ไฟล์ dll เริ่มต้นด้วย C

ชื่อไฟล์ ลักษณะ ดาวน์โหลด
C_G18030.DLL GB18030 DBCS-Unicode Conversion DLL 3017
C_IS2022.DLL ISO-2022 Code Page Translation DLL 1809
C_ISCII.DLL ISCII Code Page Translation DLL 2079
C60ASCX.DLL Clarion 6.1 ASCII File Driver 1300
cabinet.dll Microsoft® Cabinet File API 4332
cabview.dll Cabinet File Viewer Shell Extension 896
CallButtons.dll Windows Runtime CallButtonsServer DLL 1493
CallButtons.ProxyStub.dll Windows Runtime CallButtonsServer ProxyStub DLL 3961
camocx.dll DLL for WIA-kameravisning 2302
CamtasiaStudioRes.dll Camtasia Studio Resources 3436
Canvas.dll Canvas Module 4496
capesnpn.dll Tillagg for Microsoft® Certifikatmallhantering 4362
capicom.dll CAPICOM Module 1417
capiprovider.dll capiprovider DLL 1623
capisp.dll Sysprep cleanup dll for CAPI 1823
CardIO.dll CardIO DLL 1783
CARDS.DLL N/A 4984
Cars.dll N/A 4955
CAtl6_64.dll Atl Library 64 bits 2841
catsrv.dll N/A 4222
catsrvps.dll COM+ Configuration Catalog Server Proxy/Stub 3657
catsrvut.dll COM+ Configuration Catalog Server Utilities 1800
cblrtsm.dll Micro Focus Run Time System Core Support 2898
CBSCreateVC.dll N/A 1827
CBSProducstInfo.dll Wondershare Studio 1041
CbsProvider.dll DISM Package Provider 4204
cbw32.dll Data Acquisition Library 1515
cc32100mt.dll Embarcadero RAD Studio C++ Multi-thread RTL (WIN/VCL MT) 4421
cc32120mt.dll Embarcadero RAD Studio C++ Multi-thread RTL (WIN/VCL MT) 2577
cc3250mt.dll Borland C++ Multi-thread RTL (WIN/VCL MT) 1913
cc3260.dll Borland C++ Single-thread RTL (WIN ST) 1175
CC3260MT.DLL Borland C++ Multi-thread RTL (WIN/VCL MT) 4040
cc3280mt.dll Borland C++ Multi-thread RTL (WIN/VCL MT) 2906
cca.dll CCA DirectShow Filter. 2515
ccfgnt.dll Internet Configuration Library 3186
ccgen.dll Avira CC General plugin 2830
ccl30.dll Symantec Library 2721
ccL35.dll Symantec Library 661
CCTRUST.DLL Common Client ccTrust 609
ccwkrlib.dll Control Center Common Worker Library (Desktop) 2501
cd_clint.dll DLL (GUI) 2392
cd_shell.dll N/A 3107
cdd.dll Canonical Display Driver 2167
CdDvd_DO.dll CdDvd_DO DLL 1422
CdDvd_Factory.dll CdDvd_Factory DLL 2716
CDDVDAccess.dll N/A 3048
cdfview.dll Visningsprogram for kanaldefinitionsfiler 3605
cdintf400.dll Common Driver Interface DLL 3553
CDIServer.dll CDIServer DLL 1889
cdm.dll Windows Update CDM Stub 3028
cdmodem.dll Modem Connection Driver 3443
cdosys.dll Microsoft CDO for Windows Library 4740
CDR4DLL.DLL Adaptec CDR4VSD support DLL 1956
CdrContainer.dll Corel Cdr Container IO Library 2363
CdrCpr.dll Corel Compression Library 3612
CDRPRNINTL.dll Corel Print Engine Resources 1561
CDRTXTINTL.dll Corel Text Manager Resource DLL 4701
Cdudflib.dll DirectCD Library 3300
CefSharp.Core.dll N/A 1496
CEGUIBase.dll N/A 3140
CEGUILuaScriptModule.dll N/A 1143
certca.dll Microsoft® Active Directory Certificate Services CA 4191
certcli.dll Microsoft® Active Directory Certificate Services Client 923
certCredProvider.dll Cert Credential Provider 4204
certenc.dll Active Directory Certificate Services Encoding 4724
CertEnroll.dll Microsoft® Active Directory Certificate Services Enrollment Client 4826
CertEnrollUI.dll X509 Certificate Enrollment UI 4288
certmgr.dll Snapin-modul for certifikat 1903
CertPolEng.dll Certificate Policy Engine 3376
certprop.dll Microsoft Smartcard Certificate Propagation Service 1424
ceutil.dll Registry Utility Library 3278
cewmdm.dll Windows CE WMDM Service Provider 883
cfgbkend.dll Configuration Backend Interface 861
cfgmgr32.dll Configuration Manager Forwarder DLL 1978
CFHDDecoder64.dll CineForm Decoder DLL 4881
CFLite.dll N/A 4536
cfmifs.dll FmIfs Engine 3779
cfmifsproxy.dll Microsoft® FmIfs Proxy Library 2456
CFNetwork.dll CFNetwork 3672
cg.dll Cg Core Runtime Library 891
CGAL-vc110-mt-4.4.dll CGAL Library 1092
cgD3D9.dll Cg D3D9 Runtime Library 3957
cgGL.dll Cg GL Runtime Library 2930
CH341DLL.DLL DLL for CH341 parallel, by W.ch 2247
Chakra.dll Microsoft ® Chakra (Private) 894
chameleon.dll Chameleon 801
chartdir41.dll ChartDirector DLL 3478
chartv.dll Chart View 3702
ChilkatCrypt2.dll Chilkat Crypt2 ActiveX Component 4758
chkwudrv.dll Search Windows Update for Drivers 4302
CHOOSUSR.DLL User Chooser 3428
chrome_elf.dll Google Chrome 5119
chsbrkr.dll Simplified Chinese Word Breaker 1146
ChsPinyinDS.DLL Microsoft IME 1564
ChsRoaming.DLL Microsoft IME 2489
ChsWubiDS.DLL Microsoft IME 2268
chtbrkr.dll Chinese Traditional Word Breaker 2421
ChtChangjieDS.DLL Microsoft IME 2097
ChtPhoneticDS.DLL Microsoft IME 4906
ChtQuickDS.DLL Microsoft IME 1582
ChxAdvancedDS.DLL Microsoft IME 4529
