ไฟล์ dll เริ่มต้นด้วย E

ชื่อไฟล์ ลักษณะ ดาวน์โหลด
E_JMAI11.DLL E_JMAI11 4509
e2mfc.dll N/A 1222
EAInstall.dll N/A 4598
eapolqec.dll Tvingande NAP-klient for Microsoft EAPOL 628
eapp3hst.dll Microsoft ThirdPartyEapDispatcher 1441
eappcfg.dll Eap Peer Config 819
eappgnui.dll EAP Generic UI 4602
eapphost.dll Microsoft EAPHost Peer service 3956
eappprxy.dll Microsoft EAPHost Peer Client DLL 4395
eapprovp.dll EAP extension DLL 1827
EAPQEC.DLL Microsoft EAP NAP Enforcement Client 3098
eapsvc.dll Microsoft EAPHost service 4504
easconsent.dll EASConsent 3348
easinvoker.proxystub.dll Exchange ActiveSync Invoker Proxy Stub 3553
easwrt.dll Exchange ActiveSync Windows Runtime DLL 2041
EasyAntiCheat_x86.dll EasyAntiCheat Client 3291
EasyHook32.dll N/A 1821
EasyHook64.dll EasyHook Native DLL (64-bit) (beta) 4283
eax.dll EAX Unified 1526
EaxMan.dll EAXMan 3038
EBLib.dll EBLib DLL 964
eboot.dll BootROM and FlashTool Communication DLL. 4145
EBUEULA.DLL EulaDll 4237
EComWr.dll EComWr 1610
ecore.dll Eenova Core DLL 4456
EditorInterop.dll N/A 3707
EESWT.DLL Expression Evaluator Switcher 4777
efsadu.dll File Encryption Utility 1465
efscore.dll EFS Core Library 3912
efslsaext.dll LSA extension for EFS 3537
efssvc.dll EFS Service 3714
efsutil.dll EFS Utility Library 3230
efswrt.dll Storage Protection Windows Runtime DLL 1961
EhStorAPI.dll Windows Enhanced Storage API 3612
EhStorCertDrv.dll Enhanced Storage Certificate Authentication Driver 3033
EhStorPwdDrv.dll Enhanced Storage Password Authentication Driver 1613
EhStorPwdMgr.dll Microsoft Enhanced Storage Password Manager 2211
EhStorShell.dll Windows Enhanced Storage Shell Extension DLL 1263
ehuihlp.dll Media Center Module 4454
EKAiOOPL.dll N/A 1918
EKAiOSTR.dll N/A 878
EKAiOXPS.dll N/A 4520
EKWiaDrv.dll Kodak WIA Inbox driver dll 4204
ElbyCDIO.dll ElbyCDIO DLL 3725
elementskill.dll N/A 3755
els.dll Event Viewer Snapin 3744
ELSCore.dll Els Core Platform DLL 1873
elshyph.dll ELS Hyphenation Service 1045
elslad.dll ELS Language Detection 4319
elsTrans.dll ELS Transliteration Service 3292
EMADevice_DLL.DLL N/A 4933
EmbeddedAppLauncherConfig.dll Embedded App Launcher config 2725
EmbeddedLockdownWmi.dll Embedded Lockdown Settings 1474
emdmgmt.dll ReadyBoost Service 4151
emotedriver.dll N/A 1933
EMSABP32.DLL Outlook Address Book Provider 3497
en.dll N/A 4851
encapi.dll Encoder API 3786
EncDec.dll XDSCodec & Encypter/Decrypter Tagger Filters. 2495
EncDump.dll Media Foundation Crash Dump Encryption DLL 868
ENCSPLSH.DLL N/A 4900
Endec.dll Endec DLL 3838
EndPointCtrl.dll EndPoint Dynamic Link Library 4314
energy.dll Power Efficiency Diagnostics 2436
energyprov.dll Energy System Resource Usage Monitor (SRUM) provider 1382
energytask.dll Power Efficiency Diagnostics Task 3488
enforce3_ltcg.dll Enforce engine 4043
engine_x64_rwdi.dll ChromeEngine6 4967
engine_x86_rwdi.dll N/A 3462
engine_x86.dll N/A 4976
Engine.BuildInfo_Win32_Retail_dll.dll N/A 4317
Engine.dll FineReader Engine 1297
EngineApp.dll EngineApp 3242
EngineEx.dll N/A 4536
engineinterop.dll TODO: 2862
EngineX64.dll Graphic Engine Milestone 1983
EnumDevLib.dll EnumDevLib DLL 1203
ENWebRegistration.dll EndNote Web Registration 3049
ep0icb1.dll Epson WIA Module 890
ep0icd0.dll Epson WIA Module 4427
ep0icd1.dll Epson WIA Module 2550
ep0icd2.dll Epson WIA Module 3636
ep0icd3.dll Epson WIA Module 4844
ep0icn1.dll Epson WIA Module 4835
ep0icn2.dll Epson WIA Module 1113
ep0icn3.dll Epson WIA Module 716
EP0LB01A.DLL Epson Printer Driver 4104
EP0LB01B.DLL Epson Printer Driver 2520
EP0LB02A.DLL Epson Printer Driver 4234
EP0LB03A.DLL Epson Printer Driver 2143
EP0LB03B.DLL Драйвер лазерного принтера Epson 3536
EP0LB03F.DLL Epson Printer Driver 3375
EP0LB04A.DLL Epson Printer Driver 2756
EP0LGR00.DLL Драйвер лазерного принтера Epson 3015
EP0LIMC0.DLL EPSON Laser Printer Driver(ESC/Page) 4065
EP0LIMM1.DLL EPSON Laser Printer Driver(ESC/Page) 1431
EP0LIMM2.DLL EPSON Laser Printer Driver(ESC/Page) 1876
EP0LLP00.DLL EPSON Printer Driver 2755
EP0LPP00.DLL EPSON Print Processor ESC/Page 3566
EP0LPP01.DLL EPSON Print Processor ESC/Page-S 3731
