ไฟล์ dll เริ่มต้นด้วย A

ชื่อไฟล์ ลักษณะ ดาวน์โหลด
a3d.dll Audio3D 1459
a3dapi.dll Aureal A3D API DLL 789
aaaamon.dll Aaaa Monitor DLL 2844
aaclient.dll Anywhere access client 4989
aaResources.dll N/A 2420
Aavm4h.dll avast! Asynchronous Virus Monitor (AAVM) 3064
AbbyyZlib.dll ABBYY Zlib component 880
abook.dll ABook Library 4408
ABOUTWEP.DLL N/A 3224
AC1ST15.DLL Ac1st15.dll 3917
ac1st16.dll ac1st16.dll 2849
Ac32BitAppServer.dll N/A 2152
AcAdProc.dll Windows Compatibility DLL 930
acadres.dll AutoCAD Resource Library 2540
acbol.dll AutoCAD component 2940
AcBrandRes.dll AutoCAD component 4437
accelerometerdll.DLL HP Mobile Data Protection User Mode DLL 4378
accessibilitycpl.dll Ease of access control panel 3795
AccessibleMarshal.dll N/A 5005
ACCTRES.dll Microsoft Internet Account Manager Resources 4305
ACDAppInfo40.dll ACDAppInfo DLL 4902
ACDB15.DLL AcDb15.dll 521
acdb16.dll acdb16.dll 992
acdb17enures.dll acdb17dres.dll 2288
acdb18.dll AutoCAD component 2087
acdb19.dll AutoCAD component 765
ACDCLClient33U.dll ACDCLClient 3730
acdintouch40.dll ACDInTouch DLL 1782
AcDs.dll AutoCAD component 2116
ACE.dll Adobe Color Engine 2165
acge15.dll AutoCAD Geometry Library 3311
acge16.dll acge16.dll 1925
acge20.dll acge20d.dll 4922
acge21.dll acge21.dll 3282
AcGenral.dll Windows Compatibility DLL 5045
AcLaunchNFWVertRes.dll AutoCAD component 1328
AcLayers.dll Windows Compatibility DLL 1592
acledit.dll Access Control List Editor 2182
aclui.dll Security Descriptor Editor 1537
acppage.dll Compatibility Tab Shell Extension Library 4142
acprgwiz.dll Application Compatibility Program Wizard 1111
acproxy.dll Autochk Proxy DLL 1500
acrodistdll.dll Acrobat Distiller 3184
acrosup64.dll Acrobat 64 bit Installer Support 1788
acrx15.dll acrx15.dll 3483
AcSetup.dll AutoCAD component 2462
AcSetupRes.dll AutoCAD component 3872
ActionCenter.dll Security and Maintenance 3607
ActionCenterCPL.dll Action Center Control Panel 1439
ActionQueue.dll Unattend Action Queue Generator / Executor 3681
Activation.dll EA DRM Helper 4106
activation.x86.dll Solidshield Activation Library 1208
Activation64.dll EA DRM Helper 3198
ActiveContentWizard.dll Active Content Wizard 1647
activeds.dll DLL de la couche de routage AD 4645
actxprxy.dll ActiveX Interface Marshaling Library 2936
acui18res.dll AutoCAD component 4732
acutil15.dll acutil15.dll.dll 1964
adammigrate.dll Active Directory Lightweight Directory Services migration plugin 974
adapt.dll MSN Money Adaptation DLL 651
adbeape.dll Adobe APE(32 bit) 2277
AdbWinApi.dll Android ADB API 3742
AdbWinUsbApi.dll Android ADB API (WinUsb) 1661
adctrlsres.dll ADCTRLSRES DLL 3448
AdDLM.dll Autodesk Download Manager 2551
addon2VB.dll Addon2VB 1430
AdDownload.dll Autodesk Download Manager 779
adfsmig.dll ADFS Migration Plugin dll 1174
adhapi.dll AD harvest sites and subnets API 1360
adhsvc.dll AD Harvest Sites and Subnets Service 3391
adlmdll.dll Autodesk Adlmdll DLL 1273
adlmint.dll Autodesk component 940
adlmPIT.dll Autodesk component 4874
admexs.dll IIS AdminEx sample DLL 1251
ADMIN_CLASS_LIB.dll eDataSecuirty Aministration Class library ( Provide High Level, UI Integrated, Object Oriented Library) 2282
admparse.dll IEAK Global Policy Template Parser 2887
AdmTmpl.dll Administrative Templates Extension 2011
ADMXPROX.DLL IIS Admin Ex Com API Proxy dll 3624
adobe_caps.dll Adobe CAPS DLL 2162
AdobeLinguistic.dll Linguistic Library 4213
AdobeOwl.dll Adobe Owl(32 bit) 1733
AdobeOwlCanvas.dll Adobe Owl Canvas 1999
AdobePDF.dll Adobe PDF Port Monitor DLL 4422
AdobeXMP.dll Adobe XMP Core 5.5-c014 ( 64 bit ) 996
adprovider.dll adprovider DLL 2545
adptif.dll IPX Interface via WinSock 2901
adrclient.dll Microsoft® Access Denied Remediation Client 4923
ADRInstRes.dll ADRInstR Dynamic Link Library 4054
adsldp.dll ADs LDAP Provider DLL 819
adsldpc.dll ADs LDAP Provider C DLL 2829
adsmsext.dll ADs LDAP Provider DLL 2636
adsnds.dll DLL-fil for ADs NDS 583
adsnt.dll ADs Windows NT Provider DLL 4052
adsnw.dll ADs Netware 3.12 Provider DLL 538
adtschema.dll Security Audit Schema DLL 2948
adui18res.dll AutoCAD component 3923
advapi32.dll Advanced Windows 32 Base API 4650
advapi32res.dll Advanced Windows 32 Base API 2197
advctrl.dll N/A 2990
advpack.dll ADVPACK 1872
advrcntr.dll AdvrCntr Module 2575
AdvrCntr2.dll AdvrCntr Module 2727
AdvrCntr3.dll AdvrCntr Module 821
AdvrCntr4.dll AdvrCntr Module 3161
AdvrCntr5.dll AdvrCntr Module 2704
AdvrCntr6.dll AdvrCntr Module 4104
adwsmigrate.dll Active Directory Web Services migration plugin 886
aecache.dll AECache Sysprep Plugin 2361
aeevts.dll Application Experience Event Resources 2666
AegisDll.dll N/A 2191
AegisDll64.dll N/A 3758
aegisE5.dll IEEE 802.1X Protocol 622
aeinv.dll Application Experience Program Inventory Component 4953
aelupsvc.dll Application Experience Service 1656
aepdu.dll Program Compatibility Data Updater 4173
aepic.dll Application Experience Program Cache 704
AepRoam.dll Association Endpoint(AEP) Roaming Monitor and Handler 3066
AERTACap.dll Capture Noise Filters (32-bit) 2497
