ไฟล์ dll เริ่มต้นด้วย B

ชื่อไฟล์ ลักษณะ ดาวน์โหลด
ba8pro.dll N/A 3513
Backplot.dll ToolpathViewer DLL 4640
backweb.dll BackWeb 2801
BaiduStore.dll PC Faster Interface Plugin Manager 1222
BandTest.dll BandTest 1243
Bar.dll Bar DLL 668
Base.dll avast! English Basic Module 635
BaseCore.dll Base Core 1631
basecsp.dll Microsoft Base Smart Card Crypto Provider 842
basesrv.dll Windows NT BASE API Server DLL 1766
bass_fx.dll BASS_FX 1837
bass.dll BASS 4442
basscd.dll BASSCD 1693
bassenc.dll BASSenc 4898
bassmix.dll BASSmix 1101
BASSMOD.dll N/A 4083
basswma.dll BASSWMA 2303
batmeter.dll Battery Meter Helper DLL 3430
batt.dll Battery Class Installer 1248
BavIPC.dll Bav IPC Interface 4318
bcd.dll BCD DLL 1620
bcdprov.dll Boot Configuration Data WMI Provider 2970
bcdsrv.dll Boot Configuration Data COM Server 3010
BCEnginezf.dll FIFA 15 Demo 2428
BCGCBPRO1500u80.dll BCGControlBar Professional DLL 1093
BCGCBPRO1800u100.dll BCGControlBar Professional DLL 720
BCGCBPRO2200u120.dll BCGControlBar Professional DLL 4323
BCGCBPRO860u80.dll BCGControlBar Professional DLL 1887
BCGCBPRO860un71.dll BCGControlBar Professional DLL 771
bckgRes.dll Internet Backgammon Resource DLL 1025
BCP47Langs.dll BCP47 Language Classes 3667
bcrypt.dll Windows Cryptographic Primitives Library 2983
bcryptprimitives.dll Windows Cryptographic Primitives Library 1460
bdaucommon.dll ???????????? 2098
BdeHdCfgLib.dll Windows BitLocker Drive Preparation Tool 1638
bderepair.dll BitLocker Drive Encryption: Drive Repair Tool 2707
bdesvc.dll BDE Service 5022
BdeSysprep.dll BdeSysprep 1186
bdeui.dll Windows BitLocker Drive Encryption User Interface 4534
bdhtmldialogs.dll Bitdefender HTML Dialogs 4983
BeamNGSandbox.x86.dll BeamNG Sandbox 2672
beast32.dll Beast API File Interface 4029
BemaFI32.dll Dll de alto nivel para impressoras fiscais Bematech. 4120
Berkelium.dll Chromium 2747
BF2VoipServer.dll N/A 3589
bfcprt.dll User-Generated Microsoft (R) C/C++ Runtime Library 696
BFE.DLL Base Filtering Engine 872
BHips.dll Baidu Antivirus Hips Driver Communication 2545
bi.dll Background Broker Infrastructure Client Library 3355
Bib.dll Bravo Interface Binder 2843
BIBUtils.dll Bravo Interface Binder Utilities 790
bidispl.dll Bidispl DLL 4952
BIDS50F.DLL BIDS Class Library 3912
bigup2.dll gamecenter component bigup2.dll 2363
bink2w32.dll RAD Video Tools 4631
bink2w64.dll RAD Video Tools 2183
binkw32.dll RAD Video Tools 9031
binkw64.dll RAD Video Tools 1838
biocpl.dll Biometrics Control Panel 1503
BioCredProv.dll WinBio Credential Provider 4755
bisrv.dll Background Tasks Infrastructure Service 4220
bit4p11.dll Bit4ID Universal Middleware 676
bitsigd.dll Background Intelligent Transfer Service IGD Support 1860
bitsmig.dll BITS Server Extensions Upgrade 3596
bitsperf.dll Perfmon Counter Access 1693
bitsprx2.dll Background Intelligent Transfer Service Proxy 1729
bitsprx3.dll Background Intelligent Transfer Service 2.0 Proxy 3970
bitsprx4.dll Background Intelligent Transfer Service 2.5 Proxy 4444
bitsprx5.dll Background Intelligent Transfer Service 3.0 Proxy 2426
bitsprx6.dll Background Intelligent Transfer Service 4.0 Proxy 4701
bitsprx7.dll Background Intelligent Transfer Service 5.0 Proxy 1747
biwinrt.dll Windows Background Broker Infrastructure 3783
blackbox.dll BlackBox DLL 4214