ChxEM.DLL Microsoft IME 2164
chxmig.dll Microsoft IME 4050
ChxProxyDS.DLL Microsoft IME 4335
CHxReadingStringIME.dll CHxReadingStringIME 2968
ChxUserDictDS.DLL Microsoft IME 4589
ci.dll Code Integrity Module 2454
ciadmin.dll CI Administration (MMC) 1733
cic.dll CIC - MMC controls for Taskpad 1290
cimwin32.dll WMI Win32 Provider 4407
Cinmst32.dll CineMaster Software DVD Decoder 4288
ciodm.dll Indexing Service Admin Automation Objects 937
CIPUtil.dll Autodesk component 962
CIRCoInst.dll USB Consumer IR Driver coinstaller for eHome 3659
CKTBL16.DLL N/A 4097
ClassLib.dll N/A 1344
clb.dll Column List Box 1497
clbcatex.dll N/A 2115
clbcatq.dll N/A 1380
clfsw32.dll Common Log Marshalling Win32 DLL 3578
cliconfg.dll SQL Client Configuration Utility DLL 1090
client.dll N/A 1518
clkern.dll Cracklock Kernel 3583
clmloader.dll Autodesk Component 1411
CloakNTEngine.dll N/A 4909
clr.dll Microsoft .NET Runtime Common Language Runtime - WorkStation 3392
clrhost.dll In Proc server for managed servers in the Windows Runtime 1728
clusapi.dll Cluster API Library 1412
Cmc.dll N/A 1335
cmcfg32.dll Microsoft Connection Manager Configuration Dll 2373
cmcs21.dll CMCS21 819
cmdext.dll cmd.exe Extension DLL 4181
cmdial32.dll Microsoft Connection Manager 1537
CmdObjs.dll CmdObjs DLL 4715
cmi2migxml.dll CMI To MigXML Translation 4335
cmiadapter.dll CMI adapter for CSI 3694
cmicryptinstall.dll Installers for cryptographic elements of CMI objects 3121
cmifw.dll Windows Firewall rule configuration plug-in 3315
cmipnpinstall.dll PNP plugin installer for CMI 4231
cmisetup.dll Windows Component Configuration 2375
cmitrust.dll Installers for trustInfo and related elements 3916
cmiv2.dll CMI Configuration Management API 3168
cmlua.dll Connection Manager Admin API Helper 2138
cmmigr.dll Microsoft Connection Manager Migration Lib 1322
cmncliM.dll Common Client Library 1013
cmpbk32.dll Microsoft Connection Manager Phonebook 4866
cmprops.dll Snapin-moduler for WMI 3226
cmsetacl.dll Connection Manager ACL update 3126
cmstplua.dll Connection Manager Admin API Helper for Setup 705
cmutil.dll Microsoft Connection Manager Utility Lib 3830
CNB_0274.DLL Canon Inkjet Printer Driver 509
CNB_0275.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2598
CNB_0276.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2913
CNB_0279.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3101
CNB_0280.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1677
CNB_0281.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4953
CNB_0282.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2089
CNB_0283.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4572
CNB_0284.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3413
CNB_0285.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2289
CNB_0286.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4683
CNB_0287.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2381
CNB_0288.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2280
CNB_0289.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4827
CNB_0290.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1403
CNB_0291.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3656
CNB_0292.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4326
CNB_0293.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2324
CNB_0294.DLL Canon Inkjet Printer Driver 860
CNB_0295.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2871
CNB_0296.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1937
CNB_0297.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3878
CNB_0298.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2494
CNB_0300.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3627
CNB_0301.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3667
CNB_0302.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3636
CNB_0303.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2451
CNB_0309.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3709
CNB_0310.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2996
CNB_0311.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1957
CNB_0312.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2623
CNB_0315.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3793
CNB_0316.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4235
CNB_0317.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2113
CNB_0318.DLL Canon Inkjet Printer Driver 807
CNB_0319.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1153
CNB_0320.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3490