AERTARen.dll Render Noise Filters (32-bit) 3012
aetpkss1.dll PKCS #11 Cryptoki Library 2107
af_proxy.dll N/A 2617
AfCore.dll AfCore DLL 4817
AfterFXLib.dll Adobe After Effects CC 4476
agcore.dll Microsoft agcore dll 3391
AgentCtl.dll Microsoft Agent Control 2607
agldt28l.dll ICU Data DLL 2067
AGM.dll Adobe Graphics Manager 689
agmcrdrv.dll Hewlett-Packard Co. WIA driver 562
ahclient.dll Adobe Help Client Library 669
ai_x64_f.dll ai_x64_f.dll 3278
AIDE.dll Adobe Image Decode Encode Library 1561
aif_core.dll Adobe Image Foundation 3687
aif_ogl.dll Adobe Image Foundation 1277
AIFFLib.dll Reason library file 1902
AIMP.Runtime.dll AIMP Runtime Library 4669
airpcap.dll AirPcap library 4205
Al21mfc.dll N/A 4874
ALAudio.dll N/A 2651
Alias.dll N/A 5001
Align.dll Align block for Far Manager 2167
All.dll PlugProject DLL 1877
alld42.dll N/A 4220
ALLEG40.DLL N/A 2510
alleg42.dll N/A 2288
alleg44.dll N/A 2092
AlphaImageCreator.dll vbAccelerator Alpha Image Creator Helper DLL 1351
ALRes409.dll Microsoft AppLocale 3084
alrsvc.dll Alerter Service DLL 4038
AltTab.dll Windows Shell Alt Tab 2055
alut.dll OpenAL(TM) Utility Library 736
ambxrt.dll amBX Redistributable Runtime 1098
amd_ags_x64.dll N/A 4233
amd_ags.dll N/A 906
amdpcom32.dll Radeon PCOM Universal Driver 2171
amdpcom64.dll Radeon PCOM Universal Driver 3997
amstream.dll DirectShow Runtime. 4435
amtlib.dll AMT Licensing 2386
amxread.dll API Tracing Manifest Read Library 1813
anavres.dll anavRes Resource DLL 2242
Animator.dll N/A 2071
ANIOApi.dll ANIO Helper DLL API library 535
AnselSDK64.dll SDK for camera control and capture 3704
AntTweakBar.dll N/A 4318
aolog.dll Citrix Always On Logging DLL 4445
aossdk.dll aossdk DLL 1317
apcups.dll APC Smart Provider 1238
apdadrv.dll N/A 1502
apds.dll Microsoft® Help Data Services Module 5002
APEX_Clothing_Legacy_x86.dll APEX Dynamic Link Library 1216
APEX_Clothing_x86.dll APEX Dynamic Link Library 3481
APEX_Destructible_Legacy_x86.dll APEX Dynamic Link Library 3245
APEX_Destructible_x86.dll APEX Dynamic Link Library 2143
APEX_release.dll APEX Framework Dynamic Link Library 1795
ApexFramework_x64.dll APEX Dynamic Link Library 4979
ApexFramework_x86.dll APEX Dynamic Link Library 2136
ApexFrameworkCHECKED_x64.dll APEX Dynamic Link Library 1199
ApexFrameworkCHECKED_x86.dll APEX Dynamic Link Library 2240
ApexFrameworkSHIPPING_x86.dll APEX Dynamic Link Library 2073
api-ms-win-appmodel-identity-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2789
api-ms-win-appmodel-runtime-internal-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1537
api-ms-win-appmodel-runtime-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3350
api-ms-win-appmodel-runtime-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 4359
api-ms-win-appmodel-state-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3369
api-ms-win-appmodel-state-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 1371
api-ms-win-base-bootconfig-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4646
api-ms-win-base-util-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2510
api-ms-win-core-apiquery-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1190
api-ms-win-core-appcompat-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3367
api-ms-win-core-appcompat-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 4332
api-ms-win-core-appinit-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 866
api-ms-win-core-atoms-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4054
api-ms-win-core-bem-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4486
api-ms-win-core-bicltapi-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3704
api-ms-win-core-bicltapi-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 2069
api-ms-win-core-biplmapi-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1956
api-ms-win-core-biplmapi-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 3695
api-ms-win-core-biptcltapi-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4196
api-ms-win-core-biptcltapi-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 2243
api-ms-win-core-calendar-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 951
api-ms-win-core-com-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4986
api-ms-win-core-com-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 3326
api-ms-win-core-com-private-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 867
api-ms-win-core-comm-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4645
api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3605
api-ms-win-core-console-l2-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2799
api-ms-win-core-crt-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2924
api-ms-win-core-crt-l2-1-0.dll ApiSet Stub DLL 650
api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1986
api-ms-win-core-datetime-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 3278
api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4820
api-ms-win-core-debug-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 4491