EP0LUZ00.DLL EPSON Laser Printer Driver 1908
EP0LVPZ0.DLL EPSON Printer Driver 4539
EP0LVPZA.DLL EPSON Printer Driver 4923
EP0LVR10.DLL EPSON Printer Driver 2567
EP0LVR11.DLL EPSON Printer Driver 2612
EP0LVR12.DLL EPSON Printer Driver 3306
EP0LVR13.DLL EPSON Printer Driver 4588
EP0LVR14.DLL EPSON Printer Driver 1961
EP0LVR15.DLL EPSON Printer Driver 4281
EP0LVR16.DLL EPSON Printer Driver 4399
EP0LVR17.DLL EPSON Printer Driver 2241
EP0LVR18.DLL EPSON Printer Driver 747
EP0LVR1A.DLL EPSON Printer Driver 888
EP0LVR1B.DLL EPSON Printer Driver 1701
EP0LVR1C.DLL EPSON Printer Driver 1575
EP0LVR1D.DLL EPSON Printer Driver 4354
EP0LVR1E.DLL EPSON Printer Driver 3024
EP0LVR1F.DLL EPSON Printer Driver 2796
EP0LVR1G.DLL EPSON Printer Driver 2092
EP0LVR1H.DLL EPSON Printer Driver 3473
EP0LVR1I.DLL EPSON Printer Driver 1672
EP0LVR1J.DLL EPSON Printer Driver 1813
EP0LVR1K.DLL EPSON Printer Driver 2879
EP0LVR1L.DLL EPSON Printer Driver 2848
EP0LVR1M.DLL EPSON Printer Driver 2152
EP0LVR1N.DLL EPSON Printer Driver 1800
EP0LVR1O.DLL EPSON Printer Driver 3215
EP0LVR1P.DLL EPSON Printer Driver 1818
EP0LVR1Q.DLL EPSON Printer Driver 1867
EP0LVR1R.DLL EPSON Printer Driver 4736
EP0LVR1S.DLL EPSON Printer Driver 1230
EP0LVR1T.DLL EPSON Printer Driver 4450
EP0LVR1U.DLL EPSON Printer Driver 1221
EP0LVR1V.DLL EPSON Printer Driver 697
EP0LVR1W.DLL EPSON Printer Driver 4233
EP0LVR1X.DLL EPSON Printer Driver 867
EP0LVR1Y.DLL EPSON Printer Driver 4433
EP0LVRA0.DLL EPSON Printer Driver 3575
EP0LVRA1.DLL EPSON Printer Driver 1704
EP0LVRA2.DLL EPSON Printer Driver 3215
EP0LVRA3.DLL EPSON Printer Driver 2776
EP0LVRA4.DLL EPSON Printer Driver 1758
EP0LVRA5.DLL EPSON Printer Driver 4106
EP0LVRA6.DLL EPSON Printer Driver 1844
EP0LVRA7.DLL EPSON Printer Driver 2703
EP0LVRA8.DLL EPSON Printer Driver 3532
EP0LVRA9.DLL EPSON Printer Driver 1136
EP0LVRAA.DLL EPSON Printer Driver 4891
EP0LVRAB.DLL EPSON Printer Driver 1634
EP0LVRAC.DLL EPSON Printer Driver 2218
EP0LVRAD.DLL EPSON Printer Driver 3676
EP0LVRAE.DLL EPSON Printer Driver 2451
EP0LVRAF.DLL EPSON Printer Driver 4298
EP0LVRAG.DLL EPSON Printer Driver 2823
EP0LVRAH.DLL EPSON Printer Driver 4877
EP0LVRAK.DLL EPSON Printer Driver 3332
EP0LXFPA.DLL EP0LXFPA 1392
EP0LXFPC.DLL EP0LXFPC 3516
EP0LXFPM.DLL EP0LXFPM 4636
EP0LXFPS.DLL EP0LXFPS 1435
EP0LXFPW.DLL EP0LXFPW 3177
EP0NAR00.DLL EPSON Printer Driver 3370
EP0NB01A.DLL Epson Printer Driver 1115
EP0NB01B.DLL Epson Printer Driver 2870
EP0NB03A.DLL Epson Printer Driver 652
EP0NB04A.DLL Epson Printer Driver 3115
EP0NB05A.DLL Epson Printer Driver 4320
EP0NB07A.DLL Epson Printer Driver 897
EP0NDW00.DLL Epson Uni-Mini Driver 1.0 2846
EP0NGR00.DLL EPSON - драйвер принтера 2310
EP0NH431.DLL EPSON Printer Driver 3507
EP0NH433.DLL EPSON Printer Driver 3942
EP0NH434.DLL EPSON Printer Driver 2665
EP0NH43R.DLL EPSON Printer Driver 873
EP0NH44L.DLL EPSON Printer Driver 4494
EP0NHF34.DLL EPSON Printer Driver 3603
EP0NIP46.DLL EPSON Printer Driver 4008
EP0NIP47.DLL EPSON Printer Driver 3515
EP0NLMUI.DLL EPSON - драйвер принтера 2478
EP0NM400.DLL EPSON Printer Driver 4822
EP0NM40F.DLL EPSON Printer Driver 4106
EP0NM40J.DLL EPSON Printer Driver 2719
EP0NM46A.DLL EPSON Printer Driver 4408
EP0NM4R0.DLL EPSON Printer Driver 3627
EP0NM4RB.DLL EPSON Printer Driver 1875
EP0NM4RC.DLL EPSON Printer Driver 2388
EP0NM4RE.DLL EPSON Printer Driver 3213
EP0NM4RI.DLL EPSON Printer Driver 1786
EP0NMF6C.DLL EPSON Printer Driver 4272
EP0NMF7A.DLL EPSON Printer Driver 3919
EP0NMF7B.DLL EPSON Printer Driver 2952
EP0NO000.DLL EPSON Printer Driver 2035
EP0NO001.DLL EPSON Printer Driver 2005
EP0NOE02.DLL EPSON - драйвер принтера 2579
EP0NOE03.DLL EPSON - драйвер принтера 931
EP0NOE04.DLL EPSON - драйвер принтера 4298
EP0NOE09.DLL EPSON - драйвер принтера 2503
EP0NOE10.DLL EPSON - драйвер принтера 1951
EP0NOE12.DLL EPSON - драйвер принтера 4808
EP0NOE14.DLL EPSON - драйвер принтера 4713
EP0NOE17.DLL EPSON - драйвер принтера 2687
EP0NOE18.DLL EPSON - драйвер принтера 718
EP0NOE20.DLL EPSON - драйвер принтера 1343
EP0NPP01.DLL EPSON Print Processor ESC/P 2345
EP0NRA8G.DLL EPSON Printer Driver 777
