ไฟล์ dll เริ่มต้นด้วย C

ชื่อไฟล์ ลักษณะ ดาวน์โหลด
C_G18030.DLL GB18030 DBCS-Unicode Conversion DLL 2983
C_IS2022.DLL ISO-2022 Code Page Translation DLL 1767
C_ISCII.DLL ISCII Code Page Translation DLL 2042
C60ASCX.DLL Clarion 6.1 ASCII File Driver 1289
cabinet.dll Microsoft® Cabinet File API 4232
cabview.dll Cabinet File Viewer Shell Extension 778
CallButtons.dll Windows Runtime CallButtonsServer DLL 1427
CallButtons.ProxyStub.dll Windows Runtime CallButtonsServer ProxyStub DLL 3906
camocx.dll DLL for WIA-kameravisning 2287
CamtasiaStudioRes.dll Camtasia Studio Resources 3424
Canvas.dll Canvas Module 4473
capesnpn.dll Tillagg for Microsoft® Certifikatmallhantering 4350
capicom.dll CAPICOM Module 1412
capiprovider.dll capiprovider DLL 1582
capisp.dll Sysprep cleanup dll for CAPI 1727
CardIO.dll CardIO DLL 1779
CARDS.DLL N/A 4976
Cars.dll N/A 4948
CAtl6_64.dll Atl Library 64 bits 2834
catsrv.dll N/A 4136
catsrvps.dll COM+ Configuration Catalog Server Proxy/Stub 3558
catsrvut.dll COM+ Configuration Catalog Server Utilities 1712
cblrtsm.dll Micro Focus Run Time System Core Support 2862
CBSCreateVC.dll N/A 1820
CBSProducstInfo.dll Wondershare Studio 1036
CbsProvider.dll DISM Package Provider 4165
cbw32.dll Data Acquisition Library 1502
cc32100mt.dll Embarcadero RAD Studio C++ Multi-thread RTL (WIN/VCL MT) 4413
cc32120mt.dll Embarcadero RAD Studio C++ Multi-thread RTL (WIN/VCL MT) 2571
cc3250mt.dll Borland C++ Multi-thread RTL (WIN/VCL MT) 1908
cc3260.dll Borland C++ Single-thread RTL (WIN ST) 1163
CC3260MT.DLL Borland C++ Multi-thread RTL (WIN/VCL MT) 4036
cc3280mt.dll Borland C++ Multi-thread RTL (WIN/VCL MT) 2901
cca.dll CCA DirectShow Filter. 2429
ccfgnt.dll Internet Configuration Library 3179
ccgen.dll Avira CC General plugin 2820
ccl30.dll Symantec Library 2716
ccL35.dll Symantec Library 657
CCTRUST.DLL Common Client ccTrust 607
ccwkrlib.dll Control Center Common Worker Library (Desktop) 2496
cd_clint.dll DLL (GUI) 2387
cd_shell.dll N/A 3103
cdd.dll Canonical Display Driver 2125
CdDvd_DO.dll CdDvd_DO DLL 1415
CdDvd_Factory.dll CdDvd_Factory DLL 2712
CDDVDAccess.dll N/A 3043
cdfview.dll Visningsprogram for kanaldefinitionsfiler 3596
cdintf400.dll Common Driver Interface DLL 3549
CDIServer.dll CDIServer DLL 1885
cdm.dll Windows Update CDM Stub 3006
cdmodem.dll Modem Connection Driver 3436
cdosys.dll Microsoft CDO for Windows Library 4650
CDR4DLL.DLL Adaptec CDR4VSD support DLL 1949
CdrContainer.dll Corel Cdr Container IO Library 2356
CdrCpr.dll Corel Compression Library 3604
CDRPRNINTL.dll Corel Print Engine Resources 1547
CDRTXTINTL.dll Corel Text Manager Resource DLL 4694
Cdudflib.dll DirectCD Library 3292
CefSharp.Core.dll N/A 1478
CEGUIBase.dll N/A 3103
CEGUILuaScriptModule.dll N/A 1137
certca.dll Microsoft® Active Directory Certificate Services CA 4163
certcli.dll Microsoft® Active Directory Certificate Services Client 833
certCredProvider.dll Cert Credential Provider 4140
certenc.dll Active Directory Certificate Services Encoding 4659
CertEnroll.dll Microsoft® Active Directory Certificate Services Enrollment Client 4740
CertEnrollUI.dll X509 Certificate Enrollment UI 4217
certmgr.dll Snapin-modul for certifikat 1821
CertPolEng.dll Certificate Policy Engine 3322
certprop.dll Microsoft Smartcard Certificate Propagation Service 1385
ceutil.dll Registry Utility Library 3264
cewmdm.dll Windows CE WMDM Service Provider 827
cfgbkend.dll Configuration Backend Interface 791
cfgmgr32.dll Configuration Manager Forwarder DLL 1840
CFHDDecoder64.dll CineForm Decoder DLL 4877
CFLite.dll N/A 4531
cfmifs.dll FmIfs Engine 3735
cfmifsproxy.dll Microsoft® FmIfs Proxy Library 2415
CFNetwork.dll CFNetwork 3639
cg.dll Cg Core Runtime Library 806
CGAL-vc110-mt-4.4.dll CGAL Library 1078
cgD3D9.dll Cg D3D9 Runtime Library 3944
cgGL.dll Cg GL Runtime Library 2890
CH341DLL.DLL DLL for CH341 parallel, by W.ch 2245
Chakra.dll Microsoft ® Chakra (Private) 876
chameleon.dll Chameleon 796
chartdir41.dll ChartDirector DLL 3471
chartv.dll Chart View 3677
ChilkatCrypt2.dll Chilkat Crypt2 ActiveX Component 4753
chkwudrv.dll Search Windows Update for Drivers 4275
CHOOSUSR.DLL User Chooser 3427
chrome_elf.dll Google Chrome 4776
chsbrkr.dll Simplified Chinese Word Breaker 1116
ChsPinyinDS.DLL Microsoft IME 1562
ChsRoaming.DLL Microsoft IME 2488
ChsWubiDS.DLL Microsoft IME 2263
chtbrkr.dll Chinese Traditional Word Breaker 2378
ChtChangjieDS.DLL Microsoft IME 2094
ChtPhoneticDS.DLL Microsoft IME 4905
ChtQuickDS.DLL Microsoft IME 1578
ChxAdvancedDS.DLL Microsoft IME 4526