blas_win32.dll N/A 3232
blb_ps.dll Microsoft® Block Level Backup proxy/stub 4561
BlbEvents.dll Blb Publisher 2026
blbres.dll Microsoft® Block Level Backup Engine Service Resources 1136
BluetoothApis.dll Bluetooth Usermode Api host 2091
BmSysCheckDll.dll BmSysCheck Dynamic Link Library 794
bnts.dll Belief Network Troubleshooting 3002
bnusCore_win.dll N/A 2506
boost_python-vc71-mt-1_32.dll N/A 2296
boost_signals-vc80-mt-p-1_33_1.dll boost_signals-vc80-mt-p-1_33_1 Dynamic Link Library 2690
boost_system.dll N/A 3669
boost_thread-vc90-mt-1_45.dll N/A 4574
BootMenuUX.dll BootMenuUX 3916
bootres.dll Boot Resource Library 2748
bootstr.dll Boot String Resource Library 1885
bootux.dll bootux 1873
BOOTVID.DLL VGA Boot Driver 710
BORLNDMM.DLL Borland Memory Manager 1454
BrBidiIf.dll Parallel driver access DLL for Resource Manager 1694
BRCI06A.DLL Brother Color Inkjet Printer Driver 2452
BRCI06UI.DLL Brother Color Inkjet драйвер принтера 2730
brci08a.dll Brother Color Inkjet Printer Driver 573
brci08b.dll Brother Color Inkjet Printer Driver 1200
brci08ui.dll Brother Color Inkjet драйвер принтера 3690
brci14a.dll Brother Color Inkjet Printer Driver 2409
brci14ui.dll Brother Color Inkjet драйвер принтера 1342
BRCLRD05.DLL OEM Customization Sample 4907
BRCLRD06.DLL OEM Customization Sample 3596
BRCLUI05.DLL OEM UI тестовый модуль. 4890
BRCLUI06.DLL OEM UI тестовый модуль. 862
brcoinst.dll Brother Multi Function CoInstaller 1175
brcpl.dll Backup and Restore Control Panel 2012
brcplsdw.dll File and Folder Backup and Restore wrapper for Backup and Restore Control Panel 2347
brcplsiw.dll Windows Complete PC Backup and Restore wrapper for Backup and Restore Control Panel 682
brdgcfg.dll NWLink IPX Notify Object 3940
BrEvIF.dll Sti interface DLL for Resource Manager 4000
BRIBEN01.DLL Brother Printer Driver Encoder 2814
BRIBEN02.DLL Brother Printer Driver Encoder 1321
BRIBEN03.DLL Brother Printer Driver Encoder 1828
BRIBEN04.DLL Brother Printer Driver Encoder 2095
BRIBEN05.DLL Brother Printer Driver Encoder 4080
BRIBEN06.DLL Brother Printer Driver Encoder 3495
BRIBEN07.DLL Brother Printer Driver Encoder 1854
BRIBEN08.DLL Brother Printer Driver Encoder 3645
BRIBEN09.DLL Brother Printer Driver Encoder 1482
BRIBEN0C.DLL Brother Printer Driver Encoder 4674
BRIBFCM00.DLL Brother Printer Copy/Collate Filter 1606
BRIBFFI01.DLL Brother Printer Finisher Filter 3327
BRIBFFM00.DLL Brother Printer Finisher Filter 3930
BRIBFFM09.DLL Brother Printer Finisher Filter 3610
BRIBFLM00.DLL Brother Printer Layout Filter 4673
BRIBFLM09.DLL Brother Printer Layout Filter 1002
BRIBFPJ01.DLL Brother Printer PJL Filter 2890
BRIBFPM00.DLL Brother Printer Preparation Filter 4559
BRIBFPM09.DLL Brother Printer Preparation Filter 3723
BRIBFPR01.DLL Brother Printer Preparation Filter 2267
BRIBFRA01.DLL Brother Printer MSRip Filter 4466
BRIBFRM00.DLL Brother Printer MSRip Filter 884
BRIBFRM09.DLL Brother Printer MSRip Filter 4565
BRIBFTM00.DLL Brother Printer Transverse Filter 4853
BRIBME0A.dll Brother Printer Driver Rasterize Filter 2434
BRIBMM0A.DLL Brother Printer Driver Encoder 3093
BRIBMM0B.DLL Brother Printer Driver Encoder 3208
BRIBMM0C.DLL Brother Printer Driver Encoder 1184
BRIBRE01.dll Brother Printer Driver Language Resource 3558