EP0NRE8C.DLL EPSON Printer Driver 1265
EP0NRE8D.DLL EPSON Printer Driver 3395
EP0NRE8H.DLL EPSON Printer Driver 1963
EP0NRE8L.DLL EPSON Printer Driver 4922
EP0NRE8M.DLL EPSON Printer Driver 3388
EP0NRE8T.DLL EPSON Printer Driver 1793
EP0NRE9A.DLL EPSON Printer Driver 1961
EP0NRE9C.DLL EPSON Printer Driver 2307
EP0NREAA.DLL EPSON Printer Driver 635
EP0NREAB.DLL EPSON Printer Driver 2509
EP0NREUJ.DLL EPSON Printer Driver 1688
EP0NS411.DLL EPSON Printer Driver 2240
EP0NS421.DLL EPSON Printer Driver 1530
EP0NSF11.DLL EPSON Printer Driver 2014
EP0NUI60.DLL EPSON - драйвер принтера 2462
EP0NXFF1.DLL EP0NXFF1 2877
EP0NXFF2.DLL EP0NXFF2 1613
EP0NXFM1.DLL EP0NXFM1 1159
EP0NXFR1.DLL EP0NXFR1 4915
EP0NXFS1.DLL EP0NXFS1 1780
EP0NXFS2.DLL EP0NXFS2 2616
EP0NXFS3.DLL EP0NXFS3 3469
EP0NXFS4.DLL EP0NXFS4 762
EP0NXFS5.DLL EP0NXFS5 4609
EP0NXFS6.DLL EP0NXFS6 1708
EP0NXFS7.DLL EP0NXFS7 1461
EP0NXFS8.DLL EP0NXFS8 1769
EP0NXFS9.DLL EP0NXFS9 3826
EP0NXFSA.DLL EP0NXFSA 1027
EP0NXFSB.DLL EP0NXFSB 4724
EP0SLM01.DLL Epson Printer Driver 1361
EP0SLP01.DLL Epson Printer Driver 1587
EP0SXF09.DLL EP0SXF09 2995
EP0SXF24.DLL EP0SXF24 2640
EP7MDL00.DLL EPSON 9Pin/24Pin Printer Driver 2147
EP7MDL01.DLL EPSON 9Pin/24Pin Printer Driver 3710
EP7MDL02.DLL EPSON 9Pin/24Pin Printer Driver 3420
EP7MDL03.DLL EPSON 9Pin/24Pin Printer Driver 4554
EP7MDL04.DLL EPSON 9Pin/24Pin Printer Driver 4445
EP7MDL05.DLL EPSON 9Pin/24Pin Printer Driver 737
EP7MDL0K.DLL EPSON 9Pin/24Pin Printer Driver 4392
EP7MDL0L.DLL EPSON 9Pin/24Pin Printer Driver 4053
EP7MDL0M.DLL EPSON 9Pin/24Pin Printer Driver 3719
EP7MDL0N.DLL EPSON 9Pin/24Pin Printer Driver 1567
EP7MDL0O.DLL EPSON 9Pin/24Pin Printer Driver 3734
EP7MDL0P.DLL EPSON 9Pin/24Pin Printer Driver 1190
EP7RDP00.DLL EPSON SIDM Printer Rendering Plug-in 1323
EP7RES00.DLL EPSON 24Pin (24-игольный) драйвер принтера 2404
EP7RES01.DLL EPSON 9Pin (9-игольный) драйвер принтера 1882
EP7UIP00.DLL Модуль пользовательского интерфейса принтера SIDM EPSON 713
EqnClass.Dll Medinstallerare for Seriell Equinox Multiport 1400
eqossnap.dll EQoS Snapin extension 4368
ErrorReport.dll Sony Creative Software Error Reporting Component 4871
ersvc.dll Windows Error Reporting Service 3564
es.dll COM+ 2794
esent.dll Extensible Storage Engine for Microsoft(R) Windows(R) 921
esent97.dll Ядро базы данных Microsoft(R) Windows NT(TM) Server 3627
esentprf.dll Extensible Storage Engine Performance Monitoring Library for Microsoft(R) Windows(R) 1742
eSf3fw.dll TOSHIBA Pipeline SDK 3459
esscli.dll WMI 3641
ETWESEProviderResources.dll Microsoft ESE ETW 4558
EventAggregation.dll Event Aggregation Library 2144
eventcls.dll Microsoft® Volume Shadow Copy Service event class 1229
eventlog.dll Tjansten Event Logging 4779
EventLogHelper.dll Event Log Helper for Vista 2062
evll.dll N/A 1140
evr.dll Enhanced Video Renderer DLL 3089
exchndl.dll N/A 1421
ExecutionGuard.dll Execution Guard 2426
ExplorerFrame.dll ExplorerFrame 3534
expsrv.dll Visual Basic for Applications Runtime - Expression Service 4567
ext-ms-win-advapi32-auth-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4535
ext-ms-win-advapi32-encryptedfile-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2632
ext-ms-win-advapi32-eventingcontroller-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4816
ext-ms-win-advapi32-eventlog-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3407
ext-ms-win-advapi32-idletask-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 565
ext-ms-win-advapi32-lsa-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3704
ext-ms-win-advapi32-msi-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4884
ext-ms-win-advapi32-psm-app-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4665
ext-ms-win-advapi32-registry-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2823
ext-ms-win-advapi32-safer-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4187
ext-ms-win-advapi32-shutdown-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3561
ext-ms-win-appmodel-deployment-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4967
