ไฟล์ dll เริ่มต้นด้วย B

ชื่อไฟล์ ลักษณะ ดาวน์โหลด
ba8pro.dll N/A 3527
Backplot.dll ToolpathViewer DLL 4646
backweb.dll BackWeb 2807
BaiduStore.dll PC Faster Interface Plugin Manager 1228
BandTest.dll BandTest 1250
Bar.dll Bar DLL 680
Base.dll avast! English Basic Module 642
BaseCore.dll Base Core 1638
basecsp.dll Microsoft Base Smart Card Crypto Provider 927
basesrv.dll Windows NT BASE API Server DLL 1835
bass_fx.dll BASS_FX 1843
bass.dll BASS 4537
basscd.dll BASSCD 1698
bassenc.dll BASSenc 4907
bassmix.dll BASSmix 1113
BASSMOD.dll N/A 4091
basswma.dll BASSWMA 2318
batmeter.dll Battery Meter Helper DLL 3552
batt.dll Battery Class Installer 1272
BavIPC.dll Bav IPC Interface 4325
bcd.dll BCD DLL 1663
bcdprov.dll Boot Configuration Data WMI Provider 3027
bcdsrv.dll Boot Configuration Data COM Server 3089
BCEnginezf.dll FIFA 15 Demo 2434
BCGCBPRO1500u80.dll BCGControlBar Professional DLL 1106
BCGCBPRO1800u100.dll BCGControlBar Professional DLL 726
BCGCBPRO2200u120.dll BCGControlBar Professional DLL 4328
BCGCBPRO860u80.dll BCGControlBar Professional DLL 1893
BCGCBPRO860un71.dll BCGControlBar Professional DLL 778
bckgRes.dll Internet Backgammon Resource DLL 1029
BCP47Langs.dll BCP47 Language Classes 3734
bcrypt.dll Windows Cryptographic Primitives Library 3067
bcryptprimitives.dll Windows Cryptographic Primitives Library 1536
bdaucommon.dll ???????????? 2108
BdeHdCfgLib.dll Windows BitLocker Drive Preparation Tool 1687
bderepair.dll BitLocker Drive Encryption: Drive Repair Tool 2768
bdesvc.dll BDE Service 5054
BdeSysprep.dll BdeSysprep 1220
bdeui.dll Windows BitLocker Drive Encryption User Interface 4561
bdhtmldialogs.dll Bitdefender HTML Dialogs 4990
BeamNGSandbox.x86.dll BeamNG Sandbox 2687
beast32.dll Beast API File Interface 4046
BemaFI32.dll Dll de alto nivel para impressoras fiscais Bematech. 4125
Berkelium.dll Chromium 2779
BF2VoipServer.dll N/A 3602
bfcprt.dll User-Generated Microsoft (R) C/C++ Runtime Library 700
BFE.DLL Base Filtering Engine 899
BHips.dll Baidu Antivirus Hips Driver Communication 2552
bi.dll Background Broker Infrastructure Client Library 3385
Bib.dll Bravo Interface Binder 2946
BIBUtils.dll Bravo Interface Binder Utilities 795
bidispl.dll Bidispl DLL 5034
BIDS50F.DLL BIDS Class Library 3913
bigup2.dll gamecenter component bigup2.dll 2388
bink2w32.dll RAD Video Tools 4647
bink2w64.dll RAD Video Tools 2218
binkw32.dll RAD Video Tools 9319
binkw64.dll RAD Video Tools 1858
biocpl.dll Biometrics Control Panel 1525
BioCredProv.dll WinBio Credential Provider 4836
bisrv.dll Background Tasks Infrastructure Service 4247
bit4p11.dll Bit4ID Universal Middleware 682
bitsigd.dll Background Intelligent Transfer Service IGD Support 1912
bitsmig.dll BITS Server Extensions Upgrade 3620
bitsperf.dll Perfmon Counter Access 1772
bitsprx2.dll Background Intelligent Transfer Service Proxy 1780
bitsprx3.dll Background Intelligent Transfer Service 2.0 Proxy 4033
bitsprx4.dll Background Intelligent Transfer Service 2.5 Proxy 4500
bitsprx5.dll Background Intelligent Transfer Service 3.0 Proxy 2470
bitsprx6.dll Background Intelligent Transfer Service 4.0 Proxy 4725
bitsprx7.dll Background Intelligent Transfer Service 5.0 Proxy 1770
biwinrt.dll Windows Background Broker Infrastructure 3848
blackbox.dll BlackBox DLL 4301