ChxEM.DLL Microsoft IME 2159
chxmig.dll Microsoft IME 4043
ChxProxyDS.DLL Microsoft IME 4329
CHxReadingStringIME.dll CHxReadingStringIME 2914
ChxUserDictDS.DLL Microsoft IME 4588
ci.dll Code Integrity Module 2359
ciadmin.dll CI Administration (MMC) 1725
cic.dll CIC - MMC controls for Taskpad 1214
cimwin32.dll WMI Win32 Provider 4393
Cinmst32.dll CineMaster Software DVD Decoder 4282
ciodm.dll Indexing Service Admin Automation Objects 923
CIPUtil.dll Autodesk component 954
CIRCoInst.dll USB Consumer IR Driver coinstaller for eHome 3596
CKTBL16.DLL N/A 4090
ClassLib.dll N/A 1335
clb.dll Column List Box 1412
clbcatex.dll N/A 2103
clbcatq.dll N/A 1321
clfsw32.dll Common Log Marshalling Win32 DLL 3499
cliconfg.dll SQL Client Configuration Utility DLL 995
client.dll N/A 1452
clkern.dll Cracklock Kernel 3576
clmloader.dll Autodesk Component 1401
CloakNTEngine.dll N/A 4903
clr.dll Microsoft .NET Runtime Common Language Runtime - WorkStation 3370
clrhost.dll In Proc server for managed servers in the Windows Runtime 1685
clusapi.dll Cluster API Library 1312
Cmc.dll N/A 1317
cmcfg32.dll Microsoft Connection Manager Configuration Dll 2299
cmcs21.dll CMCS21 815
cmdext.dll cmd.exe Extension DLL 4120
cmdial32.dll Microsoft Connection Manager 1455
CmdObjs.dll CmdObjs DLL 4712
cmi2migxml.dll CMI To MigXML Translation 4316
cmiadapter.dll CMI adapter for CSI 3648
cmicryptinstall.dll Installers for cryptographic elements of CMI objects 3101
cmifw.dll Windows Firewall rule configuration plug-in 3256
cmipnpinstall.dll PNP plugin installer for CMI 4197
cmisetup.dll Windows Component Configuration 2359
cmitrust.dll Installers for trustInfo and related elements 3900
cmiv2.dll CMI Configuration Management API 3143
cmlua.dll Connection Manager Admin API Helper 2060
cmmigr.dll Microsoft Connection Manager Migration Lib 1290
cmncliM.dll Common Client Library 1005
cmpbk32.dll Microsoft Connection Manager Phonebook 4774
cmprops.dll Snapin-moduler for WMI 3217
cmsetacl.dll Connection Manager ACL update 3113
cmstplua.dll Connection Manager Admin API Helper for Setup 656
cmutil.dll Microsoft Connection Manager Utility Lib 3786
CNB_0274.DLL Canon Inkjet Printer Driver 508
CNB_0275.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2592
CNB_0276.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2909
CNB_0279.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3098
CNB_0280.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1671
CNB_0281.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4944
CNB_0282.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2083
CNB_0283.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4569
CNB_0284.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3412
CNB_0285.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2289
CNB_0286.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4682
CNB_0287.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2380
CNB_0288.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2278
CNB_0289.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4825
CNB_0290.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1402
CNB_0291.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3649
CNB_0292.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4325
CNB_0293.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2323
CNB_0294.DLL Canon Inkjet Printer Driver 854
CNB_0295.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2869
CNB_0296.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1935
CNB_0297.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3874
CNB_0298.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2492
CNB_0300.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3627
CNB_0301.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3667
CNB_0302.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3635
CNB_0303.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2448
CNB_0309.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3696
CNB_0310.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2994
CNB_0311.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1949
CNB_0312.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2620
CNB_0315.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3790
CNB_0316.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4233
CNB_0317.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2110
CNB_0318.DLL Canon Inkjet Printer Driver 806
CNB_0319.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1143
CNB_0320.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3487