ext-ms-win-appxdeploymentclient-appxdeploy-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 713
ext-ms-win-audiocore-pal-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3816
ext-ms-win-authz-claimpolicies-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4755
ext-ms-win-authz-context-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2132
ext-ms-win-authz-remote-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1363
ext-ms-win-biometrics-winbio-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3517
ext-ms-win-bluetooth-deviceassociation-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2346
ext-ms-win-branding-winbrand-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4703
ext-ms-win-cluster-clusapi-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4060
ext-ms-win-cluster-clusapi-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 2596
ext-ms-win-cluster-resutils-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1826
ext-ms-win-cmd-util-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4704
ext-ms-win-cng-rng-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3061
ext-ms-win-com-clbcatq-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2586
ext-ms-win-com-ole32-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2964
ext-ms-win-com-ole32-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 2649
ext-ms-win-com-psmregister-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2370
ext-ms-win-core-bi-service-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1502
ext-ms-win-core-psm-service-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1089
ext-ms-win-domainjoin-netjoin-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2724
ext-ms-win-firewallapi-webproxy-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3329
ext-ms-win-font-fontgroups-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3082
ext-ms-win-fs-clfs-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4137
ext-ms-win-fsutilext-ifsutil-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3586
ext-ms-win-fsutilext-ulib-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4750
ext-ms-win-fveapi-query-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3334
ext-ms-win-gdi-dc-create-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4003
ext-ms-win-gdi-dc-create-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 2410
ext-ms-win-gdi-dc-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 734
ext-ms-win-gdi-dc-l1-2-0.dll ApiSet Stub DLL 1742
ext-ms-win-gdi-devcaps-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2960
ext-ms-win-gdi-draw-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3992
ext-ms-win-gdi-draw-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 3452
ext-ms-win-gdi-font-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3517
ext-ms-win-gdi-font-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 749
ext-ms-win-gdi-metafile-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 884
ext-ms-win-gdi-metafile-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 1026
ext-ms-win-gdi-path-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2820
ext-ms-win-gdi-private-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2044
ext-ms-win-gdi-render-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1723
ext-ms-win-gdi-rgn-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3502
ext-ms-win-gdi-wcs-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3092
ext-ms-win-globalization-collation-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2392
ext-ms-win-globalization-input-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2816
ext-ms-win-gpapi-grouppolicy-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2789
ext-ms-win-gpsvc-grouppolicy-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1341
ext-ms-win-gui-uxinit-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3065
ext-ms-win-imm-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2734
ext-ms-win-kernel32-appcompat-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2345
ext-ms-win-kernel32-datetime-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1883