BRIBREM00.DLL Brother Printer Driver Language Resource 3140
BRIBREM09.DLL Brother Printer Driver Language Resource 1713
bridgemigplugin.dll Offline Files Migration Plugin 3688
bridgeres.dll Bridge Resources 1179
Brmf2wia.dll Brother MFC WIA мини-драйвер 608
Brmf3wia.dll Мини-драйвер Brother MFC WIA (для 32-разрядных систем) 2522
BrMf4Wia.dll Brother MFC WIA minidriver(for 32Bit) 1514
BrmfBidi.dll WINAPI Type --- Client interface DLL for Resource Manager 3494
BrmfcWia.dll Brother MFC WIA последовательный мини-драйвер 1891
BrMfJDec.dll Scanning module for Brother Scanner (32bit) 1213
BrmfLpt.dll Parallel port interface DLL for Resource Manager 660
BrmfUSB.dll USB port interface DLL for Resource Manager 2882
BRMWUNI2.DLL Rendering Plug-In 3388
brmzrd13.DLL N/A 4833
brmzui13.DLL N/A 3193
BrokerLib.dll Broker Base Library 2010
browcli.dll Browser Service Client DLL 2532
BrowseFolderMgr.dll BrowseFolderMgr DLL 4635
browselc.dll Bibliotek for granssnittslasare 1241
browser_elf.dll Yandex 2170
browser.dll Computer Browser Service DLL 2827
browseui.dll Shell Browser UI Library 1592
browsewm.dll BrowseWM Player 530
BRPTUI2.DLL Подключаемый модуль интерфейса пользователя 2027
BRPTUNI2.DLL Rendering Plug-In 1142
BrScnRsm.dll BIDI Access module 954
BrSerIf.dll Serial driver access DLL for Resource Manager 1647
brtcdau.dll N/A 4475
BRURD23A.DLL N/A 818
BrUs2Sti.dll USB STI device accessing module for Brother MFC 1054
BrUs3Sti.dll USB STI device accessing module for Brother MFC(for 32Bit) 3969
BrUsbSti.dll USB STI device accessing module for Brother MFC 4404
BRUUI23A.DLL N/A 3203
bscavrl.dll N/A 2911
bscdlg.dll N/A 3029
bscommon.dll BsCommon 769
bsextendfunc.dll N/A 1142
BSidle.dll N/A 3622
bslangindepres.dll N/A 515
bsmobilesdk.dll Bluetooth Application 832
bsprofilefunc.dll N/A 1216
BsSDK.dll Bluetooth Application 2046
BsTrace.dll BsTrace 2467
BtAudioHelper.dll BtAudioHelper 3907
BtBalloon.dll Balloon Tooltip Routine DLL 2224
btbip.dll BasicImage Dynamic Link Library 3925
bthci.dll Bluetooth Class Installer 2962
BthHFSrv.dll Bluetooth Handsfree Service 3791
bthmigplugin.dll Offline Files Migration Plugin 1918
BthMtpContextHandler.dll Bluetooth MTP Context Menu Handler 4440
bthpanapi.dll bthpanapi 1613
BthpanContextHandler.dll Bthpan Context Handler 2630
BthRadioMedia.dll Bluetooth Radio Media Provider 3981
bthserv.dll Bluetooth Support Service 3969
BthSQM.dll Bluetooth SQM Agent 4550
btmshell.dll Bluetooth Shell Extension 1626
btosif.dll BTOSIF DLL 2491
btpanui.dll Bluetooth PAN User Interface 4274
btrez.dll btrez DLL 3273
BtSetup.dll BtSetup DLL 846
btwhidcs.dll Bluetooth HID Power Control Suite dll 1521
BugHandler.dll Bug management code adapted with permission from John Robbins' Bugslayer Library 3727
BugslayerUtil.dll Bugslayer Utility Routines 1959
bugsplat.dll Crash reporting module, BugSplat.DLL 4775
bugsplatrc.dll Crash reporting module, BugSplatRc 2780
bugtrap.dll BugTrap dynamic link library 2889
burnlib.dll N/A 2177
burutter.dll N/A 2146
bvrpctln.dll Custom controls and utilities library 1632
BWCC.DLL N/A 4513
Bwcc32.dll Borland Windows Custom Control Library 3949
BWContextHandler.dll ContextH Application 3308
BWUnpairElevated.dll BWUnpairElevated Proxy Dll 2266
bxsdk32.dll BoxedApp SDK - a developer library to create a virtual environment 4414