api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3683
api-ms-win-core-delayload-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 1282
api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4942
api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 2482
api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2561
api-ms-win-core-fibers-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 3571
api-ms-win-core-fibers-l2-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4945
api-ms-win-core-fibers-l2-1-1.dll ApiSet Stub DLL 1618
api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1223
api-ms-win-core-file-l1-2-0.dll ApiSet Stub DLL 4768
api-ms-win-core-file-l1-2-1.dll ApiSet Stub DLL 4836
API-MS-Win-core-file-l2-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4183
api-ms-win-core-file-l2-1-1.dll ApiSet Stub DLL 4760
api-ms-win-core-firmware-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2694
api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4861
api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3883
api-ms-win-core-heap-l1-2-0.dll ApiSet Stub DLL 2120
API-MS-Win-Core-Heap-Obsolete-L1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1653
api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2404
api-ms-win-core-interlocked-l1-2-0.dll ApiSet Stub DLL 854
api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4352
api-ms-win-core-io-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 3767
api-ms-win-core-job-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1475
api-ms-win-core-job-l2-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2263
api-ms-win-core-kernel32-legacy-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1073
api-ms-win-core-kernel32-legacy-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 4667
API-MS-Win-Core-Kernel32-Private-L1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3318
API-MS-Win-Core-Kernel32-Private-L1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 2713
api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3815
api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 2290
api-ms-win-core-libraryloader-l1-2-0.dll ApiSet Stub DLL 3900
api-ms-win-core-libraryloader-private-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2434
api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4303
api-ms-win-core-localization-l1-2-0.dll ApiSet Stub DLL 3822
api-ms-win-core-localization-l1-2-1.dll ApiSet Stub DLL 4481
api-ms-win-core-localization-l2-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3769
api-ms-win-core-localization-obsolete-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3542
api-ms-win-core-localization-obsolete-l1-2-0.dll ApiSet Stub DLL 4885
api-ms-win-core-localization-private-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2716
api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4224
api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 973
api-ms-win-core-memory-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 1188
api-ms-win-core-memory-l1-1-2.dll ApiSet Stub DLL 3043
api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2674
api-ms-win-core-multipleproviderrouter-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3041
api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4123
api-ms-win-core-namedpipe-l1-2-0.dll ApiSet Stub DLL 3723
api-ms-win-core-namespace-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1198
api-ms-win-core-normalization-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 734
api-ms-win-core-path-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4450
api-ms-win-core-privateprofile-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2127
api-ms-win-core-privateprofile-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 3687
api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1177
api-ms-win-core-processenvironment-l1-2-0.dll ApiSet Stub DLL 1423
api-ms-win-core-processsecurity-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1355
api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2537
api-ms-win-core-processthreads-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 1192
api-ms-win-core-processthreads-l1-1-2.dll ApiSet Stub DLL 1429
api-ms-win-core-processtopology-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3301
api-ms-win-core-processtopology-l1-2-0.dll ApiSet Stub DLL 2535
api-ms-win-core-processtopology-obsolete-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 745
api-ms-win-core-processtopology-private-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2738
api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4729
api-ms-win-core-psapi-ansi-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1248
api-ms-win-core-psapi-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2726
api-ms-win-core-psapi-obsolete-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 901
api-ms-win-core-psm-app-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3524
