ไฟล์ dll เริ่มต้นด้วย A

ชื่อไฟล์ ลักษณะ ดาวน์โหลด
a3d.dll Audio3D 1479
a3dapi.dll Aureal A3D API DLL 809
aaaamon.dll Aaaa Monitor DLL 2974
aaclient.dll Anywhere access client 5262
aaResources.dll N/A 2426
Aavm4h.dll avast! Asynchronous Virus Monitor (AAVM) 3100
AbbyyZlib.dll ABBYY Zlib component 892
abook.dll ABook Library 4414
ABOUTWEP.DLL N/A 3225
AC1ST15.DLL Ac1st15.dll 3919
ac1st16.dll ac1st16.dll 2857
Ac32BitAppServer.dll N/A 2159
AcAdProc.dll Windows Compatibility DLL 945
acadres.dll AutoCAD Resource Library 2580
acbol.dll AutoCAD component 2945
AcBrandRes.dll AutoCAD component 4441
accelerometerdll.DLL HP Mobile Data Protection User Mode DLL 4382
accessibilitycpl.dll Ease of access control panel 3902
AccessibleMarshal.dll N/A 5178
ACCTRES.dll Microsoft Internet Account Manager Resources 4521
ACDAppInfo40.dll ACDAppInfo DLL 4908
ACDB15.DLL AcDb15.dll 523
acdb16.dll acdb16.dll 996
acdb17enures.dll acdb17dres.dll 2296
acdb18.dll AutoCAD component 2092
acdb19.dll AutoCAD component 781
ACDCLClient33U.dll ACDCLClient 3735
acdintouch40.dll ACDInTouch DLL 1787
AcDs.dll AutoCAD component 2130
ACE.dll Adobe Color Engine 2233
acge15.dll AutoCAD Geometry Library 3319
acge16.dll acge16.dll 1940
acge20.dll acge20d.dll 4934
acge21.dll acge21.dll 3299
AcGenral.dll Windows Compatibility DLL 5101
AcLaunchNFWVertRes.dll AutoCAD component 1339
AcLayers.dll Windows Compatibility DLL 1673
acledit.dll Access Control List Editor 2300
aclui.dll Security Descriptor Editor 1755
acppage.dll Compatibility Tab Shell Extension Library 4249
acprgwiz.dll Application Compatibility Program Wizard 1130
acproxy.dll Autochk Proxy DLL 1563
acrodistdll.dll Acrobat Distiller 3199
acrosup64.dll Acrobat 64 bit Installer Support 1795
acrx15.dll acrx15.dll 3488
AcSetup.dll AutoCAD component 2490
AcSetupRes.dll AutoCAD component 3914
ActionCenter.dll Security and Maintenance 3768
ActionCenterCPL.dll Action Center Control Panel 1575
ActionQueue.dll Unattend Action Queue Generator / Executor 3784
Activation.dll EA DRM Helper 4160
activation.x86.dll Solidshield Activation Library 1242
Activation64.dll EA DRM Helper 3231
ActiveContentWizard.dll Active Content Wizard 1664
activeds.dll DLL de la couche de routage AD 4850
actxprxy.dll ActiveX Interface Marshaling Library 3143
acui18res.dll AutoCAD component 4737
acutil15.dll acutil15.dll.dll 1968
adammigrate.dll Active Directory Lightweight Directory Services migration plugin 995
adapt.dll MSN Money Adaptation DLL 665
adbeape.dll Adobe APE(32 bit) 2329
AdbWinApi.dll Android ADB API 3746
AdbWinUsbApi.dll Android ADB API (WinUsb) 1675
adctrlsres.dll ADCTRLSRES DLL 3452
AdDLM.dll Autodesk Download Manager 2556
addon2VB.dll Addon2VB 1434
AdDownload.dll Autodesk Download Manager 786
adfsmig.dll ADFS Migration Plugin dll 1190
adhapi.dll AD harvest sites and subnets API 1403
adhsvc.dll AD Harvest Sites and Subnets Service 3456
adlmdll.dll Autodesk Adlmdll DLL 1279
adlmint.dll Autodesk component 960
adlmPIT.dll Autodesk component 4880
admexs.dll IIS AdminEx sample DLL 1265
ADMIN_CLASS_LIB.dll eDataSecuirty Aministration Class library ( Provide High Level, UI Integrated, Object Oriented Library) 2286
admparse.dll IEAK Global Policy Template Parser 2931
AdmTmpl.dll Administrative Templates Extension 2123
ADMXPROX.DLL IIS Admin Ex Com API Proxy dll 3626
adobe_caps.dll Adobe CAPS DLL 2190
AdobeLinguistic.dll Linguistic Library 4257
AdobeOwl.dll Adobe Owl(32 bit) 1788
AdobeOwlCanvas.dll Adobe Owl Canvas 2007
AdobePDF.dll Adobe PDF Port Monitor DLL 4449
AdobeXMP.dll Adobe XMP Core 5.5-c014 ( 64 bit ) 1090
adprovider.dll adprovider DLL 2632
adptif.dll IPX Interface via WinSock 2908
adrclient.dll Microsoft® Access Denied Remediation Client 4978
ADRInstRes.dll ADRInstR Dynamic Link Library 4058
adsldp.dll ADs LDAP Provider DLL 973
adsldpc.dll ADs LDAP Provider C DLL 3026
adsmsext.dll ADs LDAP Provider DLL 2798
adsnds.dll DLL-fil for ADs NDS 592
adsnt.dll ADs Windows NT Provider DLL 4189
adsnw.dll ADs Netware 3.12 Provider DLL 565
adtschema.dll Security Audit Schema DLL 3100
adui18res.dll AutoCAD component 3933
advapi32.dll Advanced Windows 32 Base API 5138
advapi32res.dll Advanced Windows 32 Base API 2272
advctrl.dll N/A 3007
advpack.dll ADVPACK 2056
advrcntr.dll AdvrCntr Module 2581
AdvrCntr2.dll AdvrCntr Module 2750
AdvrCntr3.dll AdvrCntr Module 833
AdvrCntr4.dll AdvrCntr Module 3167
AdvrCntr5.dll AdvrCntr Module 2719
AdvrCntr6.dll AdvrCntr Module 4143
adwsmigrate.dll Active Directory Web Services migration plugin 927
aecache.dll AECache Sysprep Plugin 2408
aeevts.dll Application Experience Event Resources 2746
AegisDll.dll N/A 2198
AegisDll64.dll N/A 3767
aegisE5.dll IEEE 802.1X Protocol 628
aeinv.dll Application Experience Program Inventory Component 5046
aelupsvc.dll Application Experience Service 1720
aepdu.dll Program Compatibility Data Updater 4209
aepic.dll Application Experience Program Cache 783
AepRoam.dll Association Endpoint(AEP) Roaming Monitor and Handler 3086
AERTACap.dll Capture Noise Filters (32-bit) 2518