CNB_0321.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4252
CNB_0323.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3261
CNB_0324.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3576
CNB_0325.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4887
CNB_0326.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4986
CNB_0327.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2790
CNB_0328.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4074
CNB_0329.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2555
CNB_0331.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3297
CNB_0332.DLL Canon Inkjet Printer Driver 573
CNB_0333.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1855
CNB_0334.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2884
CNB_0335.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1060
CNB_0336.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1907
CNB_0337.DLL Canon Inkjet Printer Driver 992
CNB_0338.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4588
CNB_0339.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3963
CNB_0340.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2257
CNB_0341.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2387
CNB_0342.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1559
CNB_0346.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1634
CNBBR273.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1506
CNBBR274.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1253
CNBBR276.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4109
CNBBR280.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4736
CNBBR281.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3328
CNBBR282.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3184
CNBBR283.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3688
CNBBR284.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4923
CNBBR285.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3543
CNBBR286.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3121
CNBBR288.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3929
CNBBR289.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2485
CNBBR290.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1795
CNBBR292.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1497
CNBBR293.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3237
CNBBR294.DLL Canon Inkjet Printer Driver 749
CNBBR297.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1603
CNBBR300.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3781
CNBBR301.DLL Canon Inkjet Printer Driver 598
CNBBR302.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4755
CNBBR303.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3909
CNBBR309.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4006
CNBBR310.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4234
CNBBR311.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2711
CNBBR312.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3766
CNBBR315.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1344
CNBBR316.DLL Canon Inkjet Printer Driver 556
CNBBR318.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1337
CNBBR319.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2035
CNBBR320.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4058
CNBBR323.DLL Canon Inkjet Printer Driver 690
CNBBR325.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1625
CNBBR326.DLL Canon Inkjet Printer Driver 660
CNBBR327.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4952
CNBBR328.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1828
CNBBR331.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4207
CNBBR332.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2730
CNBBR333.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2395
CNBBR334.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1546
CNBBR335.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4565
CNBBR339.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3135
CNBBR342.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1953
CNBBR346.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1303
CNBDR3_5.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4663
CNBDR4_5.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2293
CNBEI4.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3059
CNBFUS.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2353
CNBFUS4.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1823
CNBIC4_1.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2342