api-ms-win-core-psm-appnotify-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1194
api-ms-win-core-psm-info-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 854
api-ms-win-core-psm-key-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3953
api-ms-win-core-psm-plm-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3514
api-ms-win-core-psm-plm-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 1830
api-ms-win-core-quirks-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 651
api-ms-win-core-realtime-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2003
api-ms-win-core-registry-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1155
api-ms-win-core-registry-l2-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3689
api-ms-win-core-registry-private-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4058
api-ms-win-core-registryuserspecific-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2585
api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3135
api-ms-win-core-rtlsupport-l1-2-0.dll ApiSet Stub DLL 4200
api-ms-win-core-shlwapi-legacy-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2726
api-ms-win-core-shlwapi-obsolete-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1400
api-ms-win-core-shutdown-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4152
api-ms-win-core-sidebyside-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2139
api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2991
api-ms-win-core-string-l2-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3430
api-ms-win-core-string-obsolete-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3699
api-ms-win-core-stringansi-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3682
api-ms-win-core-stringloader-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1533
api-ms-win-core-stringloader-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 4927
api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 911
api-ms-win-core-synch-l1-2-0.dll ApiSet Stub DLL 3260
api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2223
api-ms-win-core-sysinfo-l1-2-0.dll ApiSet Stub DLL 3907
api-ms-win-core-sysinfo-l1-2-1.dll ApiSet Stub DLL 3583
api-ms-win-core-systemtopology-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1210
api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4071
api-ms-win-core-threadpool-l1-2-0.dll ApiSet Stub DLL 1067
api-ms-win-core-threadpool-legacy-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1706
api-ms-win-core-threadpool-private-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4761
api-ms-win-core-timezone-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2707
api-ms-win-core-timezone-private-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1092
api-ms-win-core-toolhelp-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3512
api-ms-win-core-url-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 946
api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1366
api-ms-win-core-version-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1184
api-ms-win-core-version-private-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4911
api-ms-win-core-versionansi-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3775
api-ms-win-core-windowserrorreporting-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1104
api-ms-win-core-winrt-error-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3671
api-ms-win-core-winrt-error-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 3674
api-ms-win-core-winrt-errorprivate-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2148
api-ms-win-core-winrt-errorprivate-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 3305
api-ms-win-core-winrt-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3228
api-ms-win-core-winrt-propertysetprivate-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3050
api-ms-win-core-winrt-registration-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4450
api-ms-win-core-winrt-robuffer-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4218
api-ms-win-core-winrt-roparameterizediid-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3857
api-ms-win-core-winrt-string-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2736
api-ms-win-core-wow64-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2202
api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1212
api-ms-win-core-xstate-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 1503
API-MS-Win-core-xstate-l2-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3651
api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 996
api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3228
api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2576
api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2607
api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3581
api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3082
api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1478
api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3815