AERTARen.dll Render Noise Filters (32-bit) 3043
aetpkss1.dll PKCS #11 Cryptoki Library 2111
af_proxy.dll N/A 2629
AfCore.dll AfCore DLL 4828
AfterFXLib.dll Adobe After Effects CC 4485
agcore.dll Microsoft agcore dll 3408
AgentCtl.dll Microsoft Agent Control 2634
agldt28l.dll ICU Data DLL 2071
AGM.dll Adobe Graphics Manager 791
agmcrdrv.dll Hewlett-Packard Co. WIA driver 572
ahclient.dll Adobe Help Client Library 728
ai_x64_f.dll ai_x64_f.dll 3285
AIDE.dll Adobe Image Decode Encode Library 1567
aif_core.dll Adobe Image Foundation 3712
aif_ogl.dll Adobe Image Foundation 1290
AIFFLib.dll Reason library file 1911
AIMP.Runtime.dll AIMP Runtime Library 4684
airpcap.dll AirPcap library 4224
Al21mfc.dll N/A 4887
ALAudio.dll N/A 2658
Alias.dll N/A 5022
Align.dll Align block for Far Manager 2171
All.dll PlugProject DLL 1884
alld42.dll N/A 4251
ALLEG40.DLL N/A 2520
alleg42.dll N/A 2300
alleg44.dll N/A 2105
AlphaImageCreator.dll vbAccelerator Alpha Image Creator Helper DLL 1362
ALRes409.dll Microsoft AppLocale 3090
alrsvc.dll Alerter Service DLL 4058
AltTab.dll Windows Shell Alt Tab 2118
alut.dll OpenAL(TM) Utility Library 745
ambxrt.dll amBX Redistributable Runtime 1110
amd_ags_x64.dll N/A 4246
amd_ags.dll N/A 922
amdpcom32.dll Radeon PCOM Universal Driver 2186
amdpcom64.dll Radeon PCOM Universal Driver 4001
amstream.dll DirectShow Runtime. 4543
amtlib.dll AMT Licensing 2815
amxread.dll API Tracing Manifest Read Library 1842
anavres.dll anavRes Resource DLL 2247
Animator.dll N/A 2080
ANIOApi.dll ANIO Helper DLL API library 551
AnselSDK64.dll SDK for camera control and capture 3727
AntTweakBar.dll N/A 4324
aolog.dll Citrix Always On Logging DLL 4455
aossdk.dll aossdk DLL 1322
apcups.dll APC Smart Provider 1248
apdadrv.dll N/A 1525
apds.dll Microsoft® Help Data Services Module 5101
APEX_Clothing_Legacy_x86.dll APEX Dynamic Link Library 1233
APEX_Clothing_x86.dll APEX Dynamic Link Library 3498
APEX_Destructible_Legacy_x86.dll APEX Dynamic Link Library 3253
APEX_Destructible_x86.dll APEX Dynamic Link Library 2158
APEX_release.dll APEX Framework Dynamic Link Library 1802
ApexFramework_x64.dll APEX Dynamic Link Library 4984
ApexFramework_x86.dll APEX Dynamic Link Library 2168
ApexFrameworkCHECKED_x64.dll APEX Dynamic Link Library 1207
ApexFrameworkCHECKED_x86.dll APEX Dynamic Link Library 2249
ApexFrameworkSHIPPING_x86.dll APEX Dynamic Link Library 2078
api-ms-win-appmodel-identity-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2804
api-ms-win-appmodel-runtime-internal-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1549
api-ms-win-appmodel-runtime-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3377
api-ms-win-appmodel-runtime-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 4377
api-ms-win-appmodel-state-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3400
api-ms-win-appmodel-state-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 1382
api-ms-win-base-bootconfig-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4672
api-ms-win-base-util-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2571
api-ms-win-core-apiquery-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1208
api-ms-win-core-appcompat-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3410
api-ms-win-core-appcompat-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 4340
api-ms-win-core-appinit-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 888
api-ms-win-core-atoms-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4072
api-ms-win-core-bem-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4503
api-ms-win-core-bicltapi-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3738
api-ms-win-core-bicltapi-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 2080
api-ms-win-core-biplmapi-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1989
api-ms-win-core-biplmapi-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 3708
api-ms-win-core-biptcltapi-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4219
api-ms-win-core-biptcltapi-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 2252
api-ms-win-core-calendar-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 966
api-ms-win-core-com-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 5042
api-ms-win-core-com-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 3332
api-ms-win-core-com-private-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 886
api-ms-win-core-comm-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4714
api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3685
api-ms-win-core-console-l2-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2821
api-ms-win-core-crt-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2937
api-ms-win-core-crt-l2-1-0.dll ApiSet Stub DLL 678
api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2058
api-ms-win-core-datetime-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 3370
api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4952
api-ms-win-core-debug-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 4555