CNBIC4_2.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1607
CNBIC4_3.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1100
CNBIC4_4.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4218
CNBIC4_5.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3262
CNBIC4_6.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2752
CNBIC4_7.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1906
CNBIC4_8.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1514
cnbjmon.dll Sprakovervakare for Canon Bubble-Jet-skrivare 3662
CNBJO571.DLL Canon Inkjet Printer Driver 763
CNBJO58F.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1235
CNBJOP78.DLL Canon Inkjet Printer Driver 762
CNBJOP79.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4893
CNBJOP7B.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4553
CNBJOP7D.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4658
CNBJOP7E.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2040
CNBJOP7F.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3326
CNBJOP7I.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3602
CNBJOP7Q.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4029
CNBJOP7S.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3379
CNBJOP7T.DLL Canon Inkjet Printer Driver 749
CNBJOP7U.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4558
CNBJOP7W.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2522
CNBJOP84.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1131
CNBJOP86.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1135
CNBJOP89.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3734
CNBJOP8B.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4899
CNBJOP8E.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1451
CNBJOP8F.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2183
CNBJOP8L.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4403
CNBJOP8M.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1967
CNBJOP8N.DLL Canon Inkjet Printer Driver 987
CNBJOP8S.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1385
CNBJOP8V.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4912
CNBJOP8W.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3736
CNBJOP91.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1770
CNBJOP92.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3820
CNBJOP97.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1600
CNBJOP98.DLL Canon Inkjet Printer Driver 521
CNBJOP99.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4766
CNBJOP9A.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4383
CNBJOP9B.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3874
CNBJOP9F.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2548
CNBJOP9I.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3120
CNBJOP9M.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4354
CNBJOP9N.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1741
CNBJOP9O.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1791
CNBJOP9Q.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4670
CNBJOP9S.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1791
CNBJOP9T.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1754
CNBJOP9U.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4908
CNBJOP9W.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4545
CNBJOP9Z.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1868
CNBJOPA1.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2476
CNBJOPA3.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2115
CNBJOPA9.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4449
CNBJOPAD.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1631
CNBJOPAE.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1891
CNBJOPAG.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2596
CNBJOPAI.DLL Canon Inkjet Printer Driver 889
CNBJOPAQ.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4287
CNBJOPAT.DLL Canon Inkjet Printer Driver 877
CNBJOPAU.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4630
CNBLH.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2055
CNBLH4_2.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3142
CNBLH4.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3991
CNBLM3_1.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2286
CNBLM3_2.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3537
CNBLM3_3.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4440
CNBLM4.DLL Canon Inkjet Printer Driver 950
CNBLR.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3628