CNB_0321.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4254
CNB_0323.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3261
CNB_0324.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3580
CNB_0325.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4888
CNB_0326.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4988
CNB_0327.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2791
CNB_0328.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4076
CNB_0329.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2555
CNB_0331.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3297
CNB_0332.DLL Canon Inkjet Printer Driver 574
CNB_0333.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1864
CNB_0334.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2894
CNB_0335.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1064
CNB_0336.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1914
CNB_0337.DLL Canon Inkjet Printer Driver 997
CNB_0338.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4590
CNB_0339.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3966
CNB_0340.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2257
CNB_0341.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2388
CNB_0342.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1561
CNB_0346.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1642
CNBBR273.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1506
CNBBR274.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1253
CNBBR276.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4112
CNBBR280.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4747
CNBBR281.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3335
CNBBR282.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3193
CNBBR283.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3689
CNBBR284.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4926
CNBBR285.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3543
CNBBR286.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3124
CNBBR288.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3932
CNBBR289.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2486
CNBBR290.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1808
CNBBR292.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1506
CNBBR293.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3238
CNBBR294.DLL Canon Inkjet Printer Driver 751
CNBBR297.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1603
CNBBR300.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3783
CNBBR301.DLL Canon Inkjet Printer Driver 607
CNBBR302.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4757
CNBBR303.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3919
CNBBR309.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4008
CNBBR310.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4236
CNBBR311.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2715
CNBBR312.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3768
CNBBR315.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1347
CNBBR316.DLL Canon Inkjet Printer Driver 568
CNBBR318.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1340
CNBBR319.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2036
CNBBR320.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4058
CNBBR323.DLL Canon Inkjet Printer Driver 692
CNBBR325.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1627
CNBBR326.DLL Canon Inkjet Printer Driver 662
CNBBR327.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4954
CNBBR328.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1830
CNBBR331.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4208
CNBBR332.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2730
CNBBR333.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2397
CNBBR334.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1547
CNBBR335.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4568
CNBBR339.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3138
CNBBR342.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1955
CNBBR346.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1310
CNBDR3_5.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4663
CNBDR4_5.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2293
CNBEI4.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3060
CNBFUS.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2353
CNBFUS4.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1837