api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3735
api-ms-win-core-delayload-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 1310
api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 5031
api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 2578
api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2615
api-ms-win-core-fibers-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 3612
api-ms-win-core-fibers-l2-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4956
api-ms-win-core-fibers-l2-1-1.dll ApiSet Stub DLL 1627
api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1280
api-ms-win-core-file-l1-2-0.dll ApiSet Stub DLL 4876
api-ms-win-core-file-l1-2-1.dll ApiSet Stub DLL 4894
API-MS-Win-core-file-l2-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4278
api-ms-win-core-file-l2-1-1.dll ApiSet Stub DLL 4801
api-ms-win-core-firmware-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2708
api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4957
api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3968
api-ms-win-core-heap-l1-2-0.dll ApiSet Stub DLL 2153
API-MS-Win-Core-Heap-Obsolete-L1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1695
api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2523
api-ms-win-core-interlocked-l1-2-0.dll ApiSet Stub DLL 869
api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4393
api-ms-win-core-io-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 3819
api-ms-win-core-job-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1496
api-ms-win-core-job-l2-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2278
api-ms-win-core-kernel32-legacy-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1109
api-ms-win-core-kernel32-legacy-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 4677
API-MS-Win-Core-Kernel32-Private-L1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3336
API-MS-Win-Core-Kernel32-Private-L1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 2723
api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3876
api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 2325
api-ms-win-core-libraryloader-l1-2-0.dll ApiSet Stub DLL 3966
api-ms-win-core-libraryloader-private-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2438
api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4320
api-ms-win-core-localization-l1-2-0.dll ApiSet Stub DLL 3926
api-ms-win-core-localization-l1-2-1.dll ApiSet Stub DLL 4490
api-ms-win-core-localization-l2-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3784
api-ms-win-core-localization-obsolete-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3569
api-ms-win-core-localization-obsolete-l1-2-0.dll ApiSet Stub DLL 4905
api-ms-win-core-localization-private-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2726
api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4280
api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1042
api-ms-win-core-memory-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 1214
api-ms-win-core-memory-l1-1-2.dll ApiSet Stub DLL 3058
api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2739
api-ms-win-core-multipleproviderrouter-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3062
api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4160
api-ms-win-core-namedpipe-l1-2-0.dll ApiSet Stub DLL 3734
api-ms-win-core-namespace-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1216
api-ms-win-core-normalization-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 755
api-ms-win-core-path-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4541
api-ms-win-core-privateprofile-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2158
api-ms-win-core-privateprofile-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 3709
api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1243
api-ms-win-core-processenvironment-l1-2-0.dll ApiSet Stub DLL 1454
api-ms-win-core-processsecurity-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1371
api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2614
api-ms-win-core-processthreads-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 1280
api-ms-win-core-processthreads-l1-1-2.dll ApiSet Stub DLL 1452
api-ms-win-core-processtopology-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3312
api-ms-win-core-processtopology-l1-2-0.dll ApiSet Stub DLL 2539
api-ms-win-core-processtopology-obsolete-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 787
api-ms-win-core-processtopology-private-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2744
api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4811
api-ms-win-core-psapi-ansi-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1259
api-ms-win-core-psapi-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2740
api-ms-win-core-psapi-obsolete-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 913
api-ms-win-core-psm-app-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3547