CNBLR4.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2724
CNBMR284.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4271
CNBMR285.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3951
CNBMR310.DLL Canon Inkjet Printer Driver 645
CNBP_274.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2391
CNBP_276.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1108
CNBP_279.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1629
CNBP_280.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4546
CNBP_281.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3398
CNBP_282.DLL Canon Inkjet Printer Driver 570
CNBP_283.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1182
CNBP_284.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4228
CNBP_285.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3590
CNBP_286.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4528
CNBP_287.DLL Canon Inkjet Printer Driver 663
CNBP_288.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2108
CNBP_289.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1844
CNBP_290.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2395
CNBP_291.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3884
CNBP_292.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1632
CNBP_293.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1187
CNBP_294.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4954
CNBP_295.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1117
CNBP_297.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3684
CNBP_298.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4273
CNBP_300.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2569
CNBP_301.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3598
CNBP_302.DLL Canon Inkjet Printer Driver 936
CNBP_303.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1991
CNBP_309.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2529
CNBP_310.DLL Canon Inkjet Printer Driver 860
CNBP_311.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1767
CNBP_312.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2236
CNBP_315.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3125
CNBP_316.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1568
CNBP_317.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2177
CNBP_318.DLL Canon Inkjet Printer Driver 923
CNBP_319.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4216
CNBP_320.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1642
CNBP_321.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2126
CNBP_323.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2080
CNBP_324.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4089
CNBP_325.DLL Canon Inkjet Printer Driver 691
CNBP_326.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1114
CNBP_327.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3173
CNBP_328.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3759
CNBP_329.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4822
CNBP_331.DLL Canon Inkjet Printer Driver 605
CNBP_332.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4894
CNBP_333.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2704
CNBP_334.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4269
CNBP_335.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2663
CNBP_336.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4005
CNBP_337.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1814
CNBP_338.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4403
CNBP_339.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4764
CNBP_340.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4450
CNBP_341.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2243
CNBP_342.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1920
CNBP_346.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3494
CNBPC4_1.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3138
CNBPC4_2.DLL Canon Inkjet Printer Driver 996
CNBPCOMM.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3728
CNBPP3.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4515
CNBPP4.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1913
CNBPV3.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3182
CNBPV4.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3672
CNBSD3.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1205
CNBSD4.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2100
CNBSM3.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4492
CNBSM4.DLL Canon Inkjet Printer Driver 746