CNBIC4_1.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2344
CNBIC4_2.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1607
CNBIC4_3.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1102
CNBIC4_4.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4221
CNBIC4_5.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3272
CNBIC4_6.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2760
CNBIC4_7.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1906
CNBIC4_8.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1518
cnbjmon.dll Sprakovervakare for Canon Bubble-Jet-skrivare 3681
CNBJO571.DLL Canon Inkjet Printer Driver 763
CNBJO58F.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1235
CNBJOP78.DLL Canon Inkjet Printer Driver 771
CNBJOP79.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4893
CNBJOP7B.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4555
CNBJOP7D.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4672
CNBJOP7E.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2045
CNBJOP7F.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3327
CNBJOP7I.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3603
CNBJOP7Q.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4032
CNBJOP7S.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3381
CNBJOP7T.DLL Canon Inkjet Printer Driver 749
CNBJOP7U.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4568
CNBJOP7W.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2522
CNBJOP84.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1134
CNBJOP86.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1139
CNBJOP89.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3734
CNBJOP8B.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4899
CNBJOP8E.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1452
CNBJOP8F.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2186
CNBJOP8L.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4403
CNBJOP8M.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1967
CNBJOP8N.DLL Canon Inkjet Printer Driver 988
CNBJOP8S.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1389
CNBJOP8V.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4915
CNBJOP8W.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3738
CNBJOP91.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1770
CNBJOP92.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3820
CNBJOP97.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1605
CNBJOP98.DLL Canon Inkjet Printer Driver 521
CNBJOP99.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4775
CNBJOP9A.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4383
CNBJOP9B.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3876
CNBJOP9F.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2552
CNBJOP9I.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3121
CNBJOP9M.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4355
CNBJOP9N.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1744
CNBJOP9O.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1793
CNBJOP9Q.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4677
CNBJOP9S.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1803
CNBJOP9T.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1760
CNBJOP9U.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4910
CNBJOP9W.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4564
CNBJOP9Z.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1879
CNBJOPA1.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2480
CNBJOPA3.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2118
CNBJOPA9.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4449
CNBJOPAD.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1638
CNBJOPAE.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1897
CNBJOPAG.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2610
CNBJOPAI.DLL Canon Inkjet Printer Driver 889
CNBJOPAQ.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4293
CNBJOPAT.DLL Canon Inkjet Printer Driver 879
CNBJOPAU.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4631
CNBLH.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2057
CNBLH4_2.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3143
CNBLH4.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3992
CNBLM3_1.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2288
CNBLM3_2.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3546
CNBLM3_3.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4440
CNBLM4.DLL Canon Inkjet Printer Driver 952
CNBLR.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3629