api-ms-win-core-psm-appnotify-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1201
api-ms-win-core-psm-info-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 862
api-ms-win-core-psm-key-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3960
api-ms-win-core-psm-plm-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3525
api-ms-win-core-psm-plm-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 1835
api-ms-win-core-quirks-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 655
api-ms-win-core-realtime-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2035
api-ms-win-core-registry-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1193
api-ms-win-core-registry-l2-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3710
api-ms-win-core-registry-private-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4066
api-ms-win-core-registryuserspecific-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2596
api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3217
api-ms-win-core-rtlsupport-l1-2-0.dll ApiSet Stub DLL 4218
api-ms-win-core-shlwapi-legacy-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2753
api-ms-win-core-shlwapi-obsolete-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1416
api-ms-win-core-shutdown-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4178
api-ms-win-core-sidebyside-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2149
api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3058
api-ms-win-core-string-l2-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3451
api-ms-win-core-string-obsolete-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3738
api-ms-win-core-stringansi-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3710
api-ms-win-core-stringloader-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1553
api-ms-win-core-stringloader-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 4944
api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 965
api-ms-win-core-synch-l1-2-0.dll ApiSet Stub DLL 3380
api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2259
api-ms-win-core-sysinfo-l1-2-0.dll ApiSet Stub DLL 3963
api-ms-win-core-sysinfo-l1-2-1.dll ApiSet Stub DLL 3620
api-ms-win-core-systemtopology-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1222
api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4088
api-ms-win-core-threadpool-l1-2-0.dll ApiSet Stub DLL 1092
api-ms-win-core-threadpool-legacy-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1722
api-ms-win-core-threadpool-private-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4795
api-ms-win-core-timezone-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2800
api-ms-win-core-timezone-private-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1101
api-ms-win-core-toolhelp-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3532
api-ms-win-core-url-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 958
api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1432
api-ms-win-core-version-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1208
api-ms-win-core-version-private-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4929
api-ms-win-core-versionansi-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3793
api-ms-win-core-windowserrorreporting-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1118
api-ms-win-core-winrt-error-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3685
api-ms-win-core-winrt-error-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 3679
api-ms-win-core-winrt-errorprivate-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2171
api-ms-win-core-winrt-errorprivate-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 3318
api-ms-win-core-winrt-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3258
api-ms-win-core-winrt-propertysetprivate-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3067
api-ms-win-core-winrt-registration-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4472
api-ms-win-core-winrt-robuffer-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4242
api-ms-win-core-winrt-roparameterizediid-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3876
api-ms-win-core-winrt-string-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2759
api-ms-win-core-wow64-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2232
api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1233
api-ms-win-core-xstate-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 1512
API-MS-Win-core-xstate-l2-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3714
api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1050
api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3390
api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2674
api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2683
api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3819
api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3196
api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1568
api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3885