ext-ms-win-kernel32-elevation-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 891
ext-ms-win-kernel32-errorhandling-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1594
ext-ms-win-kernel32-file-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4601
ext-ms-win-kernel32-localization-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4802
ext-ms-win-kernel32-package-current-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4841
ext-ms-win-kernel32-package-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4431
ext-ms-win-kernel32-package-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 4013
ext-ms-win-kernel32-quirks-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1881
ext-ms-win-kernel32-registry-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2608
ext-ms-win-kernel32-sidebyside-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4701
ext-ms-win-kernel32-transacted-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1847
ext-ms-win-kernel32-windowserrorreporting-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1938
ext-ms-win-kernelbase-processthread-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3108
ext-ms-win-mf-winmm-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2494
ext-ms-win-mm-msacm-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1806
ext-ms-win-mm-pehelper-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3675
ext-ms-win-mm-wmdrmsdk-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2160
ext-ms-win-mpr-multipleproviderrouter-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1053
ext-ms-win-mrmcorer-environment-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1275
ext-ms-win-MrmCoreR-ResManager-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2211
ext-ms-win-msa-ui-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3532
ext-ms-win-msa-user-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4942
ext-ms-win-msiltcfg-msi-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4515
ext-ms-win-net-isoext-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2047
ext-ms-win-networking-wcmapi-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3418
ext-ms-win-networking-winipsec-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 730
ext-ms-win-networking-wlanapi-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1163
ext-ms-win-newdev-config-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4657
ext-ms-win-ntdsa-activedirectoryserver-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2061
ext-ms-win-ntdsapi-activedirectoryclient-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2342
ext-ms-win-ntos-kcminitcfg-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 936
ext-ms-win-ntos-ksecurity-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1413
ext-ms-win-ntos-ksecurity-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 1702
ext-ms-win-ntos-ksigningpolicy-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2569
ext-ms-win-ntos-ksr-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3269
ext-ms-win-ntos-pico-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3483
ext-ms-win-ntos-tm-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1804
ext-ms-win-ntos-werkernel-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3866
ext-ms-win-ntuser-caret-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3599
ext-ms-win-ntuser-chartranslation-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4906
ext-ms-win-ntuser-dc-access-ext-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3450
ext-ms-win-ntuser-dialogbox-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3308
ext-ms-win-ntuser-dialogbox-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 4593
ext-ms-win-ntuser-draw-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2493
ext-ms-win-ntuser-draw-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 4076
ext-ms-win-ntuser-gui-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4779
ext-ms-win-ntuser-gui-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 1578