CNBSQ3.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2314
CNBSQ4.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2967
CNBSR.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3068
CNBSR4.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4774
CNBSS3.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4223
CNBSS4.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4974
CNBUI3.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3038
CNBUI4.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2205
CNBUR.DLL Canon Inkjet Printer Driver 674
CNBUR4.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2280
CNBUR5.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3621
CNBWI3.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4538
CNBWI4.DLL Canon Inkjet Printer Driver 865
CNBX0281.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4415
CNBX0282.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3973
CNBXLF4.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4472
CNBXLF5.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4641
CNBXRF4.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2599
CNBXRF5.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4173
CNBXRFC1.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4077
CNBXUI4.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4990
Cncs232.dll N/A 1508
cncs32.dll Click & Create Graphic Library 2077
cnetcfg.dll Bibliotek for anslutningshanteraren 3075
cngaudit.dll Windows Cryptographic Next Generation audit library 1027
cngcredui.dll Microsoft CNG CredUI Provider 1290
cngprovider.dll cngprovider DLL 2051
CNHC370S.DLL Canon Inkjet WIA Driver 4854
CNHC730S.DLL Canon Inkjet WIA Driver 1189
CNHC750S.DLL Canon Inkjet WIA Driver 3139
CNHF1DR.DLL Canon Inkjet Fax Driver 1930
CNHF1LM.DLL Canon Inkjet Fax Driver 3822
CNHF1UI.DLL Canon Inkjet Fax Driver 508
CNHF1UR.DLL Canon Inkjet Fax Driver 1084
CNHI05A.DLL WIA Scanner Driver Image Enhancement dll 3575
CNHI06A.DLL WIA Scanner Driver Image Enhancement dll 1160
CNHI06S.DLL WIA Scanner Driver Image Enhancement dll 3584
CNHI07A.DLL WIA Scanner Driver Image Enhancement dll 612
CNHI08A.DLL WIA Scanner Driver Image Enhancement dll 3482
CNHI08S.DLL WIA Scanner Driver Image Enhancement dll 4490
CNHI10A.DLL WIA Scanner Driver Image Enhancement dll 2386
CNHI11A.DLL WIA Scanner Driver Image Enhancement dll 1216
CNHI12A.DLL WIA Scanner Driver Image Enhancement dll 1955
CNHI8308.DLL WIA Scanner Driver Image Enhancement dll 638
CNHIPRO.DLL Canon Inkjet WIA Driver 773
CNHL08A.DLL LLD 2122
CNHL10A.DLL LLD 1358
CNHL11A.DLL LLD 3093
CNHL11S.DLL LLD 3388
CNHL12A.DLL LLD 4171
CNHL140.DLL CanonAPI MP LowLevelDriver 4179
CNHL160.DLL CanonAPI MP LowLevelDriver 3585
CNHL170S.DLL Canon Inkjet WIA Driver 1601
CNHL180.DLL CanonAPI MP LowLevelDriver 4249
CNHL190.DLL LLD 3568
CNHL210.DLL LLD 1373
CNHL220.DLL LLD 553
CNHL2414.DLL CanoScan LiDE 110 952
CNHL370S.DLL Canon Inkjet WIA Driver 4899
CNHL460.DLL CanonAPI MP LowLevelDriver 2916
CNHL470.DLL LLD 1026
CNHL4809.DLL CanoScan LiDE 210 590
CNHL500.DLL Canon Inkjet WIA Driver 704
CNHL510.DLL CanonAPI MP LowLevelDriver 4797
CNHL520.DLL LLD 4559
CNHL530.DLL CanonAPI MP LowLevelDriver 1006
CNHL600.DLL CanonAPI MP LowLevelDriver 3693
CNHL600R.DLL CanonAPI MP LowLevelDriver 3618
CNHL610.DLL LLD 864
CNHL730S.DLL Canon Inkjet WIA Driver 3783
CNHL750S.DLL Canon Inkjet WIA Driver 2528
CNHL7600.DLL LLD 4974
CNHL800.DLL CanonAPI MP LowLevelDriver 4657
CNHL800R.DLL CanonAPI MP LowLevelDriver 3272
CNHL810.DLL CanonAPI MP LowLevelDriver 4617
CNHL830.DLL Canon Inkjet WIA Driver 960
CNHL8308.DLL CanonAPI MP LowLevelDriver 2529
CNHL950.DLL CanonAPI MP LowLevelDriver 1122
CNHL960.DLL CanonAPI MP LowLevelDriver 4194
CNHL9601.DLL CanoScan LiDE 700F 4132
CNHL970.DLL LLD 3499
CNHLCL1.DLL LLD 675
CNHLX300.DLL LLD 4376
CNHLX310.DLL LLD 3759
CNHLX700.DLL LLD 654
CNHLX850.DLL LLD 1625
CNHMCA.DLL Canon Device Dependent Informations for Scanner Library 4929
CNHMCA6.DLL Canon Device Dependent Informations for Scanner Library 1652
CNHMCAN.DLL Canon Device Dependent Informations for Scanner Library 935
CNHMWL.dll CNHMWL 4472
CNHMWL6.dll CNHMWL6 706
CNHW05A.DLL WIA Scanner Driver dll for PIXUS MP 2778
CNHW06A.DLL WIA Scanner Driver 1276
CNHW06S.DLL WIA Scanner Driver dll for PIXUS MP 3614
CNHW07A.DLL WIA Scanner Driver 2088
CNHW08A.DLL WIA Scanner Driver 2152
CNHW08S.DLL WIA Scanner Driver 2741
CNHW10A.DLL WIA Scanner Driver 2870
CNHW11A.DLL WIA Scanner Driver 3454
CNHW12A.DLL WIA Scanner Driver 3775
CNHW170S.DLL Canon Inkjet WIA Driver 3837