api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3500
api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1885
api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 11534
api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3496
api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 5072
api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2990
api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4926
api-ms-win-devices-config-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2296
API-MS-Win-devices-config-L1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 2338
api-ms-win-devices-query-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1492
api-ms-win-devices-query-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 1418
api-ms-win-devices-swdevice-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1354
api-ms-win-devices-swdevice-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 1332
api-ms-win-downlevel-advapi32-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2684
api-ms-win-downlevel-advapi32-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 870
api-ms-win-downlevel-advapi32-l2-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1412
api-ms-win-downlevel-advapi32-l2-1-1.dll ApiSet Stub DLL 1982
api-ms-win-downlevel-advapi32-l3-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4235
api-ms-win-downlevel-advapi32-l4-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4549
api-ms-win-downlevel-kernel32-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2593
api-ms-win-downlevel-kernel32-l2-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1141
api-ms-win-downlevel-normaliz-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2169
api-ms-win-downlevel-ole32-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2252
api-ms-win-downlevel-ole32-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 2711
api-ms-win-downlevel-shell32-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4510
api-ms-win-downlevel-shlwapi-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1485
api-ms-win-downlevel-shlwapi-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 2753
api-ms-win-downlevel-shlwapi-l2-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4299
api-ms-win-downlevel-shlwapi-l2-1-1.dll ApiSet Stub DLL 2501
api-ms-win-downlevel-user32-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3583
api-ms-win-downlevel-user32-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 744
api-ms-win-downlevel-version-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3355
api-ms-win-dx-d3dkmt-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3476
API-MS-Win-Eventing-ClassicProvider-L1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1217
api-ms-win-eventing-consumer-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2762
api-ms-win-eventing-controller-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4572
API-MS-Win-Eventing-Legacy-L1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2234
api-ms-win-eventing-obsolete-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4166
API-MS-Win-Eventing-Provider-L1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2805
API-MS-Win-EventLog-Legacy-L1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 896
api-ms-win-eventlog-private-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 971
api-ms-win-gdi-dpiinfo-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4832
api-ms-win-gdi-ie-rgn-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1604
api-ms-win-http-time-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4415
api-ms-win-input-ie-interactioncontext-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1997
api-ms-win-mm-joystick-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4238
api-ms-win-mm-mci-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 737
api-ms-win-mm-misc-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4419
api-ms-win-mm-misc-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 4176
api-ms-win-mm-misc-l2-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2431
api-ms-win-mm-mme-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2219
api-ms-win-mm-playsound-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 709
api-ms-win-mm-time-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3372
api-ms-win-net-isolation-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1940
api-ms-win-net-isolation-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 3321
api-ms-win-ntuser-dc-access-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1296
api-ms-win-ntuser-ie-clipboard-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4851
api-ms-win-ntuser-ie-message-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 993
api-ms-win-ntuser-ie-window-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3680
api-ms-win-ntuser-ie-wmpointer-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2638
api-ms-win-ntuser-rectangle-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2810