ext-ms-win-ntuser-keyboard-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2369
ext-ms-win-ntuser-keyboard-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 3621
ext-ms-win-ntuser-menu-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4426
ext-ms-win-ntuser-menu-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 3463
ext-ms-win-ntuser-message-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4067
ext-ms-win-ntuser-message-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 2856
ext-ms-win-ntuser-misc-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4216
ext-ms-win-ntuser-misc-l1-2-0.dll ApiSet Stub DLL 3050
ext-ms-win-ntuser-mouse-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2375
ext-ms-win-ntuser-powermanagement-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3527
ext-ms-win-ntuser-private-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2906
ext-ms-win-ntuser-private-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 2383
ext-ms-win-ntuser-rectangle-ext-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1628
ext-ms-win-ntuser-rotationmanager-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1654
ext-ms-win-ntuser-string-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4952
ext-ms-win-ntuser-synch-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4372
ext-ms-win-ntuser-sysparams-ext-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2457
ext-ms-win-ntuser-touch-hittest-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1972
ext-ms-win-ntuser-window-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1493
ext-ms-win-ntuser-window-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 2667
ext-ms-win-ntuser-windowclass-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3630
ext-ms-win-ntuser-windowclass-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 4286
ext-ms-win-ntuser-windowstation-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2166
ext-ms-win-ntuser-windowstation-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 987
ext-ms-win-ole32-bindctx-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1874
ext-ms-win-ole32-clipboard-ie-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4832
ext-ms-win-ole32-ie-ext-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3741
ext-ms-win-ole32-oleautomation-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2175
ext-ms-win-oleacc-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1790
ext-ms-win-printer-winspool-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2899
ext-ms-win-printer-winspool-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 4932
ext-ms-win-profile-profsvc-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2159
ext-ms-win-profile-userenv-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1142
ext-ms-win-ras-rasapi32-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3756
ext-ms-win-ras-rasdlg-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2200
ext-ms-win-ras-rasman-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2472
ext-ms-win-ras-tapi32-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2485
ext-ms-win-reinfo-query-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3992
ext-ms-win-rometadata-dispenser-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2594
ext-ms-win-rtcore-gdi-devcaps-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4650
ext-ms-win-rtcore-gdi-object-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2023
ext-ms-win-rtcore-gdi-rgn-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2890
ext-ms-win-rtcore-ntuser-dc-access-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2664
ext-ms-win-rtcore-ntuser-dpi-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2941
ext-ms-win-rtcore-ntuser-sysparams-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4314
ext-ms-win-samsrv-accountstore-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1928
ext-ms-win-scesrv-server-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1489
ext-ms-win-secur32-translatename-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4825