CNHW370S.DLL Canon Inkjet WIA Driver 2857
CNHW500.DLL Canon Inkjet WIA Driver 3453
CNHW730S.DLL Canon Inkjet WIA Driver 4691
CNHW750S.DLL Canon Inkjet WIA Driver 1195
CNHW760S.DLL Canon Inkjet WIA Driver 876
CNHW830.DLL Canon Inkjet WIA Driver 3061
CNHW8308.DLL WIA Scanner Driver dll for PIXUS MP 3976
CNHW900.DLL Canon Inkjet WIA Driver 3374
CNHWCL1.DLL WIA Scanner Driver 4291
cnlb0m.dll Canon UFR II Printer Driver 670
CNN08CL1FX.dll Canon Inbox Printer Driver Filter DLL 1068
CNN08CL1RC.dll Canon Inbox Printer Driver Resource DLL 1329
CNN08CL2FL.dll Canon Inbox Printer Driver Layout Filter DLL 3767
CNN08CL2FR.dll Canon Inbox Printer Driver Render Filter DLL 4093
CNN08CL2FX.dll Canon Inbox Printer Driver Filter DLL 1020
CNN08CL2RC.dll Canon Inbox Printer Driver Resource DLL 2551
CNN0B007.DLL Подключаемый модуль Canon Inbox Render 1028
CntrtextInstaller.DLL Performance Counter Installer Plug-in 1569
CntrtextMig.dll Microsoft Performance Counter Migration Lib 2458
cnvfat.dll FAT File System Conversion Utility DLL 2994
CnxtSdk.dll Diagnostic Interface DLL 4472
cofiredm.dll Corrupted File Recovery Diagnostic Module 789
colbact.dll COM+ 2382
COLORCNV.DLL Windows Media Color Conversion 4058
colorui.dll Microsoft Color Control Panel 4952
comaddin.dll N/A 3570
comadmin.dll COM+ Administration SDK 2063
combase.dll Microsoft COM for Windows 1250
comcat.dll Microsoft Component Category Manager Library 4970
comctl32.dll Библиотека элементов управления взаимодействия с пользователем 2044
comdlg32.dll Common Dialogs DLL 2472
coml2.dll Microsoft COM for Windows 1779
COMMCTRL.DLL N/A 1170
commdlg.dll N/A 2641
commig.dll COM+ Migration 4429
Common.dll Common interface 2617
commonforms.dll Common Forms 2174
CommonHelpDll.dll CommonHe Dynamic Link Library 2143
CommonLib.dll RansomFree CommonLib 606
commonlibs.dll Common Libs 2503
CommonModule.dll CommonModule 1817
COMNCTR.DLL Control Center Common Support 3681
CompatProvider.dll DISM Compat Provider 2050
CompatUI.dll Application Compatibility UI Library 3647
comphelpMSC.dll N/A 1170
CompiledComposition.Microsoft.PowerShell.GPowerShell.dll N/A 1320
compobj.dll N/A 3561
CompPkgSup.dll Component Package Support DLL 3053
compstui.dll Common Property Sheet User Interface DLL 1865
computerinfo.dll ComputerInfo Module 2743
comrepl.dll COM+ 599
comres.dll COM+ Resources 1873
comsetup.dll COM+ Setup 2356
comsnap.dll COM+ Explorer MMC Snapin 3549
COMSupport.dll COMSuppo Dynamic Link Library 3681
comsvcs.dll COM+ Services 801
comuid.dll COM+ Explorer UI 2426
concrt140.dll Microsoft® Concurrency Runtime Library 2525
concrt140d.dll Microsoft® Concurrency Runtime Library 2016
ConfigDialog.dll ConfigDialog 2370
ConfigDialogX64.dll ConfigDialog 1768
ConfigureExpandedStorage.dll ConfigureExpandedStorage 4541
confmsp.dll Microsoft Medietjanstprovider for IP-konferens 1859
ConnAPI.dll Nokia Connectivity API 3484
connect.dll Get Connected Wizards 4041
ConnectedAccountState.dll ConnectedAccountState.dll 631
ConsentUX.dll Device Broker Consent Prompt 4816
console.dll Control Panel Console Applet 3228
ControllerManager.dll ControllerManager: Controller Management Layer for Test Tools 2586
coolcore44.dll COOL Core Component Library 2195
CoolType.dll CoolType Typography Engine 906
core.dll Multi Theft Auto Module 2840
core40.dll Oracle CORE DLL 1300
core82.dll core82 3849
CoreAudioToolbox.dll CoreAudio 1446
CoreDll.dll N/A 4835
CoreFoundation.dll CoreFoundation 1932
CoreGraphics.dll CoreGraphics DLL 2255
CorelDrw.dll CorelDRAW(R) 2975
CorelPP.dll Corel PHOTO-PAINT(R) 4230
CoreMedia.dll CoreMedia 4005
CoreMessaging.dll Microsoft CoreMessaging Dll 2005
CoreMmRes.dll General Core Multimedia Resources 1251
CoreText.dll CoreText.dll 3610
CoreVideo.dll CoreVideo 4244
corona.dll N/A 2904
corpol.dll Microsoft COM Runtime Execution Engine 3100
correngine.dll Correlation Engine 3820
CPFilters.dll PTFilter & Encypter/Decrypter Tagger Filters. 4304
cpprest110_1_3.dll N/A 4741
cps.dll N/A 3770
cpuinf32.dll N/A 2899
CpuPerf.dll N/A 3859
CrashHook.dll CrashHook 2261
crashreport.dll Crash Report Module 2311
CrashRpt.dll N/A 3402
CrashRpt1301.dll Crash Handling Module 3094
CrashRpt1402.dll Crash Handling Module 4067
CrashRpt1403.dll Crash Handling Module 2864
CredentialMigrationHandler.dll Credential Migration Handler 4018
credssp.dll TS Single Sign On Security Package 3226
credui.dll Credential Manager User Interface 690
CRLI18N.dll Globalization Utilities Library 1433
CrlUtils.dll Base utility library 2290
CRLUTL.dll Common Utilities Library 1791