api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3430
api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1835
api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 10492
api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3340
api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4897
api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2920
api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4857
api-ms-win-devices-config-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2277
API-MS-Win-devices-config-L1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 2310
api-ms-win-devices-query-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1470
api-ms-win-devices-query-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 1404
api-ms-win-devices-swdevice-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1333
api-ms-win-devices-swdevice-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 1325
api-ms-win-downlevel-advapi32-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2644
api-ms-win-downlevel-advapi32-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 864
api-ms-win-downlevel-advapi32-l2-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1391
api-ms-win-downlevel-advapi32-l2-1-1.dll ApiSet Stub DLL 1972
api-ms-win-downlevel-advapi32-l3-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4226
api-ms-win-downlevel-advapi32-l4-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4546
api-ms-win-downlevel-kernel32-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2589
api-ms-win-downlevel-kernel32-l2-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1130
api-ms-win-downlevel-normaliz-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2148
api-ms-win-downlevel-ole32-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2235
api-ms-win-downlevel-ole32-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 2705
api-ms-win-downlevel-shell32-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4471
api-ms-win-downlevel-shlwapi-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1457
api-ms-win-downlevel-shlwapi-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 2750
api-ms-win-downlevel-shlwapi-l2-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4272
api-ms-win-downlevel-shlwapi-l2-1-1.dll ApiSet Stub DLL 2496
api-ms-win-downlevel-user32-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3561
api-ms-win-downlevel-user32-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 739
api-ms-win-downlevel-version-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3314
api-ms-win-dx-d3dkmt-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3452
API-MS-Win-Eventing-ClassicProvider-L1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1190
api-ms-win-eventing-consumer-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2743
api-ms-win-eventing-controller-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4544
API-MS-Win-Eventing-Legacy-L1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2210
api-ms-win-eventing-obsolete-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4156
API-MS-Win-Eventing-Provider-L1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2740
API-MS-Win-EventLog-Legacy-L1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 865
api-ms-win-eventlog-private-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 962
api-ms-win-gdi-dpiinfo-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4828
api-ms-win-gdi-ie-rgn-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1583
api-ms-win-http-time-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4392
api-ms-win-input-ie-interactioncontext-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1976
api-ms-win-mm-joystick-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4229
api-ms-win-mm-mci-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 723
api-ms-win-mm-misc-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4397
api-ms-win-mm-misc-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 4168
api-ms-win-mm-misc-l2-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2410
api-ms-win-mm-mme-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2205
api-ms-win-mm-playsound-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 696
api-ms-win-mm-time-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3357
api-ms-win-net-isolation-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1929
api-ms-win-net-isolation-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 3316
api-ms-win-ntuser-dc-access-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1289
api-ms-win-ntuser-ie-clipboard-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4847
api-ms-win-ntuser-ie-message-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 981
api-ms-win-ntuser-ie-window-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3671
api-ms-win-ntuser-ie-wmpointer-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2627
api-ms-win-ntuser-rectangle-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2805