ext-ms-win-security-credui-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1799
ext-ms-win-security-cryptui-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4431
ext-ms-win-security-kerberos-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1485
ext-ms-win-security-vaultcli-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1183
ext-ms-win-session-userinit-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1229
ext-ms-win-session-usertoken-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4080
ext-ms-win-session-wininit-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2843
ext-ms-win-session-winlogon-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1262
ext-ms-win-session-winsta-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3534
ext-ms-win-session-wtsapi32-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1656
ext-ms-win-setupApi-cfgmgr32local-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 595
ext-ms-win-setupApi-cfgmgr32remote-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2362
ext-ms-win-setupapi-classinstallers-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 973
ext-ms-win-setupapi-inf-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4538
ext-ms-win-setupApi-logging-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1590
ext-ms-win-shell-propsys-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3023
ext-ms-win-shell-settingsync-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3582
ext-ms-win-shell-shell32-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2853
ext-ms-win-shell-shell32-l1-2-0.dll ApiSet Stub DLL 4093
ext-ms-win-shell-shlwapi-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3925
ext-ms-win-shell32-shellcom-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 701
ext-ms-win-shell32-shellfolders-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 696
ext-ms-win-smbshare-browser-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3450
ext-ms-win-smbshare-sscore-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1101
ext-ms-win-spinf-inf-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 552
ext-ms-win-storage-iscsidsc-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4145
ext-ms-win-sxs-oleautomation-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2753
ext-ms-win-uiacore-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 672
ext-ms-win-umpoext-umpo-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2424
ext-ms-win-usp10-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1114
ext-ms-win-uxtheme-themes-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3965
ext-ms-win-webio-pal-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1580
ext-ms-win-wer-reporting-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4070
ext-ms-win-wevtapi-eventlog-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1598
ext-ms-win-winbici-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1754
ext-ms-win-winhttp-pal-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1909
ext-ms-win-wininet-pal-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1429
ext-ms-win-winlogon-mincreds-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2046
ext-ms-win-winrt-storage-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 750
ext-ms-win-wlan-grouppolicy-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3474
ext-ms-win-wlan-onexui-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1237
ext-ms-win-wlan-scard-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 747
ext-ms-win-wsclient-devlicense-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2129
ext-ms-win-wwan-wwapi-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1758
ext-ms-win-xaml-controls-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4808
ext-ms-win-xaml-pal-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1362
ExtendScript.dll Adobe ExtendScript scripting engine (32 bit) 3730
extmgr.dll Extensions Manager 3536
exts.dll Debugger Extensions 4057
ezShell7.dll Shell routines (Magic Desktop) 4268
Eztext.dll eztext 3327
ezwHookpp.dll N/A 3217