blas_win32.dll N/A 3238
blb_ps.dll Microsoft® Block Level Backup proxy/stub 4601
BlbEvents.dll Blb Publisher 2089
blbres.dll Microsoft® Block Level Backup Engine Service Resources 1203
BluetoothApis.dll Bluetooth Usermode Api host 2195
BmSysCheckDll.dll BmSysCheck Dynamic Link Library 800
bnts.dll Belief Network Troubleshooting 3009
bnusCore_win.dll N/A 2512
boost_python-vc71-mt-1_32.dll N/A 2303
boost_signals-vc80-mt-p-1_33_1.dll boost_signals-vc80-mt-p-1_33_1 Dynamic Link Library 2696
boost_system.dll N/A 3684
boost_thread-vc90-mt-1_45.dll N/A 4583
BootMenuUX.dll BootMenuUX 3936
bootres.dll Boot Resource Library 2780
bootstr.dll Boot String Resource Library 1942
bootux.dll bootux 1899
BOOTVID.DLL VGA Boot Driver 759
BORLNDMM.DLL Borland Memory Manager 1479
BrBidiIf.dll Parallel driver access DLL for Resource Manager 1702
BRCI06A.DLL Brother Color Inkjet Printer Driver 2455
BRCI06UI.DLL Brother Color Inkjet драйвер принтера 2736
brci08a.dll Brother Color Inkjet Printer Driver 582
brci08b.dll Brother Color Inkjet Printer Driver 1204
brci08ui.dll Brother Color Inkjet драйвер принтера 3708
brci14a.dll Brother Color Inkjet Printer Driver 2418
brci14ui.dll Brother Color Inkjet драйвер принтера 1347
BRCLRD05.DLL OEM Customization Sample 4911
BRCLRD06.DLL OEM Customization Sample 3600
BRCLUI05.DLL OEM UI тестовый модуль. 4895
BRCLUI06.DLL OEM UI тестовый модуль. 866
brcoinst.dll Brother Multi Function CoInstaller 1209
brcpl.dll Backup and Restore Control Panel 2027
brcplsdw.dll File and Folder Backup and Restore wrapper for Backup and Restore Control Panel 2353
brcplsiw.dll Windows Complete PC Backup and Restore wrapper for Backup and Restore Control Panel 688
brdgcfg.dll NWLink IPX Notify Object 3976
BrEvIF.dll Sti interface DLL for Resource Manager 4007
BRIBEN01.DLL Brother Printer Driver Encoder 2817
BRIBEN02.DLL Brother Printer Driver Encoder 1326
BRIBEN03.DLL Brother Printer Driver Encoder 1833
BRIBEN04.DLL Brother Printer Driver Encoder 2101
BRIBEN05.DLL Brother Printer Driver Encoder 4083
BRIBEN06.DLL Brother Printer Driver Encoder 3498
BRIBEN07.DLL Brother Printer Driver Encoder 1858
BRIBEN08.DLL Brother Printer Driver Encoder 3654
BRIBEN09.DLL Brother Printer Driver Encoder 1486
BRIBEN0C.DLL Brother Printer Driver Encoder 4678
BRIBFCM00.DLL Brother Printer Copy/Collate Filter 1620
BRIBFFI01.DLL Brother Printer Finisher Filter 3331
BRIBFFM00.DLL Brother Printer Finisher Filter 3942
BRIBFFM09.DLL Brother Printer Finisher Filter 3619
BRIBFLM00.DLL Brother Printer Layout Filter 4681
BRIBFLM09.DLL Brother Printer Layout Filter 1004
BRIBFPJ01.DLL Brother Printer PJL Filter 2892
BRIBFPM00.DLL Brother Printer Preparation Filter 4563
BRIBFPM09.DLL Brother Printer Preparation Filter 3725
BRIBFPR01.DLL Brother Printer Preparation Filter 2277
BRIBFRA01.DLL Brother Printer MSRip Filter 4468
BRIBFRM00.DLL Brother Printer MSRip Filter 890
BRIBFRM09.DLL Brother Printer MSRip Filter 4568
BRIBFTM00.DLL Brother Printer Transverse Filter 4867
BRIBME0A.dll Brother Printer Driver Rasterize Filter 2439
BRIBMM0A.DLL Brother Printer Driver Encoder 3100
BRIBMM0B.DLL Brother Printer Driver Encoder 3209
BRIBMM0C.DLL Brother Printer Driver Encoder 1191
BRIBRE01.dll Brother Printer Driver Language Resource 3564