api-ms-win-ntuser-sysparams-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2322
api-ms-win-ntuser-uicontext-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4493
api-ms-win-obsolete-kernelbase-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2092
api-ms-win-ole32-ie-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2234
api-ms-win-oobe-notification-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3134
api-ms-win-perf-legacy-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3197
api-ms-win-power-base-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2834
api-ms-win-power-setting-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1653
api-ms-win-ro-typeresolution-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4654
api-ms-win-rtcore-navigation-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3847
api-ms-win-rtcore-ntuser-clipboard-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1416
api-ms-win-rtcore-ntuser-private-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4279
api-ms-win-rtcore-ntuser-synch-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 854
api-ms-win-rtcore-ntuser-window-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3401
api-ms-win-rtcore-ntuser-windowstation-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4570
api-ms-win-rtcore-ntuser-winevent-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4397
api-ms-win-rtcore-ntuser-wmpointer-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1984
api-ms-win-rtcore-ole32-clipboard-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1198
api-ms-win-rtcore-session-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3322
api-ms-win-security-activedirectoryclient-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1528
api-ms-win-security-appcontainer-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 805
api-ms-win-security-audit-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2902
api-ms-win-security-audit-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 2120
api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 5023
api-ms-win-security-base-l1-2-0.dll ApiSet Stub DLL 2290
api-ms-win-security-base-private-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4904
api-ms-win-security-base-private-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 1243
api-ms-win-security-credentials-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4904
api-ms-win-security-credentials-l2-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3454
api-ms-win-security-cryptoapi-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2767
api-ms-win-security-grouppolicy-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1718
api-ms-win-security-logon-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2094
api-ms-win-security-lsalookup-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 555
api-ms-win-security-lsalookup-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 3871
API-MS-Win-Security-Lsalookup-L2-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2557
api-ms-win-security-lsalookup-l2-1-1.dll ApiSet Stub DLL 2347
api-ms-win-security-lsapolicy-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3378
api-ms-win-security-provider-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2667
api-ms-win-security-sddl-ansi-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4417
api-ms-win-security-sddl-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4718
api-ms-win-security-sddlparsecond-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4793
api-ms-win-security-systemfunctions-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1657
api-ms-win-security-trustee-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 583
api-ms-win-security-trustee-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 4998
api-ms-win-service-core-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4162
api-ms-win-service-core-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 1469
api-ms-win-service-management-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2228
api-ms-win-service-management-l2-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3568
api-ms-win-service-private-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1103
api-ms-win-service-private-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 3241
api-ms-win-service-winsvc-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3670
api-ms-win-service-winsvc-l1-2-0.dll ApiSet Stub DLL 997
api-ms-win-shcore-comhelpers-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3716
api-ms-win-shcore-obsolete-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 5008
api-ms-win-shcore-registry-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2902
api-ms-win-shcore-registry-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 1901
api-ms-win-shcore-scaling-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4681
api-ms-win-shcore-scaling-l1-1-1.dll ApiSet Stub DLL 3058
api-ms-win-shcore-stream-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2448