CNBLR4.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2724
CNBMR284.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4272
CNBMR285.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3961
CNBMR310.DLL Canon Inkjet Printer Driver 648
CNBP_274.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2393
CNBP_276.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1109
CNBP_279.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1629
CNBP_280.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4549
CNBP_281.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3398
CNBP_282.DLL Canon Inkjet Printer Driver 572
CNBP_283.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1184
CNBP_284.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4230
CNBP_285.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3592
CNBP_286.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4528
CNBP_287.DLL Canon Inkjet Printer Driver 674
CNBP_288.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2110
CNBP_289.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1845
CNBP_290.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2408
CNBP_291.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3886
CNBP_292.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1635
CNBP_293.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1187
CNBP_294.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4954
CNBP_295.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1130
CNBP_297.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3684
CNBP_298.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4275
CNBP_300.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2571
CNBP_301.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3598
CNBP_302.DLL Canon Inkjet Printer Driver 939
CNBP_303.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1991
CNBP_309.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2537
CNBP_310.DLL Canon Inkjet Printer Driver 860
CNBP_311.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1768
CNBP_312.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2242
CNBP_315.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3125
CNBP_316.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1569
CNBP_317.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2181
CNBP_318.DLL Canon Inkjet Printer Driver 923
CNBP_319.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4217
CNBP_320.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1645
CNBP_321.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2135
CNBP_323.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2084
CNBP_324.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4094
CNBP_325.DLL Canon Inkjet Printer Driver 693
CNBP_326.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1114
CNBP_327.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3174
CNBP_328.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3759
CNBP_329.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4822
CNBP_331.DLL Canon Inkjet Printer Driver 605
CNBP_332.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4894
CNBP_333.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2713
CNBP_334.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4269
CNBP_335.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2666
CNBP_336.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4008
CNBP_337.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1814
CNBP_338.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4415
CNBP_339.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4766
CNBP_340.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4456
CNBP_341.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2255
CNBP_342.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1926
CNBP_346.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3494
CNBPC4_1.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3140
CNBPC4_2.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1005
CNBPCOMM.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3732
CNBPP3.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4516
CNBPP4.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1924
CNBPV3.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3182
CNBPV4.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3674
CNBSD3.DLL Canon Inkjet Printer Driver 1206
CNBSD4.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2100
CNBSM3.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4494