BRIBREM00.DLL Brother Printer Driver Language Resource 3142
BRIBREM09.DLL Brother Printer Driver Language Resource 1714
bridgemigplugin.dll Offline Files Migration Plugin 3718
bridgeres.dll Bridge Resources 1224
Brmf2wia.dll Brother MFC WIA мини-драйвер 614
Brmf3wia.dll Мини-драйвер Brother MFC WIA (для 32-разрядных систем) 2527
BrMf4Wia.dll Brother MFC WIA minidriver(for 32Bit) 1532
BrmfBidi.dll WINAPI Type --- Client interface DLL for Resource Manager 3501
BrmfcWia.dll Brother MFC WIA последовательный мини-драйвер 1898
BrMfJDec.dll Scanning module for Brother Scanner (32bit) 1224
BrmfLpt.dll Parallel port interface DLL for Resource Manager 676
BrmfUSB.dll USB port interface DLL for Resource Manager 2886
BRMWUNI2.DLL Rendering Plug-In 3393
brmzrd13.DLL N/A 4837
brmzui13.DLL N/A 3203
BrokerLib.dll Broker Base Library 2033
browcli.dll Browser Service Client DLL 2620
BrowseFolderMgr.dll BrowseFolderMgr DLL 4646
browselc.dll Bibliotek for granssnittslasare 1254
browser_elf.dll Yandex 2200
browser.dll Computer Browser Service DLL 2950
browseui.dll Shell Browser UI Library 1749
browsewm.dll BrowseWM Player 541
BRPTUI2.DLL Подключаемый модуль интерфейса пользователя 2038
BRPTUNI2.DLL Rendering Plug-In 1146
BrScnRsm.dll BIDI Access module 960
BrSerIf.dll Serial driver access DLL for Resource Manager 1660
brtcdau.dll N/A 4490
BRURD23A.DLL N/A 822
BrUs2Sti.dll USB STI device accessing module for Brother MFC 1059
BrUs3Sti.dll USB STI device accessing module for Brother MFC(for 32Bit) 3988
BrUsbSti.dll USB STI device accessing module for Brother MFC 4411
BRUUI23A.DLL N/A 3204
bscavrl.dll N/A 2917
bscdlg.dll N/A 3036
bscommon.dll BsCommon 787
bsextendfunc.dll N/A 1150
BSidle.dll N/A 3629
bslangindepres.dll N/A 536
bsmobilesdk.dll Bluetooth Application 842
bsprofilefunc.dll N/A 1223
BsSDK.dll Bluetooth Application 2055
BsTrace.dll BsTrace 2471
BtAudioHelper.dll BtAudioHelper 3918
BtBalloon.dll Balloon Tooltip Routine DLL 2239
btbip.dll BasicImage Dynamic Link Library 3939
bthci.dll Bluetooth Class Installer 3015
BthHFSrv.dll Bluetooth Handsfree Service 3826
bthmigplugin.dll Offline Files Migration Plugin 1971
BthMtpContextHandler.dll Bluetooth MTP Context Menu Handler 4496
bthpanapi.dll bthpanapi 1652
BthpanContextHandler.dll Bthpan Context Handler 2657
BthRadioMedia.dll Bluetooth Radio Media Provider 4002
bthserv.dll Bluetooth Support Service 4025
BthSQM.dll Bluetooth SQM Agent 4571
btmshell.dll Bluetooth Shell Extension 1634
btosif.dll BTOSIF DLL 2506
btpanui.dll Bluetooth PAN User Interface 4362
btrez.dll btrez DLL 3299
BtSetup.dll BtSetup DLL 851
btwhidcs.dll Bluetooth HID Power Control Suite dll 1553
BugHandler.dll Bug management code adapted with permission from John Robbins' Bugslayer Library 3733
BugslayerUtil.dll Bugslayer Utility Routines 1975
bugsplat.dll Crash reporting module, BugSplat.DLL 4809
bugsplatrc.dll Crash reporting module, BugSplatRc 2790
bugtrap.dll BugTrap dynamic link library 2920
burnlib.dll N/A 2181
burutter.dll N/A 2157
bvrpctln.dll Custom controls and utilities library 1645
BWCC.DLL N/A 4515
Bwcc32.dll Borland Windows Custom Control Library 3957
BWContextHandler.dll ContextH Application 3357
BWUnpairElevated.dll BWUnpairElevated Proxy Dll 2271
bxsdk32.dll BoxedApp SDK - a developer library to create a virtual environment 4418