api-ms-win-shcore-stream-winrt-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4356
api-ms-win-shcore-sysinfo-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 1456
api-ms-win-shcore-thread-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4706
api-ms-win-shcore-unicodeansi-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2498
api-ms-win-shell-shellcom-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 3567
api-ms-win-shell-shellfolders-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 2494
api-ms-win-shlwapi-ie-l1-1-0.dll ApiSet Stub DLL 4302
api.dll api dll 4692
api32.dll EDIABAS Server Interface for Win32 3308
apilogen.dll API Tracing Log Engine 1692
apircl.dll Microsoft® InfoTech IR Local DLL 1344
apisetschema.dll ApiSet Schema DLL 1406
apitrap.dll Apitrap 3139
appbackgroundtask.dll App Background Task Manager 2167
appconf.dll IIS AppConfig Module 3961
appface.dll AppFace User Interface Development Kits 4607
apphelp.dll Application Compatibility Client Library 4688
Apphlpdm.dll Application Compatibility Help Module 3059
appidapi.dll Application Identity APIs Dll 3441
AppIdPolicyEngineApi.dll AppId Policy Engine API Module 704
appidsvc.dll Application Identity Service 2040
appinfo.dll Application Information Service 3204
ApplePushService.dll ApplePushService 3948
AppleVersions.dll Apple Software Support Version Check Dynamic Link Library 1430
Application.dll N/A 3400
appmgmts.dll Software installation Service 2694
appmgr.dll Software Installation Snapin Extenstion 2185
AppReadiness.dll AppReadiness 3147
apprepapi.dll Application Reputation APIs Dll 2055
apprepsync.dll AppRepSync Task 4583
appsruprov.dll Application System Resource Usage Monitor (SRUM) provider 2249
appupdatelib.dll N/A 578
AppUpWrapper.dll N/A 4594
AppVIsvStream32.dll N/A 4861
AppvIsvStream64.dll AppVIsvStream64 4458
appvisvsubsystems32.dll Microsoft Application Virtualization Client Virtualization Subsystems 1029
AppvIsvSubsystems64.dll AppVIsvSubsystems64 2974
AppxAllUserStore.dll AppX All User Store DLL 2889
AppxApplicabilityEngine.dll AppX Applicability Engine 3347
AppXDeploymentClient.dll AppX Deployment Client DLL 1415
AppXDeploymentExtensions.dll AppX Deployment Extensions DLL 1521
AppXDeploymentServer.dll AppX Deployment Server DLL 1153
AppxPackaging.dll Native Code Appx Packaging Library 3164
AppxProvider.dll DISM App Package (.appx) Provider 4176
AppxSip.dll Appx Subject Interface Package 1974
AppxStreamingDataSourcePS.dll APPX Streaming Data Source COM Proxy/Stub DLL 1357
AppxSysprep.dll AppX Sysprep Provider 3279
AppxUpgradeMigrationPlugin.dll Appx Upgrade Migration Plugin 2436
apss.dll Microsoft® InfoTech Storage System Library 1574
apu2enc.dll N/A 3982
ArcCon.dll ArcSoft Connect 3842
ArcFakeCapture.dll Magic-i Driver Wrapped Dll 1239
ArcFileSyncLogic.dll TotalMedia ArcFileSyncLogic 3564
ArcMod7000.dll N/A 977
ARE.dll Adobe Raster Express 4274
ArmAccess.dll N/A 3855
ARProt32.dll Active Internet Protocol Test Suite 2167
artpclnt.dll N/A 1068
AS2Compiler.dll Sothink ActionScript 2.0 Compiler 3564
asan_rtl.dll Syzygy ASAN runtime DLL 854
asee.dll ASEE Dynamic Link Library 1746
asferror.dll ASF Error Definitions 4368
ashBase.dll Basic Functionality Module 3643
AsiUtil.dll AsiUtil DLL 2940
asklib.dll Adobe Splash Kit 2109
ASL.dll Apple System Logging 4911
ASMga80A.dll ASM Generalized Attributes 4942
ASOHelper.dll Advanced System Optimizer 1283
aspnet_counters.dll Microsoft ASP.NET Performance Counter Shim DLL 2004
ASPSnippets.SmsAPI.dll ASPSnippets.SmsAPI 2936
Assist.dll N/A 2821
AssocProvider.dll DISM Assoc Provider 2493
ast54.dll N/A 3888
AsusWSShellExt.dll AsusWSShellExt Module 768
AsusWSShellExt64.dll AsusWSShellExt64 4987
aswAux.dll avast! Auxiliary Library 3987
aswCmnBS.dll Common functions 2726
aswCmnIS.dll Antivirus independent functions 2748
aswCmnOS.dll Antivirus HW dependent library 2556
aswEngLdr.dll Antivirus engine loader 3225
asycfilt.dll N/A 5125
AthLib32.dll AthLib32 2299
ATI_D3D.DLL ATI Mach64 DirectDraw 3D HAL. 3905
ati2cqag.dll Central Memory Manager / Queue Server Module 1970
ati2dvaa.dll ATI RAGE 128 WindowsNT Display Driver 794
ati2dvag.dll ATI Radeon WindowsNT Display Driver 1325
ati3d1ag.dll ati3d1ag.dll 1223
ati3duag.dll ati3duag.dll 3127
atiadlxx.dll ADL 553
atiadlxy.dll ADL 3158
aticfx32.dll aticfx32.dll 3295
atidxx32.dll atidxx32.dll 4429
atidxx64.dll atidxx64.dll 3459
atimpc32.dll Radeon PCOM Universal Driver 4449
atio6axx.dll AMD OpenGL driver 2377
atioglxx.dll AMD OpenGL driver 3419
atiu9pag.dll atiu9pag.dll 1097
atiumdag.dll atiumdag.dll 3117
atiumdva.dll Radeon Video Acceleration Universal Driver 2740
atiuxpag.dll atiuxpag.dll 1381
ativtmxx.dll ATI Overlay Theater Mode Provider 3365
ativvaxx.dll Radeon Video Acceleration Universal Driver 562
atkctrs.dll DLL for prestandaraknare for Windows NT AppleTalk 2536
atl.dll ATL Module for Windows XP (Unicode) 4298
atl100.dll ATL Module for Windows 3494
atl110.dll ATL Module for Windows 2868