crpe32.dll Crystal Reports Print Engine 3747
CRPPresentation.dll Conference Room Projector : Presentation 2413
CRTDLL.DLL Microsoft C Runtime Library 832
CryD3DCompilerStub.dll D3D shader compiler stub 1705
CryInput.dll N/A 1771
CryNetwork.dll N/A 2313
CryOnline.dll CryOnline 4976
CryPhysics.dll N/A 2520
crypt32.dll 32-bitars kryptografi-API 3768
cryptbase.dll Base cryptographic API DLL 4206
cryptcatsvc.dll Cryptographic Catalog Services 4804
cryptdlg.dll Microsoft Common Certificate Dialogs 645
cryptdll.dll Cryptography Manager 4400
cryptext.dll Crypto Shell Extensions 1119
cryptnet.dll Crypto Network Related API 2473
cryptopp.dll Crypto++® Library DLL 4739
cryptopp562.dll Crypto++ Library DLL 4933
CryptoWinRT.dll Crypto WinRT Library 968
cryptsp.dll Cryptographic Service Provider API 2201
cryptsvc.dll Cryptographic Services 2712
crypttpmeksvc.dll Cryptographic TPM Endorsement Key Services 4067
cryptui.dll Microsoft Trust UI Provider 3647
cryptuiwizard.dll Microsoft Trust UI Provider 2381
cryptxml.dll XML DigSig API 3814
CryRenderD3D10.dll N/A 4362
CryRenderD3D9.dll N/A 2520
CrySystem.dll N/A 1128
csamsp.dll Microsoft CSA MSP 2370
CSAPI3T1.DLL Microsoft CSAPI Converter (v3 to v1) 4831
cscapi.dll Offline Files Win32 API 3780
cscdll.dll Offline Files Temporary Shim 3129
CscMig.dll Microsoft Offline Files Migration Plugin 4441
CscMigDl.dll Microsoft Offline Files Migration Plugin 3618
cscobj.dll In-proc COM object used by clients of CSC API 799
cscsvc.dll CSC Service DLL 4461
cscui.dll Client Side Caching UI 3079
CSERHelper.dll Debug Helper Routines 3463
CShell.dll N/A 2891
csiagent.dll CSI Agent 4877
CSMediaLib.dll N/A 1849
CSMetricsAPI.dll Camtasia Studio usage metrics library 3669
CSOCKET.DLL CSocket DLL 2762
CsrBtProxy.dll Csr Bluetooth Proxy 746
CSRenderLib.dll N/A 2412
csrsrv.dll Client Server Runtime Process 2931
csseqchk.dll CSSeqChk 2928
cst.dll Client Selective Trust (Win32) 745
csteamworks.dll A C ABI wrapper for Steamworks 596
CSystemEventsBrokerClient.dll Classic System Events Broker Client Library 3897
CTAudEp.dll Audio Endpoint Selection 3034
CTIntrfc.dll CTIntrfc 946
ctl3d.dll N/A 1283
ctl3d32.dll Ctl3D 3D Windows Controls 3397
CTL3DV2.DLL N/A 3191
ctor.dll InstallShield (R) Ctor DLL 3776
CtrlFactory.dll UILayoutMgr 1758
cudart.dll NVIDIA CUDA Runtime, Version 2.3 2993
cudart32_30_14.dll NVIDIA CUDA Runtime, Version 3.0.14 4428
cudart32_30_9.dll NVIDIA CUDA Runtime, Version 3.0.9 3612
cudart32_40_12.dll NVIDIA CUDA Runtime, Version 4.0.12 4176
cudart32_40_17.dll NVIDIA CUDA Runtime, Version 4.0.17 2036
cudart32_41_22.dll NVIDIA CUDA Runtime, Version 4.1.22 2127
cudart32_41_28.dll NVIDIA CUDA Runtime, Version 4.1.28 1323
cudart32_42_9.dll NVIDIA CUDA Runtime, Version 4.2.9 1109
cudart32_50_35.dll NVIDIA CUDA Runtime, Version 5.0.35 3748
cudart32_60.dll NVIDIA CUDA Runtime, Version 6.0.37 1094
cudart64_40_17.dll NVIDIA CUDA Runtime, Version 4.0.17 2924
cudart64_42_9.dll NVIDIA CUDA Runtime, Version 4.2.9 2328
cudart64_75.dll NVIDIA CUDA Runtime, Version 7.5.18 1107
cufft.dll NVIDIA CUDA FFT Library, Version 2.2 3521
Culture.dll Microsoft Globalization Support 3713
curllib.dll libcurl Shared Library 1500
CurXP1.dll CursorXP 1521
cv210.dll N/A 1829
cxcore210.dll N/A 667
cximage.dll cximage 1229
cximagecrt100.dll ManyCam CxImage Library 3366
CyAdaptComLib320U.dll AdaptComLib DLL 2456
CyAxCommon320U.dll CyAxCommon DLL 3621
CyBaseLib320U.dll CyBaseLib DLL 1913
CyBsInfo320U.dll CyBSInfo DLL 3804
CyCeWrapper320U.dll CyCeWrapper DLL 3238
CyChartDW2ctse320U.dll CyChartDW2ctse320 2971
CyClassLib320U.dll CyClassLib DLL 2371
CyComCtl320U.dll CyComCtl DLL 2616
CyDebugLib320U.dll CyDebugLib DLL 2811
CyFrameLib320U.dll CyFrameLib DLL 669
cygcrypto-0.9.8.dll N/A 3743
cygcrypto-1.0.0.dll OpenSSL shared library 602
cyggcc_s-1.dll N/A 3851
cyggomp-1.dll N/A 834
cygiconv-2.dll LGPLed libiconv for Windows NT/2000/XP/Vista/7 and Windows 95/98/ME 3249
cygintl-8.dll LGPLed libintl for Windows NT/2000/XP/Vista/7 and Windows 95/98/ME 2957
cygncursesw-10.dll N/A 1886
CyGridCtse320U.dll CyGrid Contents Editor 790
cygsqlite3-0.dll N/A 2464
cygssp-0.dll N/A 1899
cygvorbis-0.dll N/A 2427
cygvorbisfile-3.dll N/A 1687
cygwin1.dll Cygwin POSIX Emulation DLL 2455
cygz.dll zlib data compression library 1684
CyHttpAdp320U.dll CyHttpAdp DLL 3007
CyHttpLib320U.dll CyHttpLib320 829
CyMipApi320U.dll CyMipApi320 765
CyPlatformLib320U.dll CyPlatformLib DLL 4367
cypython22.dll Python Core 1245
CyScriptLib320U.dll CyScriptLib DLL 4196
CySplitCtse320U.dll CySplit Contents Editor 4772