CNBSM4.DLL Canon Inkjet Printer Driver 746
CNBSQ3.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2319
CNBSQ4.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2971
CNBSR.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3069
CNBSR4.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4777
CNBSS3.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4226
CNBSS4.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4974
CNBUI3.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3043
CNBUI4.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2206
CNBUR.DLL Canon Inkjet Printer Driver 679
CNBUR4.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2280
CNBUR5.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3627
CNBWI3.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4539
CNBWI4.DLL Canon Inkjet Printer Driver 866
CNBX0281.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4426
CNBX0282.DLL Canon Inkjet Printer Driver 3978
CNBXLF4.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4473
CNBXLF5.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4645
CNBXRF4.DLL Canon Inkjet Printer Driver 2599
CNBXRF5.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4174
CNBXRFC1.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4087
CNBXUI4.DLL Canon Inkjet Printer Driver 4991
Cncs232.dll N/A 1526
cncs32.dll Click & Create Graphic Library 2096
cnetcfg.dll Bibliotek for anslutningshanteraren 3080
cngaudit.dll Windows Cryptographic Next Generation audit library 1062
cngcredui.dll Microsoft CNG CredUI Provider 1342
cngprovider.dll cngprovider DLL 2110
CNHC370S.DLL Canon Inkjet WIA Driver 4855
CNHC730S.DLL Canon Inkjet WIA Driver 1197
CNHC750S.DLL Canon Inkjet WIA Driver 3145
CNHF1DR.DLL Canon Inkjet Fax Driver 1933
CNHF1LM.DLL Canon Inkjet Fax Driver 3834
CNHF1UI.DLL Canon Inkjet Fax Driver 509
CNHF1UR.DLL Canon Inkjet Fax Driver 1095
CNHI05A.DLL WIA Scanner Driver Image Enhancement dll 3575
CNHI06A.DLL WIA Scanner Driver Image Enhancement dll 1161
CNHI06S.DLL WIA Scanner Driver Image Enhancement dll 3586
CNHI07A.DLL WIA Scanner Driver Image Enhancement dll 612
CNHI08A.DLL WIA Scanner Driver Image Enhancement dll 3484
CNHI08S.DLL WIA Scanner Driver Image Enhancement dll 4490
CNHI10A.DLL WIA Scanner Driver Image Enhancement dll 2390
CNHI11A.DLL WIA Scanner Driver Image Enhancement dll 1222
CNHI12A.DLL WIA Scanner Driver Image Enhancement dll 1957
CNHI8308.DLL WIA Scanner Driver Image Enhancement dll 642
CNHIPRO.DLL Canon Inkjet WIA Driver 785
CNHL08A.DLL LLD 2123
CNHL10A.DLL LLD 1363
CNHL11A.DLL LLD 3095
CNHL11S.DLL LLD 3391
CNHL12A.DLL LLD 4173
CNHL140.DLL CanonAPI MP LowLevelDriver 4180
CNHL160.DLL CanonAPI MP LowLevelDriver 3585
CNHL170S.DLL Canon Inkjet WIA Driver 1601
CNHL180.DLL CanonAPI MP LowLevelDriver 4250
CNHL190.DLL LLD 3568
CNHL210.DLL LLD 1377
CNHL220.DLL LLD 553
CNHL2414.DLL CanoScan LiDE 110 955
CNHL370S.DLL Canon Inkjet WIA Driver 4903
CNHL460.DLL CanonAPI MP LowLevelDriver 2918
CNHL470.DLL LLD 1035
CNHL4809.DLL CanoScan LiDE 210 604
CNHL500.DLL Canon Inkjet WIA Driver 704
CNHL510.DLL CanonAPI MP LowLevelDriver 4797
CNHL520.DLL LLD 4569
CNHL530.DLL CanonAPI MP LowLevelDriver 1008
CNHL600.DLL CanonAPI MP LowLevelDriver 3695
CNHL600R.DLL CanonAPI MP LowLevelDriver 3618
CNHL610.DLL LLD 865
CNHL730S.DLL Canon Inkjet WIA Driver 3786
CNHL750S.DLL Canon Inkjet WIA Driver 2528
CNHL7600.DLL LLD 4984
CNHL800.DLL CanonAPI MP LowLevelDriver 4658
CNHL800R.DLL CanonAPI MP LowLevelDriver 3276
CNHL810.DLL CanonAPI MP LowLevelDriver 4617
CNHL830.DLL Canon Inkjet WIA Driver 961
CNHL8308.DLL CanonAPI MP LowLevelDriver 2531
CNHL950.DLL CanonAPI MP LowLevelDriver 1123
CNHL960.DLL CanonAPI MP LowLevelDriver 4198
CNHL9601.DLL CanoScan LiDE 700F 4135
CNHL970.DLL LLD 3501
CNHLCL1.DLL LLD 682
CNHLX300.DLL LLD 4382
CNHLX310.DLL LLD 3763
CNHLX700.DLL LLD 654
CNHLX850.DLL LLD 1627
CNHMCA.DLL Canon Device Dependent Informations for Scanner Library 4929
CNHMCA6.DLL Canon Device Dependent Informations for Scanner Library 1653
CNHMCAN.DLL Canon Device Dependent Informations for Scanner Library 943
CNHMWL.dll CNHMWL 4477
CNHMWL6.dll CNHMWL6 713
CNHW05A.DLL WIA Scanner Driver dll for PIXUS MP 2778
CNHW06A.DLL WIA Scanner Driver 1284
CNHW06S.DLL WIA Scanner Driver dll for PIXUS MP 3615
CNHW07A.DLL WIA Scanner Driver 2090
CNHW08A.DLL WIA Scanner Driver 2164
CNHW08S.DLL WIA Scanner Driver 2742
CNHW10A.DLL WIA Scanner Driver 2870
CNHW11A.DLL WIA Scanner Driver 3459
CNHW12A.DLL WIA Scanner Driver 3783
CNHW170S.DLL Canon Inkjet WIA Driver 3839
CNHW370S.DLL Canon Inkjet WIA Driver 2859
