-ms-win-session-wininit-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2827
ext-ms-win-session-winlogon-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1258
ext-ms-win-session-winsta-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3524
ext-ms-win-session-wtsapi32-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1633
ext-ms-win-setupApi-cfgmgr32local-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 579
ext-ms-win-setupApi-cfgmgr32remote-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2350
ext-ms-win-setupapi-classinstallers-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 948
ext-ms-win-setupapi-inf-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4529
ext-ms-win-setupApi-logging-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1580
ext-ms-win-shell-propsys-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2997
ext-ms-win-shell-settingsync-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3579
ext-ms-win-shell-shell32-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2848
ext-ms-win-shell-shell32-l1-2-0.dll ApiSet Stub DLL 4089
ext-ms-win-shell-shlwapi-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3914
ext-ms-win-shell32-shellcom-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 681
ext-ms-win-shell32-shellfolders-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 676
ext-ms-win-smbshare-browser-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3441
ext-ms-win-smbshare-sscore-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1093
ext-ms-win-spinf-inf-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 545
ext-ms-win-storage-iscsidsc-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4134
ext-ms-win-sxs-oleautomation-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2741
ext-ms-win-uiacore-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 667
ext-ms-win-umpoext-umpo-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2411
ext-ms-win-usp10-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1105
ext-ms-win-uxtheme-themes-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3948
ext-ms-win-webio-pal-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1571
ext-ms-win-wer-reporting-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4052
ext-ms-win-wevtapi-eventlog-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1575
ext-ms-win-winbici-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1745
ext-ms-win-winhttp-pal-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1900
ext-ms-win-wininet-pal-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1414
ext-ms-win-winlogon-mincreds-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2040
ext-ms-win-winrt-storage-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 742
ext-ms-win-wlan-grouppolicy-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3460
ext-ms-win-wlan-onexui-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1221
ext-ms-win-wlan-scard-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 729
ext-ms-win-wsclient-devlicense-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2119
ext-ms-win-wwan-wwapi-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1750
ext-ms-win-xaml-controls-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4803
ext-ms-win-xaml-pal-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1354
ExtendScript.dll Adobe ExtendScript scripting engine (32 bit) 3706
extmgr.dll Extensions Manager 3520
exts.dll Debugger Extensions 4037
ezShell7.dll Shell routines (Magic Desktop) 4259
Eztext.dll eztext 3321
ezwHookpp.dll N/A 3212