atl70.dll ATL Module for Windows (Unicode) 1038
atl71.dll ATL Module for Windows (ANSI) 2337
atl80.dll ATL Module for Windows (Unicode) 3508
atl90.dll ATL Module for Windows (Unicode) 3873
atmfd.dll Windows NT OpenType/Type 1 Font Driver 854
atmlib.dll Windows NT OpenType/Type 1 API Library. 2880
atmpvcno.dll Atm Epvc Install DLL 3411
atmui.dll Windows ATM Properties 1080
ATRACE.DLL Async Trace DLL 3866
AttributeInfo.dll AttributeInfo DLL 1328
ATUpdatersHelper.dll ATUpdaters Library 3284
AuApplication.dll N/A 1742
audiere.dll audiere 3733
Audio.DLL NetSpell.SpellChecker 1796
Audio3D.dll A3D 3767
audiodev.dll Portable Media Devices Shell Extension 3058
AudioEndpointBuilder.dll Windows Audio Endpoint Builder 1829
AudioEng.dll Audio Engine 3347
AUDIOKSE.dll Audio Ks Endpoint 3554
AudioSes.dll Audio Session 2259
audiosrv.dll Windows Audio Service 3006
audiow32.dll N/A 3965
auditcse.dll Windows Audit Settings CSE 2187
AuditNativeSnapIn.dll Audit Policy Group Policy Editor Extension 2118
AuditPolicyGPInterop.dll Audit Policy GP Module 3820
auditpolmsg.dll Audit Policy MMC SnapIn Messages 612
audmigplugin.dll Offline Files Migration Plugin 1939
AUInstallAgent.dll Windows All-User Install Agent 3317
AUR.dll N/A 915
AuthBroker.dll Web Authentication WinRT API 3659
AuthExt.dll Authentication Extensions 1271
authfwcfg.dll Windows Firewall with Advanced Security Configuration Helper 4475
AuthFWGP.dll Windows Firewall with Advanced Security Group Policy Editor Extension 2433
AuthFWSnapin.dll Microsoft.WindowsFirewall.SnapIn 1055
AuthFWSnapIn.Resources.dll N/A 3105
AuthFWWizFwk.dll Wizard Framework 3791
AuthFWWizFwk.Resources.dll N/A 2052
AuthHostProxy.dll Web Authentication Host Proxy 4576
authui.dll Windows Authentication UI 3185
authz.dll Authorization Framework 1502
AutoBranch.dll AutoBranch DLL 2281
autodisc.dll Windows AutoDiscovery API 5023
AutoDJ.dll AutoDJ DLL 1221
autoplay.dll AutoPlay Control Panel 1717
autorun.dll Autorun Wizard Pages 2149
AutoRunGUI.dll AutoRun GUI 1345
AutoWorkplace.Resources.dll N/A 3577
AutoWorkplaceN.dll AutoWorkplace Native Library 3276
AuxiliaryDisplayApi.dll Microsoft Windows SideShow API 1649
AuxiliaryDisplayClassInstaller.dll Class installer for Microsoft Windows SideShow-compatible devices 1863
AuxiliaryDisplayCpl.dll Microsoft Windows SideShow Control Panel 4945
AuxiliaryDisplayDriverLib.dll Microsoft Windows SideShow class extension component 2230
AuxiliaryDisplayEnhancedDriver.dll Microsoft Windows SideShow class driver 3400
AuxiliaryDisplayServices.dll Microsoft Windows SideShow services 2051
avastIP.dll aswDld Dynamic Link Library 1726
AVC_AX_742_JPEG.dll jpeg_dll ??????? 3238
avchrome.dll N/A 2179
avcodec-52.84.0.dll N/A 3586
avcodec-52.dll N/A 1331
avcodec-53.dll N/A 1977
avcodec-54.dll N/A 3384
avcodec-56.dll FFmpeg codec library 3351
avcodec-57.dll FFmpeg codec library 1436
avcodec.dll N/A 4213
avdsp.dll N/A 4468
avformat-52.dll N/A 2839
avformat-53.dll avformat-53.dll 2403
avformat-55.dll FFmpeg container format library 3152
avformat-56.dll FFmpeg container format library 2421
avformat-57.dll FFmpeg container format library 4427
AVFoundationCF.dll AVFoundationCF 4556
avgntopensslx.dll AVG NT OpenSSL Library 1824
avgntopensslx.fmw.1.dll AVG NT OpenSSL Library 515
avgsysx.dll AVG SYS Library 3215
avgsysx.fmw.1.dll AVG SYS Library 3994
avicap.dll N/A 1987
avicap32.dll AVI Capture window class 3291
avifil32.dll Microsoft AVI File support library 3885
AVIFILE.DLL N/A 3770
AVLF.dll N/A 4178
avmc20.dll N/A 869
avmc2032.dll CAPI 2.0 Application-Library 32 bit 3100
avmcoxp.dll AVM ISDN-Controller NDIS WAN CoInstaller 1484
avmenum.dll avmenum 1847
avmeter.dll Matkontroller 573
avpinst.dll Modularity configurator 2811
avrt.dll Multimedia Realtime Runtime 4652
avtapi.dll TAPI 3.0 Nummersandare och visare for IP-multicast-konferenser 1711
avutil-50.dll N/A 2415
avutil-51.dll N/A 3080
avutil-52.nch.dll N/A 3465
avutil-54.dll FFmpeg utility library 3077
avutil-55.dll FFmpeg utility library 3946
avutil-lav-52.dll N/A 2065
avutil-ttv-51.dll N/A 918
avwav.dll Wave Manipulation Component 849
awc.dll EA DRM Helper 3921
Awcapi32.dll Capabilities Interface 4919
AWEMAN32.DLL AWE32 Manager 2556
awesomium.dll Awesomium Core 2405
Awfxrn32.dll EFAX-filbaserat transportgranssnitt 1378
AWKRNL32.DLL Kernel Extensions 4245
AWL_Release.dll AWL 1744
awl.dll AWL 2804
Awlft332.dll IFAX filbaserat gransnitt for lokalt fax 4927
AWLHUT32.DLL Microsoft At Work Linearizer Header Utilities 2989
AWLZRD32.DLL LZ Codec 717
awoxPlugins.dll N/A 964
awutil32.dll Fax Utilities 3504
axaltocm.dll Gemalto Card Module 4815
AXE8SharedExpat.dll AXE Shared EXPAT (UTF-8 native) 2890
AXEDOMCore.dll Adobe XML Engine: DOM Core 3643
AxInstSv.dll ActiveX Installer Service 4157
AxInterop.MSWinsockLib.dll N/A 3717
axis2_http_receiver.dll axis2_http_receiver DLL 4192
axmsctrl.dll ActiveXperts SMS and MMS Toolkit 2913
azroles.dll azroles Module 684
azroleui.dll Authorization Manager 2180
AzSqlExt.dll AzMan Sql Audit Extended Stored Procedures Dll 3918