CNHW500.DLL Canon Inkjet WIA Driver 3455
CNHW730S.DLL Canon Inkjet WIA Driver 4692
CNHW750S.DLL Canon Inkjet WIA Driver 1199
CNHW760S.DLL Canon Inkjet WIA Driver 880
CNHW830.DLL Canon Inkjet WIA Driver 3062
CNHW8308.DLL WIA Scanner Driver dll for PIXUS MP 3978
CNHW900.DLL Canon Inkjet WIA Driver 3377
CNHWCL1.DLL WIA Scanner Driver 4304
cnlb0m.dll Canon UFR II Printer Driver 674
CNN08CL1FX.dll Canon Inbox Printer Driver Filter DLL 1077
CNN08CL1RC.dll Canon Inbox Printer Driver Resource DLL 1336
CNN08CL2FL.dll Canon Inbox Printer Driver Layout Filter DLL 3770
CNN08CL2FR.dll Canon Inbox Printer Driver Render Filter DLL 4098
CNN08CL2FX.dll Canon Inbox Printer Driver Filter DLL 1032
CNN08CL2RC.dll Canon Inbox Printer Driver Resource DLL 2556
CNN0B007.DLL Подключаемый модуль Canon Inbox Render 1030
CntrtextInstaller.DLL Performance Counter Installer Plug-in 1574
CntrtextMig.dll Microsoft Performance Counter Migration Lib 2482
cnvfat.dll FAT File System Conversion Utility DLL 3071
CnxtSdk.dll Diagnostic Interface DLL 4487
cofiredm.dll Corrupted File Recovery Diagnostic Module 825
colbact.dll COM+ 2432
COLORCNV.DLL Windows Media Color Conversion 4073
colorui.dll Microsoft Color Control Panel 4991
comaddin.dll N/A 3583
comadmin.dll COM+ Administration SDK 2084
combase.dll Microsoft COM for Windows 1361
comcat.dll Microsoft Component Category Manager Library 5082
comctl32.dll Библиотека элементов управления взаимодействия с пользователем 2169
comdlg32.dll Common Dialogs DLL 2601
coml2.dll Microsoft COM for Windows 1795
COMMCTRL.DLL N/A 1171
commdlg.dll N/A 2679
commig.dll COM+ Migration 4473
Common.dll Common interface 2646
commonforms.dll Common Forms 2185
CommonHelpDll.dll CommonHe Dynamic Link Library 2146
CommonLib.dll RansomFree CommonLib 633
commonlibs.dll Common Libs 2508
CommonModule.dll CommonModule 1821
COMNCTR.DLL Control Center Common Support 3682
CompatProvider.dll DISM Compat Provider 2068
CompatUI.dll Application Compatibility UI Library 3679
comphelpMSC.dll N/A 1173
CompiledComposition.Microsoft.PowerShell.GPowerShell.dll N/A 1334
compobj.dll N/A 3576
CompPkgSup.dll Component Package Support DLL 3072
compstui.dll Common Property Sheet User Interface DLL 1965
computerinfo.dll ComputerInfo Module 2747
comrepl.dll COM+ 643
comres.dll COM+ Resources 1952
comsetup.dll COM+ Setup 2368
comsnap.dll COM+ Explorer MMC Snapin 3642
COMSupport.dll COMSuppo Dynamic Link Library 3701
comsvcs.dll COM+ Services 874
comuid.dll COM+ Explorer UI 2486
concrt140.dll Microsoft® Concurrency Runtime Library 2649
concrt140d.dll Microsoft® Concurrency Runtime Library 2030
ConfigDialog.dll ConfigDialog 2374
ConfigDialogX64.dll ConfigDialog 1774
ConfigureExpandedStorage.dll ConfigureExpandedStorage 4569
confmsp.dll Microsoft Medietjanstprovider for IP-konferens 1869
ConnAPI.dll Nokia Connectivity API 3501
connect.dll Get Connected Wizards 4143
ConnectedAccountState.dll ConnectedAccountState.dll 673
ConsentUX.dll Device Broker Consent Prompt 4853
console.dll Control Panel Console Applet 3281
ControllerManager.dll ControllerManager: Controller Management Layer for Test Tools 2589
coolcore44.dll COOL Core Component Library 2201
CoolType.dll CoolType Typography Engine 970
core.dll Multi Theft Auto Module 2898
core40.dll Oracle CORE DLL 1304
core82.dll core82 3853
CoreAudioToolbox.dll CoreAudio 1492
CoreDll.dll N/A 4853
CoreFoundation.dll CoreFoundation 2014
CoreGraphics.dll CoreGraphics DLL 2307
CorelDrw.dll CorelDRAW(R) 2980
CorelPP.dll Corel PHOTO-PAINT(R) 4249
CoreMedia.dll CoreMedia 4025
CoreMessaging.dll Microsoft CoreMessaging Dll 2025
CoreMmRes.dll General Core Multimedia Resources 1268
CoreText.dll CoreText.dll 3628
CoreVideo.dll CoreVideo 4277
corona.dll N/A 2914
corpol.dll Microsoft COM Runtime Execution Engine 3173
correngine.dll Correlation Engine 3845
CPFilters.dll PTFilter & Encypter/Decrypter Tagger Filters. 4331
cpprest110_1_3.dll N/A 4746
cps.dll N/A 3786
cpuinf32.dll N/A 2910
CpuPerf.dll N/A 3862
CrashHook.dll CrashHook 2266
crashreport.dll Crash Report Module 2319
CrashRpt.dll N/A 3408
CrashRpt1301.dll Crash Handling Module 3101
CrashRpt1402.dll Crash Handling Module 4072
CrashRpt1403.dll Crash Handling Module 2870
CredentialMigrationHandler.dll Credential Migration Handler 4045
credssp.dll TS Single Sign On Security Package 3307
credui.dll Credential Manager User Interface 779
CRLI18N.dll Globalization Utilities Library 1442
CrlUtils.dll Base utility library 2300
CRLUTL.dll Common Utilities Library 1795