api-ms-win-ntuser-sysparams-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2327
api-ms-win-ntuser-uicontext-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4505
api-ms-win-obsolete-kernelbase-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2096
api-ms-win-ole32-ie-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2239
api-ms-win-oobe-notification-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3140
api-ms-win-perf-legacy-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3201
api-ms-win-power-base-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2846
api-ms-win-power-setting-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1668
api-ms-win-ro-typeresolution-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4670
api-ms-win-rtcore-navigation-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3857
api-ms-win-rtcore-ntuser-clipboard-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1422
api-ms-win-rtcore-ntuser-private-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4294
api-ms-win-rtcore-ntuser-synch-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 861
api-ms-win-rtcore-ntuser-window-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3406
api-ms-win-rtcore-ntuser-windowstation-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4574
api-ms-win-rtcore-ntuser-winevent-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4405
api-ms-win-rtcore-ntuser-wmpointer-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1989
api-ms-win-rtcore-ole32-clipboard-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1216
api-ms-win-rtcore-session-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3328
api-ms-win-security-activedirectoryclient-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1540
api-ms-win-security-appcontainer-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 816
api-ms-win-security-audit-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2919
api-ms-win-security-audit-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 2124
api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 5074
api-ms-win-security-base-l1-2-0.dll ApiSet Stub DLL 2305
api-ms-win-security-base-private-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4925
api-ms-win-security-base-private-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 1253
api-ms-win-security-credentials-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4922
api-ms-win-security-credentials-l2-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3472
api-ms-win-security-cryptoapi-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2783
api-ms-win-security-grouppolicy-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1747
api-ms-win-security-logon-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2102
api-ms-win-security-lsalookup-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 571
api-ms-win-security-lsalookup-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 3882
API-MS-Win-Security-Lsalookup-L2-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2580
api-ms-win-security-lsalookup-l2-1-1.dll ApiSet Stub DLL 2362
api-ms-win-security-lsapolicy-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3402
api-ms-win-security-provider-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2692
api-ms-win-security-sddl-ansi-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4436
api-ms-win-security-sddl-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4783
api-ms-win-security-sddlparsecond-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4804
api-ms-win-security-systemfunctions-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1665
api-ms-win-security-trustee-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 595
api-ms-win-security-trustee-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 5005
api-ms-win-service-core-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4225
api-ms-win-service-core-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 1485
api-ms-win-service-management-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2263
api-ms-win-service-management-l2-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3586
api-ms-win-service-private-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1123
api-ms-win-service-private-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 3261
api-ms-win-service-winsvc-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3691
api-ms-win-service-winsvc-l1-2-0.dll ApiSet Stub DLL 1017
api-ms-win-shcore-comhelpers-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3724
api-ms-win-shcore-obsolete-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 5029
api-ms-win-shcore-registry-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2912
api-ms-win-shcore-registry-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 1909
api-ms-win-shcore-scaling-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4695
api-ms-win-shcore-scaling-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 3094
api-ms-win-shcore-stream-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2456
api-ms-win-shcore-stream-winrt-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4367
api-ms-win-shcore-sysinfo-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1463
api-ms-win-shcore-thread-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4714
api-ms-win-shcore-unicodeansi-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2511
api-ms-win-shell-shellcom-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3588
api-ms-win-shell-shellfolders-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2506
api-ms-win-shlwapi-ie-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4308
api.dll api dll 4725
api32.dll EDIABAS Server Interface for Win32 3316
apilogen.dll API Tracing Log Engine 1725
apircl.dll Microsoft® InfoTech IR Local DLL 1383
apisetschema.dll ApiSet Schema DLL 1447
apitrap.dll Apitrap 3148
appbackgroundtask.dll App Background Task Manager 2174
appconf.dll IIS AppConfig Module 3973
appface.dll AppFace User Interface Development Kits 4613
apphelp.dll Application Compatibility Client Library 4797
Apphlpdm.dll Application Compatibility Help Module 3121
appidapi.dll Application Identity APIs Dll 3521
AppIdPolicyEngineApi.dll AppId Policy Engine API Module 768
appidsvc.dll Application Identity Service 2096
appinfo.dll Application Information Service 3285
ApplePushService.dll ApplePushService 3982
AppleVersions.dll Apple Software Support Version Check Dynamic Link Library 1463
Application.dll N/A 3414
appmgmts.dll Software installation Service 2780
appmgr.dll Software Installation Snapin Extenstion 2253
AppReadiness.dll AppReadiness 3177
apprepapi.dll Application Reputation APIs Dll 2149
apprepsync.dll AppRepSync Task 4670
appsruprov.dll Application System Resource Usage Monitor (SRUM) provider 2290
appupdatelib.dll N/A 583
AppUpWrapper.dll N/A 4597
AppVIsvStream32.dll N/A 4867
AppvIsvStream64.dll AppVIsvStream64 4464
appvisvsubsystems32.dll Microsoft Application Virtualization Client Virtualization Subsystems 1053
AppvIsvSubsystems64.dll AppVIsvSubsystems64 3057
AppxAllUserStore.dll AppX All User Store DLL 2950
AppxApplicabilityEngine.dll AppX Applicability Engine 3408
AppXDeploymentClient.dll AppX Deployment Client DLL 1519
AppXDeploymentExtensions.dll AppX Deployment Extensions DLL 1540
AppXDeploymentServer.dll AppX Deployment Server DLL 1185
AppxPackaging.dll Native Code Appx Packaging Library 3227
AppxProvider.dll DISM App Package (.appx) Provider 4185
AppxSip.dll Appx Subject Interface Package 2056
AppxStreamingDataSourcePS.dll APPX Streaming Data Source COM Proxy/Stub DLL 1394
AppxSysprep.dll AppX Sysprep Provider 3302
AppxUpgradeMigrationPlugin.dll Appx Upgrade Migration Plugin 2440
apss.dll Microsoft® InfoTech Storage System Library 1601
apu2enc.dll N/A 3987
ArcCon.dll ArcSoft Connect 3855
ArcFakeCapture.dll Magic-i Driver Wrapped Dll 1244
ArcFileSyncLogic.dll TotalMedia ArcFileSyncLogic 3569
ArcMod7000.dll N/A 994
ARE.dll Adobe Raster Express 4304
ArmAccess.dll N/A 3861
ARProt32.dll Active Internet Protocol Test Suite 2172
artpclnt.dll N/A 1078
AS2Compiler.dll Sothink ActionScript 2.0 Compiler 3581
asan_rtl.dll Syzygy ASAN runtime DLL 863
asee.dll ASEE Dynamic Link Library 1749
asferror.dll ASF Error Definitions 4416
ashBase.dll Basic Functionality Module 3668
AsiUtil.dll AsiUtil DLL 2946
asklib.dll Adobe Splash Kit 2114
ASL.dll Apple System Logging 4940
ASMga80A.dll ASM Generalized Attributes 4957
ASOHelper.dll Advanced System Optimizer 1291
aspnet_counters.dll Microsoft ASP.NET Performance Counter Shim DLL 2079
ASPSnippets.SmsAPI.dll ASPSnippets.SmsAPI 2949
Assist.dll N/A 2827
AssocProvider.dll DISM Assoc Provider 2501
ast54.dll N/A 3895
AsusWSShellExt.dll AsusWSShellExt Module 771
AsusWSShellExt64.dll AsusWSShellExt64 4990
aswAux.dll avast! Auxiliary Library 4007
aswCmnBS.dll Common functions 2731
aswCmnIS.dll Antivirus independent functions 2780
aswCmnOS.dll Antivirus HW dependent library 2575
aswEngLdr.dll Antivirus engine loader 3244
asycfilt.dll N/A 5225
AthLib32.dll AthLib32 2305
ATI_D3D.DLL ATI Mach64 DirectDraw 3D HAL. 3907
ati2cqag.dll Central Memory Manager / Queue Server Module 1984
ati2dvaa.dll ATI RAGE 128 WindowsNT Display Driver 800
ati2dvag.dll ATI Radeon WindowsNT Display Driver 1341
ati3d1ag.dll ati3d1ag.dll 1227
ati3duag.dll ati3duag.dll 3136
atiadlxx.dll ADL 563
atiadlxy.dll ADL 3170
aticfx32.dll aticfx32.dll 3317
atidxx32.dll atidxx32.dll 4470
atidxx64.dll atidxx64.dll 3465
atimpc32.dll Radeon PCOM Universal Driver 4460
atio6axx.dll AMD OpenGL driver 2382
atioglxx.dll AMD OpenGL driver 3455
atiu9pag.dll atiu9pag.dll 1120
atiumdag.dll atiumdag.dll 3162
atiumdva.dll Radeon Video Acceleration Universal Driver 2759
atiuxpag.dll atiuxpag.dll 1398
ativtmxx.dll ATI Overlay Theater Mode Provider 3368
ativvaxx.dll Radeon Video Acceleration Universal Driver 582
atkctrs.dll DLL for prestandaraknare for Windows NT AppleTalk 2547
atl.dll ATL Module for Windows XP (Unicode) 4344
atl100.dll ATL Module for Windows 3517
atl110.dll ATL Module for Windows 2898