crpe32.dll Crystal Reports Print Engine 3752
CRPPresentation.dll Conference Room Projector : Presentation 2425
CRTDLL.DLL Microsoft C Runtime Library 835
CryD3DCompilerStub.dll D3D shader compiler stub 1708
CryInput.dll N/A 1789
CryNetwork.dll N/A 2331
CryOnline.dll CryOnline 4981
CryPhysics.dll N/A 2552
crypt32.dll 32-bitars kryptografi-API 3883
cryptbase.dll Base cryptographic API DLL 4247
cryptcatsvc.dll Cryptographic Catalog Services 4841
cryptdlg.dll Microsoft Common Certificate Dialogs 714
cryptdll.dll Cryptography Manager 4482
cryptext.dll Crypto Shell Extensions 1172
cryptnet.dll Crypto Network Related API 2573
cryptopp.dll Crypto++® Library DLL 4749
cryptopp562.dll Crypto++ Library DLL 4937
CryptoWinRT.dll Crypto WinRT Library 1035
cryptsp.dll Cryptographic Service Provider API 2236
cryptsvc.dll Cryptographic Services 2791
crypttpmeksvc.dll Cryptographic TPM Endorsement Key Services 4115
cryptui.dll Microsoft Trust UI Provider 3717
cryptuiwizard.dll Microsoft Trust UI Provider 2436
cryptxml.dll XML DigSig API 3893
CryRenderD3D10.dll N/A 4383
CryRenderD3D9.dll N/A 2543
CrySystem.dll N/A 1147
csamsp.dll Microsoft CSA MSP 2402
CSAPI3T1.DLL Microsoft CSAPI Converter (v3 to v1) 4842
cscapi.dll Offline Files Win32 API 3846
cscdll.dll Offline Files Temporary Shim 3206
CscMig.dll Microsoft Offline Files Migration Plugin 4498
CscMigDl.dll Microsoft Offline Files Migration Plugin 3641
cscobj.dll In-proc COM object used by clients of CSC API 844
cscsvc.dll CSC Service DLL 4509
cscui.dll Client Side Caching UI 3129
CSERHelper.dll Debug Helper Routines 3468
CShell.dll N/A 2907
csiagent.dll CSI Agent 4900
CSMediaLib.dll N/A 1854
CSMetricsAPI.dll Camtasia Studio usage metrics library 3676
CSOCKET.DLL CSocket DLL 2763
CsrBtProxy.dll Csr Bluetooth Proxy 759
CSRenderLib.dll N/A 2425
csrsrv.dll Client Server Runtime Process 2996
csseqchk.dll CSSeqChk 2944
cst.dll Client Selective Trust (Win32) 757
csteamworks.dll A C ABI wrapper for Steamworks 621
CSystemEventsBrokerClient.dll Classic System Events Broker Client Library 3918
CTAudEp.dll Audio Endpoint Selection 3045
CTIntrfc.dll CTIntrfc 951
ctl3d.dll N/A 1288
ctl3d32.dll Ctl3D 3D Windows Controls 3440
CTL3DV2.DLL N/A 3204
ctor.dll InstallShield (R) Ctor DLL 3809
CtrlFactory.dll UILayoutMgr 1764
cudart.dll NVIDIA CUDA Runtime, Version 2.3 3009
cudart32_30_14.dll NVIDIA CUDA Runtime, Version 3.0.14 4433
cudart32_30_9.dll NVIDIA CUDA Runtime, Version 3.0.9 3622
cudart32_40_12.dll NVIDIA CUDA Runtime, Version 4.0.12 4180
cudart32_40_17.dll NVIDIA CUDA Runtime, Version 4.0.17 2039
cudart32_41_22.dll NVIDIA CUDA Runtime, Version 4.1.22 2133
cudart32_41_28.dll NVIDIA CUDA Runtime, Version 4.1.28 1330
cudart32_42_9.dll NVIDIA CUDA Runtime, Version 4.2.9 1113
cudart32_50_35.dll NVIDIA CUDA Runtime, Version 5.0.35 3760
cudart32_60.dll NVIDIA CUDA Runtime, Version 6.0.37 1098
cudart64_40_17.dll NVIDIA CUDA Runtime, Version 4.0.17 2929
cudart64_42_9.dll NVIDIA CUDA Runtime, Version 4.2.9 2333
cudart64_75.dll NVIDIA CUDA Runtime, Version 7.5.18 1114
cufft.dll NVIDIA CUDA FFT Library, Version 2.2 3530
Culture.dll Microsoft Globalization Support 3717
curllib.dll libcurl Shared Library 1526
CurXP1.dll CursorXP 1528
cv210.dll N/A 1833
cxcore210.dll N/A 671
cximage.dll cximage 1246
cximagecrt100.dll ManyCam CxImage Library 3370
CyAdaptComLib320U.dll AdaptComLib DLL 2461
CyAxCommon320U.dll CyAxCommon DLL 3628
CyBaseLib320U.dll CyBaseLib DLL 1919
CyBsInfo320U.dll CyBSInfo DLL 3808
CyCeWrapper320U.dll CyCeWrapper DLL 3244
CyChartDW2ctse320U.dll CyChartDW2ctse320 2981
CyClassLib320U.dll CyClassLib DLL 2377
CyComCtl320U.dll CyComCtl DLL 2622
CyDebugLib320U.dll CyDebugLib DLL 2817
CyFrameLib320U.dll CyFrameLib DLL 673
cygcrypto-0.9.8.dll N/A 3748
cygcrypto-1.0.0.dll OpenSSL shared library 605
cyggcc_s-1.dll N/A 3854
cyggomp-1.dll N/A 851
cygiconv-2.dll LGPLed libiconv for Windows NT/2000/XP/Vista/7 and Windows 95/98/ME 3274
cygintl-8.dll LGPLed libintl for Windows NT/2000/XP/Vista/7 and Windows 95/98/ME 2961
cygncursesw-10.dll N/A 1902
CyGridCtse320U.dll CyGrid Contents Editor 796
cygsqlite3-0.dll N/A 2473
cygssp-0.dll N/A 1905
cygvorbis-0.dll N/A 2430
cygvorbisfile-3.dll N/A 1703
cygwin1.dll Cygwin POSIX Emulation DLL 2506
cygz.dll zlib data compression library 1708
CyHttpAdp320U.dll CyHttpAdp DLL 3013
CyHttpLib320U.dll CyHttpLib320 833
CyMipApi320U.dll CyMipApi320 771
CyPlatformLib320U.dll CyPlatformLib DLL 4377
cypython22.dll Python Core 1257
CyScriptLib320U.dll CyScriptLib DLL 4202
CySplitCtse320U.dll CySplit Contents Editor 4777