atl70.dll ATL Module for Windows (Unicode) 1050
atl71.dll ATL Module for Windows (ANSI) 2350
atl80.dll ATL Module for Windows (Unicode) 3531
atl90.dll ATL Module for Windows (Unicode) 3903
atmfd.dll Windows NT OpenType/Type 1 Font Driver 946
atmlib.dll Windows NT OpenType/Type 1 API Library. 2971
atmpvcno.dll Atm Epvc Install DLL 3415
atmui.dll Windows ATM Properties 1086
ATRACE.DLL Async Trace DLL 3872
AttributeInfo.dll AttributeInfo DLL 1335
ATUpdatersHelper.dll ATUpdaters Library 3308
AuApplication.dll N/A 1748
audiere.dll audiere 3778
Audio.DLL NetSpell.SpellChecker 1799
Audio3D.dll A3D 3770
audiodev.dll Portable Media Devices Shell Extension 3105
AudioEndpointBuilder.dll Windows Audio Endpoint Builder 1886
AudioEng.dll Audio Engine 3429
AUDIOKSE.dll Audio Ks Endpoint 3648
AudioSes.dll Audio Session 2312
audiosrv.dll Windows Audio Service 3049
audiow32.dll N/A 3970
auditcse.dll Windows Audit Settings CSE 2232
AuditNativeSnapIn.dll Audit Policy Group Policy Editor Extension 2158
AuditPolicyGPInterop.dll Audit Policy GP Module 3888
auditpolmsg.dll Audit Policy MMC SnapIn Messages 659
audmigplugin.dll Offline Files Migration Plugin 1964
AUInstallAgent.dll Windows All-User Install Agent 3323
AUR.dll N/A 925
AuthBroker.dll Web Authentication WinRT API 3716
AuthExt.dll Authentication Extensions 1352
authfwcfg.dll Windows Firewall with Advanced Security Configuration Helper 4532
AuthFWGP.dll Windows Firewall with Advanced Security Group Policy Editor Extension 2524
AuthFWSnapin.dll Microsoft.WindowsFirewall.SnapIn 1114
AuthFWSnapIn.Resources.dll N/A 3132
AuthFWWizFwk.dll Wizard Framework 3866
AuthFWWizFwk.Resources.dll N/A 2062
AuthHostProxy.dll Web Authentication Host Proxy 4593
authui.dll Windows Authentication UI 3293
authz.dll Authorization Framework 1606
AutoBranch.dll AutoBranch DLL 2285
autodisc.dll Windows AutoDiscovery API 5061
AutoDJ.dll AutoDJ DLL 1228
autoplay.dll AutoPlay Control Panel 1812
autorun.dll Autorun Wizard Pages 2221
AutoRunGUI.dll AutoRun GUI 1362
AutoWorkplace.Resources.dll N/A 3582
AutoWorkplaceN.dll AutoWorkplace Native Library 3284
AuxiliaryDisplayApi.dll Microsoft Windows SideShow API 1676
AuxiliaryDisplayClassInstaller.dll Class installer for Microsoft Windows SideShow-compatible devices 1895
AuxiliaryDisplayCpl.dll Microsoft Windows SideShow Control Panel 4961
AuxiliaryDisplayDriverLib.dll Microsoft Windows SideShow class extension component 2252
AuxiliaryDisplayEnhancedDriver.dll Microsoft Windows SideShow class driver 3406
AuxiliaryDisplayServices.dll Microsoft Windows SideShow services 2064
avastIP.dll aswDld Dynamic Link Library 1738
AVC_AX_742_JPEG.dll jpeg_dll ??????? 3251
avchrome.dll N/A 2191
avcodec-52.84.0.dll N/A 3597
avcodec-52.dll N/A 1337
avcodec-53.dll N/A 2013
avcodec-54.dll N/A 3389
avcodec-56.dll FFmpeg codec library 3356
avcodec-57.dll FFmpeg codec library 1441
avcodec.dll N/A 4218
avdsp.dll N/A 4477
avformat-52.dll N/A 2851
avformat-53.dll avformat-53.dll 2441
avformat-55.dll FFmpeg container format library 3160
avformat-56.dll FFmpeg container format library 2425
avformat-57.dll FFmpeg container format library 4441
AVFoundationCF.dll AVFoundationCF 4638
avgntopensslx.dll AVG NT OpenSSL Library 1830
avgntopensslx.fmw.1.dll AVG NT OpenSSL Library 521
avgsysx.dll AVG SYS Library 3224
avgsysx.fmw.1.dll AVG SYS Library 3998
avicap.dll N/A 2034
avicap32.dll AVI Capture window class 3422
avifil32.dll Microsoft AVI File support library 4034
AVIFILE.DLL N/A 3775
AVLF.dll N/A 4188
avmc20.dll N/A 876
avmc2032.dll CAPI 2.0 Application-Library 32 bit 3105
avmcoxp.dll AVM ISDN-Controller NDIS WAN CoInstaller 1492
avmenum.dll avmenum 1850
avmeter.dll Matkontroller 584
avpinst.dll Modularity configurator 2815
avrt.dll Multimedia Realtime Runtime 4728
avtapi.dll TAPI 3.0 Nummersandare och visare for IP-multicast-konferenser 1716
avutil-50.dll N/A 2430
avutil-51.dll N/A 3130
avutil-52.nch.dll N/A 3469
avutil-54.dll FFmpeg utility library 3091
avutil-55.dll FFmpeg utility library 3950
avutil-lav-52.dll N/A 2078
avutil-ttv-51.dll N/A 923
avwav.dll Wave Manipulation Component 852
awc.dll EA DRM Helper 3931
Awcapi32.dll Capabilities Interface 4927
AWEMAN32.DLL AWE32 Manager 2560
awesomium.dll Awesomium Core 2436
Awfxrn32.dll EFAX-filbaserat transportgranssnitt 1386
AWKRNL32.DLL Kernel Extensions 4247
AWL_Release.dll AWL 1751
awl.dll AWL 2842
Awlft332.dll IFAX filbaserat gransnitt for lokalt fax 4935
AWLHUT32.DLL Microsoft At Work Linearizer Header Utilities 2994
AWLZRD32.DLL LZ Codec 718
awoxPlugins.dll N/A 971
awutil32.dll Fax Utilities 3509
axaltocm.dll Gemalto Card Module 4842
AXE8SharedExpat.dll AXE Shared EXPAT (UTF-8 native) 2939
AXEDOMCore.dll Adobe XML Engine: DOM Core 3658
AxInstSv.dll ActiveX Installer Service 4194
AxInterop.MSWinsockLib.dll N/A 3725
axis2_http_receiver.dll axis2_http_receiver DLL 4195
axmsctrl.dll ActiveXperts SMS and MMS Toolkit 2919
azroles.dll azroles Module 762
azroleui.dll Authorization Manager 2245
AzSqlExt.dll AzMan Sql Audit Extended Stored Procedures Dll 4023